Cauză de reducere a pedepsei. Cerere de anulare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere formulată în apel. Confiscare specială

Hotărâre 912 din 17.12.2018


Cuprins pe materii: Drept penal, traficul de droguri

Indice alfabetic: cauze de reducere a pedepsei, anularea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei, confiscare specială

Temei de drept: art. 2, art.15, art. 16 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, art. 112 Cod penal, Decizia ÎCCJ nr. LXX/2007 

„În ceea ce priveşte motivele de apel formulate de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi în favoarea inculpatului U.V., Curtea constată că într-adevăr nici în considerentele, nici în dispozitivul sentinţei apelate nu se regăseşte vreo menţiune din care să rezulte că prima instanţă ar fi ţinut cont de menţiunea expresă din rechizitoriu în sensul că acest inculpat beneficiază de dispoziţiile art. 15 din legea nr. 143/2000. Instanţa de apel nu are motive să considere, în lipsa vreunei menţiuni în acest sens în sentinţa apelată, că prima instanţă ar fi luat în calcul aplicarea dispoziţiei respective la individualizarea pedepsei şi ar fi omis să consemneze motivele pentru care a considerat că nu i-ar fi aplicabilă inculpatului.”

 „Cât priveşte solicitarea inculpatului-apelant M.A., formulată pentru prima dată prin motivele de apel, în sensul de a se dispune, odată cu redozarea pedepsei, anularea suspendării sub supraveghere a executării unei pedepse stabilite pentru o infracţiune concurentă ţinând de regimul circulaţiei pe drumurile publice, Curtea constată că această chestiune nu a format obiectul analizei instanţei de fond şi nu a fost măcar adusă la cunoştinţa acesteia de către inculpatul-apelant, împrejurare în care trebuie să ţină seama de Decizia nr. LXX/2007 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii, de actualitate şi obligatorie şi după modificarea legislaţiei penale din 2014, în sensul că instanţele de control judiciar nu pot dispune direct in căile de atac contopirea pedepsei aplicate pentru infracţiunea care a făcut obiectul judecăţii cu pedepse aplicate infracţiunilor concurente, pentru care exista o condamnare definitiva, in cazul in care contopirea nu a fost dispusa de către prima instanţă. Sub aspectul condamnării pronunţate în mod definitiv pentru o infracţiune concurentă, legea procesual penală prevede posibilitatea modificării pedepselor inclusiv în cazul concursului de infracţiuni.”

„Analizând dispoziţiile de confiscare specială din cuprinsul sentinţei apelate, Curtea a constatat că, în cazul inculpaţilor G.A., M.A., U.V. şi M.O.C. prima instanţă, dispunând confiscarea unor cantităţi de cannabis, a unor bunuri dispozitive folosite la săvârşirea faptelor de trafic de droguri de risc şi a unor sume de bani obţinute ca urmare a săvârşirii faptelor reţinute, a indicat în mod greşit ca temei în drept art. 112 alin. 1 lit. a, b, f, în condiţiile în care nu se poate vorbi de bunuri produse prin săvârşirea faptelor prevăzute de legea penală, ci de bunuri care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la comiterea faptelor prevăzute de legea penală. Prin urmare, Curtea apreciază că se impune modificarea temeiului de drept al dispoziţiilor privind confiscarea specială cu privire la inculpaţii M.A., G.A., U.V. şi M.O.-C., în sensul că acesta este reprezentat de dispoziţiile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 raportate la art. 112 alin. 1 lit. b, e, f Cod penal.”