Plânge soluţie de netrimitere în judecată, potrivit art. 340 Cod procedură penală

Sentinţă penală ÎNCHEIEREA NR. 60/CAMERĂ PRELIMINARĂ din 18.05.2018


ÎNCHEIEREA NR. 60/CAMERĂ PRELIMINARĂ

Şedinţa camerei de consiliu din data 18 mai 2018

Judecător de cameră preliminară: (…)

Grefier: (…)

Cu participarea procurorului: (…)– din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra soluţionării plângerii formulate de către petenta ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, potrivit art. 340 Cod procedură penală.

Dezbaterile în prezenta cauză au fost înregistrate potrivit art. 369 alin. 1 Cod procedură penală.

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu, a pronunţare, se cosntată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza penală de faţă au avut loc în şedinţa camerei de consiliu din 15 mai 2018, când părţile prezente au pus concluzii potrivit celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea cauzei la data de 18 MAI 2018.

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov din 26.05.2018 din dosarul de urmărire penală nr. 778/P/2015 s-a dispus, între altele, clasarea cauzei faţă de numitul BD sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „evaziune fiscală”, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 constând în omisiunea evidenţierii, in tot sau in parte, în actele contabile ale SC WINTERLAND SRL in perioada 2004-2005 a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate de la SC TEXCOLOR SRL, SC GLASS DESIGN SRL, SC GIR CONSULTING SRL şi „evaziune fiscală”, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 constând în evidenţierea în cursul anului 2004 in actele contabile ale SC WINTERLAND SRL a cheltuielilor provenind de la SC MADA TOUR SRL si SC BRAFCOF SA care nu au la bază operaţiuni reale, reţinându-se în motivarea soluţiei de clasare că a intervenit prescripţia răspunderii penale.

Împotriva soluţiei de clasare cuprinsă în rechizitoriu petenta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru Statul român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov a formulat plângere adresată procurorului ierarhic superior. Prin ordonanţa din 21.02.2018 Procurorul General al Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov a respins plângerea ca neîntemeiată, menţinând soluţia de clasare dispusă prin rechizitoriu.

Petenta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru Statul român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov a formulat plângere adresată judecătorului de cameră preliminară solicitând desfiinţarea dispoziţiei de clasare şi trimiterea în judecată a inculpatului BD pentru săvârşirea infracţiunilor de infracţiune fiscală prevăzute de art. 9 al. 1 lit. b din L 241/2005 constând în omisiunea evidenţierii, in tot sau in parte, în actele contabile ale SC WINTERLAND SRL in perioada 2004-2005 a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate de la SC TEXCOLOR SRL, SC GLASS DESIGN SRL, SC GIR CONSULTING SRL şi art. 9 al. 1 lit. c din L 241/2005 constând în evidenţierea în cursul anului 2004 in actele contabile ale SC WINTERLAND SRL a cheltuielilor provenind de la SC MADA TOUR SRL si SC BRAFCOF SA care nu au la bază operaţiuni reale.

În motivarea plângerii s-a arătat că procurorul a apreciat greşit că ar fi intervenit prescripţia răspunderii penale, ţinând seama de faptul că petenta s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 3286851 lei reprezentând TVA, impozit pe profit şi dobânzi şi penalităţi. Petenta a arătat că raportat la limitele de pedeapsă prevăzute de lege, la faptul că infracţiunile au produs un prejudiciu care se încadrează în prevederile alineatului al doilea al art. 9 din L 241/2005, care prevăd limite majorate cu 5 ani şi la faptul că a intervenit întreruperea termenului de prescripţie întrucât prin ordonanţa din 18.06.2015 a fost extinsă urmărirea penală faţă de BD şi cu privire la săvârşirea faptelor de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 al. 1 lit. b şi c din L 241/2005 în calitate de administrator al SC WINTRERLAND SRL şi prin ordonanţa dispusă de procuror la 08.02.2016 prin care s-a instituit sechestru asupra a 11 imobile, astfel încât sunt aplicabile prevederile privind prescripţia specială.

În vederea soluţionării cauzei s-a dispus ataşarea temporară a dosarului penal nr. 41/62/2018 al Tribunalului Braşov la care este depus dosarul de urmărire penală nr. 778/P/2015 şi a lucrării nr. 19/II-2/2018 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

Analizând dispoziţia de clasare cuprinsă în rechizitoriu în raport cu criticile formulate judecătorul de cameră preliminară reţine următoarele:

Soluţiile de clasare contestate vizează infracţiunile de:

-evaziune fiscală prevăzute de art. art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 constând în omisiunea evidenţierii, în tot sau în parte, în actele contabile ale SC WINTERLAND SRL in perioada 2004-2005 a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate de la SC TEXCOLOR SRL, SC GLASS DESIGN SRL, SC GIR CONSULTING SRL şi

- „evaziune fiscală”, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 constând în evidenţierea în cursul anului 2004 in actele contabile ale SC WINTERLAND SRL a cheltuielilor provenind de la SC MADA TOUR SRL si SC BRAFCOF SA care nu au la bază operaţiuni reale.

Cu privire la aceste fapte în rechizitoriu s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

 În urma inspecţiei fiscale efectuate la SC WINTERLAND SRL Brasov, finalizată în luna iulie 2010, s-a constatat că în cursul anului 2004 agentul economic nu a înregistrat venituri în suma de 195.420 lei, aferente încasărilor prin bancă, provenind de la SC TEXCOLOR SRL şi SC GLASS DESIGN SRL. Societatea emisese in cursul anului 2004 mai multe facturi fiscale către cei doi parteneri comerciali, pe care le-a stornat în cele din urmă în totalitate, fără a restitui şi sumele încasate. (Vol. nr. II filele nr. 131 – 167).

 De asemenea în anul 2004, SC WINTERLAND SRL a fost intermediar într-un contract de consultanţă financiară între SC TAVERNA LUPILOR SRL şi SC GIR CONSULTING AS SRL, respectiv între SC TAVERNA LUPILOR SRL şi SC ELECTON CONSULTING SRL, având în acest sens încheiate contracte de parteneriat pentru servicii de consultanţă. (Vol. nr. II filele nr. 131 – 167).

Ca urmare a verificărilor încrucişate efectuate la partenerii comerciali şi având în vedere că SC WINTERLAND SRL Braşov a refuzat să pună la dispoziţia organelor fiscale, documentele contabile din care să rezulte înregistrarea în evidenţele societăţii a facturii fiscale 7913123/29.11.2004, în valoare totală de 260.000 lei emisă în favoarea SC GIR CONSULTING AS SRL, echipa de inspecţie fiscală a considerat că veniturile astfel obţinute nu au fost declarate şi a majorat baza de calcul a profitului impozabil cu suma de 218.487 lei.

Tot in anul 2004, în decontul de TVA al lunii octombrie, SC WINTERLAND SRL a înregistrat o regularizare a TVA colectată cu suma de 571.428 lei şi TVA în sumă de 108.571 lei cu semnul minus. Având în vedere că agentul economic a refuzat să mai pună la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală documentele care să justifice stornarea acestor sume, aceasta a majorat baza de calcul a impozitului pe profit cu suma de 571.428 lei.

În cursul anului 2004, agentul economic a înregistrat achiziţii de servicii şi mărfuri de la SC MADA TOUR SRL în valoare de 553.400 lei, ca urmare a contractelor încheiate între cei doi parteneri având ca obiect ”intermedierea pentru vânzarea de calcar, extinderea portofoliului de client ai beneficiarului” şi “Vânzarea bunurilor în cantităţile, preţurile si valorile stabilite de comun acord şi prevăzute în anexele contractului”. Totodată a fost încheiat şi un contract de custodie având ca obiect “păstrarea de către custode a mărfurilor preluate de la proprietar şi depozitarea acestora în condiţii optime ce se impun produselor”.

 În urma controalelor încrucişate efectuate, a rezultat că SC MADA TOUR SRL nu ar fi avut relaţii de colaborare (nu a cumpărat şi nu a încheiat procese verbale de custodie) cu SC LAFARGE Agregate Betoane SA şi SC Carb SA, societăţi distribuitoare de piatră de carieră.

Având în vedere că SC WINTERLAND SRL nu a putut pune la dispoziţia organelor de control documente justificative din care să rezulte prestarea efectivă a serviciilor de intermediere de către SC MADA TOUR SRL şi ţinând cont de controale încrucişate efectuate, echipa de inspecţie fiscală a respins dreptul de deducere pentru cheltuielile cu serviciile şi mărfurile achiziţionate de la SC MADA TOUR SRL în sumă de 465.042 lei.

De asemenea, a fost refuzat dreptul de deducere al SC WINTERLAND SRL pentru cheltuielile în suma de 6.300 lei reprezentând servicii prestate în anul 2004 de către SC BRAFCOF SA, pentru care nu au fost prezentate documente din care sa reiasă ca acestea au fost prestate efectiv.

În anul 2005 SC WINTERLAND SRL nu a înregistrat venituri în sumă de 249.370 lei aferente încasărilor prin bancă de la SC GLASS DESIGN SRL, după ce a stornat o serie de facturi fiscale emise către această societate, fără a restitui sumele încasate. Echipa de inspecţie fiscală a majorat baza de calcul a profitului impozabil cu suma de 249.370 lei.

Sub aspectul succesiunii actelor procesuale din studiul dosarului de urmărire penală judecătorul de cameră preliminară reţine următoarele:

- La data de 31.08.2006 s-a înregistrat sub nr. 202747/2006 al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braşov (nr. unic 305/P/2006 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brasov) procesul-verbal de sesizare din oficiu întocmit de lucrătorii din cadrul S.I.C.E. Brasov privind săvârşirea infracţiunilor prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. b, c si f din Legea nr. 241/2005, art. 43 din Legea nr. 82/1991 rep. si art. 272 pct. 2 din Legea nr.31/1990 de către reprezentanţii SC OFICIAL CONSULT SRL Brasov – CA. ZDO, BFT, Vol. nr. I fila nr. 91.

- Prin ordonanţa din data de 14.09.2007 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov s-a dispus conexarea dosarului nr. 406/P/2007 in care se efectuau cercetări faţă de reprezentanţii SC PEDROX CONSULT SRL Brasov – SN si ZDO relativ la săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 9 lit. b, c si f din Legea nr. 241/2005 la dosarul cu nr. 305/P/2006. Conexarea a fost determinată de faptul că existau indicii potrivit cărora în perioada 2003-2005 SC PEDROX CONSULT SRL Braşov a derulat operaţiuni comerciale cu mai multe societăţi printre care şi SC OFICIAL CONSULT SRL Braşov cauzându-se un prejudiciu la bugetul de stat de 2 milioane RON ca urmare a sustragerii de la plata taxelor si impozitelor, Vol. nr. I fila nr. 94.

-Prin ordonanţa din data de 28.03.2008 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov s-a dispus conexarea dosarului nr. 112/P/2008 în care se efectuau cercetări faţă de reprezentanţii SC MADA TOUR SRL Braşov – SI şi MD relativ la săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 9 lit. b, c şi f din Legea nr. 241/2005, art. 43 din Legea nr. 82/1991 rep. si art. 272 din Legea nr. 31/1990, la dosarul cu nr. 305/P/2006. Conexarea a fost determinată de faptul că in dosarul nr. 305/P/2006 se efectuau cercetări faţă de mai multi suspecţi – cetăţeni moldoveni şi faţă de alte persoane pentru activităţi infracţionale similare, Vol. nr. I fila nr. 97.

- Pe parcursul urmăririi penale au fost extinse cercetările, fiind conexate cauzele penale care aveau ca obiect săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală de către reprezentanţii societăţilor care au înregistrat relaţii comerciale cu SC OFICIAL CONSULT SRL Braşov, SC CONPETROGAZ SERVICES SRL Braşov, SC PEDROX CONSULT SRL şi SC MADA TOUR SRL. Astfel prin ordonanţa procurorului din 23.09.2008, la dosarul 305/P/2006 s-a conexat dosarul nr. 258/P/2008 privind reprezentantul SC TEXCOLOR SRL, BD, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevazută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005.

- Prin ordonanţa Parchetului de pe langa Curtea de Apel Braşov, a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism - Structura Centrală, Vol. nr. I filele nr. 57 - 78.

- La data de 22.03.2010 prin Ordonanţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism – Serviciul Teritorial Braşov s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de ZDO, SN, CLN, EP, MD si alţii, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 7 din Legea 39/2003, constituire a unui grup ce nu este grup criminal organizat prev. de art. 8 din Legea 39/2003, întrucat nu erau intrunite elementele constitutive ale acestor infracţiuni. Totodata dosarul penal a fost declinat catre Parchetul de pe langa Tribunalul Braşov. Vol. nr. I filele nr. 57 -78.

- Astfel a fost înregistrat dosarul penal 591/P/2010. Prin ordonanţa din 11.05.2015, a Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, s-au dispus clasarea cauzei privind cetatenii moldoveni, reprezentanti ai SC OFICIAL CONSULT SRL, SC PEDROX CONSULT SRL, SC MADA TOUR SRL si SC CONPETROGAZ SRL sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscală, prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit b, c si f din Legea nr. 241/2005 si prin pct. IX al ordonantei disjungerea cauzei privind pe inculpatul BD, acesta urmand a fi cercetat sub aspectul săvârşirii infractiunii de evaziune fiscală, prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea nr. 241/2005, in calitate de reprezentant al SC TEXCOLOR SRL, SC GLASS DESIGN SRL şi SC WINTERLAND SRL, Vol. nr. I filele nr. 57 -78, în acest fel fiind constituit dosarul penal nr. 778/P/2015 aflat sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Braşov.

- Prin rezoluţia procurorului din data de 27.05.2009 a fost începută urmărirea penală cu privire la săvârşirea de către BD, a infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005 (2 fapte) cu aplicarea art. 33 lit. a Codul penal din 1969., Vol. nr. I filele nr. 79 - 80.

- Prin ordonanţa procurorului din data de 03.09.2012 a fost extinsă cercetarea penală şi începută urmărirea penală împotriva inculpatului BD, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea nr. 241/2005, constând în aceea că: în perioada decembrie 2005-octombrie 2006 a evidenţiat in documentele contabile ale SC GLASS DESIGN SRL Cristian, cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale provenind de la SC MADA TOUR SRL Braşov, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (7 acte materiale). Vol. nr. I filele nr. 81 – 82. Totodată a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina învinuitului BD din infracţiunile de „evaziune fiscala” prevăzută de art. 9 alin. 1 lit c din Legea nr. 241/2005 (2 fapte) cu aplicarea art. 33 lit. a Codul penal din 1969 în infracţiunea unică de „evaziune fiscala” prevăzută de art. 9 alin. 1 lit c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 (14 acte materiale), constând în aceea că în perioada 30.06.2004 - 25.11.2005 a evidenţiat in documentele contabile ale SC TEXCOLOR SRL cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale provenind de la SC PEDROX CONSULT SRL Brasov, SC OFICIAL CONSULT SRL Braşov şi SC MADA TOUR SRL Brasov, Vol. nr. I filele nr. 81 - 82.

- Ulterior, prin ordonanţa organelor de urmărire penală din 18.06.2015 a fost extinsă urmărirea penală faţă de BD şi cu privire la săvârşirea în calitate de administrator al SC WINTERLAND SRL Brasov a infracţiunilor de:

- evaziune fiscala, prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, constând în înregistrarea în cursul anului 2007 a facturii fiscale seria BV WCE nr. 7075211/26.06.2007, in valoare de 249.900 lei emisă de SC BETAIL SRL Braşov, fără a avea la bază operaţiuni reale, producând un prejudiciu bugetului consolidat al statului in suma de 54.510 lei.

- evaziune fiscala, prev. si ped. de de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, constând în sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale prin înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii, în cursul anului 2009, de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de 257.741,24 lei;

- evaziune fiscala, prev. si ped. de de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005, constând în sustragerea de la plata obligatiilor fiscale in cuantum de 27.223,10 lei prin neînregistrarea in evidenţele contabile a veniturilor aferente datoriilor prescrise în cursul anului 2007, aferente diferenţei de plată în sumă de 170.145,64 lei a facturii fiscale seria BV ACC nr. 5480993/14.10.2004 emisă de SC MADA TOUR SRL Braşov;

toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal din 1969 si art. 5 din Codul penal in vigoare. Vol. nr. I filele nr. 54 - 56.

- La data de 10.02.2016 prin ordonanta organelor de cercetare penala s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârşite de inculpatul BD din infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Codul Penal din 1969 (7 acte materiale), săvârşite în calitate de administrator al SC GLASS DESIGN SRL si evaziune fiscala, faptă prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 (14 acte materiale), săvârşită în calitate de administrator al SC TEXCOLOR SRL în infracţiunea de evaziune fiscală, fapta prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 (20 acte materiale), constând în înregistrarea în perioada 30.06.2004 - 03.11.2008 în evidenţele contabile ale societăţii TEXCOLOR SRL, de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, provenind de la SC OFICIAL CONSULT SRL (2 facturi fiscale), SC PEDROX CONSULT SRL (1 factura fiscală), SC MADA TOUR SRL (11 facturi fiscale) si SC GLASS DESIGN SRL (6 facturi fiscale, marfa fiind iniţial achiziţionată tot de la SC MADA TOUR SRL), inculpatul BD urmând a fi cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

-evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 (20 acte materiale), în calitate de administrator al SC TEXCOLOR SRL

-evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în calitate de administrator al SC WINTERLAND SRL

-evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în calitate de administrator al SC WINTERLAND SRL

-evaziune fiscala, fapta prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, în calitate de administrator al SC WINTERLAND SRL

toate cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul Penal din 1969 si art. 5 din Codul penal in vigoare. Vol. nr. I filele nr. 52 - 53.

- La data de 15.03.2016 prin ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul BD pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala, faptă prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul Penal din 1969 (20 acte materiale), constând în înregistrarea in perioada 30.06.2004 - 03.11.2008 în evidenţele contabile ale SC TEXCOLOR SRL de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, provenind de la SC OFICIAL CONSULT SRL (2 facturi fiscale), SC PEDROX CONSULT SRL (1 factura fiscala), SC MADA TOUR SRL (11 facturi fiscale) si SC GLASS DESIGN SRL (6 facturi fiscale, marfa fiind iniţial achiziţionată tot de la SC MADA TOUR SRL), cauzând bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 2.302.848 lei, compus din impozit pe profit in suma de 475.020 lei, TVA in suma de 497.545 lei, impozit pe venitul din dividende in suma de 37.450 lei şi accesorii în cuantum de 1.292.833 lei. Vol. nr. I filele nr. 48 - 51.

Din conţinutul şi succesiunea actelor procesuale judecătorul de cameră preliminară reţine că că nu există nicio dispoziţie de continuare a urmăririi penale faţă de suspect, sau de punere în mişcare a acţiunii penale pentru fapte care să fi fost comise de BD în calitate de administrator al SC WINTERLAND SRL în perioada 2004-2005. începerea urmăririi penale in rem vizează activitatea numitului BD în calitate de administrator al altor societăţi comerciale (filele 79-80 vol. I dosar de urmărire penală) extinderea cercetării penale şi începerea urmăririi penale din 03.09.2012 (filele81-82 vol. I dosar de urmărire penală) vizează fapte comise în calitate de administrator al SC GLASS DESIGN SRL şi extinderea urmăririi penale din 18.06.2015 (filele 54 – 56 vol. I dosar de urmărire penală) vizează fapte comise în calitate de administrator al SC WINTERLAND SRL dar în perioada 2007 – 2008 , fapte vizate şi de punerea în mişcare a acţiunii penale şi cu privire la care la care prin rechizitoriu s-a dispus disjungerea şi continuarea cercetărilor.

Prin urmare nu există nici un act de urmărire penală care să fi fost comunicat numitului BD care să privească faptele pentru care s-a dispus clasarea. Se remarcă faptul că la momentul identificării acestor fapte răspunderea penală era deja prescrisă, ţinând seama de următoarele argumente:

-termenul de prescripţie penală pentru infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 al. 1 lit. b şi art. 9 al. 1 lit. c din L 241/2005 pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 2 la 8 ani este, potrivit art. 154 al. 1 lit. c Cod penal de 8 ani

-Nu a existat nicio cauză de întrerupere a prescripţiei pentru aceste fapte, ordonanţele menţionate de petentă vizând alte fapte cu privire la care s-au desfăşurat cercetări în acelaşi dosar penal (filele 54-56 vol. I dup, respectiv filele 58 – 61 vol. XII dosar de urmărire penală); în orice caz potrivit deciziei nr. 297 din 26.042018 a Curţii Constituţionale soluţia legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripţiei penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză” din cuprinsul art. 155 al. 1 Cod penal este neconstituţională şi judecătorul de cameră preliminară constată că nu i s-au comunicat numitului BD acte procesuale care să întrerupă cursul termenului prescripţiei pentru faptele analizate;

-Constituirea de parte civilă a petentei în legătură cu faptele imputate numitului BD în calitate de administrator al SC WINTERLAND SRL vizează perioada 2004-2009, or soluţia de clasare are în vedere doar perioada anilor 2004-2005. Din descrierea situaţie de fapt corespunzătoare faptelor care au justificat adoptarea soluţiei de clasare rezultă că prejudiciul format din debite principale nu depăşeşte pragul de 100 000 euro prevăzut de art. 9 al. 2 din L 241/2005 şi judecătorul de cameră preliminară constată că numai debitele principale pot fi avute în vedere la încadrarea juridică a faptei; pe de altă parte nu există acte procesuale care să privească infracţiunile prevăzute de art. 9 al. 1 lit. a, al. 2 din L 241/2005 respectiv art. 9 al. 1 lit. c al. 2 din L 241/2005 în legătură cu activitatea numitului BD de administrator al SC WINTERLAND SRL în perioada 2004 -2005 astfel încât termenele de prescripţie să se calculeze în raport cu această încadrare juridică.

În concluzie judecătorul de cameră preliminară constată că procurorul de caz a pronunţat o soluţie temeinică şi legală dispunând clasarea ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale pentru faptele de „evaziune fiscală”, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 constând în omisiunea evidenţierii, in tot sau in parte, în actele contabile ale SC WINTERLAND SRL in perioada 2004-2005 a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate de la SC TEXCOLOR SRL, SC GLASS DESIGN SRL, SC GIR CONSULTING SRL şi „evaziune fiscală”, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 constând în evidenţierea în cursul anului 2004 in actele contabile ale SC WINTERLAND SRL a cheltuielilor provenind de la SC MADA TOUR SRL si SC BRAFCOF SA care nu au la bază operaţiuni reale.

Criticile formulate de petentă fiind nefondate, plângerea va fi respinsă în temeiul art. 341 al. 6 lit. a Cod procedură penală.

În baza art. 275 al. 2 Cod procedură penală petenta va fi obligată la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 100 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E:

În baza art. 341 al. 5, al. 6 lit. a cod procedură penală respinge plângerea formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov împotriva soluţiei de clasare cuprinsă în rechizitoriul din 26.05.2017 întocmit în dosarul de urmărire penală nr. 778/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov cu privire la sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b din L 241/2005 şi art. 9 al. 1 lit. c din L 241/2005 în calitate de administrator al SC Winterland SRL în perioada 2004-2005, soluţie menţinută prin ordonanţa nr. 17/II/2/2018 a Procurorului general al Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov.

În baza art. 275 al. 2 cod de procedură penală obligă petenta să plătească statului 100 lei cheltuieli judiciare.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 18.05.2018.

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ, GREFIER,

(…

Red. D.R.R./22 iunie 2018

Tehnored. I.N./25 iunie 2018/4 ex.