- tâlhărie prevăzută de art. 233 Cod penal - omor calificat prevăzută de art. 188 alin. 1 Cod penal, art. 189 alin. 1 lit. d teza a II-a Cod penal, ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.

Sentinţă penală 212/S din 03.12.2018


TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. 212/S

Şedinţa publică din data de 03 decembrie 2018

Completul constituit din:

PREŞEDINTE – (…)  – judecător

Grefier – (…)

Cu participarea procurorului (…) din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cauzei penale cu privire la inculpaţii GAL şi GC trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de tâlhărie prevăzută de art. 233 Cod penal şi omor calificat prevăzută de art. 188 alin. 1 Cod penal, art. 189 alin. 1 lit. d teza a II-a Cod penal, ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.

Dezbaterile în prezenta cauză au fost înregistrare conform art. 369 alin. 1 Cod procedură penală.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Dezbaterile în cauza penală de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 28 noiembrie 2018 când părţile prezente au pus concluzii potrivit celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea cauzei la data de 03 decembrie 2018 când,

T R I B U N A L U L, 

Deliberând,

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov cu numărul 570/P/2018 din data de 23.08.2018 înregistrat la Tribunalul Braşov la data de 24.08.2018 s-a dispus:

Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor:

GAL - pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- tâlhărie, prev. de art. 233 Cod Penal;

- omor calificat, prev. de art. art.188 alin. 1 Cod Penal, art. 189 alin. 1 lit. d), teza a II-a din Cod Penal;

- ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal şi art. 38 alin. 1 Cod Penal

GC - pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- tâlhărie, prev. de art. 233 Cod Penal;

- omor calificat, prev. de art. art.188 alin. 1 Cod Penal, art. 189 alin. 1 lit. d), teza a II-a din Cod Penal;

- ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal şi art. 38 alin. 1 Cod Penal

2. Disjungerea cauzei, formarea unui nou dosar la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov având ca obiect infracţiunea de mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. 1 şi 2, lit. d) Cod Penal săvârşită de GAM şi declinarea lui spre competentă soluţionare Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.

Ca stare de fapt, în esenţă se reţin următoarele:

În ziua de 17.07.2018, în jurul orei 12:00 – 12:30, inculpaţii GAL şi GC au sustras lucernă proaspăt cosită de pe un teren agricol situat în extravilanul comunei Teliu, judeţul Braşov şi, fiind surprinşi de victima RAL, au exercitat violenţe asupra acesteia în scopul de a păstra bunul sustras şi de a-şi asigura scăparea.

De asemeena, că inculpaţii GAL şi GC, în împrejurările descrise mai sus, după ce au sustras lucernă de pe terenul agricol aparţinând victimei RAL, în scopul de a ascunde fapta de furt, i-au aplicat acesteia lovituri repetate şi de intensitate mare în zona capului şi peste corp cu o scândură, un bici şi alt obiect contondent, producându-i leziuni care i-au cauzat decesul.

ISTORICUL CAUZEI:

La data de 17.07.2018, ora 19:00, lucrătorii I.P.J. Braşov – Serviciul de Investigaţii Criminale au sesizat procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov despre faptul că, în aceeaşi zi, în jurul orei 18:00, numitul RAL a fost găsit decedat pe un teren agricol de pe raza com. Teliu, jud. Braşov, având mai multe leziuni de violenţă la nivelul capului şi pe corp.

Prin urmare, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov s-a format dosarul penal nr. 570/P/2018, procurorul s-a sesizat din oficiu în legătură cu săvârşirea infracţiunii de omor, prev. de art. 188 alin. 1 Cod Penal. şi a început urmărirea penală „in rem” pentru această infracţiune (fila 1,2).

Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov din data de 17.07.2018 s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem” cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor, prev. de art. 188 alin. 1 Cod Penal, având în vedere că, în aceeaşi zi, în jurul orei 18:00, pe un câmp agricol din com. Teliu, jud. Braşov a fost găsit cadavrul numitului RAL, care prezenta leziuni de violenţă la nivelul capului şi al corpului (fila 2).

Prin ordonanţa din 18.07.2018 s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de tâlhărie, schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea de omor în infracţiunea de omor calificat şi efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de GAL şi GC pentru săvârşirea infracţiunilor  de tâlhărie, prev. de art. 233 Cod Penal şi de omor calificat, prev. de art. art.188 alin. 1 Cod Penal, art. 189 alin. 1 lit. d), teza a II-a din Cod Penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal şi art. 38 alin. 1 Cod Penal, iar prin ordonanţa din 18.07.2018 s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva lor pentru aceleaşi infracţiuni (fila 3-4, 09-10, 13-14).

Inculpaţilor GAL şi GC le-au fost aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 83, art. 108, art. 209 alin. 17 şi art. 210 alin. 1, 2 din C.pr.pen., întocmindu-se procesele-verbale din datele de 18.07.2018 (fila 5-6, 7-8, 11-12, 15-16, 266-267 şi 287-288).

În timpul urmăririi penale, inculpaţilor GAL şi GC le-a fost asigurată asistenţa juridică prin avocaţii desemnaţi din oficiu Mardare Roxana - delegaţia nr. 137/19.07.2018 şi Matefi Roxana – delegaţia nr. 64/23.07.2018, ambii din cadrul Baroului Braşov (fila 315-316).

Prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 20.09.2018 în temeiul art. 346 alin. (1) Cod Procedură Penală s-a constatat legalitatea rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov cu numărul 570/P/2018 din data de 23.08.2018 prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor:

- GAL - pentru săvârşirea infracţiunilor de: tâlhărie, prev. de art. 233 Cod Penal şi  omor calificat, prev. de art. art.188 alin. 1 Cod Penal, art. 189 alin. 1 lit. d), teza a II-a din Cod Penal ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal şi art. 38 alin. 1 Cod Penal;

- GC - pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie, prev. de art. 233 Cod Penal şi omor calificat, prev. de art. art.188 alin. 1 Cod Penal, art. 189 alin. 1 lit. d), teza a II-a din Cod Penal ambele cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal şi art. 38 alin. 1 Cod Penal.

S-a dispus începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii de mai sus pentru infracțiunile  arătate.

După rămânerea definitivă a dispoziţiilor de mai sus, în cauză s-a stabili termen de judecată la data de 31.10.2018, termen la care s-a dat citire actului de sesizare și s-a început cercetarea judecătorească. Inculpații au contestat probele testimoniale administrate în cursul urmăririi penale. martorii au fost audiaţi numai cu privire la aspectele contestate de inculpaţi, restul menţiunilor din declaraţii nefiind contestate.

La termenul de judecată de mai sus au fost audiați inculpații.

La termenul de judecată din data de 28.11.2018au fost audiați martorii: SF, MG, SL, BM și VI sub aspectul laturii civile.

Analizând actele și probele dosarului;

ÎN FAPT:

Inculpaţii GAL şi GC sunt fraţi şi locuiesc împreună cu alţi membri ai familiei în com. Dobârlău, sat Dobârlău nr. (...), jud. Covasna, o localitate învecinată cu comuna Teliu din jud. Braşov. Ambii inculpaţi sunt recidivişti, au fost liberaţi din închisoare în lunile mai, respectiv iunie 2018, şi nu au loc de muncă sau altă sursă de venit.

În dimineaţa zilei de 17.07.2018, inculpaţii GAL şi GC au consumat băuturi alcoolice la domiciliu şi la un magazin din apropiere, iar în jurul orei 10:30 au hotărât să se deplaseze la oficiul poştal din comuna Teliu, jud. Braşov pentru ca martora GAM, concubina celui de-al doilea inculpat, să încaseze alocaţia fiului ei în vârstă de 3 ani. Astfel, cei doi inculpaţi, martora GAM, fiul acesteia şi un nepot în vârstă de 7 ani s-au deplasat în com. Teliu cu căruţa trasă de un cal aparţinând familiei G, au ridicat suma de bani de la poştă şi, în jurul orei 12:00, au plecat spre localitatea de domiciliu.

Inculpaţii au ales să nu se deplaseze pe D.J. 103B, ci pe un drum agricol, paralel cu şoseaua asfaltată, ce străbătea loturile agricole din extravilanul comunei Teliu, în scopul de a sustrage lucernă pentru hrana calului. Astfel, în momentul în care au ajuns la parcela de teren aparţinând victimei RAL, inculpaţii au oprit căruţa, au strâns lucernă proaspăt cosită de pe o suprafaţă de circa 40 de metri pătraţi şi au încărcat-o în căruţă, moment în care au fost văzuţi de victimă, care lucra cu tractorul personal un lot de teren aflat la distanţa de 200-300 metri. În aceste condiţii, cei doi inculpaţi s-au suit în căruţă şi au condus în viteză în direcţia localităţii de domiciliu, iar victima a pornit cu tractorul în urmărirea lor.

După ce au parcurs circa 250-300 metri, inculpaţii au ajuns la un canal, pe care nu l-au putut traversa din cauza adâncimii şi a vegetaţiei bogate, astfel că au fost nevoiţi să vireze la stânga şi să se deplaseze de-a lungul canalului, dând posibilitatea victimei să-i ajungă şi să le blocheze accesul cu tractorul. Pentru a-şi păstra lucerna sustrasă şi pentru a-şi asigura scăparea, fraţii GAL şi GC au coborât din căruţă înarmaţi cu biciul şi cu scândura mobilă folosită ca şezut pentru conducătorul atelajului, au tras-o pe victimă din cabina tractorului şi i-au aplicat mai multe lovituri în zona capului şi în partea superioară a corpului cu pumnul şi acele corpuri contondente, până când au scăpat biciul din mână şi din scândură s-au rupt mai multe aşchii. Pentru a scăpa de agresiune, victima a fugit de lângă tractor circa 20 metri în direcţia canalului, însă cei doi inculpaţi au urmărit-o, au ajuns-o şi au lovit-o în continuare cu scândura şi alt obiect contondent alungit, până au doborât-o la sol în stare de inconştienţă.

După acest moment, inculpaţii s-au urcat în căruţă şi s-au deplasat în viteză până la domiciliul lor, unde au aruncat în grădina vecină scândura folosită la agresiune.

În aceeaşi zi, în jurul orei 18:00, victima RAL a fost găsită decedată pe câmp de către soţia sa RE şi fiul RSR, care plecaseră în căutarea ei, îngrijoraţi că aceasta nu mai răspundea de câteva ore la telefonul mobil.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală autopsie nr. 315/AUT/ 18.07.2018 întocmit de Serviciul de Medicină Legală Braşov, moartea numitului RAL, în vârstă de 46 ani, a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei meningo-cerebrale, consecinţa unui traumatism cranio-cerebral cu fracturi craniene. Leziunile traumatice cranio-cerebrale constatate la autopsie s-au putut produce prin lovire repetată cu corp dur (posibil lemnul corp-delict examinat) şi sunt în legătură directă de cauzalitate cu decesul. Pentru aceste leziuni, poziţia agresorului a fost cel mai probabil lateral dreapta faţă de victimă. Numărul loviturilor aplicate la nivelul extremităţii cefalice a fost de minim patru, iar intensitatea loviturilor a fost mare. La autopsie s-au mai constatat multiple dungi echimotice pe partea stângă a trunchiului grupate topografic în două zone: pe faţa posterioară a toracelui şi umărului stâng şi, respectiv, în regiunea lombo-abdominală stângă. Morfologia leziunilor este diferită între aceste două zone. Leziunile lombo-abdominale au putut fi produse prin lovire cu corp dur alungit, posibil biciul corp delict examinat, iar leziunile toracice posterioare au putut fi produse tot cu un corp alungit, altul decât corpurile delicte examinate. Pentru aceste leziuni, poziţia agresorului/agresorilor a fost cel mai probabil faţă în faţă cu victima. Aceste leziuni nu au avut rol în tanatogeneză şi ar fi necesitat în caz de supravieţuire 5-6 zile îngrijiri medicale. Sângele recoltat de la cadavru nu conţine alcool şi aparţine grupului de sânge A1. Data decesului 17.07.2018 (fila 120-121).

GAL a recunoscut că, în ziua de 17.07.2018, în jurul orei 12:00-12:30, a sustras lucernă de pe un teren agricol de pe raza comunei Teliu, a fost văzut şi urmărit cu tractorul pe câmp de către victimă, iar aceasta a coborât din tractor cu intenţia de a-l bate, fiind nevoit să se înarmeze cu o scândură din căruţă şi să fugă spre canal pentru a scăpa de agresiune. Inculpatul susţine că victima l-a ajuns după vreo 30 de metri şi l-a lovit cu pumnul deasupra urechii stângi, situaţie în care a lovit-o şi el cu scândura în cap o singură dată, doborând-o la pământ, după care s-a suit în căruţă şi a plecat la domiciliu.

Prin această declaraţie, inculpatul încearcă să convingă că a lovit-o cu scândura pe victimă pentru a se apăra de loviturile de pumn ale acesteia. De asemenea, inculpatul a precizat că fratele său GC nu a fost prezent la locul săvârşirii faptelor şi, în consecinţă, nu a exercitat acte de violenţă asupra victimei. Prin această declaraţie, GAL doreşte să-l absolve de răspundere penală pe fratele său, care are o situaţie juridică mai gravă decât a sa, în sensul că, la momentul respectiv, asupra sa era instituită măsura preventivă a controlului judiciar într-o cauză penală instrumentată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului şi avea interdicţia de a părăsi localitatea de domiciliu.

Comiterea infracțiunii de omor de ambii inculpați este dovedită de următoarele:

- din raportul de expertiză medico-legală (autopsie) nr. 315/Aut/18.07.2018 rezultă că victima a fost lovită cu intensitate mare la nivelul capului de cel puţin patru ori cu un corp dur, posibil scândura corp-delict, fiind astfel infirmată susţinerea inculpatului GAL că i-a aplicat o singură lovitură. De asemenea, pe corpul victimei au fost evidenţiate şi alte semne de violenţă, care s-au putut produce prin lovirea directă cu alte două tipuri de obiecte contondente alungite, dintre care unul este posibil să fie biciul găsit la faţa locului. Acest aspect relevă participarea a doi agresori la comiterea faptei.

- procesul-verbal întocmit la data de 18.07.2018 cu ocazia examinării fizice a inculpatului GAL şi planşa foto aferentă, potrivit cărora acesta nu a prezentat leziuni de violenţă deasupra urechii stângi, unde susţine că a fost lovit de victimă cu pumnul;

- procesul-verbal de cercetare la faţa locului din data de 17.07.2018, potrivit căruia, pe capota tractorului a fost identificată o urmă de încălţăminte care nu aparţinea victimei, lângă tractor au fost găsite pantoful stâng al victimei, un bici şi mai multe aşchii de lemn, iar la distanţa de aproximativ 20 de metri, lângă canal, a fost identificat cadavrul lui RAL, înconjurat de alte aşchii de lemn. Din coroborarea acestor mijloace materiale de probă, rezultă că victima a fost agresată în două momente şi două locuri diferite, în primul fiind lovită lângă tractor cu biciul şi scândura, cu consecinţa pierderii unui pantof de către victimă, pierderii/abandonării biciului de către agresori şi ruperea unor aşchii din scândură, iar în al doilea a fost lovită la o distanţă de 20 de metri de tractor, lângă canal, în locul unde a fost găsită decedată, cu scândura şi un alt obiect alungit, cu consecinţa ruperii unor aşchii din corpurile delicte;

- cu ocazia cercetării la faţa locului din datele de 17.07.2018 şi 18.07.2018 au fost identificate 4 urme de potcoavă la marginea parcelei cu lucernă cosită şi pe drumul de acces spre locul unde a fost găsită victima, care au fost ridicate prin mulaj. Prin raportul de constatare criminalistică nr. 300052/08.08.2018 întocmit de I.P.J. Braşov – Serviciul Criminalistic s-a stabilit că urma de potcoavă ridicată de pe parcela de lucernă cosită a fost creată de potcoava corespondentă piciorului de pe partea dreaptă faţă a calului familiei G din com. Dobârlău, sat Dobârlău nr. (...), jud. Covasna. Aceste probe demonstrează prezenţa căruţei aparţinând familiei G în zona săvârşirii infracţiunilor şi sustragerea lucernei;

- cu ocazia continuării cercetării la faţa locului din data de 18.07.2018, au fost identificate mai multe bucăţi de lemn în locul unde a fost găsită victima, precum şi o bucată de scândură în grădina vecină locuinţei celor doi inculpaţi, iar prin raportul de constatare criminalistică nr. 300055/08.08.2018 întocmit de I.P.J. Braşov – Serviciul Criminalistic s-a concluzionat că fragmentul lemnos găsit în zona cadavrului şi laţul fixat pe scândura identificată la data de 18.07.2018 în grădina alăturată casei în care locuiesc inculpaţii GAL şi GC provin din acelaşi întreg. Aceste probe demonstrează că scândura folosită de inculpaţi la lovirea victimei în cap a fost adusă la domiciliul lor şi, ulterior, aruncată în grădina vecină;

- procesul-verbal de redare a convorbirilor ambientale din 31.07.2018, potrivit căruia martora GAM o ameninţă pe martora CNA să nu spună că la faptă a fost şi „Costică” (inculpatul GC) şi îi reproşează că a declarat poliţiştilor că acesta a plecat cu căruţa la oficiul poştal din Teliu pentru a ridica alocaţia;

- procesul-verbal de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice din 21.08.2018, din care rezultă că, potrivit discuţiei telefonice din data de 18.07.2018, ora 11:12:12, martora GAM i-a relatat interlocutorului că inculpatul GC (C) a fost împreună cu ea, „T” (coinculpatul GAL) şi „I” (G I, 7 ani) cu căruţa să ridice alocaţia, au furat un braţ de lucernă şi împreună cu „T” l-au bătut pe „omul acela”, de nu ştie dacă mai trăieşte. În continuare, martora GAM afirmă că n-a recunoscut implicarea lui Costică în timpul audierii şi că Tompă va lua asupra lui toate faptele. De asemenea, în cuprinsul convorbirii telefonice din data de 18.07.2018, ora 15:56:53, martora GAM îi spune interlocutoarei că „dacă T dă declaraţie cum am dat eu, că el (n.n. C) n-o fost … e bine”, dezvăluind planul pus la cale de a angaja doar răspunderea penală a inculpatului GAL;

- declaraţia martorului GAM, concubina inculpatului GC, din care rezultă că inculpatul GAL a lovit-o pe victimă o dată cu pumnul în faţă, o dată sau de două ori cu biciul şi apoi cu scândura în cap şi pe spinare, infirmând apărarea acestui inculpat, potrivit căreia a lovit-o pe victimă o singură dată cu scândura în cap;

- declaraţia martorei CNA, concubina inculpatului GAL, din care rezultă că, în dimineaţa de 17.07.2018, în jurul orei 10:00- 10:30, inculpatul GC a plecat cu căruţa împreună cu concubina sa GAM şi cu copilul de 2 ani să ia alocaţia, iar când s-au întors la domiciliu, în jurul orei 14:00-14:30, fraţii G erau agitaţi, au povestit bunicii lor că au sustras lucernă de pe un teren, au fost văzuţi de un bărbat, care a venit cu tractorul după ei, şi l-au lovit amândoi cu pumnii şi picioarele, aşteptându-se ca seara să vină să-i ia poliţia pentru că au omorât „un român”. Martora a auzit când GC a precizat că, în urma loviturilor, victimei i-ar fi căzut pantalonii, amănunt care corespunde realităţii şi pe care îl putea cunoaşte doar dacă a participat la agresiune. De asemenea, martorul a menţionat că cei doi inculpaţi s-au certat care dintre ei să ia singur fapta asupra sa, iar GAL i-au cerut să declare poliţiei că a fost şi ea împreună cu ei, fără să-i justifice necesitatea acestei declaraţii necorespunzătoare adevărului. De asemenea, martora a declarat că în căruţă se afla lucernă şi lipsea scândura pe care stau pasagerii;

- declaraţia martorului SL, care în ziua de 17.07.2018, în jurul prânzului, în timp ce se afla pe câmpul agricol dintre localităţile Teliu şi Dobârlău, a văzut tractorul victimei staţionat la o distanţă de 500 de metri, iar pe lângă el a trecut o căruţă trasă de un cal, în care se aflau două persoane adulte şi doi copii. Observând lucernă în căruţă şi faptul că bărbatul cu ten închis mâna calul cu viteză foarte mare în direcţia drumului spre Lunca Mărcuşului, martorul a apreciat că aceştia au furat lucerna;

- declaraţia martorului MG, care în ziua de 17.07.2018, în jurul orei 12:00-13:00, în timp ce se afla pe o parcelă de teren învecinată cu cea a victimei, i-a văzut pe fraţii GAL şi GC, pe GAM, pe fiul acesteia de 3 ani şi un nepot de-al inculpaţilor în timp ce se deplasau în viteză cu căruţa trasă de un cal, în care se afla lucernă, au traversat şoseaua şi s-au îndreptat spre localitatea de domiciliu; 

- declaraţia martorului SF, care în ziua de 17.07.2018, în jurul orei 12:30-13:00, în timp ce se afla pe câmp, la intrarea în satul Dobârlău dinspre Mărcuş, a văzut o căruţă trasă de un cal în care se aflau GAL, GC, o femeie şi copilul pe nume Ionuţ, în vârstă de 8 ani. Deoarece căruţa se deplasa pe câmp, martorul le-a reproşat inculpaţilor că nu folosesc drumul de acces, motiv pentru care G Laurenţiu s-a dat jos din căruţă şi a intenţionat să-l lovească cu pumnul, după care GC l-a luat pe fratele său, au urcat în căruţă şi au plecat în direcţia domiciliului lor;

- declaraţia martorei SGL, care în dimineaţa zilei de 17.07.2018, în jurul orei 10:00-10:30, în timp ce se deplasa cu autoturismul de la Teliu spre Dobârlău, s-a intersectat cu căruţa în care se aflau GC, GAL şi o femeie;

- declaraţiile martorului BC, care în ziua de 17.07.2018, în jurul orei 12:30-13:30, în timp ce se afla în faţa locuinţei sale din satul Dobârlău, nr. 56B, jud. Covasna, a văzut trecând pe stradă o căruţă în care se aflau fraţii GC şi G L, concubina unuia dintre ei şi un copil de aproximativ 3 ani, aceştia îndreptându-se în direcţia locuinţei lor.

Chiar dacă în timpul urmăririi penale nu s-a putut stabili cu certitudine numărul loviturilor aplicate victimei de fiecare inculpat şi obiectul contondent folosit, lovirea repetată, cu intensitate mare şi în zonele vitale ale corpului demostrează intenţia lor de a ucide, scop pentru care au acţionat împreună. Violenţa extremă a inculpaţilor are efect şi asupra încadrării juridice a faptelor, în sensul conturării separate a infracţiunii de omor calificat, având în vedere că loviturile aplicate nu s-au limitat doar la scopul de a le asigura scăparea, ci au avut caracteristici care depăşesc cu mult conţinutul furtului urmat de violenţă simplă.

APĂRĂRILE INCULPAȚILOR

Inculpatul GAL a recunoscut că, în ziua de 17.07.2018, în jurul orei 12:00-12:30, a sustras lucernă de pe un teren agricol de pe raza comunei Teliu, a fost văzut şi urmărit cu tractorul pe câmp de către victimă, iar aceasta a coborât din tractor cu intenţia de a-l bate, fiind nevoit să se înarmeze cu o scândură din căruţă şi să fugă spre canal pentru a scăpa de agresiune. Inculpatul susţine că victima l-a ajuns după vreo 30 de metri şi l-a lovit cu pumnul deasupra urechii stângi, situaţie în care a lovit-o şi el cu scândura în cap o singură dată, doborând-o la pământ, după care s-a suit în căruţă şi a plecat la domiciliu.

Inculpatul GC a negat participarea sa la comiterea faptelor.

Astfel cum s-a arărtat mai sus din ansamblul probatoriului și dinamica reținută rezultă fără putință de tăgadă participarea ambilor inculpați la acțiunile de lovire a victimei, intenția celor doi inculpați fiind de a suprima viața victimei deoarece au fost surprinși de aceasta după ce au sustras lucernă de pe terenul victimei.

Martorii SL, MG, SF, SGL, BC îi poziționează pe ambii inculpați în ziua de 17.07.2018, în jurul orei 12:30-13:30 în căruță, pe câmp în extravilanul comunei Teliu la intrarea în Mărcuș. Traversarea câmpului în fugă cu căruța, urmărirea lor de către victimă și găsirea victimei, decedată, în imediata apropiere a tractorului, decesul fiind produs cu obiecte care aparțin inculpaților sunt probe care sunt în măsură să răstoarne prezumția de nevinovăție a celor doi inculpați.

Inculpatul GAL a solicitat schimbarea încadrării juridice a infracțiunii din omor calificat în omor simplu, apreciind că nu a lovit victima cu intenția de a ascunde comiterea altei infracțiuni.

Cererea acestuia va fi respinsă, având în vedere următoarele argumente:

Inițial inculpații au comis infracțiunea de sustragere a lucernei, ulterior au utilizat violența pentru a scăpa, fiind surprinși de victimă. Între cele două infracțiuni existând o legătură consecvențională, o legătură de la cauză la efect/de la antecedență la consecință între infracțiunile aflate în concurs, infracțiunea de omor a fost comisă pentru a acoperi săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Infracțiunea efect – tâlhăria a fost comisă cu intenție directă, iar infracțiunea cauză – omor, a fost comisă cu intenție directă. Hotărârea de a săvârși infracțiunea efect a fost luată după comiterea infracțiunii cauză.

ÎN DREPT:

Fapta inculpaţilor GAL şi GC care, în ziua de 17.07.2018, în jurul orei 12:00 – 12:30, au sustras lucernă proaspăt cosită de pe un teren agricol situat în extravilanul comunei Teliu, judeţul Braşov şi, fiind surprinşi de victima RAL, au exercitat violenţe asupra acesteia în scopul de a păstra bunul sustras şi de a-şi asigura scăparea, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 233 Cod Penal.

Fapta inculpaţilor GAL şi GC, care în împrejurările descrise mai sus, după ce au sustras lucernă de pe terenul agricol aparţinând victimei RAL, în scopul de a ascunde fapta de furt, i-au aplicat acesteia lovituri repetate şi de intensitate mare în zona capului şi peste corp cu o scândură, un bici şi alt obiect contondent, producându-i leziuni care i-au cauzat decesul, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de omor calificat, prev. de art. art.188 alin. 1 Cod Penal, art. 189 alin. 1 lit. d), teza a II-a din Cod Penal.

Infracţiunile descrise mai sus au fost săvârşite în concurs real şi în stare de recidivă, fiind aplicabile prevederile art. 41 alin. 1 Cod Penal şi art. 38 alin. 1 Cod Penal.

INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A PEDEPSELOR

Inculpatul GAL este în vârstă de 26 ani la data comiterii faptei, este cetăţean român, fiul lui GC şi G Aurica, născut la data de 07.11.1991 în mun. Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna, relaţii de concubinaj,  fără obligaţii militare, studii 2 clase, fără ocupaţie, fără loc de muncă, domiciliat în com. Dobârlău, sat Dobârlău nr. (...), jud. Covasna, recidivist postcondamnatoriu.

Din fişa de cazier judiciar rezultă că, începând cu anul 2014, inculpatul a fost condamnat de trei ori pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de furt calificat, distrugere, ultraj şi ameninţare, primind, în final, prin sentinţa penală 1214/16.02.2015 a Judecătoriei Miercurea Ciuc, definitivă prin decizia 16/C/22.02.2016 a Tribunalului Harghita pedeapsa rezultantă de 5 ani, 1 lună şi 10 zile închisoare în regim de detenţie. Inculpatul GAL a fost arestat preventiv la data de 07.05.2015 şi eliberat condiţionat la data de 03.05.2018, cu rest rămas de executat 559 zile.

Inculpatul GC este în vârstă de 28 de ani la data comiterii infracţiunilor, este cetăţean român, fiul lui GC şi G Aurica, născut la data de 26.04.1990 în mun. Sfântu-Gheorghe, jud. Covasna, relaţii de concubinaj,  fără obligaţii militare, studii gimnaziale, fără ocupaţie, fără loc de muncă, domiciliat în com. Dobârlău, sat Dobârlău nr. (...), jud. Covasna, recidivist postcondamnatoriu.

Din fişa de cazier judiciar, rezultă că, începând cu anul 2012, inculpatul a fost condamnat de mai multe ori pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, distrugere, violare de domiciliu, ameninţare şi ultraj, fiind condamnat la pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 6 luni închisoare, arestat la data de 15.11.2013 şi eliberat la data de 14.11.2017, cu rest rămas de executat 258 zile. Astfel acesta a fost condamnat prin sentinţa penală 66/12.12.2014 a Judecătoriei Întorsura Buzăului, a fost arestat la data de 15.11.2013 şi eliberat la data de 14.11.2017, cu rest rămas de executat 258 zile.

Inculpatul a fost arestat preventiv la data de 09.02.2018 de Judecătoria Întorsura Buzăului pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 193 alin. 2 Cod Penal, art. 224 alin. 1 şi 2 Cod Penal şi art. 253 alin. 1 Cod Penal, iar la data de 14.06.2018 a fost plasat sub control judiciar, conform încheierii din 12.06.2018 a Judecătoriei Întorsura Buzăului.

Pedeapsa aplicată infractorului are ca scop reeducarea sa și prevenirea de noi infracțiuni, deci ea trebuie să fie adaptată, individualizată persoanei căreia îi este destinată. Aceeași pedeapsă, identică ca gen și cuantum, nu produce aceleași efecte asupra tuturor infractorilor cărora le este aplicată. Din aceste motive, pedeapsa trebuie să fie adaptată fiecărui infractor, să fie proporțională față de fiecare infractor, în raport cu trăsăturile sale specifice, cu periculozitatea sa pentru ordinea publică și cu orice alte elemente de natură să caracterizeze personalitatea sa.

Pentru a acționa ca un factor educativ, constrângerea penală trebuie să fie în măsură să forțeze procesele psihice mai profunde ale făptuitorului, să influențeze rațiunea, sentimentul, voința acestuia, spre a-l determina să-și modifice în mod statornic comportamentul. Pedeapsa este în măsură să realizeze această finalitate, numai dacă prin felul și măsura sa reflectă gravitatea faptei, gradul de vinovăție și periculozitatea făptuitorului, dacă este rațională, convingătoare, justă și echitabilă.

Pedeapsa trebuie adecvată nu numai în raport cu fapta săvârșită, care rămâne totuși în centrul procesului de individualizare, dar și cu periculozitatea infractorului, cu gradul său de moralitate și cu șansa de reeducare pe care o prezintă.

Trebuie avut în vedere faptul că pe parcursul procesual al cauzei Inculpatul GC a negat participarea sa penală, însă cu toate acestea, instanța a reținut însă vinovăția sa astfel că în cazul său pedeapsa trebuie dozată corespunzător deoarece prin aplicarea pedepsei se urmărește reeducarea, De aceea, pedeapsa este în măsură să realizeze această finalitate, numai dacă prin felul și măsura sa reflectă gravitatea faptei, gradul de vinovăție și periculozitatea făptuitorului, dacă este rațională, convingătoare, justă și echitabilă.

Aplicând în cauză considerațiile teoretice expuse anterior, instanța consideră că scopul pedepsei poate fi atins prin aplicarea unor pedepse orientate peste minimul special prevăzut de lege pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora.

Vor fi avute în vedere dispozițiile referitoare concursul de infracțiuni şi la recidivă prevăzute de art. 41 alin. 1 Cod Penal raportat la art. 43 Cod Penal. În cazul inculpatului GC pedeapsa va fi dozată și prin prisma poziției procesuale de nerecunoaștere a faptelor.

Având în vedere cele ce preced, se va dispune:

În baza art. 233 Cod Penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal se va dispune condamnarea inculpatului GAL la o pedeapsă de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 3 ani pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie.

În baza art. 65 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat”.

În baza art. 188 alin. 1 Cod Penal, art. 189 alin. 1 lit. d), teza a II-a din Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal condamnarea inculpatului GAL la o pedeapsă de 16 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 5 ani pentru comiterea infracțiunii de omor calificat.

Conform art. 39 alin. 1 lit. b Cod Penal și art. 45 alin. 3 lit. a Cod Penal contopește pedepsele aplicate inculpatului acesta execută pedeapsa cea mai grea de 16 ani închisoare la care se adaugă sporul obligatoriu de 1 an, astfel execută 17 ani închisoare și pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1 literele a,b Cod Penal pe o durată de 5 ani.

Conform art. 43 alin. 2 Cod Penal la pedeapsa de 17 ani închisoare și pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1 literele a,b Cod Penal pe o durată de 5 ani adaugă restul de pedeapsă de 1 an 6 luni și 19 zile rămas de executat din pedeapsa de 5 ani, 1 luni şi 10 zile aplicată prin sentinţa penală 1214/16.02.2015 a Judecătoriei Miercurea Ciuc, astfel că în final inculpatul execută 18 ani, 6 luni și 19 zile închisoare și pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 literele a,b Cod Penal pe o durată de 5 ani.

Inculpatul execută pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat”.

În baza art. 233 Cod Penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal se va dispune condamnarea inculpatului GC la o pedeapsă de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 3 ani pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie.

În baza art. 65 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat”.

În baza art. 188 alin. 1 Cod Penal, art. 189 alin. 1 lit. d), teza a II-a din Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal se va dispune condamnarea inculpatului GC la o pedeapsa de 17 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 5 ani pentru comiterea infracțiunii de omor calificat.

În baza art. 65 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat”.

Conform art. 39 alin. 1 lit. b Cod Penal și art. 45 alin. 3 lit. a Cod Penal contopește pedepsele aplicate inculpatului acesta execută pedeapsa cea mai grea de 17 ani închisoare la care se adaugă sporul obligatoriu de 1 an, astfel execută 18 ani închisoare și pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1 literele a,b Cod Penal pe o durată de 5 ani.

Conform art. 43 alin. 2 Cod Penal la pedeapsa de 18 ani închisoare și pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1 literele a,b Cod Penal pe o durată de 5 ani adaugă restul de pedeapsă de 8 luni și 18 zile rămas de executat din pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală 66/12.12.2014 a Judecătoriei Întorsura Buzăului, astfel că în final inculpatul execută 18 ani, 8 luni și 18 zile închisoare și pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin literele a,b Cod Penal pe o durată de 5 ani.

Inculpatul execută pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat”.

MĂSURILE PREVENTIVE LUATE ÎN CAUZĂ

Prin ordonanţele Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov din data de 18.07.2018 s-a dispus reţinerea inculpatului GAL pe o perioadă de 24 ore, începând cu data de 18.07.2018, ora 04:50, până la data de 19.07.2018, ora 04:50, şi a inculpatului GC pe o perioadă de 24 ore, începând cu data de 18.07.2018, ora 17:30, până la data de 19.07.2018, ora 17:30, pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie, prev. de art. 233 Cod Penal. şi de omor calificat, prev. de art. art.188 alin. 1 Cod Penal., art. 189 alin. 1 lit. d), teza a II-a din Cod Penal., cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal. şi art. 38 alin. 1 Cod Penal.

Prin încheierea nr. 87/UP din 18.07.2018, Tribunalul Braşov a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului GAL pe o perioadă de 30 zile, cu începere de la data de 18.07.2018 până la data de 16.08.2018 inclusiv, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. 38/UP/18.07.2018.

Prin încheierea nr. 88/UP din 19.07.2018, Tribunalul Braşov a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului GC pe o perioadă de 30 zile, cu începere de la data de 19.07.2018 până la data de 17.08.2018 inclusiv, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. 39/UP/19.07.2018.

Prin încheierea penală nr. 105/UP din 09.08.2018, rămasă definitivă prin necontestare, Tribunalul Braşov a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov şi a dispus prelungirea duratei măsurii arestului preventiv faţă de inculpatul GAL pe o durată de 30 zile, începând cu data de 17.08.2018 şi până la data de 15.09.2018 inclusiv, şi faţă de inculpatul GC pentru o perioadă de 29 zile, începând cu data de 18.08.2018 până la data de 15.09.2018 inclusiv.

Prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 27.08.2018 conform art. 207 Cod Procedură Penală măsurile preventive dispuse faţă de inculpaţi au fost menţinute.

Prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 24.09.2018 conform art. 207 Cod Procedură Penală măsurile preventive dispuse faţă de inculpaţi au fost menţinute.

Prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 20.09.2018 conform art. 346 alin. 1 Cod Procedură penală s-a constatat legalitatea rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov cu numărul 570/P/2018 din data de 23.08.2018 prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

La termenul din data de 18.10.2018 conform art. 208 Cod Procedură Penală a fost menţinută starea de arest a inculpaţilor conform art. 208 Cod procedură penală.

Având în vedere că temeiurile care au stat la baza privării de libertate a inculpaților se mențin, că în cauză s-a stabilit vinovăția inculpaților dincolo de orice dubiu rezonabil, instanța va menține starea de arest a inculpaților. Se va deduce din durata pedepsei perioada reținerii și arestului preventiv începând cu data de 18.07.2018 la zi.

LATURA CIVILĂ

Numita RE, soţia victimei RSR și RLI s-au constituit parte civilă în cauză cu suma de 9396 lei daune materiale reprezentând cheltuieli de înmormântare şi 100.000 lei daune morale.

În dovedirea laturii civile au fost depuse înscrisuri din care rezultă că pentru înmormântare au fost cheltuiţi 9.396 lei. De asemenea a fost audiată martora VI care a confirmat cheltuiala de 10.000 lei pentru înmormântarea victimei.

Scopul răspunderii civile este, în principiu, de a repara un prejudiciu, această obligație de reparațiune urmărind totodată ca fapta susceptibilă a produce prejudiciul să nu mai fie săvârșită. Pentru ca răspunderea civilă a celui care a cauzat un prejudiciu să fie angajată, trebuie să fi existat o faptă ilicită aflată în raport de cauzalitate cu prejudiciul ce a fost produs, fiind necesar ca această faptă să poată fi imputată autorului ei,  fiind necesar ca autorul să fi avut o vină atunci când a săvârșit-o, acționând cu vinovăție. Atunci când fapta ilicită a fost realizată cu intenție, cum este cazul în speţă, stabilirea vinovăției nu ridică mari probleme în dreptul civil, întrucât autorul a prevăzut consecințele conduitei sale și a urmărit sau a acceptat producerea acestora. Astfel, existența vinovăției sub forma intenției rezultă în în speţă din materialitatea faptei, în sensul că, din modalitatea în care autorul a stabilit să pună în practică activitatea ilicită, precum și din mijloacele folosite, se deduce că a prevăzut producerea pagubei și cel puțin a acceptat-o, dacă nu chiar a dorit-o.

Dauna morală reprezintă rezultatul dăunător direct de natură patrimonială al unei fapte ilicite prin care se aduce o vătămare valorilor și drepturilor extrapatrimoniale ce sunt strâns legate de personalitatea umană. Traumele de natură fizică și psihică sunt intime și dăunătoare și îi însoțesc pe oameni timp îndelungat, uneori, chiar și până la sfârșitul vieții lor, fiind greu de perceput și, mai ales, de cuantificat.

În ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale instanţa le va acorda în cuantumul solicitat, suma fiind destinată compensa pierderea soţului respectiv a tatălui celor trei părţi civile. Daunele morale acordate părţilor civile urmăresc să asigure o alinare, în condiții de viața mai confortabile, sa permită acestora ca, la un moment dat, sa poată realiza un transfer de afectivitate.

În concluzie, apreciind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale inculpaţii vor fi obligaţi în solidar, conform art. 1394 Cod Civil la plata despăgubirilor civile, pentru fiecare parte civilă, astfel către RSR și RLI câte 3132 lei cu titlu de daune materiale şi câte 30.0000 lei pentru fiecare parte civilă cu titlu de daune morale.

MIJLOACE MATERIALE DE PROBĂ

Au calitatea de mijloace materiale de probă și rămân atașate cauzei:

-(…)

PRELEVARE DE PROBE BIOLOGICE

În temeiul art. 4 alin.1 din Legea nr.76/2008, se va dispune prelevarea de probe biologice de la fiecare inculpat în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J.

Onorariile avocaţilor din oficiu în cuantum de câte 360 lei pentru prestaţia avocaţilor din oficiu Şerban Andrei şi Dumitraciuc Laura se suportă din fondurile MJ.

Obligă pe fiecare inculpat să plătească statului suma câte 1300 lei cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 233 Cod Penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal dispune condamnarea inculpatului GAL (…) la o pedeapsă de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 3 ani pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie.

În baza art. 65 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat”.

În baza art. 188 alin. 1 Cod Penal, art. 189 alin. 1 lit. d), teza a II-a din Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal condamnarea inculpatului GAL la o pedeapsă de 16 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 5 ani pentru comiterea infracțiunii de omor calificat.

Conform art. 39 alin. 1 lit. b Cod Penal și art. 45 alin. 3 lit. a Cod Penal contopește pedepsele aplicate inculpatului acesta execută pedeapsa cea mai grea de 16 ani închisoare la care se adaugă sporul obligatoriu de 1 an, astfel execută 17 ani închisoare și pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1 literele a,b Cod Penal pe o durată de 5 ani.

Conform art. 43 alin. 2 Cod Penal la pedeapsa de 17 ani închisoare și pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1 literele a,b Cod Penal pe o durată de 5 ani adaugă restul de pedeapsă de 1 an 6 luni și 19 zile rămas de executat din pedeapsa de 5 ani, 1 luni şi 10 zile aplicată prin sentinţa penală 1214/16.02.2015 a Judecătoriei Miercurea Ciuc, astfel că în final inculpatul execută 18 ani, 6 luni și 19 zile închisoare și pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 literele a,b Cod Penal pe o durată de 5 ani.

Inculpatul execută pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat”.

Respinge cererea inculpatului privind schimbarea încadrării juridice.

În baza art. 233 Cod Penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal dispune condamnarea inculpatului GC (…) la o pedeapsă de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 3 ani pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie.

În baza art. 65 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat”.

În baza art. 188 alin. 1 Cod Penal, art. 189 alin. 1 lit. d), teza a II-a din Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal dispune condamnarea inculpatului GC la o pedeapsa de 17 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 5 ani pentru comiterea infracțiunii de omor calificat.

În baza art. 65 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat”.

Conform art. 39 alin. 1 lit. b Cod Penal și art. 45 alin. 3 lit. a Cod Penal contopește pedepsele aplicate inculpatului acesta execută pedeapsa cea mai grea de 17 ani închisoare la care se adaugă sporul obligatoriu de 1 an, astfel execută 18 ani închisoare și pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1 literele a,b Cod Penal pe o durată de 5 ani.

Conform art. 43 alin. 2 Cod Penal la pedeapsa de 18 ani închisoare și pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. 1 literele a,b Cod Penal pe o durată de 5 ani adaugă restul de pedeapsă de 8 luni și 18 zile rămas de executat din pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală 66/12.12.2014 a Judecătoriei Întorsura Buzăului, astfel că în final inculpatul execută 18 ani, 8 luni și 18 zile închisoare și pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin literele a,b Cod Penal pe o durată de 5 ani.

Inculpatul execută pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b din Codul penal – respectiv „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice” şi „dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat”.

Menţine starea de arest a inculpaţilor şi deduce din durata pedepselor aplicate fiecăruia perioada reţinerii şi arestului preventiv, începând cu data de 18.07.2018 la zi.

Obligă pe ambii inculpaţi în solidar, conform art. 1394 Cod Civil la plata despăgubirilor civile, astfel către RSR și RLI câte 3.132 lei pentru fiecare parte civilă cu titlu de daune materiale şi câte 30.0000 lei pentru fiecare parte civilă, cu titlu de daune morale.

Au calitatea de mijloace materiale de probă și rămân atașate cauzei:

-(…)

În temeiul art. 4 alin.1 din Legea nr.76/2008, dispune prelevarea de probe biologice de la fiecare inculpat în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J.

Onorariile avocaţilor din oficiu în cuantum de câte 360 lei pentru prestaţia avocaţilor din oficiu Şerban Andrei şi Dumitraciuc Laura se suportă din fondurile MJ.

Obligă pe fiecare inculpat să plătească statului suma câte 1300 lei cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi data de 03.12.2018.

PREŞEDINTEGREFIER

(…)

red.C.G.C./03.12.2018

tehnored.V.P./03.12.2018

- 8 ex -

6 comunicări/

Domenii speta