Infracţiunea de tentativă la omor” prev. de art. 32 al. 1 ncp raportat la art. 188 ncp.

Sentinţă penală 27/S din 20.02.2018


SENTINŢA PENALĂ Nr. 27/S

Şedinţa publică de la 20.02.2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE – (…) – judecător

GREFIER – (…)

Cu participarea procurorului (…) din cadrul

Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea prezentei cauze penale privind pe inculpatul SG trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „tentativă de omor” prev. şi ped. de art. 32 alin 1 Cod penal rap.la art 188 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza penală de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 13.02.2018 când părţile prezente au pus concluzii conform celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa din lipsă de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea pentru data de 20.02.2018.

TRIBUNALUL,

Constată că prin rechizitoriul nr. 113/P/2017 întocmit la 25.05.2017 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov s-au dispus, printre altele, următoarele :

Trimiterea în judecată sub control judiciar a inculpatului :

- SG , pentru săvârşirea infracţiunii de  „tentativă la omor” prev. de art. 32 al. 1 NCP raportat la art. 188 NCP.

În fapt s-a reținut că, în ziua de 02.03.2017, în jurul orei 19:30, în timp ce se afla în scara blocului nr. 1 situat în mun. Făgăraş, ..., jud. Braşov, pe fondul unui conflict spontan, a lovit-o în mod repetat pe persoana vătămată CM cu un ciocan în cap şi peste mâinile cu care a încercat să se protejeze, producându-i leziuni traumatice ce au necesitat 30-35 zile îngrijiri medicale şi i-au pus viaţa în primejdie, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de tentativă de omor, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 188 C.pen.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe :

- procesul-verbal de sesizare din oficiu din data de 02.03.2017 (fila 3);

- procesul-verbal de cercetare la faţa locului din 02.03.2017 (fila 26-41);

- procesul-verbal întocmit la data de 02.03.2017 cu ocazia predării-primirii de documente între lucrătorii jandarmeriei şi cei ai poliţiei (fila 42);

-  procesul-verbal întocmit la data de 02.03.2017 de către primii jandarmi sosiţi la locul infracţiunii, care au identificat şi ciocanul corp-delict (fila 43);

-  procesul-verbal de control corporal preventiv şi al bagajelor întocmit la data de 02.03.2017 cu ocazia identificării inculpatului SG (fila 44);

-  ordonanţa din 02.03.2017 prin care s-a dispus ridicarea ciocanului corp-delict de la inculpatul SG (fila 45);

- minuta medicală întocmită la data de 02.03.2017, ora 20:40, persoanei vătămate CM de către medicul din cadrul Cabinetului de Medicină Legală Făgăraş (fila 46);

- ordonanţa din 03.03.2017 prin care s-a dispus examinarea medico-legală a persoanei vătămate CM (fila 47);

- raportul de expertiză medico-legală nr. 485/E/10.03.2017 întocmit de S.J.M.L. Braşov persoanei vătămată CM (fila 48);

- adresa nr. 13780/21.04.2017 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov prin care s-a constituit parte civilă (fila 49-52);

- adresa nr. 312942/03.05.2017 a Direcţiei pentru Apel Unic de Urgenţă prin care au fost transmise înregistrările apelurilor telefonice de urgenţă care au legătură cu cauza (fila 53-54);

 - adresa de înaintare şi procesul-verbal întocmit la 15.03.2017 cu ocazia transcrierii convorbirilor telefonice puratate la nr. unic de urgenţă (fila 55-60);

- fişa cu datele personale ale persoanei vătămate CM (fila 66-67);

- declaraţiile persoanei vătămate CM (fila 68-72);

- declaraţia martorului (fila 73);

- declaraţia martorului BI (fila 74-75);

- declaraţia martorului SV (fila 76-77);

- fişa cu datele personale ale inculpatului SG (fila 78);

- cazierul judiciar al inculpatului SG (fila 79);

- declaraţia din 02.03.2017 dată de SG în calitate de martor (fila 80-81);

- declaraţia inculpatului SG (fila 82-87);

În cursul cercetării judecătoreşti a fost ascultat inculpatul SG – care a recunoscut, cu anumite nuanţe, comiterea faptei – precum şi persoana vătămată CM  şi martorii SM, BI şi SV, declaraţiile acestora fiind consemnate în scris şi ataşate la dosarul cauzei.

Atât inculpatul SG cât şi partea civilă  CM  au depus la dosarul cauzei înscrisuri, şi acestea fiind ataşate la dosarul cauzei.

  Analizând coroborat probele administrate în cauză – în cursul urmăririi penale dar şi al cercetării judecătoreşti  - tribunalul va reţine ca şi corespunzând adevărului situaţia de fapt descrisă în rechizitoriu, respectiv următoarele:

În după-amiaza zilei de 02.03.2017, în jurul orei 19:30, persoana vătămată CM se afla în locuinţa sa – situată în Făgăraş, str … 1 - şi asculta muzică provenită de la televizor fapt ce l-a deranjat pe vecinul său, inculpatul SG.

În aceste condiţii, persoana vătămată CM a ieşit din apartament şi a avut o discuţie neprincipială cu vecinul său - inculpatul SG - care se afla pe platforma dintre etajele I şi II, iar la scurt timp a început să urce scările spre inculpatul indicat în scopul de a-i cere socoteală pentru înjurăturile adresate.

Tribunalul va reţine că în momentul în care persoana vătămată mai avea de urcat câteva trepte, inculpatul SG i-a aplicat acesteia o lovitură de sus în jos cu ciocanul în cap, producându-i o leziune sângerândă, după care a continuat agresiunea în acelaşi mod, însă loviturile aplicate cu ciocanul înspre capul victimei au fost parate de aceasta cu braţele.

Urmare acestui atac, persoana vătămată CM a fugit în apartamentul său şi a sesizat incidentul la numărul telefonic unic de urgenţă, astfel că, iniţial, a fost transportată la Spitalul Făgăraş şi, ulterior, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, unde a fost supusă unei intervenţii chirurgicale.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală nr. 485/E/10.03.2017 întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Braşov, persoana vătămată CM de 40 ani a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur (posibil ciocan). Leziunile (fractură cu înfundare fronto temporală stângă, excoriaţie de 1/0,5 cm. acoperită cu crustă hematică clavicular stânga 1/3 medie, echimoză violacee cu margini verzui de 5/3 cm. pe faţa dorsală a mâinii stângi în 1/3 medie şi distală, excoriaţie de 1/0,5 cm. acoperită cu crustă hematică pe faţa posterioară a falangei medii deget III mâna dreaptă)  pot data din 02.03.2017 şi necesită 30-35 zile îngrijiri medicale în condiţiile unei evoluţii favorabile. Leziunile cranio-cerebrale constatate au pus în primejdie viaţa victimei. Lipsa de substanţă osoasă de la nivelul calotei craniene (post eschilectomie chirurgicală) constituie infirmitate fizică permanentă.

Situaţia de fapt anterior expusă a reieşit din coroborarea probelor administrate în cauză, atât în cursul urmăririi penale cât şi al cercetării judecătoreşti.

Astfel tribunalul va avea în vedere – primordial – constatările actelor medico legale existente la dosarul cauzei ale căror concluzii însă nu apar ca singulare, ci se coroborează cu alte probe ce relevă, în opinia tribunalului, cel puţin intenţia indirectă a inculpatului SG –  sub forma vizată de art 16 al 3 lit b C.penal – de a suprima viaţa victimei .

În primul rând apare ca esenţial în cauză că atăt raportul de expertiză medico legală nr.485/E/ 10.03.2017 întocmit de către S.J.M.L Braşov – fila 48 D.U.P – dar şi alte probe administrate în cauză relevă nu doar faptul că viaţa persoanei vătămate CM a fost pusă în pericol ci şi intensitatea loviturilor – exemplificativ, persoana vătămată indicată „pierzând ” o bucată din craniu şi rămânând cu infirmitate permanentă.

În acest sens, în raportul de expertiză medico-legal întocmit persoanei vătămate CM, pe lângă fractura craniană a cărei amplasare se indică o lovitură aplicată de sus în jos, dar au fost identificate şi alte trei leziuni traumatice (excoriaţii şi echimoze) la nivelul claviculei stângi, feţei dorsale a mâinii stângi şi falangei III de la mâna dreaptă, rezultând că a fost lovit de mai multe ori cu ciocanul, inclusiv peste ambele mâini.

Tribunalul va reţine că şi alte probe administrate în cauză relevă – în opinia tribunalului - intenţia neechivocă a inculpatului SG, cel puţin indirectă, specifică infracţiunii de „ tentativă de omor”.

Tribunalul va observa în acest sens că – inclusiv instrumentul vulnerant folosit, un ciocan, zona vizată, capul,  sau intensitatea şi numărul loviturilor aplicate victimei, aşa cum le descrie inculpatul SG dar şi persoana vătămată sau actele medico legale  -  conturează din punct de vedere subiectiv cel puţin forma vizată de art 16 al 3 lit b C.penal în comiterea infracţiunii de „ tentativă de omor”.

Nu pot fi astfel incidente – în opinia tribunalului -  dispoziţiile art 194 lit e C.penal, cum a solicitat apărătorul inculpatului SG.

Faţă de poziţia procesuală concretă inculpatului SG – care a prezentat o altă versiune a evenimentului, inclusiv prin prisma numărului loviturilor aplicate sau a „provocării ” la care a fost supus, aspecte nereţinute ca atare de către instanţă – tribunalul nu poate reţine incidenţa art. 396 al. 10 C.pr.pen.

De asemenea tribunalul – faţă de situaţia de fapt expusă - nu poate reţine circumstanţa atenuantă  a „ provocării” – în sensul art 75 al 1 lit a C.penal – cum a solicitat apărătorul acestui inculpat.

Astfel, aşa cum s-a arătat, chiar dacă se acceptă că între persoana vătămată CM şi inculpatul SG a preexistat o oarecare stare conflictuală  - materializată prin provocări verbale reciproce de mică intensitate (ironii şi insulte) -  aceasta nu se poate circumscrie rigorilor textului penal indicat (art 75 al 1 lit a C.penal), ce presupune o „ atingere gravă a demnităţii persoanei sau o acţiune ilicită gravă” .

Nu pot fi incidente – faţă de situaţia de fapt expusă – nici dispoziţiile art 19 al 2 C.pen, nefiind în situaţia unui „ atac material, direct, imediat şi injust” la care ar fi fost supus inculpatul indicat.

Faptele inculpatului SG – aşa cum au fost reţinute de către instanţă – întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de „ tentativă la omor” sens în care se va dispune condamnarea inculpatului după cum urmează :

În baza art 32 al 1 C.pen raportat la art 188 al 1 C.pen cu aplicarea art 75 al 2 lit a C.pen şi art 76 al 1 C.pen tribunalul îl va condamna pe inculpatul SG la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b C.pen pe o durată de 2 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit c C.pen.

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului SG au fost urmărite criteriile vizate de art. 74 Cod penal prin prisma stării de pericol creat pentru valoarea ocrotită de legea penală, naturii şi gravităţii rezultatului produs – fiind vorba de posibila afectare a unei valori esenţiale ocrotite de legea penală, viaţa persoanei - ori a altor consecinţe ale infracţiunii – persoana vătămată rămânând fără o bucată din craniu - dar  şi faptul că inculpatul nu apare ca recidivist în sensul legii penale, nivelul său de educaţie, vârsta, situaţia sa familială şi socială, acesta părând a înţelege în prezent consecinţele faptelor sale şi având o atitudine procesuală relativ corespunzătoare .

În acest sens tribunalul va reţine incidenţa art 75 al 2 lit a C.pen - şi va face aplicarea art 76 al 1 C.pen - faţă de diligenţele depuse de inculpatul SG pentru diminuarea consecinţelor infracţiunii”, exemplificativ prin faptul că a fost de acord cu achitarea către persoana vătămată CM a sumei de bani solicitată de către acesta cu titlu de daune materiale sau prin aceea că a sunat – imediat după faptă – la serviciul 112 ( fila 58 D.U.P ), părând a conştientiza posibilele consecinţe ale faptei sale penale.

În baza art 65 alin 1 CP Tribunalul va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art 66  alin 1 lit a , b C.pen pe durata executării pedepsei.

În baza art 399 al 1 C.pr.pen  va menţine controlul judiciar relativ la inculpatul  SG iar în baza art 404 al 4 lit a C.pr.pen  cu aplicarea art 72 C.pen va deduce reţinerea de la 19.04.2017 ( o zi ) .

Urmare a faptelor de natură penală comise de către inculpatul SG a fost cauzat un prejudiciu persoanei vătămate - parte civilă CM  fiind întrunite condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale.

Privitor la prejudiciul material apare incident principiul disponibilităţii, inculpatul SG fiind de acord cu dezdăunarea părţii civile .

Pe de altă parte, relativ la persoana vătămată – parte civilă CM,  prejudiciul moral constă în suferinţele ce i-au fost produse urmare a atitudinii violente a inculpatului SG , în sentimentul de umilinţă ce i-a fost indus prin aceste fapte, în necesitatea suportării mediului spitalicesc pentru anumită perioadă de timp, în necesitatea suportării unor consecinţe de durată a acestor acţiuni de natură penală, partea civilă CM,  cum constată medicii legişti, ” prin lipsa de substanţă osoasă craniană  rămânând cu infirmitate fizică permanentă ”.

În acest sens tribunalul consideră că suma de 50.000 lei - cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune morale - apare ca îndestulătoare pentru acoperirea acestui prejudiciu. .

Faţă de toate cele expuse tribunalul în baza art 397 al 1 C.pr.pen şi art 19 C.pr.pen va admite acţiunea civilă exercitată de către partea civilă CM şi va obliga inculpatul SG la plata către această parte civilă  a sumelor de :

-2.900 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentănd daune materiale .

-50.000 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentănd daune morale .

Va respinge celelalte pretenţii civile ale părţii civile CM.

În mod similar urmare a faptelor de natură penală comise de către inculpatul SG a fost cauzat un prejudiciu părţii civile Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov fiind întrunite condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale sens în care în baza art 397 al 1 C.pr.pen şi art 19 C.pr.pen va admite acţiunea civilă exercitată de către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi va obliga inculpatul indicat la plata către această parte civilă  a sumei de 5667,44 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale .

În baza art. 112 alin. 1 lit. b din Codul penal va dispune confiscarea specială a ciocanului - existent în cutia carton nr.5 aflat în Camera de Corpuri Delicte a Tribunalului Braşov -  bun care a fost folosit la săvârşirea infracţiunii.

În baza art.7 din Legea nr.76/2008, va dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul SG, probe utilizate în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Mijloacele materiale de probă vor rămăne ataşate la dosarul cauzei.

În baza art 274 al 1 C pr.pen va obliga inculpatul SG la plata către stat a sumei de 1800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare .

În baza art 276 al 1 C p pen va obliga inculpatul SG la plata către partea civilă CM a sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art 32 al 1 C.pen raportat la art 188 al 1 C.pen cu aplicarea art 75 al 2 lit a C.pen şi art 76 al 1 C.pen condamnă inculpatul SG la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 al 1 lit a, b C.pen pe o durată de 2 ani, pedeapsă complementară executabilă cf art 68 lit c C.pen.

În baza art 65 alin 1 CP interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art 66  alin 1 lit a , b C.pen pe durata executării pedepsei.

În baza art 399 al 1 C.pr.pen  menţine controlul judiciar relativ la inculpatul  iar în baza art 404 al 4 lit a C.pr.pen  cu aplicarea art 72 C.pen deduce reţinerea de la 19.04.2017 ( o zi ) .

În baza art 397 al 1 C.pr.pen şi art 19 C.pr.pen admite acţiunea civilă exercitată de către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi obligă inculpatul SG la plata către această parte civilă  a sumei de 5667,44 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentănd daune materiale .

În baza art 397 al 1 C.pr.pen şi art 19 C.pr.pen admite în parte acţiunea civilă exercitată de către partea civilă CM şi obligă inculpatul SG la plata către această parte civilă  a sumelor de :

-2.900 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentănd daune materiale .

-50.000 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentănd daune morale .

Respinge celelalte pretenţii civile ale părţii civile CM.

În baza art. 112 alin. 1 lit. b din Codul penal dispune confiscarea specială a ciocanului - existent în cutia carton nr.5 aflat în Camera de Corpuri Delicte a Tribunalului Braşov -  bun care a fost folosit la săvârşirea infracţiunii.

În baza art.7 din Legea nr.76/2008, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul Sărbu Gligorie, probe utilizate în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Mijloacele materiale de probă rămăn ataşate la dosarul cauzei.

În baza art 274 al 1 C pr.pen obligă inculpatul SG la plata către stat a sumei de 1800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare .

În baza art 276 al 1 C p pen obligă inculpatul SG la plata către partea civilă CM a sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu apel in 10 zile de la comunicare .

Pronunţata în şedinţa publică azi 20.02.2018.

PREȘEDINTE,GREFIER,

(…)

Red BB/20.02.2018

Tehnored CMC/27.02.2018

Ex.7