Contestaţie la executare

Sentinţă penală 1558 din 04.10.2018


SENTINŢA PENALĂ NR. 1558

Şedinţa publică de la 04.10.2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Grefier: 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria …….. reprezentat prin

procuror: 

S-a luat în examinare cauza penală având ca obiect contestaţie la executare (art. 598 C.p.p.) privind pe petentul …….., fiul lui …….. şi …….., născut la data de …….. în prezent deţinut în Penitenciarul ……...

Dezbaterile asupra excepţiei au avut loc în şedinţa publică din data de 03.10.2018, susţinerile părţilor prezente fiind consemnate în Încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea cauzei pentru data de astăzi, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale deduse judecaţii constata următoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul instanţei la data de …….. condamnatul …….., deţinut în Penitenciarul …….. la data introducerii cererii a formulat contestaţie la executare invocând incidenţa disp. art. 598 lit c) şi d)c.p.p. 

Contestaţia nu a fost motivata in fapt pentru ca instanţa sa poată analiza incidenta cazului în drept, chiar daca acesta este indicat de către petent.

Având in vedere ca prioritare sunt discuţiile privind competenta de soluţionare a cauzei, instanţa invocă din oficiu excepţia de necompetenta a Judecătoriei ……...

Potrivit  dispoziţiilor art. 598 alin. 2 coroborate cu cele ale art. 597 alin. 6 Cpp, competenţa soluţionării contestaţiei la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 598  lit d  Cpp revine, ca regulă, instanţei de executare, iar dacă petentul se află în executarea pedepsei, instanţei în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere.

În şedinţa din 17 septembrie 2018, ICCJ-Completul competent sa judece recursul în interesul legii, a statuat prin Decizia nr. 15, dosar 1318/1/2018, că instanţa competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele condamnate în cursul executării pedepsei, este instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere la data formulării cererii indiferent dacă  locul de deţinere este reprezentat de penitenciarul stabilit iniţial sau de penitenciarul stabilit prin transferarea definitivă ori temporară a persoanei condamnate.

Cum la data formulării cererii petentul se afla în penitenciarul …….. iar dezlegarea problemei de drept soluţionate prin recursul în interesul legii este obligatorie pentru instanţa, aceasta va admite excepţia necompetentei  teritoriale a Judecătoriei ……...

In temeiul art  597  alin.1, alin.6  Cpp, văzând şi disp. Deciziei nr. 15/17.09.2018, dată în dosarul 1318/1/2018 al ICCJ, va  dispune declinarea competentei de soluţionare a contestaţiei la executare,  privind petentul-deţinut …….., fiul lui …….. şi …….., născut la data de …….. CNP …….., în favoarea Judecătoriei ……...

În baza art.275 alin.3 Cod proc.pen., cheltuielile  judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia necompetentei teritoriale a Judecătoriei Tulcea.

În temeiul art  597 alin.1, alin.6  Cpp, văzând şi disp. Deciziei nr. 15/17.09.2018, dată în dosarul 1318/1/2018 al ICCJ, dispune declinarea competentei de soluţionare a contestaţiei la executare, privind petentul-deţinut …….., fiul  lui …….. şi …….., născut la data de …….., CNP …….., în favoarea Judecătoriei ……...

În baza art.275 alin.3 Cod proc.pen., cheltuielile  judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 04.10.2018.

PREŞEDINTE, GREFIER,