Constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la contrabandă, instigare la infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României

Sentinţă penală 14 din 20.10.2017


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBBTO:2017:

Dosar nr. XXXX/40/2015

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BOTOŞANI - SECŢIA PENALĂ

Sentinţa penală nr.

Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx

Tribunalul constituit din:

Preşedinte:

Grefier:

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Botoşani - reprezentat de:

Procuror:

Pe rol se află pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii:

1. N. D. – trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal, complicitate la contrabandă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 270 alin. 1 cu aplicarea art. 270 alin. 1 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 şi instigare la infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României, prev. de art. 46 Cod penal raportat la art. 262 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1, 39 Cod penal şi art. 5 Cod penal;

2. B. L. – trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 (Cod vamal), cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cod vamal) cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 5 Cod penal (13 acte materiale);

3. S. O. C. – trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 (Cod Vamal), cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 (Cod Vamal), cu aplicarea art. 5 Cod penal.

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx, susţinerile orale ale părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din hotărâre şi când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea asupra cauzei la data de xx.xx.xxxx, apoi la data de astăzi.

Deliberând,

TRIBUNALUL,

Prin rechizitoriul nr. XX D/P/2007 din xx.xx.xxxx al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Botoşani, au fost trimişi în judecată inculpaţii:

1. N. D., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev.de art.367 alin.1, 2 şi 3 Cod penal , complicitate la contrabandă, prev. de art.48 alin.1 cod penal rap la art. 270 alin.1 cu aplicarea art.274 din Legea nr. 86/2006 şi instigare la infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României, prev. de art.47 Cod penal raportat la art.262 alin.1 cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 , 39 cod penal şi art.5 Cod penal.

2. B. L., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă, prev. de art. 48 cod penal rap. la art. 270 alin.1 din Legea nr. 86/2006 (Codul Vamal), cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 (Codul Vamal) cu aplicare art.35 alin.1 cod penal şi a art.5 Cod penal( 13 acte materiale).

3. P. F., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă prev. de art. 48 cod penal rap. la art. 270 alin.1 din Legea nr. 86/2006 (Codul Vamal) cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 (Codul Vamal), a art. 35 alin.1 cod penal şi a art.5 Cod penal( două acte materiale).

4. S. O. C., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă, prev. de art. 48 cod penal rap. la art. 270 alin.1 din Legea nr. 86/2006 (Codul Vamal), cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006 (Codul Vamal), cu aplic. art. 5 Cod penal.

S-a reţinut în sarcina inculpaţilor următoarea situaţie de fapt:

1. În cursul anului 2009,inculpatul N. D. a constituit împreună cu alte persoane, cetăţeni moldoveni şi români, o grupare infracţională organizată în scopul comiterii infracţiunii de contrabandă şi în baza acestei rezoluţii infracţionale, în noaptea de xx/xx.xx.xxxx, a organizat împreună cu un cetăţean moldovean neidentificat cunoscut sub apelativul „ M.”, introducerea ilegală în ţară , peste râul Prut, a cantităţii de 42 de saci de ţigări de provenienţă moldovenească, cu ajutorul unei bărci pneumatice ,de către cetăţenii moldoveni J. M. I. şi G. D. G., a asigurat supravegherea zonei de frontieră în timpul comiterii faptei de contrabandă în vederea preluării , transportării şi depozitării în siguranţă a mărfurilor,fiind surprinşi în flagrant după introducerea în România a cantităţii de 8.734 pachete de ţigări marca „Plugarul”.Ca urmare a intervenţiei organelor poliţiei de frontieră, în jurul orelor 0000 - 0010, ceilalţi participanţi au fugit de la locul faptei abandonând cantitatea de ţigări sus-menţionată, inculpatul N. D. a fost prins în apropierea locului respectiv (S.F. – 952), iar grănicerii moldoveni au reţinut pe celălalt mal al râului Prut alţi doi membri ai grupării – asupra acestora fiind identificat restul cantităţii de ţigări pe care intenţionau să o introducă, precum şi barca pneumatică utilizată în activitatea de contrabandă.

Prin activitatea infracţională inculpatul N. D. a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 50.859 lei, sumă cu care D.R.V.Iaşi se constituie parte civilă în cauză.

2. În perioada 2007-2008, inculpatul P. F. a preluat, în repetate rânduri, diferite cantităţi de ţigări de la cetăţeni moldoveni, respectiv: în noaptea de xx/xx.xx.xxxx cantitatea de 8.500 pachete cu ţigări marca Saint George şi în noaptea de xx/xx.xx.xxxx cantitatea de 53.800 pachete de ţigări marca Plugarul , ţigări introduse prin contrabandă în ţară, prin eludarea controlului vamal, le-a încărcat în autovehiculele pe care le utiliza şi le-a transportat în interiorul teritoriului naţional în vederea valorificării pe piaţa neagră, fiind depistat de către organele de poliţie după comiterea ambelor fapte de contrabandă - inculpatul acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, statul.

Prin activitatea infracţională inculpatul P. F. a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 275.700 lei, sumă cu care D.R.V.Iaşi se constituie parte civilă în cauză.

3. În luna mai 2008, inculpatul S. O. C. , din dorinţa de a obţine foloase materiale ilicite a acceptat să preia şi să transporte cu autovehiculul proprietatea sa ţigări introduse prin contrabandă în ţară de către cetăţeni neidentificaţi fiind surprins în dimineaţa zilei de xx.xx.xxxx, în jurul orei 4,20 în timp ce transporta din zona de frontieră în vederea valorificării pe piaţa neagră cantitatea de 19.499 pachete de ţigări introdusă prin contrabandă în ţară, prin eludarea controlului vamal.

Prin activitatea infracţională inculpatul S. O. C. a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 73.398 lei, sumă cu care D.R.V.Iaşi se constituie parte civilă în cauză.

4.Inculpatul B. L., în perioada 2007-2008, a preluat, în mod repetat, de la persoane neidentificate, depozitat şi vândut la diverşi beneficiari pe piaţa neagră cantitatea de 19. 616 pachete de ţigări de provenienţă Republica Moldova , introduse prin acte de contrabandă în ţară, prin sustragere de la control vamal, săvârşind în perioada august-septembrie 2007 un număr de 12 acte materiale de contrabandă la datele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx,xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx, iar la data de xx.xx.xxxx cu ocazia unei percheziţii efectuate la locuinţa sa a fost depistat deţinând fără drept cantitatea de 477 pachete de ţigări de provenienţă Republica Moldova-faptă ce constituie încă un act material al infracţiunii continuate de complicitate la contrabandă - inculpatul acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, statul.

Prin activitatea infracţională inculpatul B. L. a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 84.639 lei, sumă cu care D.R.V. Iaşi se constituie parte civilă în cauză.

Fiind sesizat cu rechizitoriul mai sus amintit, dosarul a parcurs procedura camerei preliminare, conform dispoziţiilor art.342 şi urm. Cod procedură penală.

Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Botoşani prin Încheierea din xx.xx.xxxx, în temeiul art.346 al.1 Cod procedură penală, a constatat legalitatea sesizării instanţei cu privirela faptele pentru care inculpatul P. F. a fost trimis în judecată, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Încheierea a rămas definitivă prin Încheierea nr.XX din xx.xx.xxxx pronunţată de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Iaşi.

La termenul de judecată din xx.xx.xxxx inculpatul P. F., asistat de apărător ales, a arătat că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanţei şi a solicitat ca judecarea cauzei în ceea ce îl priveşte să aibă loc potrivit dispoziţiilor art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor în circumstanţiere. Totodată a precizat că este de acod să plătească prejudiciul produs prin faptele sale.

Constatând că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 374 alin.4 Cod procedură penală, instanţa a admis cererea formulată de inculpatul P. F. de a fi judecat potrivit procedurii recunoaşterii învinuirii, fiind îndeplinite în cauză condiţiile legale prevăzute de lege.

Prin sentinţa penală nr. XXX din xx.xx.xxxx, instanţa a dispus condamnarea inculpatului P. F., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă prev. de art.48 Cod penal, rap. la art.270 al.1, cu aplicarea art.274 din Legea 86/2006 cu art.35 al.1 Cod penal, art.375, art.396 al.10 Cod procedură penală, art.5 cod penal, art.74 lit.a, 76 lit.c Cod penal 1969, la pedeapsa de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, teza II,b Cod penal 1969 pe o durată de 1 an.

A făcut în cauză aplicarea disp.art.71 şi 64 lit.a teza II, b Cod penal 1969.

În temeiul art.86/1 ,86 Cod penal 1969, a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, atrăgând atenţia inculpatului asupra disp. art.86/4 al 1 Cod penal 1969 ce privesc aplicarea disp. art.83 şi 84 cod penal 1969 şi în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi a disp. art.86/4 al.2 Cod penal 1969, cu privire la neîndeplinirea cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite de instanţă.

În temeiul art.71 al.5 cod penal 1969, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii, pe durata termenului de încercare a suspendării executării pedepsei principale sub supraveghere.

În temeiul art.86/3 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la datele fixate de către Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani;

- să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.

A fost obligat inculpatul P. F. să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală –Direcţia Generală Regională a Finanţelor publice Iaşi în numele şi pentru Direcţia Regională pentru accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, suma de 275.700 lei cu titlu de pretenţii civile la care se vor adăuga accesoriile aferente, calculate conform art.120 cod procedură fiscală.

S-a dispus confiscarea specială, a cantităţii de 8.500 pachete ţigări marca Saint George aflată în Camera de Corpuri delicte a IJPF Botoşani cu dovada seria BT nr.XXX din xx.xx.xxxx şi a cantităţii de 53.800 pachete de ţigări marca Plugaru, cantitate ridicată conform procesului verbal de inventariere încheiat la data de 28 octombrie 2008 şi depuse în Camera de Corpuri delicte a Poliţiei Oraşului Săveni.

S-au menţinut măsurile asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului P. F., dispuse prin Ordonanţa nr.XX/D/P/2007 din xx.xx.xxxx şi s-a respins ca neîntemeiată cererea formulată de acesta cu privire la ridicarea măsurii asiguratorii în ce priveşte autoutilitara marca Volkswagen.

A fost obligat inculpatul să plătească statului 600 lei cheltuieli judiciare.

De asemenea, a disjuns cauza cu privire la inculpaţii N. D., B. L. şi S. O. C. şi acordă termen la data de xx.xx.xxxx, pentru când s-a dispus citarea atât a celor trei inculpaţi cât şi a părţii civile.

Investită instanţa cu soluţionarea cauzei cu privire la inculpaţii N. D., B. L. şi S. O. C., pentru termenul de judecată din xx.xx.xxxx a dispus citarea acestora şi a părţii civile DRAOV Iaşi.

Fiind prezenţi în instanţă, inculpaţii N. D. şi B. L. au solicitat a beneficia de dreptul la tăcere. În apărare, inculpatul B. L. a solicitat proba cu audierea martorilor din lucrări.

Inculpatul N. D.,  a solicitat în apărare (f.26 ds. instanţă), următoarele probe:

- prin comisie rogatorie, audierea martorilor G. D. G., J. M. I. şi T. M..;

- administrarea planşelor foto realizate în cadrul investigaţiei în cadrul contrabandei comise în noaptea de xx/xx.xx.xxxx , faptă cercetată într-un alt dosar penal;

- comunicarea rezultatelor verificărilor efectuate de procuratura din Republica Moldova cu privire la evenimentul din xx/xx.xx.xxxx, cu referire la persoanele identificate de către autorităţile moldoveneşti ca autori ai contrabandei săvârşite la acea dată;

- efectuarea testului poligraf ;

- admiterea probei cu reconstituirea modului şi a condiţiilor în care a fost săvârşită fapta, pentru a se identifica în mod exact dacă, faţă de situaţia de fapt, existentă în dosar,de poziţia şi distanţa inculpatului faţă de râul Prut, acesta avea posibilitatea reală de a supraveghea zona, conform prezumţiilor avansate de organele de cercetare penală.

Instanţa a apreciat ca întemeiate şi utile cauzei, probele cu solicitarea unei comisii rogatorii de audiere a cetăţenilor moldoveni implicaţi în activitatea de contrabandă din noaptea de xx/xx.xx.xxxx şi testul poligraf.

În ce priveşte solicitarea de către inculpat a înscrisurilor dintr-un alt dosar penal şi cu privire la o altă faptă de contrabandă, a fost respinsă ca nefiind utilă cauzei. De asemenea, a fost respinsă şi proba cu reconstituirea, având în vedere că aceasta trebuie efectuată în aceleaşi condiţii de timp şi climă,aspect ce nu poate fi îndeplinit în cauză.

Inculpatul S. O. C., prezent în instanţă, în declaraţia dată, a precizat că nu se face vinovat de fapta pentru care a fost trimis în judecată. Cantitatea de ţigări găsită de către organele de poliţie asupra sa, arată inculpatul, că nu îi aparţine. Aşa cum a precizat în declaraţiile de la urmărirea penală şi instanţă, acesta a găsit ţigările într-un loc, mai exact într-un şanţ abandonate.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală coroborate cu probele administrate în cursul cercetării judecătoreşti se constată următoarea situaţie de fapt:

1.Cu privire la faptele reţinute în sarcina inculpatului N. D.:

Aşa cum rezultă din actul de sesizare, inculpatul N. D. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de :

- constituire grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 al.1,2 şi 3 Cod penal;

- complicitate la contrabandă, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 270 al.1 rap. la art. 274 din Legea 86/2006;

- instigare la infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României, prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 262 al.1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38, 39 şi art.5 Cod penal.

Referitor la infracţiunea de constituire grup infracţional organizat, s-a reţinut de către organele de urmărire penală faptul că, încă din cursul anului 2007, lucrătorii de poliţie s-au sesizat cu privire la implicarea inculpatului N. D. în fapte de contrabandă cu ţigări împreună cu diverşi cetăţeni din Republica Moldova şi România, mărfurile urmând a fi introduse pe teritoriul ţării noastre prin sustragere de la controlul vamal, peste râul Prut, cu ajutorul unor bărci, de către cetăţeni moldoveni sau de inculpat personal.

S-a reţinut că rezultatul investigaţiilor efectuate de lucrătorii de poliţie a fost susţinut de datele obţinute în urma monitorizării tehnice a inculpatului în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Botoşani în cauză, convorbirile telefonice purtate de inculpat cu diverşi cetăţeni moldoveni neidentificaţi dovedind în acest sens că acesta săvârşeşte fapte de contrabandă peste râul Prut.

S-a mai reţinut faptul că la data de xx.xx.xxxx, cu ocazia efectuării unei percheziţii domiciliare la locuinţa inculpatului N. D. au fost identificate mai multe bunuri şi înscrisuri, respectiv mai multe procese verbale de contravenţie, o întâmpinare şi o plângere, copii xerox ale unor file din paşapoartele ce aparţin numiţilor F. R., B. V., T. M.., şi N. N., cetăţeni moldoveni despre care există indicii că sunt implicaţi în fapte de contrabandă, precum şi 10 saci de rafie goi, de culoare albă.

În cursul anului 2009, s-a mai reţinut de către parchet, inculpatul N. D. împreună cu alte patru persoane (cetăţeni români şi moldoveni) a constituit un grup infracţional organizat în scopul introducerii frauduloase în România peste râul Prut, a unei cantităţi însemnate de ţigări de provenienţă moldovenească , respectiv a unui număr de 42 de saci cu ţigări.

În baza acestei rezoluţii infracţionale, în noaptea de xx/xx.xx.xxxx, membrii grupării au introdus cu ajutorul unei bărci pneumatice, un număr de 6 saci cu ţigări conţinând cantitatea de 8.734 pachete ţigări marca „Plugarul”, însă ca urmare a intervenţiei organelor de poliţie de frontieră, în jurul orelor 0,00-0,10, au fugit de la locul faptei abandonând cantitatea de ţigări mai sus arătată. Inculpatul N. D. a fost prins în apropierea locului respectiv (S.F.952), iar grănicerii moldoveni au reţinut pe celălalt mal al râului Prut alţi doi membri ai grupării – asupra acestora fiind identificat restul cantităţii de ţigări (36 de saci) pe care intenţionau să o introducă precum şi barca pneumatică utilizată în activitatea de contrabandă.

Astfel, s-a reţinut de către parchet că în luna iulie 2009, lucrătorii de poliţie s-au sesizat cu privire la faptul că la graniţa cu Republica Moldova, inculpatul N. D. împreună cu mai mulţi cetăţeni moldoveni şi români constituiţi într-o grupare infracţională organizată comit fapte de contrabandă pe zona localităţii Mitoc. Lucrătorii poliţiei de frontieră au procedat la supravegherea acestei zone de frontieră ocazie cu care în noaptea de xx/xx.xx.xxxx , în jurul orelor 0,00-0,10 au depistat momentul săvârşirii unei infracţiuni de contrabandă , acesta fiind observat la aproximativ 50 metri de malul râului Prut, în timp ce vorbea la telefonul mobil într-o zonă amplasată deasupra nivelului apei pentru a avea posibilitate realizând supravegherea zonei de frontieră pentru a evita depistarea faptei, confiscarea mărfurilor şi prinderea în flagrant a participanţilor.

Înainte de a se stabili vinovăţia inculpatului pentru comiterea faptelor pentru care a fost trimis în judecată instanţa va aprecia care lege este mai favorabilă a se aplica în cauză.

Astfel, în situaţia în care sunt în curs de judecată pe rolul instanţei fapte şi acte materiale care ar constitui infracţiuni de grup infracţional organizat, instanţa are de apreciat mai înainte de toate încadrarea juridică legală incidentă .

În speţa de faţă sunt posibile a se aplica două norme legale, respectiv. art. 7 din Legea 39/2003 şi art. 367 al.1,2 şi 3 Cod penal.

Raportat la art. 15 al.2 coroborat cu art.16 al.1 şi 2 din Constituţia României, ţinând cont de suveranitatea absolută a legii se impune a se avea în vedere, prevederile art. 5 al.1 Cod penal, norma conform căreia „în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale se aplică legea mai favorabilă”. Faţă de acest text de lege, Curtea Constituţională s-a pronunţat printr-o decizie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate, şi anume Decizia nr. 265/6 mai 2014 publicată în Monitorul oficial nr. 372 din 20 mai 2014, definitivă şi general obligatorie .

Potrivit acestei decizii, legea penală mai favorabilă se aplică în ansamblul ei şi este singura care poate înlătura viciul de neconstituţionalitate care apare la eventuala combinare între dispoziţiile codului penal din 1969 şi cel actual, combinare care contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 al.4 privind separaţia şi echilibrul puterilor în stat precum şi ale art.61 al.1 privind rolul Parlamentului ca unic legiuitor al ţării.

Prin decizia menţionată s-a mai stabilit că inculpatul care a comis fapte sub imperiul legii vechi dar care urmează să fie judecaţi sub imperiul legii noi, trebuie să aibă în funcţie de legea mai favorabilă o situaţie juridică identică ori cu cei condamnaţi anterior potrivit legii vechi, ori cu cei ce vor săvârşi infracţiuni potrivit legii noi, nefiind permisă o a treia formă de tratament sancţionator, ce combină dispoziţii din ambele coduri.

Analizând comparativ prevederea din Legea 39/2003 în raport de prevederea actuală, respectiv art. 367 Cod penal, intrată în vigoare la 1 februarie 2014, aceasta nu pare mai favorabilă, având ca şi criteriu exclusiv pedepsele stabilite de la 1 la 5 ani, faţă de limitele normei anterioare de la 5 la 20 ani.

Astfel, potrivit disp. art. 2 din Legea 39/2003 prin „grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multe infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu materiale”.

Potrivit art. 367 al.6 Cod penal, „prin grup infracţional se înţelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp pentru a acţiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni.

Cele două norme legale par asemănătoare dar prezintă şi unele diferenţe:

- în legea veche scopul constituirii grupului constă în comiterea de fapte grave, iar în cea de-a doua „una sau mai multe infracţiuni”.

Este de observat că legea veche limitează cadrul legal doar la infracţiuni grave, pe când legea nouă prevede scopul grupului în comitere de infracţiuni indiferent de care ar fi acestea, fiind absolut evident că legea penală veche este mai favorabilă, fiind mult mai restrânsă decât cea actuală.

Acelaşi art. 2 din Legea 39/2003 defineşte scopul comiterii infracţiunii grave „pentru a obţine direct sau indirect, un beneficiu financiar sau alt beneficiu material”. Actualei incriminări îi lipseşte complet acest scop al comiterii infracţiunilor oricare ar fi ea. Şi din acest punct de vedere legea mai favorabilă este legea anterioară.

Mai mult de atât în norma anterioară de definire a grupului infracţional organizat există şi o excepţie de la această încadrare juridică „nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multe infracţiuni şi care nu au o continuitate sau o structură determinată ori roluri prealabile pentru membrii săi în cadrul grupului.

Cum în legea actuală această delimitare lipseşte şi pe acest argument se poate constata că legea anterioară este mai favorabilă.

Raportând cele expuse mai sus la speţa de faţă şi apreciind că legea penală anterioară este mai favorabilă, se constată că nu există probe din care să rezulte că inculpatul N. D. a comis fapta de constituire grup infracţional organizat.

Probele administrate în cursul urmăririi penale nu au dovedit o structură clară de coordonare a unui grup infracţional organizat existent pe o anumită perioadă de timp.

Cu privire la atitudinea celor doi cetăţeni moldoveni care au fost condamnaţi pentru fapta de contrabandă este cert că aceştia nu au avut reprezentarea clară a faptului că formează un grup infracţional care funcţionează după anumite reguli şi ierarhii, aceştia acţionând în modalitatea participaţiei ocazionale.

Aşa fiind, în temeiul art.396 al.5 Cod procedură penală raportat la art.16 al.1 lit. c Cod procedură penală, va achita pe inculpatul N. D. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 367 al.1, 2 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal.

În ce priveşte săvârşirea de către acelaşi inculpat a faptei complicitate la infracţiunea de contrabandă instanţa constată că în cauză este dovedită comiterea acestei fapte de către acesta.

Astfel, chiar dacă inculpatul N. D. nu a recunoscut fapta complicitate la contrabandă, din probele administrate a reieşit că în noaptea de xx/xx.xx.xxxx, în jurul orelor 0,00-0,10, lucrătorii de poliţie de frontieră care supravegheau zona de frontieră l-au observat pe acesta la aproximativ 50 metri de malul râului Prut, în timp ce vorbea la telefonul mobil. Până la momentul depistării acestuia,doi cetăţeni moldoveni, reuşiseră să introducă în România, cu ajutorul unei bărci pneumatice un număr de 6 saci cu ţigări, conţinând cantitatea de 8.734 pachete de ţigări marca Plugarul.

Rezultă din probele administrate că deşi a fost somat, inculpatul N. D. a fugit fiind prins imediat în apropierea S.F.952. Surprinderea inculpatului de către lucrătorii de poliţie a fost observată de cei doi cetăţeni moldoveni, care au realizat trecerea ţigărilor cu o barcă pneumatică şi de un cetăţean român neidentificat, care a părăsit în fugă locul faptei.

În momentul prinderii sale, inculpatul a adoptat o atitudine recalcitrantă faţă de lucrătorii de poliţie, distrugându-şi telefonul mobil ce-l avea asupra sa .

În acelaşi timp grănicerii moldoveni au reţinut pe celălalt mal al râului Prut alte două persoane implicate (cetăţeni moldoveni) asupra acestora fiind identificat restul cantităţii de ţigări pe care intenţionau să o introducă, respectiv încă un număr de 36 saci, precum şi barca pneumatică utilizată în activitatea de contrabandă.

Inculpatul N. D., atât în cursul urmăririi penale cât şi în instanţă, nu a reuşit cu probele solicitate în apărarea sa să-şi justifice prezenţa sa în acel loc în care a fost găsit de către organele de poliţie şi nici nu a făcut dovada unei alte ore la care acesta a fost prins.

Din procesului verbal de constatare din data de xx.xx.xxxx (vol. VII, f.8, 9 ds. urmărire penală), rezultă că lucrătorii de poliţie au surprins în zona de frontieră la orele 0,10 la aproximativ 50 m de râul Prut , în zona S.F. 952, pe inculpatul N. D., care în momentul identificării şi-a distrus imediat telefonul mobil ce îl deţinea asupra sa şi care era folosit pentru a ţine legătura cu cetăţenii moldoveni.

A reieşit de asemenea că inculpatul în aceste împrejurări a manifestat un comportament violent, a adus injurii şi ameninţării organelor de poliţie , fiind necesară încătuşarea acestuia.

S-a procedat în condiţii de noapte la verificarea zonei de frontieră şi a malului românesc al râului Prut, iar la orele 3,30 au fost descoperite la aproximativ 200 m de locul în care a inculpatul a fost interceptat, în aval, 6 colete (saci) ambalate în folie de polietilenă de culoare neagră, conţinând ţigări de contrabandă, depozitate chiar pe malul românesc al râului Prut.

În apropierea acestor colete cu ţigări, cu ocazia cercetării la faţa locului efectuată ulterior a fost găsit un singur şlap şi mai multe urma plantare ,reieşind în mod evident că persoana care se afla pe malul râului pentru a prelua ţigările, a părăsit în fugă locul pentru a nu fi identificată.

În urma verificărilor efectuate de către autorităţile din Republica Moldova în aceeaşi zonă şi la aceeaşi dată, s-a constatat că pe malul moldovenesc se aflau depozitate un număr de 8 colete de ţigări marca Plugarul, ambalate în folie de culoare neagră, iar lângă colete se afla o barcă pneumatică de culoare verde în care se afla o vâslă. Pe aceiaşi direcţie în adâncimea teritoriului Republicii Moldova, la aproximativ 300 metri a mai fost descoperit un camion în care se aflau aproximativ 28 colete cu ţigări de provenienţă moldovenească, identice ca dimensiuni şi mod de ambalare cu cele descoperite deja pe malul românesc şi moldovenesc al Prutului. Grănicerii moldoveni au reţinut doi cetăţeni moldoveni care aveau hainele ude şi murdare de noroi, la fel şi încălţămintea purtată de aceştia, dovedindu-se ulterior că aceştia au trecut frontiera cu România şi au transportat pe malul românesc cele 6 colete identificate de lucrătorii de poliţie din România (procesul verbal din xx.xx.xxxx şi adresa nr.195/xx.xx.xxxx a sectorului Costeşti al frontierei de stat al Republicii Moldova f.10,61 vol. VII ds. urm. penală, sentinţa de condamnare a celor doi cetăţeni moldoveni pronunţată în dosarul nr.1-52/2010 a Judecătoriei Edineţ, Republica Moldova aflată în copie la f.59-63 vol. I ds. instanţă).

Rezultă din sentinţa de condamnare faptul că în sarcina celor doi cetăţeni moldoveni s-a reţinut că în noaptea de xx/xx.xx.xxxx în jurul orelor 1,00 fiind în înţelegere prealabilă cu o persoană neidentificată de organul de urmărire penală ,au fost de acord să se deplaseze cu un camion ce conţinea ţigări de contrabandă în zona de frontieră a sectorului nr.28 din regiunea semnului de frontieră nr.952 de lângă s. Lopatnic raionul Edineţ, unde au trecut peste fâşia de control şi ajungând la râul Prut au descărcat şase saci în care erau 8734 pachete cu ţigări marca Plugarul pe care le-a transportat cu ajutorul unei bărci pneumatice peste râul Prut, pe teritoriul României , respectiv peste frontiera de stat între Republica Moldova şi România . Având în vedere intervenirea poliţiei de frontieră a României cei doi cetăţeni moldoveni nu au mai revenit cu restul de ţigări aflate în camion încercând să părăsească zona de frontieră.

Având în vedere toate aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă că inculpatul N. D. a avut rolul de complice la trecerea cantităţii de ţigării din acea noapte de către cetăţenii moldoveni.

Situaţia de fapt este dovedită cu procesul verbal de constatare vol. VII, f.8,9 ds. urm. pen.,procesul verbal din xx.xx.xxxx vol. VII, f.10 ds. urm. pen., note raport ale lucrătorilor de poliţie vol. VII f.13-18 ds. urm. pen., procesul verbal de examinare şi cercetare la faţa locului însoţit de planşe fotografice vol. VII, f.19-20, 25-47 ds. urm. pen., proces verbal de supraveghere vol. VII, f.48 ds. urm. pen., proces verbal de inventariere vol. VII f.53 ds. urm. pen., documente trimise de autorităţile din Republica Moldova vol. VII f.253-256, 259-261, 262-286, 59-63, 250-254 ds. instanţă, raportul de expertiză criminalistică nr.284454 din 7 martie 2016 întocmit de Inspectoratul de Poliţie al judeţului Iaşi Serviciul de criminalistică f.164-169 ds. instanţă, raport de expertiză criminalistică f.165-170 ds. instanţă,declaraţiile martorilor J. M. I. f.250 ds. instanţă şi G. D. f.252 ds. instanţă.

Cum situaţia de fapt prezentată mai sus întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la contrabandă, faptă prev. şi ped. de art. 48 al.1 raportat la art.270 al.1, 274 din Legea 86/2006, se va reţine vinovăţia inculpatului N. D. pentru comiterea acestei fapte şi-i va aplica acestuia o pedeapsă prevăzută de textul de lege mai sus menţionat.

La stabilirea şi individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere legea mai favorabilă, respectiv cea existentă în vigoare la data comiterii faptei, persoana inculpatului care nu prezintă condamnări penale şi va aprecia că în favoarea sa se pot reţine circumstanţe atenuante conform vechiului cod penal.

În ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei ,dat fiind trecerea unei perioade mare de timp de la comiterea ei, se apreciază că se poate reeduca şi prin suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, cu impunerea respectării obligaţiilor prev. de art.86/3 Cod penal 1969.

Instanţa va aplica inculpatului şi pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b Cod penal 1969 pe o durată de 2 ani, iar pe durata executării pedepsei se va aplica pedeapsa accesorie prev. de art. 64 al.1 lit.a teza II,b cod penal 1969. Pedeapsa accesorie o va suspenda în temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal 1969 pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În cursul urmăririi penale, acesta a fost arestat preventiv, motiv pentru care se va deduce din pedeapsa de executat durata reţinerii şi arestării preventive din perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx inclusiv.

Prin acelaşi rechizitoriu, inculpatul N. D. a fost trimis în judecată şi pentru infracţiunea de instigare la infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat, prev. şi ped. de aret. 47 Cod penal rap la art. 262 alin. 1 Cod penal.

Având în vedere că pentru această faptă s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale şi dat fiind că inculpatul nu a solicitat continuarea procesului penal, în temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, va dispune încetarea procesului penal pornit împotriva sa pentru această faptă.

2. Cu privire la faptele reţinute în sarcina inculpatului B. L.:

Prin rechizitoriul mai sus arătat, inculpatul B. L. a fost trimis în judecată pentru complicitate la contrabandă, prev. de art. 48 rap. la art. 270 alin. 1 rap la art. 274 din legea 86/2006, faptă comisă în formă continuată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 Cod penal.

În anul 2007, lucrătorii de poliţie s-au sesizat cu privire la faptul că inculpatul B. L. este implicat în comerţul ilicit cu ţigări de provenienţă moldovenească, pe care le prelua de la diverse persoane, ţigările fiind introduse prin contrabandă, respectiv prin sustragere de la control vamal, bunuri pe care le depozita temporar la locuinţa sa din Ştefăneşti, jud. Botoşani.

În urma monitorizării tehnice a inculpatului B. L., în cursul anilor 2007 – 2008, a preluat în mod repetat şi deţinut ţigări introduse prin contrabandă în ţară, din Republica Moldova, de persoane neidentificate, prin sustragere de la control vamal.

Din interceptarea convorbirilor telefonice înregistrate în cauză a rezultat că în perioada august – septembrie 2007 inculpatul a deţinut şi comercializat 19616 pachete ţigări, săvârşind un nr. de 12 acte materiale de contrabandă respectiv în datele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx.

La data de xx.xx.xxxx, cu ocazia unei percheziţii efectuate la locuinţa sa, a fost depistat deţinând fără drept 477 pachete ţigări de provenienţă Republica Moldova. În perioada mai sus arătată, rezultă din probatoriu administrat că inculpatul Bogatu a distribuit ţigări de contrabandă atât pe raza localităţii Ştefăneşti cât şi alte localităţi, respectiv Truşeşti, Dângeni, Mihălăşeni, Hârlău.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la domiciliul său la data de xx.xx.xxxx au mai fost descoperite şi ridicate mai multe înscrisuri, un caiet, un carnet cu foi tip matematică, toate conţinând menţiuni privind diverse sume de bani, pachete de ţigări şi nume de persoane.

Chiar dacă inculpatul a avut o poziţie constantă de a nu da lămuriri organelor de urmărire penală şi nici instanţei cu privire la aspectele reţinute în sarcina sa, este de necontestat că acesta, în perioada reţinută prin rechizitoriu, a efectuat acte infracţionale de contrabandă sub forma complicităţii.

Rezultă din convorbirile telefonice purtate cu diverse persoane că acesta comercializa frecvent cantităţi însemnate de ţigări din Republica Moldova, fiind foarte cunoscut în localitatea în care locuia că se ocupă cu aşa ceva. Mai mult de atât, din înscrisurile ridicate de către organele de urmărire penală de la domiciliul său, rezultă că acesta ţinea o evidenţă cu privire la sumele de bani încasate, cantităţi de pachete de ţigări şi nume de persoane, fapt ce confirmă activităţile sale de contrabandă.

Şi martorii din lucrări audiaţi de către instanţă au arătat că au cumpărat de mai multe ori diverse cantităţi de ţigări de la inculpat, cunoscând că acesta se ocupa cu asemenea activităţi.

Situaţia de fapt este dovedită cu procesele – verbale de investigaţii, filele 47, 114 – 115 , 128 -131 vol. I ds. u.p., procese-verbale de transcriere convorbiri telefonice, vol.8, f. 77 – 181, procese-verbale de percheziţie domiciliară, vol. II ds. u.p., f 151 – 154, declaraţiile martorilor H. I., f. 132 – 134 vol. X ds. u.p., fila 64 ds. instanţă, B. D., vol. X ds. u.p., fila 145 ds. instanţă.

În cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la contrabandă, prev şi ped de art. 48 Cod penal rap. la art. 270 rap la art. 274 din Legea 86/2006, comisă în formă continuată, deci cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

Cantitatea însemnată de ţigări care a făcut obiectul activităţii infracţionale a inculpatului confirmă pe deplin că acesta colabora cu alte persoane neidentificate, persoane de la care prelua ţigări introduse ilegal în ţară de către aceştia.

Reţinând vinovăţia inculpatului pentru comiterea acestei fapte, îi va aplica acestuia o pedeapsă în baza textului de lege mai sus arătat, având în vedere că legea anterioară îi este mai favorabilă atât în ce priveşte individualizarea pedepsei cât şi a modalităţii de executare a acesteia.

Apreciază că şi faţă de acest inculpat se poate reţine circumstanţa atenuantă prev. de art. 74 lit. a Cod penal 1969.

În ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, se apreciază că şi acest inculpat se poate reeduca prin suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, cu impunerea acestuia să respecte obligaţiile prev. de art. 863 Cod penal 1969.

Instanţa va aplica inculpatului şi pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b Cod penal 1969 pe o durată de 2 ani, iar pe durata executării pedepsei se va aplica pedeapsa accesorie prev. de acelaşi text de lege mai sus arătat. Pedeapsa accesorie o va suspenda în temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal 1969 pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

3. Cu privire la faptele reţinute în sarcina inculpatului S. O. C.:

Din probatoriul administrat, rezultă că în dimineaţa zilei de xx.xx.xxxx, în jurul orelor 04:20, inculpatul S. O. C. a fost depistat de lucrătorii de poliţie în timp ce se deplasa prin oraşul Săveni, pe str. Al. I Cuza, cu autoturismul XX-XX-XXX.

În acelaşi timp lucrătorii de poliţie au depistat în imediata apropiere şi autovehiculul XX-XX-XXX, în care se aflau inculpatul N. D. şi numiţii Hu. I. şi P. T.. În autovehiculul condus de inculpatul S. O. C. se afla şi numitul L. I..

În momentul în care lucrătorii de poliţie au procedat la legitimarea tuturor ocupanţilor celor 2 autovehicule, numiţii Hu. I. şi L. I. au plecat în grabă pentru a nu fi identificaţi, prezenta acestora în autovehicul fiind dovedită de declaraţiile celorlalte persoane legitimate.

Lucrătorii de poliţie au procedat la efectuarea unor controale sumare asupra tuturor persoanelor depistate, fără a fi identificate bunuri de interes în cauză.

După o primă examinare a autoturismului marca Dacia 1305X, XX-XX-XXX, s-a constatat că în interiorul acestuia se aflau 15 saci din rafie plini cu ţigări marca „Monte Carlo”, unii din saci fiind umezi, murdari de noroi şi vegetaţie şi prezentau miros specific de peşte şi  mâl.

 În urma inventarierii, s-a constatat că a fost descoperită cantitatea de 19.499 pachete ţigări marca „Monte Carlo” de provenienţă moldovenească.

Inculpatul S. O. C., atât la urmărirea penală cât şi în faţa instanţei a încercat să inducă în eroare organele de anchetă, declarând că a găsit respectiva cantitate de ţigări şi că poate indica locul de unde le-a încărcat.

În aceste împrejurări, organele de urmărire penală au procedat la conducerea în teren a inculpatului. După examinarea amănunţită a locului s-a stabilit că terenul nu prezenta urme de tasare ce s-ar fi creat prin depozitarea celor 15 saci cu ţigări sau prin staţionarea unor mijloace de transport.

Mai mult de atât în urma examinării îmbrăcămintei inculpatului în momentul surprinderii sale, s-a constatat că acesta prezenta urme de noroi atât pe pantaloni cât şi pe bluza cu care era îmbrăcat.

Situaţia de fapt a fost dovedită cu procesul verbal de constatare f.3-39 vol. II ds. urm. pen.,însoţit de planşe fotografice, proces verbal de conducere în teren însoţit de planşe fotografice f.40-46 vol. II ds. urm. pen., declaraţia martorului P. T., f.55-56 vol. II, proces verbal de examinare, f.62 vol. II ds. urm. pen., coroborate şi cu declaraţiile inculpatului f.54, 58-59, 230-234 vol. II ds. urm. pen. şi f.146 ds. instanţă.

Deşi inculpatul S. O. C. a avut o atitudine de nerecunoaştere a faptei, rezultă cu certitudine din probele administrate că acesta, prin preluarea cantităţii de ţigări, a înlesnit săvârşirea de către persoane neidentificate a infracţiunii de contrabandă, acesta făcându-se vinovat de săvârşirea infracţiunii de complicitate, faptă prev. şi ped. de art. 48 rap. la art. 270 al.1 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 5 Cod penal, în baza acestui text de lege urmând ca instanţa să-i aplice o pedeapsă.

Apreciază că şi faţă de acest inculpat se poate reţine circumstanţa atenuantă prev. de art. 74 lit. a Cod penal 1969.

În ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, se apreciază că şi acest inculpat se poate reeduca prin suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, cu impunerea acestuia să respecte obligaţiile prev. de art. 863 Cod penal 1969.

Instanţa va aplica inculpatului şi pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b Cod penal 1969 pe o durată de 2 ani, iar pe durata executării pedepsei, va aplica pedeapsa accesorie prev. de art. 64 lit.a teza II, b Cod penal 1969, pedeapsa accesorie pe care o va suspenda în temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal 1969 pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În ce priveşte latura civilă, instanţa constată că prin adresa nr. 16256 din xx.xx.xxxx, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi pentru Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi s-a constituit parte civilă în cauză cu sumele de: 84.639 lei – B. L., 73.398 lei – inculpat S. O. C. şi 50.859 inculpat N. D..

Reţinând vinovăţia inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă, şi având în vedere prevederile Deciziei nr.11 /2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind dezlegarea unor chestiuni de drept, instanţa apreciază întemeiate pretenţiile solicitate.

Astfel va obliga pe inculpaţii N. D., B. L. şi S. O. C. să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, în numele şi pentru Direcţia Generală pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, cu titlu de pretenţii civile, la care se vor adăuga accesoriile aferente calculate conform art.120 Cod procedură fiscală, următoarele sume:

- inculpatul N. D. - suma de 50.859 lei;

- inculpatul B. L. – suma de 84.639 lei;

- inculpatul S. O. C. – suma de 73.398 lei.

 

Va dispune, în temeiul art.112 lit. a şi b cod penal confiscarea specială a:

- cantităţii de 8.734 pachete de ţigări marca Plugaru descoperită la data de xx.xx.xxxx pe malul râului Prut, cantitate de ţigări ce a fost introdusă în ţară de cetăţeni moldoveni cu sprijinul inculpatului N. D. şi care au fost introduse în Camera de corpuri delicte a IJPF Botoşani cu dovada seria BT nr.0115 din 23.07.2009.

- cantităţii de 19.499 pachete de ţigări marca Monte Carlo, de provenienţă moldovenească ridicată din autoturism marca Dacia 1305 X cu numărul de înmatriculare XX-XX-XXX, condus de inculpatul S. O. C., în noaptea de xx/xx.xx.xxxx, aflate la Camera de corpuri delicte a IPJ Botoşani conform procesului verbal din 21.05.2008, vol. II filele 220-221.

- autovehiculului marca Dacia 1305 X cu numărul de înmatriculare XX-XX-XXX, ce aparţine inculpatului S. O. C., şi care se află în custodia IPJ Botoşani conform procesului verbal de aplicare a sechestrului din xx.xx.xxxx, vol. II fila 222.

Totodată, va menţine măsurile asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor, dispuse prin Ordonanţa XX/D/P/2007 din xx.xx.xxxx după cum urmează:

1. S. O. C.:

 - cota de ¾ din cota de ½ din casa cu valoare de impozitare 131.868 lei, situată în str. Iuliu Maniu, nr. 1, oraş Ştefăneşti, jud. Botoşani, dobândită în baza certificatului de moştenitor nr. XXX din xx.xx.xxxx.

- autoturism marca Ford Mondeo seria şasiu X în valoare de 2.000 euro;

2. N. D.:

- clădire cu destinaţia de club cu valoare de impozitare de 144.161 lei, situată pe str. X, nr.Y, oraş Ştefăneşti, jud. Botoşani, conform autorizaţiei de construire nr.XX/xx.xx.xxxx şi teren aferent în suprafaţă de 299 mp, PC XXX/Xconform C.V.C. nr. XXX/xx.xx.xxxx.

Văzând şi disp.275 Cod procedură penală,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

1. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin.1 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul N. D., fiul lui V. şi L., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Botoşani, jud. Botoşani, domiciliat în oraşul Ştefăneşti, jud. Botoşani, CNP – XXXXXXXXXXXXX, posesor al C.I. seria X.X. nr.XXXXXX, eliberat de Poliţia Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art.367 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal.

În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin.1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului N. D., pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României, prev. de art.47 Cod penal, rap la art. 262 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal.

Condamnă pe inculpatul N. D., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă, prev. de art.48 alin. 1 Cod penal, rap la art. 270 alin. 1 cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art.5 Cod penal, art. 74 lit. a, 76 lit. b Cod penal 1969, la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II, lit. b Cod penal 1969, pe o durată de 2 ani.

În temeiul art. 862 Cod penal 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani, atrăgând atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 alin. 1 Cod penal 1969, ce privesc aplicarea disp art. 83 şi 84 Cod penal 1969, şi a disp. art. 864 alin.2 Cod penal 1969, cu privire la neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere stabilite de instanţă.

În temeiul art. 71 alin.5 Cod penal 1969, se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare a suspendării executării pedepsei principale sub supraveghere.

În temeiul art. 863 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul N. D. se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la datele fixate de către Serviciul de Probaţiune Botoşani;

- să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.

Deduce din pedeapsa de executat durata reţinerii şi arestării preventive din xx.xx.xxxx până la data de xx.xx.xxxx, inclusiv.

2. Condamnă pe inculpatul B. L., fiul lui T. şi L. D., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Ploieşti, jud. Prahova, cu domiciliul în mun. Botoşani, str. X,nr.Y, sc.Z,ap.T, jud. Botoşani,CNP XXXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă, prev. de art. 48 Cod penal rap la art.270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/20006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal, art. 74 lit. a, 76 lit. b Cod penal 1969, la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal 1969, pe o durată de 2 ani.

În temeiul art. 862 Cod penal 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani, atrăgând atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 alin. 1 Cod penal 1969 ce privesc aplicarea disp art. 83 şi 84 Cod penal 1969, şi a disp art. 864 alin.2 Cod penal 1969, cu privire la neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere stabilite de instanţă.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal 1969, se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare a suspendării executării pedepsei principale sub supraveghere.

În temeiul art. 863 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul B. L. se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la datele fixate de către Serviciul de Probaţiune Botoşani;

- să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.

3.Condamnă pe inculpatul S. O. C., fiul lui C. şi V., născut la data de xx.xx.xxxx în or. Ştefăneşti, jud. Botoşani, cu domiciliu în or. Ştefăneşti, jud. Botoşani CNP XXXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă, prev. de art. 48 Cod penal rap la art.270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art.274 din Legea nr. 86/20006, cu aplicarea art. 5 Cod penal, art. 74 lit. a, 76 lit. b Cod penal 1969, la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal 1969, pe o durată de 2 ani.

În temeiul art. 862 Cod penal 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani, atrăgând atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 alin. 1 Cod penal 1969 ce privesc aplicarea disp art. 83 şi 84 Cod penal 1969, şi a disp art. 864 alin.2 Cod penal 1969, cu privire la neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere stabilite de instanţă.

În temeiul art. 71 alin.5 Cod penal 1969, se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare a suspendării executării pedepsei principale sub supraveghere.

În temeiul art. 863 Cod penal 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul S. O. C. se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la datele fixate de către Serviciul de Probaţiune Botoşani;

- să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.

Obligă pe inculpaţii N. D., B. L. şi S. O. C. să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, în numele şi pentru Direcţia Generală pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, cu titlu de pretenţii civile, la care se vor adăuga accesoriile aferente calculate conform art.120 Cod procedură fiscală, următoarele sume:

- inculpatul N. D. - suma de 50.859 lei;

- inculpatul B. L. – suma de 84.639 lei;

- inculpatul S. O. C. – suma de 73.398 lei.

Dispune confiscarea specială a:

- cantităţii de 8.734 pachete de ţigări marca Plugaru descoperită la data de xx.xx.xxxx pe malul râului Prut, cantitate de ţigări ce a fost introdusă în ţară de cetăţeni moldoveni cu sprijinul inculpatului N. D. şi care au fost introduse în Camera de corpuri delicte a IJPF Botoşani cu dovada seria BT nr.0115 din 23.07.2009.

- cantităţii de 19.499 pachete de ţigări marca Monte Carlo, de provenienţă moldovenească ridicată din autoturism marca Dacia 1305 X cu numărul de înmatriculare XX-XX-XXX, condus de inculpatul S. O. C., în noaptea de 15/xx.xx.xxxx, aflate la Camera de corpuri delicte a IPJ Botoşani conform procesului verbal din 21.05.2008, vol. II filele 220-221.

- autovehiculului marca Dacia 1305 X cu numărul de înmatriculare XX-XX-XXX, ce aparţine inculpatului S. O. C., şi care se află în custodia IPJ Botoşani conform procesului verbal de aplicare a sechestrului din xx.xx.xxxx, vol. II fila 222.

Menţine măsurile asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor, dispuse prin Ordonanţa XX/D/P/2007 din xx.xx.xxxx după cum urmează:

1. S. O. C.:

 - cota de ¾ din cota de ½ din casa cu valoare de impozitare 131.868 lei, situată în str. Iuliu Maniu, nr. 1, oraş Ştefăneşti, jud. Botoşani, dobândită în baza certificatului de moştenitor nr. 120 din xx.xx.xxxx.

- autoturism marca Ford Mondeo seria şasiu WFOAXXGBBAAA19714 în valoare de 2.000 euro;

2. N. D.:

- clădire cu destinaţia de club cu valoare de impozitare de 144.161 lei, situată pe str. Mihai Eminescu,nr.11, oraş Ştefăneşti, jud. Botoşani, conform autorizaţiei de construire nr.XX/xx.xx.xxxx şi teren aferent în suprafaţă de 299 mp, PC XXX/Xconform C.V.C. nr. XXX/xx.xx.xxxx.

Obligă pe inculpaţii N. D., B. L. şi S. O. C. să plătească statului, fiecare, câte 1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Suma de 400 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu, se avansează Baroului Botoşani din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, xx.xx.xxxx.

Preşedinte,Grefier,