Cererea inculpatului de schimbare a încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina sa din infracţiunea de trafic intern de droguri de mare risc prev. de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000 în complicitate la trafic intern de droguri de mare risc

Sentinţă penală 10/P/2019 din 30.01.2019


Prin rechizitoriul nr. ... D/P/2018 din data de 25.04.2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial O s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului  C S E,  pentru săvârşirea infracţiunilor de:

-trafic intern de droguri de mare risc, prev. de art. 2 al. 2 din Legea nr. 143/2000

(fapta descrisă la pct. B.1.), şi

-deţinere de droguri de mare risc pentru consum propriu în formă continuată, prev. de art. 4 al. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. (fapta descrisă la pct. B.2.), toate cu aplicarea art. 38 al. 1 şi art. 41 al. 1 C.pen.

În esenţă, în actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că inculpatul C S E în data de 09 aprilie 2018, în jurul orelor 11:00,  a primit de la numitul A I C şi a vândut împreună cu acesta 454 pastile Ecstasy colaboratorilor autorizaţi ,,B R - nume de cod” şi ,,C A - nume de cod”, pentru suma de 4.000 euro; iar  în data de 08 aprilie 2018 a cumpărat pentru consum propriu de la numitul A I C 7 comprimate Ecstasy pentru suma de 350 lei, şi în aceeaşi zi a deţinut droguri de mare risc pentru consum propriu, în speţă un comprimat Ecstasy, pe care l-a primit tot în acea zi de la persoana menţionată mai sus.

În faza de judecată, inculpatul  C S E a solicitat aplicarea dispoziţiilor art. 375 C.p.p. referitoare la recunoaşterea învinuirii, arătând că solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale .

În conformitate cu dispoziţiile art.375 alin.1 C.p.p., Tribunalul a procedat la ascultarea inculpatului C S E, declaraţia sa fiind consemnată în scris şi ataşată la dosarul cauzei, iar în baza art.375 alin.2 C.p.p. a fost admisă cererea inculpatului.

În şedinţa publică din data de 14.12.2018 instanţa, urmare a solicitării inculpatului prin avocat, şi având în vedere că inculpatul Coita Sergiu Iosif a solicitat judecarea cauzei conform procedurii simplificate a recunoaşterii vinovăţiei, pentru buna desfăşurare a procesului penal, a dispus disjungerea cauzei în ceea ce-l privește pe inculpatul C S E, și formarea unui nou dosar privind pe inculpatul C S E, având ca obiect infracțiunea de trafic intern de droguri de mare risc, prev. şi ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 241/2000 şi de deţinere de droguri de mare risc pentru consum propriu, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 241/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal. – dosar nr. 3659/111/2018, cu termen de judecată la data de 23.01.2019.

În faza de cercetare judecătorească inculpatul a fost audiat la termenul din 14.12.2018 în Dos.nr.1207/111/2018, şi a solicitat aplicarea procedurii speciale de recunoaştere a vinovăţiei.

În fapt, din probele administrate în cursul urmăririi penale, necontestate şi însuşite de inculpatul C S E, se constată că, în data de 09 aprilie 2018, în jurul orelor 11:00, a vândut 454 pastile Ecstasy colaboratorilor autorizaţi ,,B R - nume de cod” şi ,,C A - nume de cod”, pentru suma de 4.000 euro, iar în data de 08 aprilie 2018 a cumpărat pentru consum propriu de la numitul A I C 7 comprimate Ecstasy pentru suma de 350 lei, şi în aceeaşi zi a deţinut droguri de mare risc pentru consum propriu, în speţă un comprimat Ecstasy, pe care l-a primit tot în acea zi de la persoana menţionată mai sus.

Astfel, instanţa constată că starea de fapt reţinută şi vinovăţia inculpatului sunt pe deplin dovedite cu  probele administrate în cauză, respectiv: procese-verbale de punere în executare a măsurilor de participare autorizată la anumite activităţi (filele 97-98); proces-verbal de constatare a infracţiunii (filele 99-101); planşă fotografică (filele 102-105); proces-verbal de conducere în teren (fila 106); proces-verbal de consemnare a seriilor bancnotelor (fila 107); proces-verbal de ridicare (fila 108); ordonanţă de predare a obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice (filele 109-110); adresele Rompetrol Downstream S.R.L. Bucureşti şi suportul optic DVD cu înregistrarea video a flagrantului (filele 111-113); adresele Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog O (filele 163-166); declaraţii martori (filele 187-194); adrese ale Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul B.C.C.O. Cluj-Napoca şi procese verbale de predare-primire (filele 195-198), declaraţiile inculpatului.

Audiat fiind în fața instanței, inculpatul a declarat că recunoaște săvârșirea faptelor astfel cum au fost descrise în cuprinsul actului de sesizare și solicită ca judecarea cauzei să aibă loc în baza procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii.

Având în vedere ansamblul materialului probator administrat în cursul urmăririi penale, precum și declarația inculpatului dată în cursul cercetării judecătorești, instanța constată că vinovăția acestuia este dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.

În drept, faptele inculpatului C S E de a vinde 454 pastile Ecstasy colaboratorilor autorizaţi ,,B R - nume de cod” şi ,,C A - nume de cod”, pentru suma de 4.000 euro în data de 09 aprilie 2018, în jurul orelor 11:00,  de a cumpăra în data de 08 aprilie 2018 pentru consum propriu 7 comprimate Ecstasy pentru suma de 350 lei, şi de a deţine, în aceeaşi zi, droguri de mare risc pentru consum propriu, în speţă un comprimat Ecstasy, pe care l-a primit tot în acea zi de la numitul A I C, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic intern de droguri de mare risc prev.de art.2 alin.2 Cod penal şi  de deţinere de druguri de mare risc pentru consum propriu în formă continuată prev. de art.4 alin.2 din Legea nr.143/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal.

Elementul material al laturii obiective a infracțiunii de trafic intern de droguri de mare risc, prev. de art.2, al.2 din Legea nr. 143/2000 este reprezentat de fapta inculpatului de a vinde 454 pastile Ecstasy colaboratorilor autorizaţi ,,B R - nume de cod” şi ,,C A - nume de cod”, pentru suma de 4.000 euro în data de 09 aprilie 2018, în jurul orelor 11:00.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârșit infracțiunea cu vinovăție, sub forma intenției directe, astfel cum rezultă și din declarațiile acestuia.

Rezultatul socialmente periculos constă în starea de pericol pentru ordinea publică prin vânzarea unor droguri de mare risc, iar legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

Referitor la cererea inculpatului C S E de schimbare a  încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina sa  din  infracţiunea de trafic intern de droguri de mare risc prev. de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000  în complicitate la trafic intern de droguri de mare risc prev. de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.48 alin.1  Cod penal, raportat la starea de fapt reţinută mai sus şi având în vedere dispoziţiile art. 48 alin.1 Cod penal, instanţa apreciază că  activitatea inculpatului de a vinde în data de 09.04.2018 cele 454 pastile ecstasy colaboratorilor autorizaţi, după o înţelegere prealabilă cu numitul A I C, nu constituie complicitate la trafic intern de droguri. Inculpatul  C S E a vândut colaboratorilor autorizaţi drogurile şi tot el este cel care a încasat banii. Potrivit dispoziţiilor art.48 alin.1 Cod penal, prin activitatea sa complicele are o contribuţie indirectă, mediată la săvârşirea infracţiunii,  înlesneşte această faptă, făcând prin sprijinul pe care-l dă, ca autorul să comită fapta mai uşor, mai repede şi mai sigur, lucru care nu este aplicabil în cauză, inculpatul săvârşind în mod nemijlocit fapta.

Raportat la cele reţinute mai sus, tribunalul va respinge cererea inculpatului C S E de schimbarea a încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina sa din infracţiunea de trafic intern de droguri de mare risc prev. de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000  în complicitate la trafic intern de droguri de mare risc prev. de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000 cu aplicarea art.48 alin.1  Cod penal. 

Elementul material al laturii obiective a infracțiunii de deţinere în vederea consumului propriu de droguri de mare risc, prev. de art.4, al.2 din Legea nr. 143/2000 constă în aceea că în data de 08.04.2018 a cumpărat pentru consum propriu de la numitul A I C 7 comprimate  ecstasy pentru suma de 350 lei , şi în aceeaşi zi a deţinut pentru consum prorpiu un comprimat de ecstasy, droguri de mare risc, pe care l-a primit de la persoana menţionată mai sus.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârșit infracțiunea cu vinovăție, sub forma intenției directe, astfel cum rezultă și din declarațiile acestuia.

Rezultatul socialmente periculos constă în starea de pericol pentru ordinea publică prin deținerea de droguri de mare risc, iar legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

Hotărârea a rămas definitivă la data de 27.03.2019, ca urmare a respingerii, ca nefondat, a apelului formulat de contestatorul condamnat C S E.