Obiectul - contopire pedepse

Decizie 91 din 21.02.2005


Prin sentinţa penală  nr.3315/12.11.2004 a  Judecătoriei Focşani s-a  admis cererea  pentru contopirea pedepselor formulată  de condamnatul C.P.

S-a descontopit pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare,  aplicată prin sentinţa penală  nr.142/22.03.2004 a  Judecătoriei  Adjud, rămasă definitivă prin neapelare, în  pedepsele componente ,  de : 3  ani şi 6 luni închisoare  şi 3 ani închisoare (aplicată prin  sentinţa penală nr.462/24.11.2003  a  Judecătoriei Adjud, rămasă definitivă prin neapelare la  14.12.2003).

S-a constatat că  infracţiunea pentru care i s-a  aplicat inculpatului pedeapsa  de 3 ani şi 6  luni închisoare,  prin sentinţa de mai  sus, este  concurentă  cu  infracţiunile pentru care i s-au aplicat aceluiaşi inculpat  pedepsele de: 3 ani închisoare,  prin sentinţa  penală nr.1430/12.05.2004 a Judecătoriei Focşani, rămasă definitivă prin neapelare şi 1  an şi 6 luni închisoare  prin sentinţa penală nr.114/8.03.2004 a Judecătoriei  Adjud,  rămasă definitivă  prin decizia penală nr.325/7.06.2004 a Tribunalului  Vrancea  la  5.07.2004.

În baza art.36  alin.2 c.p.  s-au contopit  pedepsele de mai sus  în pedeapsa  cea mai  grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În  baza  art.39 alin.1 c.p. s-a contopit  această pedeapsă  cu pedeapsa de  3 ani închisoare aplicată  prin sentinţa  penală nr.462/24.11.2003 a Judecătoriei Adjud,  în pedeapsa  cea  mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare, pe care a  sporit-o la 4 ani şi 6 luni închisoare.

În temeiul  art.36 alin.3 cod penal s-a scăzut din  pedeapsa rezultată  perioada executată,  de la 12.02.2004 la zi.

S-au anulat mandatele de  executare  şi s-a dispus emiterea unui nou mandat.

S-a apreciat că în raport  de  datele săvârşirii faptelor (19.08.2003, 5.01.2004 şi  5/6.02.2004) şi datele  rămânerii definitive a hotărârilor  de mai sus sunt întrunite condiţiile privind  concursul de infracţiuni.

S-a  mai reţinut  faptul că prin sentinţa  penală nr.142/22.03.2004 a Judecătoriei Focşani,  rămasă  definitivă prin neapelare  s-a  anulat  suspendarea condiţionată a  executării pedepsei de  3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.462/24.11.2003 a Judecătoriei Adjud şi  ulterior prin sentinţa penală nr.114/8.03.2004 a Judecătoriei  Adjud,  rămasă definitivă prin decizia penală nr.325/7.06.2004  a Tribunalului  Vrancea, s-a  revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de  3 ani închisoare  de mai  sus.

Astfel, că  la momentul revocării, suspendarea condiţionată fusese anulată,  deci  pedeapsa  de 3  ani închisoare  devenise  executabilă  şi fusese contopită în pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare,  aplicată prin sentinţa penală nr.142/2004 a Judecătoriei Adjud.  În aceste condiţii sunt  aplicabile disp.art.39 alin.1 cod penal.

Împotriva acestei  sentinţe  a declarat apel  Parchetul de pe  lângă  Judecătoria Focşani, susţinându-se  că instanţa cu ocazia  contopirii, a  executării pedepsei de 3 ani închisoare,  aplicată prin  sentinţa penală nr.462/24.11.2003, întrucât  avea autoritate  de lucru judecat, conform sentinţei penale  nr.114/2004  a Judecătoriei Adjud.

Prin decizia penală nr.91/21.02.2005  a  Tribunalului Vrancea s-a  respins  apelul ca nefondat,  considerându-se că la  data de 19.04.2004,  măsura  suspendării  pedepsei de 3 ani închisoare nu mai exista, această  pedeapsă devenind  executabilă şi fusese contopită  cu  pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa  penală  nr.142/2004 a Judecătoriei Adjud.

Şi  recursul declarat de Parchetul  de pe lângă Tribunalul Vrancea a fost respins  ca  nefondat, prin  decizia penală nr.289/R/4.05.2005 a Curţii de  Apel Galaţi.