Viol în formă agravată şi continuată prevăzut de art. 197 alin. 1 şi 3 teza I-a c. pen. rap. la art. 41 alin.2 c. pen. în concurs cu infracţiunea de lipsire de libertate prevăzută de art. 189 alin. 2 teza a VII-a Cod penal

Sentinţă penală 175 din 27.11.2013


Prin sentinţa penală  nr.175 pronunţată la data de 27 nov.2013 de Tribunalul Olt în dosarul nr. 4074/104/2013 a fost condamnat inculpatul P. O. D. zis D , astfel:

- în temeiul art. 197 alin.1 şi 3 teza I Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 3201 Cod de procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de viol, la o pedeapsă de 15 ani închisoare.

În baza art. 61 alin. 1 Cod penal a fost revocată liberarea condiţionată a inculpatului din executarea pedepsei de 8 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.252/12.12.2006 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 7500/2005, definitivă prin decizia penală nr. 2375/03.05.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi în consecinţă contopeşte pedeapsa de 15 ani închisoare cu restul de 722 zile, rămas neexecutat din pedeapsa anterioară şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 15 ani închisoare.

În baza art 65 alin. 2 C.pen. şi art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a si lit. b a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului, pe o durata de 5 ani.

- în temeiul art. 189 alin. 2 teza a VII-a Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, la o pedeapsă de 10 ani închisoare.

În baza art. 61 alin. 1 Cod penal a fost revocată liberarea condiţionată a inculpatului din executarea pedepsei de 8 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.252/12.12.2006 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 7500/2005, definitivă prin decizia penală nr. 2375/03.05.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi în consecinţă contopeşte pedeapsa de 10 ani închisoare cu restul de 722 zile, rămas neexecutat din pedeapsa anterioară şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare.

În baza art 65 alin 2 C.pen. si art 64 alin 1 lit. a teza a II-a si lit. b C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului electoral de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului, pe o durata de 5 ani.

In baza art. 33 alin 1 lit. a si art. 34 alin 1 lit. b si art. 35 alin 3 Cod penal au fost contopite pedepsele pronunţate în sensul că s-a aplicat inculpatului  pedeapsa cea mai grea de 15 ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii dreptului electoral de a fi ales în autoritatile publice sau in functii elective publice precum si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii statului  pe o durata de 5 ani.

In baza art. 71 Cod penal  interzice au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a  a-II-a si lit. b Cod penal cu referire la art. 8 CEDO si cauza Sabou si Parcalab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 88  Cod penal a fost dedusă din pedeapsa principală aplicată reţinerea şi arestarea preventivă începând cu data de 15 august 2013 la zi.

În temeiul art. 350 alin. 1 Cod de procedură penală a fost menţinută măsura arestării preventive a inculpatului P.O. D.

În temeiul art. 7 alin.1 din Legea nr.76/2008  dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat, conform art. 7 alin.2 din Legea nr.76/2008, în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, la eliberarea din penitenciar. 

În temeiul art. 14 şi 346 Cod procedură penală coroborat cu art. 1357 Cod civil, având în vedere şi principiul, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 100.000 lei, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit, către partea vătămată O. L. M.

În baza art. 191 Cod procedură penală  a fost obligat inculpatul la plata sumei de 600 lei cheltuieli judiciare către stat ( suma de 200 lei aferentă fazei de urmărire penală şi 400 lei pentru faza de cercetare judecătorească), din care suma de 200 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegaţie nr. 1187/06.09.2013 – av. D. A. M.) urmează a fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt. Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt emis în dosarul nr. 680/P/2013 la data de  6 septembrie 2013 s-a dispus trimiterea în judecată în s tare de a rest preventiv a inculpatului Peţa Oane Daniel pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de  art. 197 alin. 3 teza I cod penal şi  art. 189 alin. 2 teza a –VII - a Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal şi 37 alin. 1  lit. a din Codul penal.

  Pentru a se pronunţa această sentinţă au fost avute în vedere cele ce urmează :

,,Prin actul de  sesizare al instanţei s-a reţinut în esenţă faptul că în seara zilei de 14.08.2013 în jurul orelor 22,30 - 23,00 inculpatul  P. O. a întreţinut  raporturi sexuale cu minora O. L. M. în vârstă de  14 ani împotriva voinţei  acesteia a lipsit-o de libertate.

Pentru a reţine  această situaţie de fapt în cursul urmăririi penale s-au administrat următoarele mijloace de probă: planşe foto, proces  verbal conducere în teren, proces  verbal de examinare corporală, proces  verbal de predare-primire a hainelor inculpatului, declaraţii de parte vătămată, declaraţii de martori, concluzii preliminare medico-legale, certificat de naştere parte vătămată şi declaraţii de inculpat.

Cauza s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Olt la data de 6.09.2013, fixându-se  termen pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive la data de 9.09.2013 ,iar în urma repartizării aleatorii informatice a primit pentru judecată prim termen la data de 20.09.2013.

La dosarul cauzei a fost depus raportul de constatare medico-legală nr. 1869/E/22.10.2013 emis de S.J.M.L. Olt.

Înainte de citirea  actului de  sesizare în condiţiile  art. 320 Cod pr. penală, astfel cum a fost modificat prin legea nr. 202/2010 ,inculpatul a solicitat să fie judecat exclusiv în baza probelor  administrate în faza de urmărire penală şi a înscrisurilor în circumstanţiere pe care le va depune la un alt  termen de judecată învederând că recunoaşte integral faptele.

Partea vătămată O. L. M. s-a constitut parte civilă în cauză cu suma de 100.000 lei reprezentând despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit ca urmare a săvârşirii faptelor de către inculpat.

S-a procedat la audierea inculpatului în condiţiile  art. 3201 alin. 3 Cod pr. penală declaraţia dată cu respectarea dispoziţiilor legale fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt în baza  declaraţiilor de recunoaştere ale inculpatului care se coroborează cu probele menţionate anterior că faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări:

În seara zilei de 14.08.2013, în jurul orelor 22:30 – 23:00,  inculpatul P. O. D.  s-a deplasat spre locuinţa sa din satul H, pe str. P. şi observând în dreptul locuinţei de la nr.141 un grup de tineri, băieţi şi fete, a mers la acel grup, a adresat injurii şi ameninţări tinerilor din grup pe care i-a izgonit, apoi din grup a luat pe minora O. L. M. a prins-o de mână şi împotriva voinţei acesteia a forţat-o să meargă cu el, ducând-o pe o uliţă, spre marginea satului, apoi s-a îndreptat cu aceasta spre pădure, trecând peste pârâul de la marginea satului.

Inculpatul a condus forţat pe minora O.L.M., în pădure afirmând că o va viola şi, deşi, martorul R V a mers după aceştia o porţiune din drum încercând să-l convingă pe inculpat să-i dea drumul minorei, nu a reuşit acest lucru.

Martorul R. V. i-a explicat inculpatului că minora are 14 ani şi „va face mulţi ani de puşcărie”, dacă o va viola pe O. L. M., aspect confirmat şi de partea vătămată, care l-a rugat pe inculpat să o lase să plece spunându-i că are 14 ani şi „să nu îi distrugă viaţa”.

Inculpatul a refuzat să  lase partea vătămată să plece, l-a izgonit pe R. V. şi a dus-o în interiorul pădurii, unde, împotriva voinţei acesteia, a întreţinut cu aceasta raporturi sexuale normale şi anale. 

Martorii M. C., S. F. – F., M. E. – F., C. V., C. B. – I., I. M. erau în grupul de unde a fost luată cu forţa minora, iar din declaraţiile lor rezultă evident că aceasta a fost luată de acolo împotriva voinţei ei.

Inculpatul a ţinut-o pe minoră în pădure, împotriva voinţei acesteia, până în jurul orelor 03:00 (aproximativ 4 ore), după care a plecat abandonând-o.

Deşi sora părţii vătămate, O. L. C. a sunat la poliţie şi l-a chemat în ajutor şi pe fratele  său şi alte rude, din cauza întunericului şi a suprafeţei mari pe care se întinde pădurea, partea vătămată a fost găsită dimineaţa, când s-a constatat că fusese violată de către inculpat.

Aceasta a fost examinată la Serviciul de Medicină Legală Olt şi din concluziile raportului medico-legal rezultă că minora O. L. M. prezintă o deflorare completă, recentă, ce poate data din 14.08.2013. În sfera anală prezintă leziuni traumatice, fisuri, ce pledează pentru un raport sexual anal recent, ce poate data din 14.08.2013. Prezintă leziuni traumatice corporale, ce au putut fi produse la aceeaşi dată cu deflorarea, prin lovire cu şi de corpuri contondente şi necesită 5 – 6 zile de îngrijiri medicale de la data producerii leziunilor.

Faptele mai sus  descrise sunt dovedite prin probele menţionate în paragraful anterior dar şi  recunoscute de către inculpat în condiţiile  art. 320/1 cod pr penală fără a se impune  astfel analiza în  detaliu a tuturor probelor existente la dosarul de urmărire penală , probe al căror conţinut şi legalitate inculpatul nu le-a contestat.

În drept, instanţa reţine că faptele inculpatului constând în aceea că în noaptea de 14/15.08.2013 a întreţinut raporturi sexuale cu minora O. L. M. împotriva voinţei  acesteia întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de viol prevăzută de art. 197 alin. 3 teza I cod penal .

De asemenea, fapta inculpatului de a o lua pe minoră din grupul de copii în care se afla prinzând-o de mână şi împotriva voinţei  acesteia forţând-o să meargă cu el până în pădurea de la marginea satului trecând peste un pârâu, unde a ţinut-o  împotriva voinţei acesteia, până în jurul orelor 03:00 întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lipsire de libertate în mod nelegal prevăzută de  art. 189 alin. 2 teza a VII-a cod penal.

Constatând că faptele există şi că au fost săvârşite de inculpat  cu forma de vinovăţie prevăzută de lege în condiţiile art. 345 alin. 2 C.p.p., instanţa urmează să dispună condamnarea acestuia.

La individualizarea sancţiunilor ce se vor aplica inculpatului se vor avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege ( reduse cu  o treime atât minimul cât şi maximul prin aplicarea dispoziţiilor  art.3201 alin. 7 C.p.p.) cât şi toate celelalte date care particularizează atât fapta comisă cât şi persoana infractorului.

In concret, instanţa va avea în vedere, pe de o parte, gradul de  pericol social concret al faptelor săvârşite,  deduse în principal din importanţa valorilor sociale afectate (astfel cum rezultă aceasta din limitele de pedeapsă prevăzute de legiuitor), consecinţele faptelor inculpatului dar şi de atitudinea inculpatului faţă de faptul că a extras-o pe minoră, împotriva voinţei acesteia dintr-un grup mai mare de copii care-l rugau să o lase în pace. 

Nu este lipsit de importanţă astfel nici faptul că inculpatul este recidivist în forma prevăzută de art. 37 alin. 1 lit. a Cod penal, suferind anterior multiple condamnări, ultima pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor de 8 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.252/12.12.2006 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 7500/2005, definitivă prin decizia penală nr. 2375/03.05.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi din care a rămas neexecutat un rest de 722 zile.

Deşi s-a solicitat acest lucru, în favoarea inculpatului nu se va reţine circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 alin. 1 lit. c Cod penal, în cauza de faţă, conduita inculpatului de recunoaştere a faptelor comise intervenind doar în faţa instanţei de judecată şi nu în tot cursul procesului penal, evident doar pentru a atrage aplicarea dispoziţiilor art. 3201 Cod de procedură penală.

De asemenea inculpatul, după săvârşirea infracţiunilor, la ora 03 a abandonat-o pe minora supusă abuzurilor, în mijlocul pădurii, aceasta fiind găsită abia în dimineaţa următoare.

Existenta uneia din împrejurările enumerate exemplificativ in art. 74 C.p. nu obligă instanţa de judecată să o considere drept circumstanţa atenuanta judiciara si sa coboare pedeapsa aplicata sub minimul special prevăzut de lege.

Recunoaşterea împrejurării invocate drept circumstanţa atenuanta este lăsata la aprecierea instanţei care va tine seama de pericolul social concret al faptei, de ansamblul împrejurărilor in care s-au săvârşit infracţiunile, de urmările produse, precum si de orice alte elemente privitoare la persoana inculpatului, date care, aşa cum s-a arătat mai sus, vor fi avute în vedere atât la individualizarea pedepsei cât şi la individualizarea modalităţii de executare a acesteia.

Faţă de considerentele expuse, instanţa va dispune condamnarea inculpatului la pedepse orientate spre maximul special, după micşorarea limitelor de pedeapsă conform dispoziţiilor art. 3201 Cod de procedură penală, astfel:

- în temeiul art. 197 alin.1 şi 3 teza I Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit. a Cod penal şi art. 3201 Cod de procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de viol, la o pedeapsă de 15 ani închisoare.

- în temeiul art. 189 alin. 2 teza a VII-a Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, la o pedeapsă de 10 ani închisoare.

Pe lângă fiecare dintre pedepsele principale, instanţa va aplica inculpatului şi pedepse complementare conform dispozitivului.

De asemenea, se va face în cauză aplicarea dispoziţiilor art. 61 alin. 1 Cod penal motiv pentru care se va revoca liberarea condiţionată a inculpatului din executarea pedepsei de 8 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.252/12.12.2006 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 7500/2005, definitivă prin decizia penală nr. 2375/03.05.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi în consecinţă vor fi contopite fiecare dintre pedepsele ce urmează a fi aplicate pentru infracţiunile deduse judecăţii cu restul de 722 zile, rămas neexecutat din pedeapsa anterioară şi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea.

Se vor aplica regulile concursului de infracţiuni reglementat de art. 33 lit. a Cod penal, art. 34 lit. b Cod penal şi  art. 35 Cod penal şi în consecinţă se va aplica inculpatului pedeapsa principală cea mai grea conform art. 57 Cod penal, apreciind că aceasta este de natură să realizeze scopul preventiv educativ şi coercitiv prevăzut de legiuitor în art. 52 Cod penal şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de  art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cod penal  (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată conform dispozitivului, ce va fi executată conform,  art. 66 Cod penal după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei principale.

În temeiul  art. 71 c.p. se va aplica inculpatului şi pedeapsa accesorie prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza II şi lit. b c.p. ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat), care se va executa potrivit  art. 71 alin. 2 C.p. din momentul în care hotărârea de condamnare rămâne definitivă şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

La stabilirea pedepselor accesorii şi complementare, pe lângă dispoziţiile legale menţionate, instanţa urmează să aibă în vedere şi argumentele expuse de Curtea E.D.O. în cauza Hirst contra Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, respectiv că aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor electorale poate fi dispusă cu respectarea principiului proporţionalităţii întrucât nu sunt absolute şi pot face obiectul unor limitări , statele contractante având o largă marjă de apreciere în materie .

În cauza dedusă judecăţii, natura infracţiunilor comise de inculpat, atitudinea acestuia după comiterea faptelor ,determină aprecierea rezonabilă că-i pot fi limitate drepturile electorale  astfel cum au fost descrise anterior , măsura aplicării acestor pedepse fiind apreciată de instanţă ca proporţională şi justificată.

În ceea ce priveşte măsura preventivă dispusă în cauză , având în vedere soluţia ce se va pronunţa pe fond în temeiul  art. 350 alin. 1 cod pr penală va fi menţinută şi, în baza  art. 88 cod penal, se va deduce din pedeapsă reţinerea şi arestarea preventivă începând cu data de 15 august 2013, la zi..

De asemenea, în temeiul art. 7 alin.1 din Legea nr.76/2008  va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat, conform art. 7 alin.2 din Legea nr.76/2008, în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, la eliberarea din penitenciar. 

Referitor la latura civilă, instanţa observă că în cauză s-a constituit parte civilă partea vătămată minoră O.L. M. cu suma de 100.000 lei ce reprezintă despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit.

Tribunalul apreciază că acesteia i s-a produs un grav prejudiciu moral prin faptele pentru care urmează a fi condamnat inculpatul .

Conform art. 1357 cod civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită , săvârşită cu vinovăţie este obligat să îl repare.

Audiat fiind şi sub acest aspect, inculpatul a arătat că este de acord să achite despăgubirile solicitate, motiv pentru care, în cauză fiind aplicabil principiul disponibilităţii, nu s-au mai solicitat probe privind acţiunea civilă a cauzei.

Astfel, în temeiul art. 14, şi 346 Cod procedură penală coroborat cu art. 1357 Cod civil, va admite în parte acţiunea civilă şi va obliga inculpatul la plata sumei de 100.000 lei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit către partea civilă O. L. M.

În baza art. 191 Cod procedură penală va fi obligat inculpatul la plata sumei de 600 lei cheltuieli judiciare către stat ( suma de 200 lei aferentă fazei de urmărire penală şi 400 lei pentru faza de cercetare judecătorească), din care suma de 200 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu (delegaţie nr. 1187/06.09.2013 – av. D. A. M.) urmează a fi avansată din fondul special al Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt.

Data publicarii pe portal:08.01.2014