Tâlhărie calificată. Formă continuată. Schimbarea încadrării juridice fără a fi pusă în discuție.

Sentinţă penală 1673 din 02.11.2018


Prin sentința penală nr. 1673 din data de 02.11.2018 a Judecătoriei Galați, instanța în temeiul art. 386 al. 1 Cod procedură penală, a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului B.M., din infracțiunile de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233 – 234 al. 1 lit. d Cod penal și tâlhărie, prevăzută de art. 233 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, în infracțiunea de tâlhărie calificată în formă continuată (două acte materiale), prevăzută de art. 233 – 234 al. 1 lit. d Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

L-a condamnat pe inculpatul B.M. la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată în formă continuată (două acte materiale), faptă prevăzută de art. 233 – 234 alin. 1 lit. d Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 a Cod penal și art. 396 al. 10 Cod procedură penală (acte materiale din 09.12.2017 și 20.12.2017).

În temeiul art. 67 alin. 2 din Codul penal, i-a aplicat inculpatului B.M. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) și b (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal pe o perioadă de doi ani după executarea pedepsei închisorii.

Potrivit art. 65 alin 1 din Codul penal, i-a aplicat inculpatului B.M. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca şi pedeapsă complementară.

A constatat că la data de 24.10.2017, inculpatul B.M. a fost liberat anticipat din măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ, aplicată prin sentința penală nr. 265/03.02.2017 a Judecătoriei Galați, definitivă prin neapelare la data de 28.02/2017, cu un rest neexecutat de 133 de zile.

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b Cod penal, pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare aplicată în cauză se majorează cu o pătrime din restul rămas neexecutat la data săvârșirii infracțiunii din prezenta cauză (67 de zile), din măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ, aplicată prin sentința penală nr. 265/03.02.2017 a Judecătoriei Galați, definitivă prin neapelare la data de 28.02/2017, respectiv 16 zile, inculpatul B.M. urmând a executa, în final, pedeapsa închisorii de 4 (patru) ani și 16 zile.

În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008, privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, a dispus prelevarea probelor biologice de la inculpatul B.M., în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.

A constatat că prejudiciul cauzat persoanei vătămate C.V.A. a fost integral acoperit.

Constată că persoana vătămată N.G. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În temeiul art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal, a dispus confiscarea specială de la inculpatul B.M. a sumei de 300 de lei, obținută în urma vânzării telefonului sustras prin violență de la persoana vătămată C.V.A. și a sumei de 200 de lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase prin violență de la persoana vătămată N.G..

 În temeiul art. 272 al. 1 Cod de procedură penală, onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat în faza de urmărire penală, în sumă de 260 lei, onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru persoana vătămată minoră în faza de urmărire penală, în sumă de 260 de lei, onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat în faza de judecată în sumă de 520 lei și onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru persoana vătămată minoră în faza de judecată în sumă de 195 de lei, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei, către Baroul Galaţi.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, l-a obligat pe inculpatul B.M. la plata sumei de 300 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 100 de  lei este aferentă fazei de urmărire penală.

Pentru a dispune astfel, instanța a reținut următoarea situație de fapt:

1.În seara zilei de 09.12.2017, în jurul orelor 21:00, inculpatul B.C. s-a deplasat în zona blocurilor aferente str. Traian din municipiul Galaţi, împrejurare în care, întâmplător, a observat-o pe persoana vătămată C.V.A., în vârstă de 15 ani, care se îndrepta spre domiciliu.

 Observând că persoana vătămată C.V.A. purta o convorbire telefonică, inculpatul i-a cerut telefonul pentru a apela pe cineva, însă persoana vătămată l-a refuzat. În această situație, inculpatul a urmărit persoana vătămată și ajungând-o din urmă, a prins-o de gât, a doborât-o la pământ şi a încercat să-i smulgă telefonul pe care îl ţinea în mână. Constatând că persoana vătămată C.V.A. se opunea deposedării de bunul său, inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul în zona feţei, determinând-o să slăbească rezistenţa, context în care i-a luat telefonul și s-a îndepărtat de locul faptei.

 Ulterior comiterii infracţiunii, inculpatul a vândut telefonul sustras într-un spaţiu destinat jocurilor de noroc, iar suma de 300 de lei, astfel obţinută a folosit-o în interes personal.

Audiată în cauză, cu respectarea drepturilor procesuale, persoana vătămată C.V.A. a procedat la descrierea împrejurărilor în care a fost deposedată de telefonul pe care îl avea în una dintre mâini la momentul comiterii faptei, indicând modalitatea violentă (lovire şi smulgere) în care agresorul a realizat acest lucru şi procedând la o scurtă descriere fizică a acestuia.

Declaraţiile persoanei vătămate referitoare la împrejurările de loc în care a fost comisă infracţiunea a cărei victimă a fost se coroborează cu datele înserate în cuprinsul „procesului-verbal de cercetare la faţa locului” şi al planşei foto, întocmite în cauză, mijloace de probă care oferă informaţii referitoare la direcţia spre care persoana vătămată se îndrepta anterior deposedării prin violenţă, locul săvârşirii infracţiunii precum şi direcţia urmată de inculpat pentru a se îndepărta de locul comiterii ei.

De asemenea, declaraţiile persoanei vătămate referitoare la agresiunile fizice la care a fost supusă de către inculpat cu prilejul deposedării de telefon au fost confirmate prin concluziile „Raportului de primă expertiză medico-legală cu examinarea persoanei nr. 905/A1-D/11.12.2017”, potrivit cărora C.V.A. prezintă „leziuni la nivelul ochiului stâng prin lovire cu un corp dur cu suprafaţa neregulată iar leziunea descrisă de la nivelul ochiului drept a fost produsă prin lovire de corpuri dure, vătămări a căror gravitate se cuantifică prin 3-4  zile de îngrijiri medicale.” .

Pe parcursul urmăririi penale, efectuând activităţi investigative specifice, organele de urmărire penală au procedat la identificarea şi audierea martorului S.G., persoană care a relatat împrejurările în care, în cursul lunii decembrie 2017, a cumpărat de la inculpatul B.M., în schimbul sumei de 300 lei, telefonul mobil pe care acesta îl sustrăsese prin violenţă de la persoana vătămată din prezenta cauză, fără a cunoaşte provenienţa lui ilicită.

Cu prilejul audierii lui, martorul a precizat că, la rândul lui, a valorificat bunul respectiv la un preţ dublu celui în schimbul căruia îl achiziţionase.

Audiat în cauză, martorul G.C. a descris împrejurările în care a achiziţionat de la martorul S.G. telefonul mobil care aparţinuse persoanei vătămate din prezenta cauză, în schimbul sumei de 600 lei.

Declaraţiile martorului G.C. referitoare la deţinerea telefonului în cauză de către fiul lui şi la destinaţia dată ulterior bunului respectiv de către acesta, au fost confirmate, cu ocazia audierii lui, de către martorul G.N., tatăl acestuia.

Organele de urmărire penală au ridicat telefonul de la martorul G.N. și i l-au restituit persoanei vătămate.

 Pe parcursul urmăririi penale, reprezentantul legal al persoanei vătămate minore C.V.A., martorul C.T., tatăl acestuia, a precizat că valoarea bunului sustras prin violenţă fiului lui a fost de 1200 lei, însă a precizat că nu doreşte să se constituie parte civilă în procesul penal în vederea recuperării prejudiciului întrucât bunul în cauză a fost recuperat şi restituit de către organele de urmărire penală.

Audiat în cursul urmăririi penale, cu respectarea drepturilor procesuale, inculpatul B.M. a declarat că a intrat în posesia telefonului persoanei vătămate,  invocând faptul că C.V.A. i-ar fi dat obiectul în cauză pentru a trimite un SMS, însă „la un moment dat” s-ar fi împiedicat de o bordură, iar căderea lui la pământ a determinat corelativ şi căderea persoanei vătămate… iar „mai târziu” a constatat că telefonul în cauză se găsea asupra lui.

Pe parcursul cercetărilor, inculpatul a fost de acord să procedeze la indicarea împrejurărilor de loc ale comiterii infracţiunii împotriva persoanei vătămate C.V.A., indicând locul unde l-a întâlnit pe acesta,  locul unde l-a deposedat de telefon precum şi direcţia pe care a urmat-o ulterior săvârşirii faptei.

2. În data de 20.12.2017, în timp ce se deplasa pe str. Traian din municipiul Galaţi, în proximitatea Pieţii Centrale, inculpatul B.M. a observat la un moment dat persoana vătămată N.G., în vârstă de 86 de ani, care purta în mână o borsetă şi care era preocupată să acţioneze sistemul de deschidere al uşii scării de bloc unde se află apartamentul în care locuieşte.

În atare condiţii, interesat să obţină sume de bani inclusiv prin comiterea de fapte penale, inculpatul s-a apropiat în grabă de persoana vătămată şi, profitând de neatenţia precum şi de vârsta lui înaintată, i-a smuls din mână o borsetă, în care păstra acte şi documente cu caracter personal, precum şi suma de aproximativ 200 lei, după care, pentru a se asigura de păstrarea bunului sustras precum şi de o retragere cât mai rapidă de la locul comiterii faptei, l-a lovit pe N.G., o singură dată, cu pumnul în zona feţei, determinându-i căderea la pământ.

Ulterior comiterii faptei în modalitatea mai sus descrisă, inculpatul a cheltuit suma de bani găsită în interiorul borsetei în interes personal, respectiv pentru cumpărarea de substanţe etnobotanice.

Cu prilejul audierii sale, persoana vătămată N.G. a descris împrejurările comiterii faptei a cărei victimă a fost, indicând împrejurările de timp şi de loc ale comiterii ei, precum şi modalitatea violentă în care a fost deposedat de borseta care îi aparţinea.

Persoana vătămată a adăugat că după smulgerea borsetei şi lovirea lui de către inculpat, a încercat, căzut la pământ fiind, să-l împiedice pe inculpat să se îndepărteze, prinzându-l de un picior, încercare care nu a reuşit, întrucât acesta s-a smucit şi a fugit.

N.G. a realizat o descriere succintă a inculpatului şi a precizat că nu doreşte să se constituie parte civilă în procesul penal.

Declaraţiile persoanei vătămate referitoare la actul de agresiune fizică la care a fost supus de către inculpat se coroborează cu concluziile consemnate în cuprinsul „Certificatului medico-legal nr. 1402/A2-D/20.12.2017”, care atestă că acesta prezintă leziuni de violenţă care au putut fi produse prin lovire cu mijloc contondent sau corp dur, care pot data din data de 20.12.2017 şi care necesită pentru vindecare un număr de 7-8 zile de îngrijiri medicale.

Împrejurările de fapt în care a fost comisă infracţiunea împotriva persoanei vătămate N.G. au fost confirmate cu ocazia audierii şi de martora I.M., care a reprodus organelor judiciare relatările tatălui ei referitoare la modul violent în care a fost deposedat, în data de 20.12.2017, de borseta pe care o avea asupra lui.

Audiat în cauză, cu respectarea drepturilor procesuale, inculpatul B.M. a recunoscut comiterea faptei împotriva persoanei vătămate N.G., menţionând că a procedat doar la smulgerea borsetei din mâna acestuia nu şi la lovirea lui, neînţelegând de ce acesta susţine contrariul în această privinţă.

Declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului cu privire la deposedarea prin violenţă a persoanei vătămate de o borsetă pe care acesta o avea asupra lui se coroborează cu datele înscrise în „procesul-verbal de reconstituire” şi în planşa foto aferente, referitoare la direcţia din care s-a îndreptat spre locul comiterii faptei, la locul comiterii infracţiunii şi la direcţia spre care s-a îndreptat ulterior, având asupra lui obiectul sustras persoanei vătămate.

Totodată, este de reținut că în fața instanței de judecată, la termenul din data de 23.10.2018, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul B.M. a înţeles să se prevaleze de dispoziţiile art. 375 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, arătând că recunoaşte în totalitate faptele de care este acuzat și în modalitatea reținută în actul de sesizare şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care a arătat că le cunoaşte şi că şi le însuşeşte.

Instanţa reţine astfel, că din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale, coroborat cu recunoaşterea faptei în faţa instanţei, rezultă, dincolo de orice îndoială, că inculpatul B.M., în seara zilei de 10.12.2017, în jurul orelor 21:20, a deposedat prin violenţă (smulgere şi lovire) pe persoana vătămată C.V.A., în vârstă de 15 ani, de telefonul mobil pe care aceasta îl avea asupra sa, obiect pe care ulterior l-a valorificat în interes personal,  iar în seara de 20.12.2017, pe timp de zi, a deposedat prin violenţă (smulgere şi lovire) pe persoana vătămată N.G., în vârstă de 86 de ani, de o borsetă în care aceasta păstra documente personale şi o sumă de bani.

Schimbarea încadrării juridice:

Analizând actele existente în dosarul cauzei, instanța reține că acțiunile întreprinse de inculpatul B.M. au fost săvârșite în baza unei rezoluții infracționale unice. În acest sens, intervalul scurt în care inculpatul a acționat pentru deposedarea celor două persoane vătămate, împrejurările concrete în care inculpatul a procedat la deposedarea persoanelor vătămate de bunuri, natura actelor de violență comise, precum și natura bunurilor sustrase conturează ipoteza că inculpatul și-a proiectat întreaga activitate infracțională ca pe un ansamblu subordonat aceleiași hotărâri infracționale.

Față de această situație, instanța, în temeiul art. 386 al. 1 Cod procedură penală, va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului B.M., din infracțiunile de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233 – 234 al. 1 lit. d Cod penal și tâlhărie, prevăzută de art. 233 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, în infracțiunea de tâlhărie calificată în formă continuată (două acte materiale), prevăzută de art. 233 – 234 al. 1 lit. d Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

Referitor la faptul că instanţa nu a pus în discuţia părţilor noua încadrare juridică, se reţine că dispoziţiile privitoare la schimbarea de încadrare constituie dispoziţii legale privitoare la desfăşurarea procesului penal, în sensul art. 282 Cod procedură penală, iar omisiunea instanţei de a pune în discuţia părţilor noua încadrare juridică se poate sancţiona cu nulitatea relativă numai dacă s-a adus o vătămare drepturilor părților ori ale subiecților procesuali principal, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desființarea actului.

Raportat la cauza de față, atât sub aspectul laturii penale cât și sub aspectul laturii civile, instanța reține că schimbarea de încadrare juridică a faptei reținute în sarcina inculpatului nu este de natură a produce o vătămare drepturilor părților sau subiecților procesuali principali. În concret, nu produce nici un efect pe latura civilă, întrucât reprezentantul legal al persoanei vătămate minore a înțeles să nu exercite acțiunea civilă, prejudiciul fiind integral acoperit, iar cealaltă persoană vătămată a înțeles să nu se constituie parte civilă în cauză, iar pe latură penală, schimbarea de încadrare juridică a faptei este favorabilă inculpatului.

Domenii speta