Confiscare specială (art.315 lit. c ncpp)

Hotărâre - din 06.09.2018


Dosar nr. 2375/216/2018

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ

ÎNCHEIERE

Şedinţa camerei de consiliu de la 06 Septembrie 2018

Judecător de cameră preliminară CAS

Grefier SE

Parchetul de lângă Judecătoria Curtea de Argeş

 este reprezentat de prim procuror VMB

Pe rol fiind soluţionarea cauzei penale  având ca obiect confiscare specială (art.315 lit. c  NCPP).

Părţi în prezenta cauză sunt petentul PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ şi intimatul AP.

La apelul nominal făcut în şedinţă camerei de consiliu, nu  a răspuns intimatul.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează obiectul cauzei, stadiul procesului, împrejurarea că procedura de citare este nelegal îndeplinită cu intimatul întrucât s-a restituit dovada de citare, cu menţiunea destinatar decedat, după care:

Se prezintă soţia intimatului, doamna A.M., care precizează că soţul său a decedat în urmă cu 6 luni. În anul 2008, intimatul a făcut un accident vascular şi nu avea cum să se mai ocupe de armă. Doreşte dacă se poate, să păstreze arma ca amintire de la soţul său.

Reprezentanta parchetului,a vând cuvântul, solicită admiterea cererii şi confiscarea armei, fiind cu neputinţă păstrarea armei de către familie.

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

Prin ordonanţa din data de 23.07.2018 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş în dosarul penal nr. 599/P/2018 s-a dispus de către procurorul de caz clasarea cauzei având ca obiect infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor prevăzută de art. 342 alin.6 din Codul penal, săvârşită de către defunctul AP.

Prin aceeaşi ordonanţă s-a dispus şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară de la Judecătoria Curtea de Argeş cu propunerea de luare a măsurii de siguranţă a confiscării speciale a armei de vânătoare marca Baikal, model IJ-12, seria A340099, calibru 16, a celor 20 de cartuşe nepercutate şi a celor 5 tuburi de cartuşe, toate având calibru 16.

Analizând actele si lucrările dosarului, judecătorul de cameră preliminară constată, în conformitate cu dispoziţiile art. 5491 alin. 3 C.proc.pen., art. 107, art. 108, art. 112 C.pen., că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale.

Astfel, din probele administrate în cauză rezultă că, numitul AP, posesor al permisului de armă, seria B nr. xxxx eliberat la data de 10.07.1997.06.2009, nu s-a prezentat pentru prelungirea valabilităţii permisului, în termenul prevăzut de art. 25 alin.1 şi 2 din Legea nr. 295/2004, iar armele şi muniţia aferentă pe care suspectul le deţinea în mod legal, nu au fost depuse la un armurier autorizat în termenul de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă.

Valabilitatea permisului a expirat în data de 01.04.2008 (ultima viză de prelungire a valabilităţii permisului de port armă fiind aplicată în data de 01.04.2003) fapt care obliga titularul să depună arma şi muniţia deţinută la un armurier autorizat cel mai târziu în data de  11.04.2008. Defunctul, titular al permisului de port armă nu a înţeles nici să solicite prelungirea valabilităţii permisului de port armă şi nici să predea arma unui armurier autorizat.

Ca atare, în intervalul 11.04.2008 – 05.03.2018 defunctul a deţinut, fără drept arma de vânătoare marca Baikal, model IJ-12, seria A340099, calibru 16 şi muniţia aferentă, creând un pericol evident pentru valorile sociale ocrotite de norma incriminatoare: art. 342 pct. 6 C.pen..

Potrivit art. 107 alin.1 C.pen., scopul măsurilor de siguranţă este acela de a înlătura o stare de pericol şi de a preîntâmpina săvârşirea de noi fapte penale.

Potrivit art. 112 alin.1 lit. f) C.pen. sunt supuse confiscării speciale bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală.

Ori, în intervalul de timp menţionat anterior (11.04.2008 – 05.03.2018) numitul AP, neavând permis de port armă valabil, îi era interzisă deţinerea de arme.

În concluzie, se reţine temeinicia solicitării parchetului şi pe cale de consecinţă se va dispune confiscarea armei de vânătoare marca Baikal, model IJ-12, seria A340099, calibru 16 precum şi a muniţiei aferente, bunuri aflate în prezent în camera de corpuri delicte a IPJ Argeş, potrivit dovezii seria AG, nr. xxx /10.07.2018.

În baza art. 275 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite propunerea formulată de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ.

În baza art. 5491 alin. (3) lit. b C.proc.pen. şi art. 112 alin. 1 lit. f) C.pen.  dispune confiscarea următoarelor bunuri care, au aparţinut numitului A.P., decedat:

- arma de vânătoare marca Baikal, model IJ-12, seria A340099, calibru 16,

- 20 de cartuşe nepercutate având calibru 16,

- 5 tuburi de cartuşe, având calibru 16.

În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.09.2018

Judecător de cameră preliminară,Grefier,

CASSE