Confiscare specială

Hotărâre 197 din 20.03.2020


Cuprins pe materii: Drept penal

Indice alfabetic: confiscarea specială

Temei de drept: art. 112 alin. 1 lit. b și alin. 2 Cod penal

Luarea măsurii de siguranță trebuie să fie în mod obligatoriu determinată de o stare de pericol reală, aptă să fie înlăturată prin luarea măsurii. Prima instanță nu a justificat care ar fi starea de pericol generată de deținerea de către inculpat a vehiculului a cărui confiscare a dispus-o, iar descurajarea inculpatului să săvârşească noi fapte penale în viitor se realizează prin individualizarea și aplicarea pedepsei. În condițiile în care instanța de fond a optat pentru stabilirea unei amenzi penale și amânarea aplicării acesteia, aplicarea măsurii de siguranță a confiscării în parte a vehiculului, prin echivalent, este una vădit nejustificată și apare ca fiind mai degrabă o variantă ocolitoare de a sancționa efectiv inculpatul, fără a dispune condamnarea acestuia. Prin maniera de individualizare a sancțiunilor dispuse prin sentința penală apelată au fost aplicate normele de drept penal contrar scopului avut în vedere de legiuitor la edictarea lor, interschimbându-se rolul pedepsei cu rolul măsurii de siguranță.

Curtea de Apel Iași, Secția penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 197/20.03.2020