Minori şi familie

Sentinţă civilă 996 din 07.05.2018


Document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2018:001.000996

Dosar nr. X

R O M A N I A

JUDECATORIA BARLAD

JUDB

SENTINTACIVILA Nr. 996/2018

Sedinta publica de la 07 Mai 2018

Instanta constituita din:

JUDECATORIA

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 25.09.2017 sub nr. de dosar X, reclamanta X X-X a chemat in judecata pe paratul X X, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa sedispuna : desfacerea casatoriei prin divort din culpa exclusiva a paratului, in temeiul art. 373 lit. b din Codul civil, sau in temeiul art. 373 lit. a, daca paratul va fi de acord cu desfacerea casatoriei, reclamanta sa pastreze numele dobandit prin casatoriei si anume X; sa se stabileasca locuinta minorilor: X X- X, nascut la data de 28.09.200S si X X- X, nascuta la data de X, la ea, in satul X, com. X, jud. X; sa se dispuna ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata in comun; sa fie obligat paratul la plata unei pensii de intretinere pentru minori in functie de veniturile pe care acesta la realizeaza, sau la venitul minim pe economie. Cu cheltuieli de judecata.

In motivarea in fapt,reclamanta a aratat ca a inceput o relatie de concubinajcu paratul din anul 2007. A locuit impreuna mai intai in X, apoi la parintii lui in satul X, iar din anul 2009 a venit la parintii ei in satul X, unde au inceput sa-si construiasca o locuinta in curtea parintilor. In data de 28.09.2008, s-a nascut primul nostru copil, X-X, casatorindu-se abia in anul 2012, intrucat urma sa mai aiba un copil, pe X - X.

Relatiile dintre ei au fost mereu tensionate, inca de la inceput, dar avand un copil, au crezut ca asa este mai bine pentru fiul lor, sa creasca alaturi de ambii parinti.Reclamanta arata ca partile nu s-au inteles, paratul fiind foarte gelos, fara motiv. Acesta devenea deosebit de violent fizic si verbal atat cu reclamanta, cat si cu copiii. Fata de el si copii aveau un sentiment permanent de teama.

In luna iunie 2017, paratul a plecat din locuinta comuna la parintii lui in satul X, com. X. De atunci nu a mai revenit in domiciliul comun. La inceperea anului scolar a venit in sat, s-a intalnit cu copil si le-a dat suma de 150 lei, dar nu a venit acasa si nici nu a dorit sa discute cu mine.

Considera ca relatiile dintre parti sunt grav si iremediabil vatamate si solicita desfacerea casatoriei din vina exclusiva a paratului, sau daca paratul este de acord, prin acordul partilor.

Solicita sa-si pastreze numele dobandit prin casatorie, daca si paratul este de acord, pentru a purta acelasi nume cu copii.

Reclamanta mai arata ca cei doi minori locuiesc cu ea si suni atasati de aceasta, ea fiind cea care se ocupa permanent de cresterea si educatia lor, motiv pentru care solicita ca locuinta minorilor sa fie stabilita la ea, la reclamanta.

La acest moment considera ca autoritatea parinteasca fata de minori poate fi exercitata in comun. Solicita ca paratul sa fie obligat sa achite o pensie de intretinere pentru cei doi copii la nivelul veniturilor pe care le realizeaza, iar daca aceste venituri nu vor putea fi dovedite, la nivelul venitului minim pe economie.

In drept, isi intemeiaza actiunea pe dispozitiile art. 373 lit. a sau art. 373 Ut. b , art. 483 si urm., 496 alin 2, art.503 , 523 din noul Codul civil, art. 914 si urm din Codul de procedura civila, iar in dovedire a folosit proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Paratul nu a depus intampinare, nu s-a prezentat in fata instantei

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si proba testimoniala.

Analizand materialul probator administrat in cauza, Judecatoria retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de 27.10.2012, casatoria lor fiind inregistrata la acea data sub nr. 4 la comuna X, jud. X, conform certificatului de casatorie aflat in copie la fila 6 in prezentul dosar.

Cei doi soti au avut ultimul domiciliul comun in satul X, jud. X.

Din relatia celor doi au rezultat doi copii, respectiv minorii X X-X, nascut la data de Xsi X X-X, nascuta la data de X.

Prin declaratia data in fata instantei martorul X X, audiat la propunerea reclamantei, tatal acesteia,a aratatca partilesuntdespartitede10luni, din vinaparatului. Acestacandvenea, candpleca, bala mama lui, ba prin lume, nu prea ii placeamunca. Paratul consumaalcool, obatea si pe reclamantasi pe copii , ii maiinjurasi pe ei, parintii reclamantei. Eraviolent, o amenintapereclamantacaoomoara. In prezentparatulestefie laX, fie la Bucuresti, nicielnu stie pe undeumbla. Partileau impreuna 2copiiminori, de 10 ani si5 ani. Reclamantaesteceacareseocupadecopii, o maiajutasiei, eanuare un locdemunca. Paratulavenit la copiio datasaude2orisile-adat200 lei, nu le-atrimisniciodata pachete. Paratulsunacandsicand , darnicicopiii nu maivorsavorbeascacuelpentrucaiiamagestecale da diferitelucrurisi nusetinedecuvant. Mamaesteceacareseocupadepregatireascolaraacopiilor. Reclamantaimpreunacucopiiiaucasafacutaseparat, au3camere, dardouanusuntincaterminate. Suntconditiibune pentrucopii, aucaldura, lumina, camerelesuntintretinute.Nucredeca maipoatecontinuarelatia dintreceidoi pentrucanu esteprimadatacandceidoisedespart.

In cauza de fata sunt aplicabileprevederile art. 373 lit b) din Codul civil (Legea nr. 287/2009),conform carora „ Divortul poate avea loc atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila” si art. 379 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), conform carora: In cazul prevazut la art. 373 lit. b) divortul se poate pronunta daca instanta stabileste culpa unuia dintre soti in destramarea casatoriei.”

Pentru aceste motive, intrucat relatiile dintre cei doi soti sunt iremediabil vatamate, instanta apreciaza ca cererea principala a reclamantei este temeinica, astfel incat o va admite si, in temeiul art. 373 alin 2 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), va desface casatoria din culpa paratului intrucat din probele administrate in cauza, este conturata culpa exclusiva a acestuia in destramarea relatiilor de familie. Paratul este o persoana agresiva, consuma alcool si nu este interesat de viata de familie.

Referitor la cererea de exercitare a autoritatii parintesti fata de minorii X X-X, nascut la data de Xsi X X-X, nascuta la data de X, din referatul nr. 28/03.01.2018, de ancheta psihosociala realizat de primaria com. X, cu privire la paratul X X,se arata ca acesta locuieste cu parintii sai. Paratula specificat ca a fost sa-si vada copiii inainte de sarbatori dar cei doi copii se feresc de el si nu vor sa vorbeasca cu el. Paratul mai consuma uneori alcool. A fost plecat in strainatate in perioada 26 oct-5 nov 2017. In prezent nu are niciun venit, folosind la comun bunurile parintilor sai si pensia acestora.

Din referatul de ancheta sociala nr.- 2120/28.12.2017 intocmit de Primaria comunei Vutcanu cu privire la reclamanta X X- X,rezulta ca minorii sunt in grija acesteia, frecventeaza cursurile scolii. Mama impreuna cu copiii locuieste in 2 camere utilate si renovate.

Audiat in camera de consiliu a instantei minorul X X X a aratat ca are 9 ani si jumatate este elev in clasa a III-a la Scoala nr. 1 din X. Locuieste cu mama si cu sora, in casa lor care are 3 camere dar doua nu sunt terminate. Si bunicii locuiesc in aceeasi curte dar in alta casa. Nu stie unde este tata. Este plecat de vreo 9 luni. Mama are telefon, tata suna, dar el nu vrea sa vorbeasca cu tatal sau. Era rau cand era acasa, o ameninta pe mama ca o omoara. Consuma alcool. Il batea cam in fiecare zi. Mama nu lucreaza. Se descurca cu alocatia si ce mai au pe acasa. Tata nu trimite bani si nici pachete. Are o sora X, care este la gradinita in grupa mijlocie. Ieri a fost ziua ei si tata nici macar nu a sunat.

In cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 396 din Codul civil (Legea nr. 287/2009) potrivit carora (1) Instanta de tutela hotaraste, odata cu pronuntarea divortului, asupra raporturilor dintre parintii divortati si copiii lor minori, tinand seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de ancheta psihosociala, precum si, daca este cazul, de invoiala parintilor, pe care ii asculta” , dar si dispozitiile art. 397 din Codul civil (Legea nr. 287/2009) potrivit carora „Exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti

Dupa divort, autoritatea parinteasca revine in comun ambilor parinti, afara de cazul in care instanta decide altfel”.

Fata de aceste considerente, vazand si dispozitiile legale citate mai sus, instanta apreciaza ca ambii parinti sunt capabili sa exercite autoritatea parinteasca fata de minorii rezultatti din casatorie, neexistand motive intemeiate de a limita acest drept vreunuia dintre ei.

Urmeaza asadar, sa se dispuna in temeiul art. 263 si 396 din codul civil ca autoritatea parinteasca sa se exercite de catre ambii parinti.

In ceea ce priveste locuinta minorilor, potrivit art. 400 alin 1 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), instantastabileste, odata cu pronuntarea divortului, locuinta copilului minor la parintele cu care locuieste in mod statornic sau daca pana la divort copilul a locuit cu ambii parinti, instanta ii stabileste locuinta la unul dintre ei, tinand seama de interesul sau superior.

Fata de dispozitii legale citate mai sus raportate materialului probator administrat in cauza, instanta constata ca este in interesul minorilorde a se dezvolta intr-un mediu sigur, sanatos si care sa le confere stabilitate, precum si interesul acestora de a se limita pe cat posibil consecintele psihice generate de divortul parintilor si acela de a locui in continuare impreuna ca frati.Fata de aceste motive, urmeaza ca in temeiul art. 400 al 1 Codul civil (Legea nr. 287/2009), sa stabileasca locuinta minorilor X X-X si X X-X la reclamanta X X-X, care se ocupa de cresterea, ingrijirea si supravegherea acestora.

Intemeiulart.402 pct.1 si 2 din Codul civil (Legea nr. 287/2009) fiecareparintetrebuiesa contribuie la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor, dispozitiile privind obligatia de intretinere prevazute de Titlul V din Codul civil (Legea nr. 287/2009), fiind aplicabile.

In cauza, avand in vedere ca locuinta minorilor a fost stabilita la reclamanta urmeaza caintretinerea acordata de aceasta din urma sa sematerializezesi in viitor prin acordarea in natura a celor necesare cresterii si educarii minorilor,potrivit art. 529, 530 din Codul civil (Legea nr. 287/2009)

In ceea ce il priveste pe parat, instanta potrivit art.529 al. 2 si art.530 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), urmeaza sa il oblige sa contribuie la intretinerea minorilorprin plata, lunar, a unei pensii de intretinere in cuantum de 386 lei lunar, cate 193 lei pentru fiecare, de la data de introducerii actiunii-25.09.2017 si pana la majoratul minorilor.

La stabilirea cuantumului pensiei de intretinere instanta a avut in vedere salariul minim pe economie, avand in vedere ca nu s-a facut dovada ca acesta realizeaza venituri constante din munca.

Cu privire la numele ce urmeaza a fi purtat de reclamanta dupa pronuntarea divortului,in temeiul art. 383 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), se va dispune ca aceasta sa revina la numele avut anterior incheierii casatoriei – X, avand in vedere dispozitiile art. 383 C. Civ. potrivitcarora (1) La desfacerea casatoriei prin divort, sotii pot conveni sa pastreze numele purtat in timpul casatoriei. Instanta ia act de aceasta intelegere prin hotararea de divort.

(2) Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soti sau de interesul superior al copilului, instanta poate sa incuviinteze ca sotii sa pastreze numele purtat in timpul casatoriei, chiar in lipsa unei intelegeri intre ei(…)

Avand in vedere ca paratul nu si-a manifestat acordul ca reclamanta sa pastreze numele dobandit prin casatorie, iar aceasta nu a invocat si nici dovedit exsitenta unor motive temeinice care sa duca la pastrarea acestui nume si dupa divort, urmeaza a se dispune revenire la numele avut anterior casatoriei.

In temeiul art. 453 C. proc. civ. urmeaza a dispune obligarea paratului la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata efectuate in prezentul dosar, respectiv suma de 700 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si onorariu de avocat.

Actiunea a fost legal timbrata.

4