Tâlhărie

Sentinţă penală 470 din 26.08.2009


Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig din data de 11.05.2009, şi înregistrat la această instanţă sub nr. X din data de ………, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor S.C.O., P.C.A., D.F.C., P.I.C. şi A.C.M., pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1, 2 lit. b, c şi alin. 21 lit. a C. pen.

În fapt, se arată că în noaptea de 17/18 aprilie 2009, cei cinci inculpaţi s-au aflat în barul ....... din ......., unde, după ce au consumat băuturi alcoolice, au urmărit partea vătămată V.A., după ce aceasta a părăsit barul, despărţindu-se în grupuri, pentru a nu atrage atenţia asupra lor. Au ajuns partea vătămată într-o zonă izolată, unde inculpatul  D. i-a solicitat ţigări, iar inculpatul P. l-a lovit cu pumnul în zona capului. Ulterior, şi inculpatul D. a lovit partea vătămată cu piciorul, aceasta căzând la pământ.

Victima a fost lovită ulterior şi de ceilalţi inculpaţi, moment în care inculpatul A. i-a sustras un telefon mobil, iar inculpatul P. a sustras al telefon şi portmoneul cu 40 de lei.

După terminarea agresiunii, inculpatul P. a dat telefonul sustras de la partea vătămată inculpatului S..

După circa o oră, cei cinci inculpaţi au revenit la locul faptei, unde au fost văzuţi de un echipaj de poliţie care cerceta zona, la vederea căruia cei cinci inculpaţi s-au ascuns.

În ceea ce priveşte bunurile sustrase, s-au recuperat cele două telefoane mobile, de la inculpaţii A. şi S., precum şi suma de 20 de lei, de la inculpatul P..

În urma agresiunii, partea vătămată a suferit leziuni corporale care au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.

În drept, fapta celor cinci inculpaţi întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prev. şi ped. de art. 211 alin.1 şi 2, lit, b şi c, şi alin.21 lit.a C. penal.

Partea vătămată s-a constitui parte civilă în şedinţa publică din data de 24.06.2009 cu suma de 53.000 lei, din care suma de 3000 lei cu titlu de daune materiale, şi suma de 50.000 cu titlu de daune morale (câte 10.000 lei de la fiecare inculpat).

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă s-a constituit parte civilă cu suma de  384 lei (f.271), reprezentând costul îngrijirilor medicale acordate părţii vătămate.

Prin ordonanţa procurorului din data de 18.04.2009 emisă în dosar nr. ............, inculpaţii au fost reţinuţi, iar prin încheierea penală nr. ...................., pronunţată în dosar nr. .............., s-a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor pe o durată de 30 de zile, cu începere de la data de 18.04.2009, măsură menţinută la primirea dosarului de către instanţa de control judiciar, prin decizia penală nr. ...................

Prin încheierea de şedinţă din data de 08.07.2009, instanţa, în baza art. 3002 raportat la art. 160 b alin.3 C.proc.pen, a menţinut arestarea preventivă a inculpaţilor.

Cauza a fost disjunsă în ceea ce-l priveşte pe inculpatul A.C.M., prin încheierea de şedinţă din data de 29.07.2009, având în vedere faptul că starea sănătăţii acestuia nu permite prezenţa sa la judecată, şi, în consecinţă, imposibilitatea efectuării cercetării judecătoreşti.

În consecinţă, instanţa a rămas sesizată doar cu privire la săvârşirea infracţiunii de tâlhărie de către ceilalţi patru inculpaţi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în noaptea de 17/18 aprilie 2009, în jurul orelor 0130,  cei cinci inculpaţi se aflau în barul .......... din .............., unde l-au văzut pe partea vătămată V.A., pe care nu îl cunoşteau. Inculpatul S. le-a spus celorlalţi patru inculpaţi că partea vătămată a avut un conflict cu tatăl său, cu câteva săptămâni în urmă, şi a propus agresarea părţii vătămate.

După ce V.A. a ieşit din bar, cei cinci inculpaţi, care în prealabil consumaseră băuturi alcoolice, l-au urmărit, iar în momentul în care l-au ajuns într-o zonă izolată, inculpatul D. i-a distras atenţia, iar inculpatul P. l-a lovit cu pumnul, doborându-l la pământ.

Partea vătămată a fost lovită după aceea de către toţi cei cinci inculpaţi, iar după finalizarea agresiunii, inculpaţii A. şi P. au sustras părţii vătămate câte un telefon mobil, iar inculpatul P. a sustras şi portmoneul cu suma de 40 de lei.

După aceea, cei cinci inculpaţi s-au întors în barul ...... din ......, unde inculpatul P. a dat telefonul sustras de la partea vătămată inculpatului S.

În urma agresiunii, partea vătămată a suferit leziuni traumatice ce au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, conform  raportului de constatare medico – legală (f.23-24).

La data de 18.04.2009, s-au recuperat de la inculpatul P. două bancnote de câte 10 lei, sustrase de la partea vătămată (f.26), de la inculpatul S. un telefon mobil (f.28) şi de la inculpatul A. alt telefon mobil (f.29), ambele aparţinând părţii vătămate.

În drept, fapta celor cinci inculpaţi de a agresa partea vătămată, şi de a-i sustrage în aceste condiţii banii şi telefoanele mobile, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 211 alin. 1, 2 lit. b, c şi alin. 21 lit. a C.pen.

Inculpaţii au avut o atitudine sinceră în cursul urmăririi penale, recunoscând săvârşirea faptei şi manifestând regret.

Ulterior, în faza de judecată, inculpaţii P., D., S. şi P. au revenit asupra declaraţiilor date în cursul urmăriri penale, susţinând că au fost date sub imperiul constrângerii fizice şi morale din partea organelor de poliţie.

Astfel, în declaraţiile date în faza de judecată (f.254-258), cei patru inculpaţi au recunoscut doar agresarea părţii vătămate, negând orice implicare în sustragerea vreunui bun de la acesta.

La termenul de judecată din data de 26.08.2009, inculpaţii au înţeles să dea o nouă declaraţie, prin care au menţinut declaraţiile date în cursul urmăririi penale, recunoscând în integralitate săvârşirea faptei, şi manifestând regret faţă de aceasta şi faţă de declaraţiile nesincere date în faza de judecată.

Instanţa reţine că cei patru inculpaţi se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunii pentru care au fost trimişi în judecată, urmând ca acestora să li se aplice câte o pedeapsă în acest sens.

La stabilirea pedepsei, instanţa va avea în vedere circumstanţele reale şi cele personale ale inculpaţilor, faptul că sunt la prima confruntare cu legea penală, vârsta fragedă a acestora, faptul că au recunoscut, încă din primele declaraţii săvârşirea infracţiunii, şi faptul că au depus diligenţe pentru a înlătura rezultatul infracţiunii, paguba materială suferită de partea vătămată fiind recuperată aproape în integralitate.

Totodată, instanţa va avea în vedere faptul că, deşi în declaraţiile date iniţial în faza de judecată, inculpaţii au revenit asupra celor date în cursul urmăriri penale, având o atitudine nesinceră, până la terminarea cercetării judecătoreşti, au înţeles, din proprie iniţiativă, să revină asupra declaraţiilor nesincere, înţelegând să dea alte declaraţii, în care au menţinut atitudinea sinceră avută în cursul urmăriri penale,recunoscând fapta şi manifestând regret faţă de aceasta. Instanţa va avea în vedere faptul că revenirea la atitudinea sinceră a inculpaţilor a avut loc din propria lor iniţiativă şi la îndemnul propriei conştiinţe, aceştia înţelegând necesitatea asumării consecinţelor faptei lor, pe care au recunoscut-o.

În concluzie, instanţa condamnă inculpatul S.C.O. la pedeapsa de  3 ani şi 11 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 211 alin.1 şi 2 lit. b, c şi alin. 21 lit. a C.penal, cu aplicarea art. 74 lit. „a” şi ”c” C.penal.

În temeiul art. 861  C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei  de 3 ani şi 11 luni închisoare, sens în care stabileşte termenul de încercare la 7 ani şi 11 luni.

În baza art.863 C. penal, stabileşte următoarele măsuri de supraveghere în sarcina inculpatului, pe durata termenului de încercare:

-să se prezinte, la datele fixate , la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu.

-să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, locuinţă, reşedinţă, sau orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea.

-să comunice şi să verifice schimbarea locului de muncă.

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

-să nu frecventeze  barul „ ................ „ din localitatea ..............

Face aplicarea art. 71 C.penal,raportat la art. 64 lit. „a” teza a II-a şi „b” din  C.penal.

În baza art. 71 alin.5 C. penal, dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale.

În baza art.359 C.proc.pen,  atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării sub supraveghere a pedepsei,, prev. de art. 864 C.penal.

În baza art. 88 C.penal, deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 18.04.2009  şi până la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 350 alin.3 lit. b C.proc.pen, va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului a inculpatului S.C.O., aflat în Penitenciarul Aiud.

 Va condamna inculpatul P.C.A., la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 211 alin.1 şi 2 lit. b, c şi alin. 21 lit. a C.penal, cu aplicarea art. 74 lit. „a” şi ”c” C.penal.

În temeiul art. 861  C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei  de 4 ani închisoare, sens în care stabileşte termenul de încercare la 8 ani.

În baza art.863 C. penal, stabileşte următoarele măsuri de supraveghere în sarcina inculpatului, pe durata termenului de încercare:

-să se prezinte, la datele fixate , la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu.

-să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, locuinţă, reşedinţă, sau orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea.

-să comunice şi să verifice schimbarea locului de muncă.

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

-să nu frecventeze  barul „ .............„ din localitatea ..........

Face aplicarea art. 71 C.penal,raportat la art. 64 lit. „a” teza a II-a şi „b” din  C.penal.

În baza art. 71 alin.5 C. penal, dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale.

În baza art.359 C.proc.pen,  atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării sub supraveghere a pedepsei,, prev. de art. 864 C.penal.

În baza art. 88 C.penal, deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 18.04.2009  şi până la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 350 alin.3 lit. b C.proc.pen, dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului a inculpatului P.C.A., aflat în prezent în Penitenciarul Aiud.

Totodată, condamnă inculpatul D.F.C., la pedeapsa de 3 ani şi 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 211 alin.1 şi 2 lit. b, c şi alin. 21 lit. a C.penal, cu aplicarea art. 74 lit. „a” şi ”c” C.penal.

În temeiul art. 861  C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei  de 3 ani şi 10 luni închisoare, sens în care stabileşte termenul de încercare la 7 ani şi 10  luni.

În baza art.863 C. penal, stabileşte următoarele măsuri de supraveghere în sarcina inculpatului, pe durata termenului de încercare:

-să se prezinte, la datele fixate , la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu.

-să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, locuinţă, reşedinţă, sau orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea.

-să comunice şi să verifice schimbarea locului de muncă.

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

-să nu frecventeze  barul „.........„ din localitatea ...............

Face aplicarea art. 71 C.penal,raportat la art. 64 lit. „a” teza a II-a şi „b” din  C.penal.

În baza art. 71 alin.5 C. penal, dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale.

În baza art.359 C.proc.pen,  atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării sub supraveghere a pedepsei,, prev. de art. 864 C.penal.

În baza art. 88 C.penal, deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 18.04.2009  şi până la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 350 alin.3 lit. b C.proc.pen, dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului a inculpatului D.F.C., aflat în Penitenciarul Aiud

Condamnă inculpatul P.I.C. la pedeapsa de 3 ani şi 11 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 211 alin.1 şi 2 lit. b, c şi alin. 21 lit. a C.penal, cu aplicarea art. 74 lit. „a” şi ”c” C.penal.

În temeiul art. 861  C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani şi 11 luni  închisoare, sens în care stabileşte termenul de încercare la 7 ani şi 11 luni.

În baza art.863 C. penal, stabileşte următoarele măsuri de supraveghere în sarcina inculpatului, pe durata termenului de încercare:

-să se prezinte, la datele fixate , la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu.

-să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, locuinţă, reşedinţă, sau orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea.

-să comunice şi să verifice schimbarea locului de muncă.

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

-să nu frecventeze  barul .......... din localitatea .............

Face aplicarea art. 71 C.penal,raportat la art. 64 lit. „a” teza a II-a şi „b” din  C.penal.

În baza art. 71 alin.5 C. penal, dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale.

În baza art.359 C.proc.pen,  atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării sub supraveghere a pedepsei,, prev. de art. 864 C.penal.

În baza art. 88 C.penal, deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 18.04.2009  şi până la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 350 alin.3 lit. b C.proc.pen, dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului a inculpatului P.I.C., aflat în Penitenciarul Aiud.

În toate cazurile, instanţa a avut în vedere circumstanţele atenuante prev. de art. 74 lit. „a” şi ”c” C.penal, cu consecinţa scăderii pedepsei sub minimul special prevăzut de lege.

Totodată, având în vedere disp. art. 861 C. penal, ţinând seama de comportamentul tuturor inculpaţilor ulterior săvârşirii infracţiunii, de persoana acestora, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia, pedeapsa constituind un avertisment pentru inculpaţi, motiv pentru care a dispus suspendarea sub supraveghere a pedepselor aplicate celor patru inculpaţi.

Potrivit art. 862 C. penal, termenul de încercare se compune din durata pedepsei, la care se adaugă un interval cuprins între 2 – 5 ani.

Instanţa a considerat necesară stabilirea termenului de încercare, compus din durata pedepsei, la care a adăugat un termen de 4 ani,  orientat spre maximul legal, având în vedere necesitatea exercitării supravegherii faţă de inculpaţi pe o durată lungă de timp, în vederea evaluării comportamentului acestora.

De asemenea, în baza art. 863 alin.3  lit. „c” C. penal, instanţa a impus tuturor inculpaţilor interdicţia ca, pe durata termenului de încercare, să frecventeze barul ....... din .............., ca măsură de supraveghere, având în vedere impactul negativ al acelei locaţii asupra comportamentului inculpaţilor, cu consecinţa săvârşirii infracţiunii.

În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa reţine că Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  s-a constituit parte civilă cu suma de 384 lei (f.271), constituirea fiind făcută în termenul legal, fiind trimisă de către partea civilă la dosar anterior audierii inculpaţilor, fiind fără relevanţă faptul că a sosit ulterior acestui moment procesual.

În baza art. 14 şi 346 C. proc. pen, şi  art. 998 C.civil, obligă inculpaţii în solidar să plătească părţii civile Spitalul Clinic Judeţean ........... suma de 384 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data efectivă a plăţii, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate părţii vătămate V.A.

Partea vătămată V.A. s-a constituit parte civilă în şedinţa publică din data de 24.06.2009 cu suma de 53.000 lei, din care suma de 3000 lei cu titlu de daune materiale, şi suma de 50.000 cu titlu de daune morale (câte 10.000 lei de la fiecare inculpat).

În baza art. 14 şi 346 C. proc. pen, şi  art. 998 C.civil, instanţa va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă V.A., şi va obliga inculpaţii să plătească în solidar acestuia suma de 6535 lei, reprezentând:

-suma de 6000 lei cu titlu de daune morale;

-suma de 515 lei reprezentând suma cu care au fost diminuate veniturile acestuia ca urmare a concediului medical.

-suma de 20 de lei, reprezentând prejudiciul nerecuperat.

Partea vătămată a făcut dovada faptului că veniturile sale au fost diminuate cu suma totală de 515 lei ca urmare a concediului medical acordat (400 lei în luna mai 2009 şi 115 lei în luna aprilie 2009), prin adeverinţa emisă de S.C. E.– I. SRL (f.296).

Deşi CJAS …….. a comunicat faptul că societatea angajatoare nu a înregistrat la această instituţie concediul medical acordat părţii vătămate V.A., instanţa apreciază că acest lucru nu are relevanţă cu privire la latura civilă a cauzei, şi va obliga inculpaţii să plătească, în solidar, părţii civile suma de 515 lei, aceasta făcând dovada diminuării veniturilor cu această sumă.

De asemenea, având în vedere că inculpatul P. a sustras portmoneul părţii vătămate în care se afla suma de 40 lei, iar la data de 18.04.2009 s-a recuperat doar suma de 20 lei, instanţa va admite acţiunea civilă şi cu privire la suma de 20 lei, reprezentând prejudiciu nerecuperat.

În ceea ce priveşte suma de 50.000 lei, solicitată cu titlu de daune morale de către partea civilă V.A., instanţa apreciază că suma este exagerat şi nejustificat de mare, comparativ cu suferinţele fizice şi psihice cauzate acesteia.

În urma agresiunii, partea civilă a suferit leziuni vindecabile în 7-8 zile de îngrijiri medicale, suferinţa fizică a acesteia fiind evidentă.

De asemenea, instanţa apreciază că părţii civile i-a fost cauzată şi o suferinţă morală, datorată faptului că a fost atacată noaptea, de cinci persoane necunoscute, tâlhărită, şi lăsată fără cunoştinţă pe drum.

Instanţa apreciază că suma de 6000 lei este suficientă pentru repararea prejudiciului moral suferit de partea vătămată, fiind suficient pentru repararea traumei suferite de aceasta.

 În baza art. 191 alin.2 C.proc.pen, instanţa va obliga inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare către stat, după cum urmează: inculpatul P.C.A.la plata sumei de 750 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu şi se va avansa din FMJLC în favoarea Baroului ….., inculpatul S.C.O. la plata sumei de 350 lei, inculpatul P.I.C.  la plata sumei de 350 lei, şi inculpatul D.F.C. .la plata sumei de 350 lei.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Condamnă inculpatul S.C.O. la pedeapsa de :

-3 ani şi 11 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 211 alin.1 şi 2 lit. b, c şi alin. 21 lit. a C.penal, cu aplicarea art. 74 lit. „a” şi ”c” C.penal.

În temeiul art. 861  C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei  de 3 ani şi 11 luni închisoare, sens în care stabileşte termenul de încercare la 7 ani şi 11 luni.

În baza art.863 C. penal, stabileşte următoarele măsuri de supraveghere în sarcina inculpatului, pe durata termenului de încercare:

-să se prezinte, la datele fixate , la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu.

-să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, locuinţă, reşedinţă, sau orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea.

-să comunice şi să verifice schimbarea locului de muncă.

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

-să nu frecventeze  barul „ ….. „ din localitatea ………….

Face aplicarea art. 71 C.penal,raportat la art. 64 lit. „a” teza a II-a şi „b” din  C.penal.

În baza art. 71 alin.5 C. penal, dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale.

În baza art.359 C.proc.pen,  atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării sub supraveghere a pedepsei,, prev. de art. 864 C.penal.

În baza art. 88 C.penal, deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 18.04.2009  şi până la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 350 alin.3 lit. b C.proc.pen, dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului a inculpatului S.C.O..

Condamnă inculpatul P.C.A. la pedeapsa de :

-4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 211 alin.1 şi 2 lit. b, c şi alin. 21 lit. a C.penal, cu aplicarea art. 74 lit. „a” şi ”c” C.penal.

În temeiul art. 861  C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei  de 4 ani închisoare, sens în care stabileşte termenul de încercare la 8 ani.

În baza art.863 C. penal, stabileşte următoarele măsuri de supraveghere în sarcina inculpatului, pe durata termenului de încercare:

-să se prezinte, la datele fixate , la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu.

-să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, locuinţă, reşedinţă, sau orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea.

-să comunice şi să verifice schimbarea locului de muncă.

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

-să nu frecventeze  barul „ ……… „ din localitatea ………….

Face aplicarea art. 71 C.penal,raportat la art. 64 lit. „a” teza a II-a şi „b” din  C.penal.

În baza art. 71 alin.5 C. penal, dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale.

În baza art.359 C.proc.pen,  atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării sub supraveghere a pedepsei,, prev. de art. 864 C.penal.

În baza art. 88 C.penal, deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 18.04.2009  şi până la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 350 alin.3 lit. b C.proc.pen, dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului a inculpatului P.C.A..

Condamnă inculpatul D.F.C. la pedeapsa de :

-3 ani şi 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 211 alin.1 şi 2 lit. b, c şi alin. 21 lit. a C.penal, cu aplicarea art. 74 lit. „a” şi ”c” C.penal.

În temeiul art. 861  C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei  de 3 ani şi 10 luni închisoare, sens în care stabileşte termenul de încercare la 7 ani şi 10  luni.

În baza art.863 C. penal, stabileşte următoarele măsuri de supraveghere în sarcina inculpatului, pe durata termenului de încercare:

-să se prezinte, la datele fixate , la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu.

-să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, locuinţă, reşedinţă, sau orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea.

-să comunice şi să verifice schimbarea locului de muncă.

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

-să nu frecventeze  barul „………. „ din localitatea ………..

Face aplicarea art. 71 C.penal,raportat la art. 64 lit. „a” teza a II-a şi „b” din  C.penal.

În baza art. 71 alin.5 C. penal, dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale.

În baza art.359 C.proc.pen,  atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării sub supraveghere a pedepsei,, prev. de art. 864 C.penal.

În baza art. 88 C.penal, deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 18.04.2009  şi până la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 350 alin.3 lit. b C.proc.pen, dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului a inculpatului D.F.C..

Condamnă inculpatul P.I.C., la pedeapsa de :

-3 ani şi 11 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 211 alin.1 şi 2 lit. b, c şi alin. 21 lit. a C.penal, cu aplicarea art. 74 lit. „a” şi ”c” C.penal.

În temeiul art. 861  C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani şi 11 luni  închisoare, sens în care stabileşte termenul de încercare la 7 ani şi 11 luni.

În baza art.863 C. penal, stabileşte următoarele măsuri de supraveghere în sarcina inculpatului, pe durata termenului de încercare:

-să se prezinte, la datele fixate , la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu.

-să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, locuinţă, reşedinţă, sau orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea.

-să comunice şi să verifice schimbarea locului de muncă.

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

-să nu frecventeze  barul „ ………..„ din localitatea ………...

Face aplicarea art. 71 C.penal,raportat la art. 64 lit. „a” teza a II-a şi „b” din  C.penal.

În baza art. 71 alin.5 C. penal, dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale.

În baza art.359 C.proc.pen,  atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării sub supraveghere a pedepsei,, prev. de art. 864 C.penal.

În baza art. 88 C.penal, deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 18.04.2009  şi până la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 350 alin.3 lit. b C.proc.pen, dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului a inculpatului P.I.C..

În baza art. 14 şi 346 C. proc. pen, şi  art. 998 C.civil, obligă inculpaţii în solidar să plătească părţii civile SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN ..,suma de 384 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data efectivă a plăţii, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate părţii vătămate V.A..

În baza art. 14 şi 346 C. proc. pen, şi  art. 998 C.civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă V. A., şi obligă inculpaţii să plătească în solidar acestuia suma de 6535 lei, reprezentând:

-suma de 6000 lei cu titlu de daune morale;

-suma de 515 lei reprezentând suma cu care au fost diminuate veniturile acestuia ca urmare a concediului medical.

-suma de 20 de lei, reprezentând prejudiciul nerecuperat.

În baza art. 191 alin.2 C.proc.pen, obligă inculpatul P.C.A. la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 750 lei, din care suma de 400 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu şi se va avansa din FMJLC în favoarea Baroului ……...

În baza art. 191 alin.2 C.proc.pen, obligă inculpatul S.C.O. la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 350 lei.

În baza art. 191 alin.2 C.proc.pen, obligă inculpatul P.I.C.  la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 350 lei.

În baza art. 191 alin.2 C.proc.pen, obligă inculpatul D.F.C.  la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 350 lei.

Respinge celelalte pretenţii ale părţii civile V.A..

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpaţi, şi de la pronunţare pentru procuror şi părţile civile.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 26 august 2009.