Cerere de recunoaştere şi punere în executare în România a hotărârii penale pronunțate în străinătate, transferul persoanei condamnate într-un penitenciar din România; cetățean român; deducerea zilelor de liberare anticipată

Sentinţă penală 99 din 29.11.2018


Analiza beneficiului judecării cauzei în procedura simplificată în Italia, (aşa cum a fost cazul în speţa de faţă – persoana condamnată fiind judecată pentru infracţiunea de tentativă de omor în procedura abreviată) nu formează obiectul prezentei proceduri, deoarece ar presupune o reindividualizare a pedepsei, aspect incompatibil cu dispoziţiile art. 154 alin. 3 din Legea nr. 302/2004. Articolul menţionat circumscrie procedura recunoaşterii strict la verificarea condiţiilor analizate mai sus şi prevăzute de art. 153 alin. 2 şi art. 155 alin. 1 din aceeaşi lege şi la punerea în executare a hotărârii judecătoreşti transmise de statul emitent. Orice alte dispoziţii din hotărârea judecătorească transmisă de statul emitent, altele decât cele privind executarea pedepsei închisorii sau a măsurii privative de libertate, nu constituie obiectul prezentei proceduri.