Imposibilitatea reţinerii circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 1 lit. d Cod penală în cazul infracţiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006

Decizie 913 din 24.10.2018


Infracțiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 face parte din categoria infracţiunilor privind frontiera de stat a României fiind exceptată de la posibilitatea aplicării circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal referitoare la acoperirea integrală a prejudiciului în cursul urmăririi penale.

Obiectul juridic al infracţiunii de contrabandă prev. de dispoziţiile art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 este unul complex, fiind apărate atât regimul administrării impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului consolidat al statului, cât şi regimul frontierei de stat. Această împrejurare a fost statuată şi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cadrul considerentelor deciziei nr. 32/2015 dată pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.

Dispoziţii legale aplicabile: art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal

Hotărârea:

Prin sentinţa penală nr. 106 din data de 12.07.2018 pronunţată de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, în baza art. 396 alin. 2 şi 10 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul A., la pedepsele de :

- 1 (unu) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 (fapta din 30.04.2017).

În baza art. 67 alin. 2 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 65 alin. 3 Cod penal.

- 1 (unu) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 (fapta din 27.08.2017).

În baza art. 67 alin. 2 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 65 alin. 3 Cod penal.

S-a constatat că faptele din prezenta cauză sunt săvârşite în condiţiile concursului real de infracţiuni, prevăzut de art. 38 alin. 1 Cod penal şi în temeiul art. 38 alin. 1 rap. la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal s-a dispus contopirea pedepselor principale mai sus aplicate inculpatului, urmând ca în final inculpatul A. să execute 1 (unu) an 9 (nouă) luni şi 10 (zece) zile închisoare.

Alături de pedeapsa principală rezultantă, potrivit art. 45 alin. 3 lit. a) raportat la art. 67 alin. 1 Cod penal s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.

Potrivit art. 45 alin. 5 raportat la art. 45 alin. 3 lit. a) şi 65 alin. 1 Cod penal s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pedeapsă ce se va executa în condiţiile 45 alin. 5 Cod penal.

În baza articolului 91 Cod penal, a fost suspendată executarea sub supraveghere a pedepsei principale şi s-a stabilit un termen de supraveghere de 3 ani, conform articolului 92 Cod penal.

În baza articolului 93 alineatul 1 Cod penal, a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza articolului 93 alineatul 2 litera b) Cod penal, s-a impus inculpatului să frecventeze unul din programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate, program apreciat ca adecvat de către acest serviciu de probațiune;

În baza articolului 93 alineatul 3 Cod penal, a fost obligat inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei Municipiului.. sau în cadrul Primăriei Municipiului.., pe o perioadă de 60 de zile, consilierul de probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune urmând a stabili, pe baza evaluării inițiale, la care dintre cele două instituții menționate urmează a fi prestată munca.

În baza articolului 91 alineatul 4 Cod penal, s-a atras atenția inculpatului că nerespectarea cu rea-credință a măsurilor de supraveghere și a obligațiilor stabilite prin prezenta hotărâre ori săvârșirea unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere au drept consecință revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, conform articolului 96 din Codul penal.

S-a constatat că prejudiciul cauzat părţii civile Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, în numele şi pentru Direcţia Regională Vamală a fost achitat integral.

În temeiul art.112 lit. f) Cod penal, s-a dispus confiscarea de la A. a cantităţii a cantităţii de: 103 pachete ţigarete marca MARBLE, fără timbre fiscale, de provenienţă Duty Free, fiecare pachet conţinând 20 bucăţi ţigarete; 81 pachete ţigarete marca Rothmans, cu timbre de accizare de provenienţă Ucraina, fiecare pachet conţinând 20 bucăţi ţigarete; a 5 sticle plastic a 2 litri/sticlă având în conţinut un lichid reprezentând amestec de alcool etilic şi apă, cu concentraţia alcoolică de 35,26% vol. alc., toate depuse la camera de corpuri delicte cu dovezile nr. 183534/08.05.2017, nr. 183588/05.09.2017, nr. 183580/28.08.2017.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul A. la cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 800 lei, din care suma de 400 lei aferentă fazei de urmărire penală.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 451/137/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A., cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de contrabandă, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, reţinându-se în sarcina sa că la data de 30.04.2017 a fost identificat în piaţa B, în timp ce deţinea 95 pachete de ţigări de provenienţă extracomunitară şi 5 sticle de plastic a 2 litri/sticlă, cu lichid incolor cu miros de băutură alcoolică, fără etichete de accizare, iar în data de 27.08.2017 a fost identificat în piaţa B., în timp ce deţinea 89 pachete de ţigări de provenienţă extracomunitară, fară etichete de accizare, cunoscând faptul că bunurile provin din acte de contrabandă.

Probele pe care s-a întemeiat trimiterea în judecată au constat în: declaraţie de inculpat (f. 59 ds.); declaraţie de suspect (f. 61 – 62 ds.); procesul verbal de sesizare din oficiu din data de 30.04.2017 (f. 17 ds.); proces verbal de cercetare la faţa locului din data de 30.04.2017 (f. 19 – 20 ds.); adresa ISR_DRV/BRV/6452/12.05.2017 a Direcţiei Regionale Vamale (f. 23 – 25 ds.); raportul de expertiză criminalistică nr. 602513 din 01.09.2017 întocmit de Institutul Naţional de Criminalistică (f.34 – 37 ds.); adresa 73696 din 20.10.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (f.41 ds.); procesul verbal de sesizare din oficiu din data de 27.08.2019 (f. 44 ds.); procesul verbal de cercetare la faţa locului din data de 27.08.2017 (f.46 - 47 ds.); adresa ISR_DRV/BRV/12269/13.09.2017 a Direcţiei Regionale Vamale (f.54 - 56 ds.); dovezile de predare a bunurilor la camera de corpuri delicte a Poliţiei municipiului D.

Dosarul a parcurs procedura de cameră preliminară, nefiind invocate cereri sau excepţii, motiv pentru care prin încheierea nr. 86/29.03.2018, judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă a dispus începerea judecăţii în cauză.

În faza de judecată, la primul termen cu procedura legal îndeplinită şi cauza în stare de judecată, instanţa de fond a dat citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată şi i-a adus la cunoştinţă inculpatului A. în ce constă învinuirea ce i se aduce şi încadrarea juridică a acesteia, precum şi dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, privind procedura abreviată a recunoaşterii vinovăţiei.

La acelaşi termen de judecată, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul A. a declarat că înţelege să se prevaleze de dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, arătând că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare, solicitând ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte, şi a înscrisurilor prezentate de părţi.

Instanţa de fond a procedat la ascultarea inculpatului în acest sens, potrivit art. 375 Cod procedură penală şi, luând concluziile procurorului şi ale apărătorului inculpatului, a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea procedurii în cazul recunoaşterii vinovăţiei.

Inculpatul a depus înscrisuri în circumstanţiere.

Analizând actele şi lucrările cauzei, instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de fapt:

1. Fapta din data de 30.04.2017.

La data de 30.04.2017 organele de cercetare penală din cadrul Secţiei 14 Poliţie Rurală C. s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de contrabandă, constând în aceea că la aceeaşi dată, în jurul orei 10,00, A. din mun. E., a fost identificat în Piaţa B. în timp ce deţinea în autoutilitara marca Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare SV-31-MOS, ţigări de provenienţă extracomunitară şi mai multe recipiente din plastic, de 2 litri, cu conţinut incolor şi miros de băutură alcoolică, fară etichete de accizare.

Cu ocazia inventarierii acestor bunuri au fost identificate 40 (patruzeci) pachete ţigarete marca Rothmans, cu timbre fiscale de provenienţă Ucraina, fiecare pachet conţinând 20 bucăţi ţigarete, 55 (cincizeci şi cinci) pachete ţigarete marca Marble, fară timbre fiscale, de provenienţă Duty Free, fiecare pachet conţinând 20 bucăţi ţigarete şi 5 (cinci) sticle plastic a 2 litri/sticlă cu lichid incolor, fară timbre de accizare, despre care inculpatul A. a declarat că ar conţine ţuică cu o concentraţie de aproximativ 30 grade.

Bunurile identificate au fost ridicate şi predate la camera de corpuri delicte a Poliţiei municipiului D..

Fiind audiat, inculpatul A. a declarat că în data de 28.04.2017 s-a deplasat singur în bazarul ... de unde a achiziţionat de la o persoană de sex feminin, pe care o cunoştea doar din vedere, 10 cartuşe de ţigări de provenienţă Ucraina şi Dutty Free, pe care a plătit suma de 550 de lei, cu intenţia de a le revinde în piaţa din B..

În data de 30.04.2017, în jurul orei 07,30, inculpatul A. a plecat de la E. împreună cu mama sa cu autoutilitara marca Mercedes cu nr. de înmatriculare SV-31-...., spre B., la volan aflându-se el. Acesta a menţionat că înainte de a pleca a pus în maşină cele 10 cartuşe de ţigări şi mai multe peturi de 2 litri cu ţuică, cu intenţia de a le vinde în piaţa B., fără a-i spune mamei sale despre ţigările şi ţuica pe care le-a depozitat în maşină.

Au fost solicitate relaţii de la A.N.A.F. - Direcţia Regională Vamală Iaşi, care prin adresa nr. ISR_DRV/BRV/6452/12.05.2017 a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 1082 lei, reprezentând contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, datorate pentru ţigările în cauză.

Cu privire la lichidul incolor aflat în cele 5 pet-uri ridicate de la inculpatul A., s-a solicitat Institutului Naţional de Criminalistică efectuarea unei expertize criminalistice fizico-chimice, iar din cuprinsul raportului de expertiză criminalistică nr. 602513/01.09.2017 a rezultat faptul că lichidul respectiv este un amestec de alcool etilic şi apă, cu concentraţia alcoolică de 35,26 % vol. alc.

Au fost solicitate relaţii de la A.N.A.F. - Administraţia Judeţeană a Finanțelor Publice, care prin adresa nr. 73696/20.10.2017 a comunicat că prejudiciul calculat reprezentând accize pentru cantitatea de alcool etilic este în sumă de 117 lei.

2. Fapta din data de 27.08.2017.

La data de 27.08.2017 organele de cercetare penală din cadrul Secţiei 14 Poliţie Rurală C. s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de contrabandă, constând în aceea că la data de 27.08.2017, în jurul orei 11,50, A. din mun. E., a fost identificat în Piaţa B. în timp ce deţinea în autoutilitara marca Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare SV-31-MOS, ţigări de provenienţă extracomunitară, fără etichete de accizare.

Cu ocazia inventarierii acestor bunuri au fost identificate 41 (patruzeci şi unu) pachete ţigarete marca Rothmans, cu timbre de accizare de provenienţă Ucraina, fiecare pachet conţinând 20 bucăţi ţigarete şi 48 (patruzeci şi opt) pachete ţigarete marca Marble, fără timbre de accizare, de provenienţă Duty Free, fiecare pachet conţinând 20 bucăţi ţigarete.

Bunurile identificate au fost ridicate şi predate la camera de corpuri delicte a Poliţiei municipiului D..

Fiind audiat, inculpatul A. a declarat că în data de 25.08.2017 s-a deplasat singur în bazarul Suceava de unde a achiziţionat de la o persoană de sex feminin, pe care o cunoștea doar din vedere, 10 cartuşe de ţigări de provenienţă Ucraina şi Dutty Free, pe care a plătit suma de 550 de lei, cu intenţia de a le revinde în piaţa din B..

În data de 27.08.2017, în jurul orei 07,30, inculpatul A. a plecat de la E. împreună cu mama sa cu autoutilitara marca Mercedes cu nr. de înmatriculare SV-31-MOS, spre B., la volan aflându-se el. Acesta a menţionat că înainte de a pleca a pus în maşină cele 10 cartuşe de ţigări, cu intenţia de a le vinde în piaţa B. fără a-i spune mamei sale despre ţigările pe care le-a depozitat în maşină.

Ulterior, în aceiaşi zi, în jurul orei 11,50, a fost identificat de către organele de poliţie, care au ridicat bunurile în vederea continuării cercetărilor.

Au fost solicitate relaţii de la A.N.A.F. - Direcţia Regională Vamală, care prin adresa nr. ISR_DRV/BRV/12269/13.09.2017 a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 1025 lei, reprezentând contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, datorate pentru ţigările în cauză.

Cu ocazia audierii, în cursul urmăririi penale, inculpatul A. a recunoscut săvârşirea celor două infracţiuni reţinute în sarcina sa. Inculpatul a achitat în totalitate prejudiciul creat prin săvârşirea infracţiunilor.

Analizând probele administrate în cauză – respectiv procesele verbale de sesizare din oficiu, cu adresele Direcţiei Regionale Vamale, adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, precum şi cu raportul de expertiză criminalistică nr. 602513 din 01.09.2017 întocmit de Institutul Naţional de Criminalistică şi declaraţiile inculpatului, s-a constatat că vinovăţia inculpatului A. a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă

În drept, s-a apreciat că faptele inculpatului A., constând în aceea că la data de 30.04.2017, în timp ce se afla în piaţa B., a deţinut 95 pachete de ţigări de provenienţă extracomunitară şi 5 sticle de plastic a 2 litri/sticlă, cu lichid incolor cu miros de băutură alcoolică, fără etichete de accizare, iar în data de 27.08.2017 în timp ce se afla în piaţa B., a deţinut 89 pachete de ţigări de provenienţă extracomunitară, fără etichete de accizare, cunoscând faptul că bunurile provin din acte de contrabandă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de „contrabandă", fapte prevăzute de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus arătate, instanţa de fond a constatat că faptele pentru care a fost trimis în judecată există, au fost săvârşite de inculpat şi constituie infracţiuni în sensul art. 15 Cod penal, astfel încât în baza art. 396 alin. 2 Cod de procedură penală, a dispus condamnarea inculpatului, la o pedeapsă în limitele prevăzute de lege.

La individualizarea pedepselor aplicate, instanţa de fond, având în vedere şi dispoziţiile art. 74 Cod penal, a ţinut seama de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, precum şi de mijloacele folosite, de starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunilor şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpatului.

Inculpatul A. este cetăţean român, fără antecedente penale, are studii superioare, este necăsătorit, fără antecedente penale, având caracterizări pozitive de la locul de muncă.

Raportat la aceste aspecte, instanţa de fond a apreciat că aplicarea unei pedepse cu închisoarea, orientată spre minimul special prevăzut de lege (minim redus cu o treime datorită aplicării prevederilor art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală), este în măsură să conducă la reeducarea şi sancţionarea inculpatului.

Astfel, instanţa de fond a aplicat inculpatului pedeapsa minimă de un an şi patru luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 – pentru fapta din data de 30.04.2017.

Potrivit art. 67 alin. 1 din Codul penal a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a) şi b) din Codul penal pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.

Potrivit art. 65 alin. 1 din Codul penal a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a) şi b) din Codul penal, pedeapsă ce se va executa potrivit art. 65 alin. 3 Cod penal.

În continuare instanţa de fond a aplicat inculpatului A. pedeapsa minimă de un an şi patru luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 – pentru fapta din data de 27.08.2017.

Potrivit art. 67 alin. 1 din Codul penal a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a) şi b) din Codul penal pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.

Potrivit art. 65 alin. 1 din Codul penal a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a) şi b) din Codul penal, pedeapsă ce se va executa potrivit art. 65 alin. 3 Cod penal.

Instanţa de fond a constatat că faptele din prezenta cauză sunt săvârşite în condiţiile concursului real de infracţiuni, prevăzut de art. 38 alin. 1 Cod penal, astfel că, în temeiul art. 38 alin. 1 raportat la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal a dispus contopirea pedepselor principale mai sus aplicate inculpatului, urmând ca în final inculpatul A. să execute 1 an 9 luni şi 10 zile închisoare.

Alături de pedeapsa principală rezultantă, potrivit art. 45 alin. 3 lit. a) raportat la art. 67 alin. 1 Cod penal a aplicat inculpatului A. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal pe o perioadă de doi ani, pedeapsă ce se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.

Potrivit art. 45 alin. 5 raportat la art. 45 alin. 3 lit. a) şi art. 65 alin. 1 Cod penal a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, pedeapsă ce se va executa potrivit art. 45 alin. 5 Cod penal.

La aplicarea pedepselor accesorii și complementare, instanța de fond a avut vedere atât jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie (cauzele Calmanovici c. României - hotărârea din 1 iulie 2008 - şi Hirst c. Marii Britanii), cât şi decizia nr. LXXIV (74) pronunţată în data de 5.11.2007 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Instanţa de fond nu a putut face aplicarea instituţiei „amânării aplicării pedepsei” deoarece limitele de pedeapsă pentru infracţiunea pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, nu permit acest lucru.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 91 Cod penal, se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Instanţa de fond a considerat că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de 1 an 9 luni şi 10 zile închisoare, iar inculpatul este fără antecedente penale, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor, astfel încât instanţa de fond a avut convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate.

În baza art. 91 Cod penal a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

 În baza art. 93 alin. (1) lit.a-e C. pen. a obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. s-a impus condamnatului să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, s-a stabilit că inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei municipiului ...sau în cadrul Primăriei municipiului..., pe o perioadă de 60 de zile, consilierul de probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune urmând a stabili, pe baza evaluării inițiale, la care dintre cele două instituții menționate urmează a fi prestată munca

În baza art. 404 Cod procedură penală, în referire la art. 91 alin. 4 Cod penal, s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind situațiile care atrag revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere, respectiv săvârșirea unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere și neîndeplinirea cu rea-credință a măsurilor, obligațiilor de supraveghere și a celor civile, stabilite prin prezenta hotărâre.

Pe latură civilă, instanţa de fond a constatat că prejudiciul cauzat părţii civile Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, în numele şi pentru Direcţia Regională Vamală Iaşi a fost achitat integral, conform chitanţelor seriile A/2014 nr. 0019054, nr.0019055, nr. 0019052, nr. 0019053 şi seria TS593, nr. 20100064093 (filele 63-67).

În temeiul art. 112 lit. f) Cod Penal, instanţa de fond a dispus confiscarea de la A. a cantităţii a cantităţii de: 103 pachete ţigarete marca MARBLE, fără timbre fiscale, de provenienţă Duty Free, fiecare pachet conţinând 20 bucăţi ţigarete; 81 pachete ţigarete marca Rothmans, cu timbre de accizare de provenienţă Ucraina, fiecare pachet conţinând 20 bucăţi ţigarete; a 5 sticle plastic a 2 litri/sticlă având în conţinut un lichid reprezentând amestec de alcool etilic şi apă, cu concentraţia alcoolică de 35,26% vol. alc., toate depuse la camera de corpuri delicte cu dovezile nr. 183534/08.05.2017, nr. 183588/05.09.2017, nr. 183580/28.08.2017.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul A. la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 400 lei aferentă fazei de urmărire penală.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, inculpatul A., criticând-o pentru netemeinicie, solicitând admiterea apelului şi reducerea pedepselor aplicate ca urmare a reținerii circumstanţelor atenuante legale şi judiciare prev. de art. 76 Cod penal raportat la art. 75 alin. 1 lit. d şi art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal, reducerea termenului de supraveghere la 2 ani şi să se constate că prejudiciul stabilit în sarcina sa a fost achitat în totalitate.

A solicitat inculpatul apelant să fie avute în vedere criteriile general de individualizare a pedepsei, prev. de art. 74 Cod penal, faptul că regretă deciziile luate, neavând reprezentarea consecinţelor sale nocive ce pot surveni privind viaţa şi libertatea sa, să fie avută în vedere gravitatea redusă a faptelor, având în vedere împrejurările, modul de comitere şi urmările produse, conduita bună anterior săvârșirii faptei, în acord cu dispoziţiile legale şi ordinea publică, atitudinea corectă faţă de întreg contextul relaţiilor sociale, lipsa antecedentelor penale, atitudinea sinceră, de recunoaştere şi de cooperare cu organele de urmărire penală, menţinută pe parcursul judecării cauzei, considerând că toate etapele procesului penal parcurse până la momentul de faţă au avut un impact puternic asupra inculpatului, fiind suficiente pentru a atrage atenţia acestuia asupra faptei comise şi să împlinească scopul educativ şi preventiv al sancţiunilor de drept penal.

Procedând la soluţionarea apelului prin prisma motivelor invocate de către inculpatul A., precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu disp. art. 417 alin. 1 şi 2 şi art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată că acesta este neîntemeiat, pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a reţinut o stare de fapt conformă cu realitatea şi sprijinită pe interpretarea şi analiza judiciară a probelor administrate în cursul urmăririi penale, în contextul în care inculpatul A. a înţeles să se prevaleze de procedura simplificată, prev. de art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, dispoziţii referitoare la reducerea cu o treime a limitelor pedepsei închisorii în cazul „pledării vinovat”, ajungând în final la concluzia că inculpatul se face vinovat de comiterea infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată, dând faptelor comise încadrarea juridică corespunzătoare, respectiv două infracţiuni  de „contrabandă", fapte prevăzute de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

Fără a relua argumentaţia stării de fapt, redată în considerentele hotărârii atacate, argumentaţie pe care Curtea şi-o însuşeşte în întregime, astfel cum această posibilitate este conferită de practica CEDO şi potrivit căreia poate constitui o motivare preluarea motivelor instanţei inferioare (Helle împotriva Finlandei), se vor sublinia punctual aspectele criticate de inculpat, expuse anterior.

Rezultă din ansamblul probator administrat în cauză, la care a făcut referire detaliată prima instanţă, şi care fiind însuşit şi necontestat de inculpat nu va mai fi reluat, că la data de 30.04.2017, în timp ce se afla în piaţa B., inculpatul A. a deţinut 95 pachete de ţigări de provenienţă extracomunitară şi 5 sticle de plastic a 2 litri/sticlă, cu lichid incolor cu miros de băutură alcoolică, fără etichete de accizare, iar în data de 27.08.2017 în timp ce se afla în piaţa B., a deţinut 89 pachete de ţigări de provenienţă extracomunitară, fără etichete de accizare, cunoscând faptul că bunurile provin din acte de contrabandă.

Raportat la starea de fapt reţinută, s-a stabilit încadrarea juridică legală a faptelor săvârşite de inculpatul A., ce se circumscriu în drept conţinutului constitutiv a două infracţiunii de „contrabandă", fapte prevăzute de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

De asemenea, în ceea ce priveşte pedepsele penale aplicate, Curtea constată că acestea au fost judicios individualizate în raport de prevederile art. 74 C.pen. - în care sunt enumerate criteriile după care se stabilesc şi întinderea acestora, respectiv în raport cu gravitatea infracţiunilor săvârşite şi cu periculozitatea infractorului care se evaluează după criteriile menţionate la lit. a-g ale aceluiaşi text de lege, anume împrejurările şi modul de comitere a fiecărei infracţiuni în parte, precum şi mijloacele folosite (astfel cum au fost evidenţiate anterior); starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită (acele interese ale statului care privesc regimul vamal şi producerea unei pagube materiale reprezentând sumele legal cuvenite pentru operațiunile de trecere a bunurilor peste frontiera si nepercepute.); natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunilor (crearea unui prejudiciu bugetului consolidat al statului); motivul săvârşirii infracţiunilor şi scopul urmărit (obţinerea în mod ilicit şi facil a unor sume de bani); natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului (nu prezintă antecedente penale); conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal (inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei); nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială (în vârstă de 30 ani la data săvârşirii faptei, studii superioare, fără ocupaţie, necăsătorit), fiind în măsură să asigure realizarea concretă a scopurilor pedepsei, de prevenţie şi de reeducare a acestuia, astfel că nu se impune reindividualizarea acesteia.

De altfel, Curtea reţine că instanţa de fond s-a orientat la nivelul minimului special al infracţiunii, rezultat în urma aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi pe baza propriei analize constată că pedepsele aplicate sunt suficiente pentru a asigura pe viitor adecvarea comportamentului inculpatului la normele de conduită acceptate de societate şi prevenirea comiterii unor noi fapte circumscrise ilicitului penal şi nu a identificat în cauză nicio circumstanţă atenuantă care să poată fi reţinută pentru reducerea pedepselor din cele prevăzute la art.75 alin.2 Cod penal..

În concret, reducerea în şi mai mare măsură a pedepselor de câte 1 an şi 4 luni închisoare aplicate inculpatului nu ar corespunde gravităţii deosebite a faptelor, relevată de circumstanţele reale în care acestea au fost comise, astfel cum au fost reţinute şi redate anterior – achiziţionarea bunurilor accizabile din bazarul ... fără documente legale de provenienţă, transportarea lor disimulată la Piaţa din B. cu autoutilitara proprietatea mamei sale căreia nu i-a adus la cunoştinţă acest lucru, repetabilitatea acţiunii ilicite, după ce la data de 30.04.2017 fusese depistat deţinând ţigări de contrabandă şi alcool -, şi nici periculozităţii acestuia care nu a conştientizat de la început consecinţele grave ale faptelor sale ilicite, perseverând în comiterea acestora.

Cât priveşte solicitarea apelantului de a se reţine în favoarea sa circumstanţa atenuantă prev. de art. 75 alin. (1) lit. d) Cod penal, pe considerentul acoperirii integrale a prejudiciului cauzat în cursul urmăririi penale, Curtea constată că este neîntemeiată, circumstanţa menţionată nefiind incidentă în cauză, având în vedere că infracțiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 face parte din categoria infracţiunilor privind frontiera de stat a României şi deci, exceptată de la posibilitatea aplicării acestei circumstanţe, conform tezei finale a normei legale menţionate.

Astfel, obiectul juridic al infracţiunii de „contrabandă" prev. de dispoziţiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 este unul complex, fiind apărate atât regimul administrării impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului consolidat al statului, cât şi regimul frontierei de stat. Această împrejurare a fost statuată şi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cadrul considerentelor deciziei nr. 32/2015 dată pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.

Prin urmare, infracţiunea de „contrabandă" prev. de dispoziţiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 face parte din categoria infracţiunilor privind frontiera de stat a României, fiind exceptată aşadar de la posibilitatea aplicării circumstanţei atenuante prevăzute de art. 75 alin. (1) lit. d) C.pen., aşa cum s-a arătat anterior.

Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile art. 91 Cod penal, Curtea apreciază că în mod corect s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o durata de 3 ani, termenul de supraveghere stabilit de către prima instanţă având la bază dispoziţiile art. 92 alin. 1 Cod penal (care prevăd o perioadă cuprinsă între 2 şi 4 ani), că măsurile de supraveghere şi obligaţiile pe care inculpatul trebuie să le respecte şi respectiv să le execute, sunt impuse expres de legiuitor la art. 93 alin. 1 lit. a-e şi alin. 3 Cod penal, că perioada prestării muncii neremunerate în folosul comunităţii a fost stabilită de judecătorul fondului la minimul prevăzut de dispoziţiile legale anterior amintite, şi anume 60 de zile şi nu se impune reducerea termenului de încercare în sensul solicitat de inculpat.

Concluzionând, Curtea consideră că avertismentul dat inculpatului intimat, prin soluţia de condamnare pronunţată, va fi de natură să îl facă pe acesta să conştientizeze pe viitor că legiuitorul ocroteşte valorile sociale, că orice atingere adusă acestora este sancţionată în mod corespunzător şi că el, ca destinatar al normelor de drept care-i sunt accesibile, are obligaţia de a le respecta întocmai, de a evita conjuncturile care l-ar putea cantona într-o situaţie contrară legii, în caz contrar, va răspunde ca şi în cazul de faţă.

Pentru considerentele ce preced, constatând că sentinţa penală apelată este legală şi temeinică, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, Curtea va respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul A. împotriva sentinţei penale nr. 106 din 12.07.2018 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc.

În baza art. 275 alin.2 Cod procedură penală, va obliga inculpatul apelant A. la plata către stat a sumei de 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din apel.