Ameninţarea. Amânarea aplicării pedepsei

Sentinţă penală 27 din 23.01.2018


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr. 27/23.01.2018

Prin rechizitoriul nr. 10…./249/P/2014 din data de 29.06.2017, Parchetul de pe lângă Judecătoria …. a trimis în judecată pe inculpatul C. C. pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare prev. de art. 206 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că în cursul zilei de 26.06.2014, în jurul orelor 07.30, în timp ce se afla pe str. Muncii din oraş B…, pe fondul unui conflict spontan,  a adus ameninţări cu acte de violenţă asupra persoanei vătămate C.. L… prin folosirea unui obiect din lemn tip ghioagă, de natură a-i produce o stare de temere, fapt pentru care persoana vătămată a  escaladat gardul imobilului martorei M.. E.. pentru a-şi asigura scăparea.

Situaţia de fapt a rezultat din coroborarea următoarelor mijloace de probă :  plângerea şi declaraţia persoanei vătămate Co.L.; declarații inculpat.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei …. sub nr. …./2017, la data de 30.06.2017.

Prin încheierea nr. 219 din 01.09.2017, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. …/P/2014 din data de 29.06.2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria … privind pe inculpatul C. C. pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare prev. de art. 206 alin. 1 Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, a dispus începerea judecăţii cauzei.

La termenul de judecată din data de 10.01.2018, inculpatul a precizat că recunoaşte săvârşirea faptei şi a solicitat judecata cauzei conform procedurii prevăzute de art. 374 alin. 4 Cod procedură penală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

În cursul zilei de 26.06.2014, în jurul orelor 07.30, persoana vătămată C.. L.. s-a întâlnit cu inculpatul C.. C.. pe str. Muncii din oraş …. ocazie cu care a intrat în vorbă cu acesta. Persoana vătămată l-a întrebat pe inculpat ce este de făcut în privinţa comportamentului soţiei sale C.. L.., având în vedere că aceasta manifestă un limbaj violent faţă de soţia sa C.. I., în sensul că de fiecare dată când o întâlneşte îi vorbeşte urât şi îi adresează cuvinte jignitoare. Numitul C. L. l-a rugat pe inculpat să aibă o discuţie cu soţia sa în vederea revizuirii comportamentului. Auzind acestea, inculpatul C.. L. a început să o ameninţe pe persoana vătămată că o va lovi cu un băţ de tip ghioagă ciobănească, obiect pe care îl avea în mână, spunându-i că „o să-i cânte popa”. Inculpatul a încercat să o lovească pe persoana vătămată cu acel obiect din lemn în zona capului, fapt pentru care, persoana vătămată s-a ferit de lovitură şi a fugit în curtea locuinţei martorei S.. M.. situată pe str. Muncii din oraş B... Martora a observat cum inculpatul a încercat să o lovească pe persoana vătămată în zona capului, fapt pentru care a intervenit şi l-a convins pe inculpat să plece acasă.

Fapta inculpatului C.. C.. care în cursul zilei de 26.06.2014, în jurul orelor 07.30, în timp ce se afla pe str. Muncii din oraş B.., pe fondul unui conflict spontan,  a adus ameninţări cu acte de violenţă asupra persoanei vătămate C. L. prin folosirea unui obiect din lemn tip ghioagă, de natură a-i produce o stare de temere, fapt pentru care a escaladat gardul imobilului martorei M. E. pentru a-şi asigura scăparea, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ameninţare, prev. de  art. 206 alin. 1 Cod penal, atât sub aspectul laturii obiective, cât şi al laturii subiective.

Prin gestul său intenţionat şi conştient, inculpatul i-a insuflat victimei temerea pericolului în care se găseşte, indicându-i totodată răul care i se poate întâmpla. O astfel de ameninţare este de natură să alarmeze, textul incriminator necerând  ca temerea să fie produsă efectiv celui ameninţat, fiind suficient ca ameninţarea să conţină posibilitatea producerii acestui rezultat.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale prev. de. 74 Cod penal, respectiv : împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale al infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Conform fişei de cazier judiciar inculpatul nu are antecedente penale.

În raport de aceste criterii, urmând a reţine dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, instanţa va stabili faţă de inculpat pedeapsa de 2 luni închisoare.

Probele administrate în cauză susţin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 396 alin. 4 Cod procedură penală în sensul că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, precum şi a condiţiilor art. 83 – 90 Cod penal, respectiv pedeapsa stabilită este de 2 luni închisoare, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar în raport de persoana acestuia, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Faţă de considerentele expuse, instanţa în baza disp. art. 83 alin. 1 Cod penal va amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani.

În baza disp. art. 85 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere :

a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune .., la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza disp. art. 85 alin. 2 Cod penal va impune inculpatului să execute următoarele obligaţii:

a)să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 30 de  zile în cadrul Primăriei Oraşului …,  judeţul G… sau în cadrul  Liceului Tehnologic „.;

b)să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

Va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 88 Cod penal.

Va lua act că persoana vătămată C. L.  nu s-a constituit parte civilă.