Minori şi familie

Sentinţă civilă 911 din 19.04.2018


Document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2018:001.000911

Dosar nr. X

R O M Â N I A

JUDECATORIA BÂRLAD

JUDB

SentintacivilaNr. 911/2018

Sedinta publica de la 19 Aprilie 2018

JUDECATORIA

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de27.11.2017,sub nr. de dosar X, reclamantulX X-X, a chemat in judecata pe pârâta X X-X, solicitând instantei ca pe cale de ordonanta presedintialasa se stabileasca locuinta minorilor X X-X,nascut la data de 21.09.2008 si X X-X, nascuta la data de 05.03.2011 la domiciliul lui, pâna lasolutXarea dosarului nr. X.

In motivarea cererii reclamantul a aratat ca , in fapt, s-a casatorit cu pârâta la data de 18.11.2007 si a convietuit cu aceasta pâna in luna iunie 2017, când s-au despartit definItiv in fapt. in perioada convietuirii au locuit in casa sa din satul Cepesti, corn. Bogdanita.

In ziua in care copii au luat vacanta si a venit acasa de la lucru nu a mai gasit pe nimeni acasa. Aceasta plecase cu tot cu copii la parintii.

Ulterior a aflat ca aceasta initiat o relatie extraconjugala cu un barbat din satul ei natal, cu care a si plecat din tara, iar copiii i-a lasat in grija parintilor ei.

Sustineca, a mers de nenumarate ori sa viziteze copiii si de fiecare data a incercat sa ii ia inapoi acasa, insa a fost impiedicat de parintii pârâtei.

Parintii pârâtei nu le ofera conditii bune pentru cresterea si educare copiilor, nici materiale si nici morale. Acestia au o casa cu doua camere, casa in care locuiesc parintii pârâtei, doi copii minori ai lor, un copil major cu tot cu sotie, care trebuie sa nasca si cei doi copii ai sai. De asemenea, acestia consuma alcool, provoaca certuri si scandaluri, ceea ce nu este un mediu propice si linistit pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor.

Copii sunt atasati deel si de fiecare data când merge sa-i viziteze, in momentul in care pleaca,plâng sa-iia acasa cu el.

Când a fost vacantaa fost sa viziteze copiii si a vrut sa-i ia la domiciliul sau, insa parintii paratei nui-au permis acest lucru.

In drept a invocat art. 400C. civ., art. 920 C. proc. civ.

In sustinere a solicitat proba cuinscrisuri si cu martori si a atasat copie de pe acte de stare civila ( f. 5-9).

Pârâta nu a formulat intâmpinare. Prezenta in fata instantei, la termenul din data de 10.01.2018 a precizat caaprimit cerereadechemare in judecata sinu este de acord cu aceasta. Dorestecaminoriisaramânalaea.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri, proba testimoniala .

Xlizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de 18.11.2007, din relatia lor au rezultat minorii X X-X,nascut la data de 21.09.2008 si X X-X, nascuta la data de 05.03.2011.

Pe rolul Judecatoriei Bârlad exista dosarul nr.X, ce are ca obiect divort intre aceleasi parti.

In timpul casatoriei partile au avut domiciliul comun in sat Cepesti, com.- Bogdanita, jud. Vaslui. In urma unor neintelegeri, pârâta a parasit domiciliul conjugal impreuna cu minorii, locuind in prezent in sat/com. Lipovat.

Prin declaratia data in fata instantei martora X Xa aratat caatunci când partilelocuiauimpreuna, reclamantulnuaveatreaba cucopiii pentrucaelmergea lamunca , aveaanimalesitrageaseara acasa. Pârâtaseocupadecopii. Eaiibateapecopii , maiales pebaiat, ilbateatare, eaocertacaarputeasa-i deaopalmuta, darnu asabataie. Il maiinvata si pebaiat sa plece din calea ei. Pârâtaiispuneacaeste baiatul eisi facece vrea cu el. Inainte pârâtaseocupa de copii, iiingrijea, ii spala. Reclamantul are conditiibune acasa, are 2camere, hol, lumina. Nu stie daca la pârâta, unde locuiestein prezent, suntconditii. Pârâtaa fost plecata inItaliavreo4luni, decopiis-aocupat mama ei. In prezent reclamantul lucreaza, deo lunadezile, inBucuresti, in constructii. Nu stiedaca arecontractde munca. Nu poate sa stea mult pentruca are animale pe carein prezent leingrijeste ea. Se mai gaseste de lucru si la eiinsat, câteun gard sau alte lucrarideconstructii. Dacaarficaminoriisalocuiasca la reclamant, iaracestaar fi nevoit sa plece la lucru, se poateocupaea de minori. Câtpârâta a fost plecata in strainatate, reclamantul a fostsa-i vada pe copii si mama pârâteii-a permissa-i vada.

Prin declaratia data in fata instantei martora X X a aratat careclamantul lucreaza la Bucuresti, inconstructii, are contract de munca. El vineacasa lao lunadezile. Merge la copii. A mers acumrecent lacopii sa le ducahainesi pârâta nu l-a primit. Relatiadintrecopiisitatal lorerafoartebuna. Nu stiecum este aceasta relatieinprezent. Nu stienicirelatiadin prezentcumama, dar stie ca inainte ii mai batea. Reclamantulnu iibateapecopii. Pârâtanulucreaza. Pârâtaafost plecatadintara , vara trecuta,inItalia. Copiiau locuit la parintii ei.

Prin declaratia data in fata instantei martora X X a aratat ca pârâta a revenit din strainatate cu 2 luni inainte de sarbatorile deiarna si de atunci s-aumutat in casa bunicilorei unde sunt 3 camere silocuieste doarea cu copiii. Stareacopiilor nu era buna când au venit la Lipovatdincauzaca reclamantulse comporta urât cu pârâta, o batea de fata cu copiii. Probabil cu copiii se comporta frumos reclamantul. Baiatulcel mare i-a spusca el nu vrea sa se maiduca latata, el vreasaramânacu mama. Copiii sunt la scoala la Lipovat, se descurcafoarte bine la scoala, pârâtaseocupadeingrijirealor, iieduca. Câtceidoi soti locuiau impreuna, ambiiparintise ocupaudecopii. Câtcopiiiaulocuit la ea, reclamantulveneasa-i vada, l-a primit. Leaducea la copiidulciuri, osingura data le-a datcâte 10lei si apoi 50 lei. Pârâtaii trimitea bani din strainatate. Relatiadintre copiisi mama loreste foarte buna. Inprezentasabaiatulnua fostbatut niciodata cuvarga , il mai tragea uneoride urechisiiltrimitea la invatat. Baiatuluinu-i estefrica de mama, nu fuge de ea. Copiii sunt atasati de mama lor. Dacanuar fi fost o mama iubitoare, copiii ar fi plecat la tatal lor. In prezent pârâtanulucreaza, are un altsot care lucreaza inAnglia si le trimitebani. Cândvine acesta din Angliastaimpreunacu pârâta si copiii. Aceasta persoanasecomportafoartefrumoscucopiii , iiiubestesicopiiisuntatasati de el. In prezentreclamantulnucontribuie laintretinerea copiilor, nu letrimitebani, pachete, doar alocatia. Probabilin prezentminoruls-aatasatdepersoXcucarepârâtaare o alta relatie. Pârâta le-a explicat copiilorca trebuiesa-l respecte pe tatal lor. A avut delegare autoritate parinteasca, a fost chemata la instanta.Copiii nu i-au spus cavorsa mearga cu tatal lor. Nuau plâns niciodatacopiii dupa el.

Din declaratiile martorilor si referatele de ancheta psihosociala rezulta ca la ambele domicilii sunt conditii bune de locuit si de crestere a minorilor, abmii parinti sunt responsabili.

Art. 997 C.pr.civ. reglementeaza procedura speciala a ordonantei presedintiale, astfel: „instantastabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, vaputea sa ordone masuri provizoriiin cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari. „

Astfel, din dispozitiile art.996 decurg doua din conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale: urgenta si caracterul vremelnic, cea de-a treia conditie, care rezulta din caracterul vremelnic al masurii, este ca instanta sa nu cerceteze fondul.

Xlizând cererea reclamantului de a se dispune stabilirea locuintei minorilor la el, pâna la finalizarea dosarului ce are ca obiect divortul dintre parti, instanta apreciaza ca in cauza nu sunt intrunite conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale.

Astfel, desi este intrunita conditia vremelniciei si a necercetarii fondului instanta apreciaza ca nu este indeplinita conditia urgentei.

Din intreg materialul probator administrat in cauza nu rezulta nicio situatie care sa impuna modificarea locuintei minorilor, de la pârâta la reclamant. Astfel, minorii are conditii bune de locuit, sunt ingrijiti, merg la scoala, sunt supravegheati de mama lor. In schimb pârâtul are loc de munca la Bucuresti neputând sa se ocupe de minori, asa cum nici in perioada convietuirii nu se putea ocupa , din cauza activitatilor sale.

Nu se contesta prin prezenta hotarâre faptul ca si la reclamant sunt conditii bune de locuit,este interesat de minori, insatoate aceste aspecte vor fi avute in vedere de instanta care se va pronunta pe fondul cauzei.

Reclamantul va trebui ca pâna la finalizarea actiunii de divort sa-si exercite cu responsabilitate drepturile si obligatiile parintesti, vizitând minorii si eventual solicitând un program de vizita a acestuia, daca pârât ii va ingradi acest drept, insa legatura dintre reclamant si minori trebuie mentinuta si dezvoltata pentru a se evita producerea unei traume in dezvoltarea acestora.

Ambele parti trebuie sa inteleaga si sa depaseasca orgoliile personale pentru binele minorilor, oferindu-le acestuia un climat de liniste si de armonie .

Fata de aceste considerente, instanta urmeaza a respinge cererea formulata de reclamant.

Cererea a fost legal timbrata.

Red./Tehnored. G.E./19.04.2018

E.D. / 4 ex./19 Aprilie 2018

2