Tăiere şi sustragere de arbori. Achitare

Decizie 589 din 03.10.2006


Tăiere şi sustragere de arbori. Achitare. Temeiul juridic al achitării. Nelegalitate.

Reţinându-se că infracţiunile de tăiere şi sustragere de arbori au fost comise, iar părţile civile  prejudiciate , în mod greşit instanţa de apel a  dispus achitarea inculpatului B.D. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 31 al. 2 Cod procedură penală raportat la art. 32 al.1,3,4 din O.U.G. nr. 96/1998, republicată , cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal,în temeiul prevăzut de art. 10 lit. d  Cod procedură penală.

Câtă  vreme s-a apreciat că probele administrate au făcut dovada că inculpatul nu a comis această faptă nici în forma autoratului şi nici în modalitatea participaţiei improprii, este justificată o soluţie de achitare în baza art. 10 lit.  c Cod procedură penală.

 Secţia penală – Decizia penală nr. 589/3 octombrie 2006

Prin sentinţa penală nr. 150/05.07.2005pronunţată de Judecătoria Haţeg  în dosar penal nr. 288/2004 inculpatul B.D  a fost condamnat la o pedeapsă  rezultantă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 31 al.2 Cod penal  raportat la art. 32 al. 1,3,4 din O.U.G. nr. 96/1998  şi art. 31 al.2  Cod penal raportat la art. 98 al. 1,3,4 din Legea nr.26/1996 în condiţiile art. 74,76 şi art. 41 al.2 Cod penal.

S-a făcut aplicarea art. 81 Cod penal.

Pentru a hotărî astfel , instanţa de fond a reţinut , în esenţă că inculpatul B.D. , în calitatea de soţ al administratoarei societăţii S.C. „D. I.” SRL  Orăştie, a determinat pe angajaţii acestei societăţi să taie material lemnos nemarcat, pe lângă cel marcat în mod legal şi să-l transporte la gater, în vederea valorificării.

Inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptelor.

Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul B.D. solicitând achitarea sa în temeiul art. 10 lit. c Cod procedură penală pentru ambele infracţiuni şi respingerea pretenţiilor civile formulate în cauză.

Prin decizia penală nr. 69/A/14.02.2006 pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosar penal nr. 5835/2005, s-a admis apelul inculpatului B.D. desfiinţându-se hotărârea atacată şi în consecinţă, adoptându-se o soluţie de achitare  în conformitate cu art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d  pentru infracţiunea prevăzută de art. 31 al.2 raportat la art. 32 al. 1,3,4 din O.U.G. nr.96/1998  cu art. 41 AL.2 Cod penal şi în conformitate cu art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d  sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 31 al.2 raportat la art. 98 al. 1,3,4  din Legea nr. 26/1996 cu art. 41 al. 2 Cod penal.

Instanţa de apel a argumentat că din probele administrate nu rezultă activitatea inculpatului de determinare a angajaţilor societăţii care efectuat lucrări de reparaţii la drumul forestier , să taie ilegal arbori şi să îi sustragă.  Astfel, inculpatul nu este persoana care a condus în fapt lucrările , ci numitul C.N. care a fost desemnat şi a primit ordin de serviciu din partea societăţii, în conducerea căreia inculpatul nu avea nici o calitate; cu toate acestea, raportat la infracţiunea prevăzută de art. 32 al. 1,3,4 din O.U.G. nr.96/1998 republicată, instanţa a stabilit că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 10 lit. d Cod procedură penală.

Împotriva deciziei au declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi părţile civile G.V., G.R. şi G.A.

Recursul este fondat pe următoarele considerente:

Reţinând că infracţiunile de tăiere şi sustragere de arbori s-au comis iar părţile vătămate  au fost  prejudiciate, în mod greşit a dispus  instanţa de apel achitarea inculpatului B.D. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 31 al. 2 Cod procedură penală raportat la art. 32 al.1,3,4 din O.U.G. nr. 96/1998, cu  art. 41 al. 2 Cod penal, în temeiul art. 10 lit. d  Cod procedură penală, respectiv că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracţiuni.

Câtă  vreme s-a apreciat că probele administrate  nu au făcut dovada că inculpatul ar fi comis această faptă nici în forma autoratului şi nici în modalitatea participaţiei improprii, este justificată o soluţie de achitare  pe un alt temei juridic, respectiv art. 10 lit.  c  Cod procedură penală.

Acest nou temei juridic permite organelor judiciare ca, odată fiind constatată existenţa infracţiunilor, să continue cercetările în vederea identificării adevăratului autor al faptelor.

Faţă de cele ce preced, recursul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara  a fost admis iar decizia penală casată, în sensul schimbării temeiului juridic al achitării inculpatului B.D. din art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală în art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. c Cod procedură penală , sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 31 al. 2  Cod penal raportat la art. 32 al 1,3,4 din O.UG. nr. 96/1998, republicată cu art. 41 al.2 Cod penal.