Tâlhărie calificată

Sentinţă penală 6 din 27.01.2015


Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova nr.xx/P/2014 au fost trimişi în judecată inculpaţii  MR pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată  prev. de art.233, art.234 al.1 lit d Cod penal cu aplicarea art.77 lit d Cod penal şi MD, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată prev. de art.233, art.234 al.1 lit d Cod penal, cu aplicarea art.113 al.3 Cod penal.

În sarcina inculpaţilor s-a reţinut în fapt că în data de 30.04.2014, în jurul orelor 23,00, pe o stradă lăturalnică din comuna P, au deposedat prin violenţă pe partea vătămată M.R, de suma de 700 lei din portofel şi un telefon mobil marca AP, cu seria IMEI xxx în care avea introdusă cartela SIM , cu nr. xxx, comiterea faptei rezultind din urmatoarele probe:

Din declaraţia părţii vătămate M.R ( fila nr.42-43) reiese faptul că în  data de 30.04.2014, în jurul orelor 23,00, pe o stradă lăturalnică din com. P, a fost deposedat prin violenţă de suma de 700 lei din portofel şi un telefon mobil marca AP, cu seria IMEI xxx, in care avea introdusa cartela SIM , cu nr. xxx, de către două persoane de etnie rromă pe care nu îi cunoaşte personal, dar ştie faptul că aceştia locuiesc în apropierea haltei din P.

Din certificatul medico legal nr. x/A2 (fila nr.45), din data de 07.05.2014, eliberat de către SML Arad,  rezultă faptul că, în urma loviturilor primate, partea vătămată a prezentat leziuni la nivelul feţei produse prin lovire cu sau de un corp dur ce au putut data din data de 30.04.2014, şi au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale. 

Fiind identificat şi audiat martorul PID, din declaraţia acestuia, ( fila nr. 46-48 ), rezultă faptul că în noaptea de 30.04.2014, în jurul orelor 23,00 aflându-se în curtea imobilului cu nr.245, a văzut fugind pe stradă,  doi tineri pe care i-a recunoscut ca fiind nepoţii lui L, iar în urma lor pe numitul M.R care  striga ,,hoţii, hoţii”.

Din declaraţia martorului PI (fila nr.49-51 ), persoană care lucrează ca agent de securitate la Primăria P, este localnic al comunei de la naştere,  rezultă faptul că îi cunoaşte pe nepoţii numitei B L zisă ,, L” ,care se numesc MR şi MD şi locuiesc în P, în zona haltei CFR P, imobil cu nr. x,cunoaşte despre aceştia ca nu prestează nici o activitate aducătoare de venit şi în repetate rînduri  i-a văzut împreună pe inculpaţi ,pe timp de noapte pe străzile din localitate .

Din declaraţia numitului TI (fila nr.52-56 ), cumpărătorul telefonului, reiese faptul că telefonul mobil marca AP, cu seria IMEI xxx,  găsit asupra acestuia de către organele de poliţie, l-a cumpărat de la numitul MD la data de 15.05.2014 contra sumei de 100 lei, despre care acesta i-a relatat verbal că telefonul respectiv este furat de la o persoană din P. Totodată din continuarea declaraţiei martorului TI reiese faptul că inculpatul MR cât şi inculpatul  MD au încercat să distrugă urmele comiterii faptei, sugerându-i acestuia să se scape de telefonul ce îl cumpărase de  la fratele său MD , deoarece este furat de la cineva din P.

Aspectul referitor la identificarea telefonului rezultă şi din procesul verbal de depistare  (fila nr.58 ), a telefonului mobil marca AP, cu seria IMEI xxx asupra numitului TI, întocmit de organele de poliţie, telefonul fiind lăsat în custodia martorului până la finalizarea cercetărilor conform

procesului verbal de lăsare în custodie (fila nr57).

 Din declaraţia numitului CCP (fila nr.59-61 ), din data de 20.05.2014 reiese faptul că anterior cumpărării telefonului de către martorul TI, a văzut telefonul asupra numitului MD , aspect ce rezultă şi din declaraţia numitului DM (fila nr.62-63 ), din data de 27.05.2014,  care a declarat faptul că inculpatul MD, i-a zis acestuia că  a furat telefonul marca AP şi l- a vândut numitului TI , pentru a nu îl găsi poliţia asupra sa.

Din declaraţia martorului VD (fila nr.98-99 ), reiese faptul că inculpaţii MR, MD şi p.văt M.R, înainte de comiterea faptei au fost la barul IF. IGNA din P, inculpaţii au intrat şi ieşit de mai multe ori din local şi au stat afară pe terasă, iar pe numitul RCF,nu l-a văzut în acea seară în local.

Fiind audiat  martorul  RCF (fila nr.100 ), rezultă faptul că în data de 06.05.2014 la locuinţa acestuia s-a prezentat inculpatul MD spunându-i acestuia că ar vrea sa cumpere un motoscuter.Martorul RCF întrebându-l pe inculpatul MD de unde are bani pentru motoscuter, acesta i-a răspuns că a fost undeva cu fratele său MR şi au făcut bani. Deasemenea mai reiese faptul că în data de 12 sau 13.05.2014 inculpatul MD i-a spus faptul că a furat un telefon mobil, împreună cu fratele său MR, care ulterior l - a vândut numitului TI. Totodată numitul RCF în declaraţia dată mai arată faptul că în perioada 29.04.2014-05.05.2014 acesta a fost plecat din localitate , acest aspect reieşind şi din declaraţia soţiei sale RC.

Din procesul  verbal de cercetare la faţa locului (fila nr35-37 ),  rezultă faptul că, locul comiterii faptei este situat în dreptul grădinii imobilului cu nr. 245, la aproximativ 40 m faţă de DN 7, la colţul străzii, situată perpendicular cu DN 7, pe partea dreaptă în direcţia de mers spre râul Mureş, partea vătămată prezenta urme vizibile de violenţă, iar la faţa locului a fost găsită bicicleta părţii vătămate şi imediat lângă locul comiterii faptei, un portofel de culoare maro, în care au fost găsite actul de identitate a părţii vătămate şi alte documente personale

La data de 10.06.2014, la sediul Poliţiei Oraşului  Lipova, a fost făcută o recunoaştere din grup, în acest sens constituindu-se două grupuri a câte patru persoane cu caracteristici fizice asemănătoare în care au fost incluşi şi cei doi suspecţi.  În urma prezentării celor două grupuri de persoane martorului PID, acesta i-a recunoscut fără nici o ezitare pe cei doi inculpaţi ca fiind unii şi aceleaşi persoane care la data de 30.04.2014, au comis  infracţiunea de tâlharie calificată fapta , prev. şi ped. de art. 233, 234 al.1 lit.d din CP asupra părţii vătămate M.R. Aceleaşi aspecte au rezultat  şi din recunoaşterea din grup efectuată de partea vătîmată  M.R.  Activităţile de recunoaştere din grup au fost materializate în procesele verbale de recunoaştere  din grup (filele nr.82-85 ), şi planşele foto anexate.

În urma recuperării telefonului, cu seria IMEI xxx ,acesta a fost predat pe bază de dovadă de predare, (fila nr .112-114 ), părţii vătămate M.R, deoarece acesta a demonstrat cu acte, respectiv certificat de garanţie emis de ROMNET Lipova pe numele M.R, pentru telefonul marca AP cu seria IMEI xxx

Din procesele verbale de  redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor telefonice interceptate, şi a înregistrărilor efectuate în mediu ambiental, (filele nr.109-111) ,prin care MR a încercat zădărnicirea adevărului prin influenţarea martorului TI, căruia i-a sugerat să se scape de telefonul ce îl cumpărase de la cei doi inculpaţi (aspecte ce rezultă din interceptarea convorbirilor ale martorului TI) precum şi încercarea de a determina pe celălalt suspect să declare în faţa organelor de poliţie că telefonul respectiv ce face obiectul cauzei nu provine din comiterea infracţiunii , ci că provine în urma cumpărării acestuia din piaţă din Arad.

 Fiind audiat în calitate de suspect, numitul MR (fila_116-118 ) în data de 10.06.2014, nu recunoaşte comiterea faptei, acesta declarând că nu a participat la comiterea faptei, cunoaşte că, fratele său a vândut un telefon unui băiat din P, pe nume T, contra sumei de 100 lei, însă nu cunoaşte de unde provine telefonul mobil respectiv. Referitor la nr. de telefon xx, acesta declară că nu cunoaşte nimic despre acest număr şi nu a vorbit niciodată de pe acest număr de telefon. Coroborând declaraţia suspectului MR, aceasta este în contradictoriu cu procesul verbal de redare a convorbirilor telefonice, deoarece există o conversaţie între suspect şi martorul T, din data de 22.05.2014, în care M poartă discuţii de pe nr. de telefon xx, şi îi spune că telefonul vândut de fratele său, a fost cumpărat din Arad

Din declaraţia de suspect a numitului  MD ( fila nr.120-122 ) din data de 10.06.2014 , acesta în prima fază, nu recunoaşte comiterea faptei, declarând  că nu a avut niciodată în posesie un telefon marca AP, nu cunoaşte cui aparţine nr. de telefon xx. Ulterior revine asupra declaraţiei, unde recunoaşte comiterea faptei, precizând că la comiterea faptei a fost  împreună cu numitul RCF zis P, declarând că, în seara zilei de 30.04.2014, a fost la barul din centrul comunei, împreună cu RCF, pentru ca acesta să joace la aparate, după care au plecat împreună spre casă cu bicicletele, iar în drum spre casă, pe prima stradă de la bar spre stânga, în direcţia Mureş, au văzut o persoană mai mică de statură, care mergea pe lângă bicicletă şi se afla în stare de ebrietate, iar imediat după colţ, au lăsat bicicletele, au aşteptat acea persoană, unchiul său a aruncat acea persoană la pământ, el l-a ţinut de picioare, până când RCF l-a buzunărit, a luat aproximativ 500 lei şi un telefon mobil,  după care au plecat la domiciliul lui RF, unde suspectul declară că, a primit suma de 250 lei şi telefonul mobil, după care a plecat spre casă, declarând că, 50 lei i-a dat bunicii sale, iar telefonul l-a vândut cu suma de 50 lei lui TI. Aspectele declarate de inculpat sunt contrazise de declaraţia martorului TI, care declară că, a cumpărat telefonul contra sumei de 100 lei, de declaraţia martorului VD (administratorul barului din centrul comunei), care a declarat că numitul RCF nu a fost la bar în seara respectivă, la bar au fost doar fraţii M, pe care îi cunoaşte ca fiind nepoţii lui L, precum şi de declaraţiile numiţilor RCF şi RC, care au declarat că în perioada respectivă, numitul RCF a fost plecat în mun. Constanţa. 

Inculpatul MR  nu a recunoscut săvârşirea faptei acesta declarând că nu a participat la comiterea faptei, cunoaşte că fratele său a vândut un telefon unui băiat din P, pe nume T, contra sumei de 100 lei, însă nu cunoaşte de unde provine telefonul mobil respectiv. Referitor la nr. de telefon xx, acesta declară că nu cunoaşte nimic despre acest număr şi nu a vorbit niciodată de pe acest număr de telefon. Coroborând declaraţia suspectului MR, aceasta este în contradictoriu cu procesul-verbal de redare a convorbirilor telefonice, deoarece există o conversaţie între suspect şi martorul T din data de 22.05.2014, în care M poartă discuţii de pe nr. de telefon xx şi îi spune că telefonul vândut de fratele său a fost cumpărat din Arad. Inculpatul MD în prima fază nu recunoaşte săvârşirea faptei, declarând că nu a avut niciodată în posesie un telefon marca AP, nu cunoaşte cui aparţine nr. de telefon xx. Ulterior revine asupra declaraţiei, unde recunoaşte comiterea faptei, precizând că la comiterea faptei a fost  împreună cu numitul RCF zis P, declarând că, în seara zilei de 30.04.2014, a fost la barul din centrul comunei împreună cu RCF, pentru ca acesta să joace la aparate, după care au plecat împreună spre casă cu bicicletele, iar în drum spre casă, pe prima stradă de la bar spre stânga, în direcţia Mureş, au văzut o persoană mai mică de statură, care mergea pe lângă bicicletă şi se afla în stare de ebrietate, iar imediat după colţ, au lăsat bicicletele, au aşteptat acea persoană, unchiul său a aruncat acea persoană la pământ, el l-a ţinut de picioare, până când RCF l-a buzunărit, a luat aproximativ 500 lei şi un telefon mobil,  după care au plecat la domiciliul lui RF, unde suspectul declară că a primit suma de 250 lei şi telefonul mobil, după care a plecat spre casă, declarând că, 50 lei i-a dat bunicii sale, iar telefonul l-a vândut cu suma de 50 lei lui TI. 

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

În data de 30.04.2014, în jurul orelor 23:00, pe o stradă lăturalnică din comuna P, inculpaţii MR şi MD au deposedat prin violenţă pe partea vătămată M.R de suma de 700 lei din portofel şi un telefon mobil marca AP, cu seria IMEI xxx în care avea introdusă cartela SIM cu nr. xxx, fapt care rezultă din declaraţia părţii vătămate M.R  care arată că a fost tâlhărit de către două persoane de etnie rromă pe care nu îi cunoaşte personal, dar ştie faptul că aceştia locuiesc în apropierea haltei din P, coroborat cu declaraţia martorilor PID, din declaraţia acestuia rezultă faptul că în noaptea de 30.04.2014, în jurul orelor 23:00, aflându-se în curtea imobilului cu nr. 245, a văzut fugind pe stradă doi tineri pe care i-a recunoscut ca fiind nepoţii lui L, iar în urma lor pe numitul M.R care striga ,,hoţii, hoţii” şi PI  persoană care lucrează ca agent de securitate la Primăria P, este localnic al comunei de la naştere, rezultă faptul că îi cunoaşte pe nepoţii numitei B L zisă ,,L”, care se numesc MR şi MD şi locuiesc în P, în zona haltei CFR P, imobil cu nr. x, cunoaşte despre aceştia că nu prestează nicio activitate aducătoare de venit şi în repetate rînduri i-a văzut împreună pe inculpaţi, pe timp de noapte pe străzile din localitate

Din certificatul medico-legal nr. x/A2 (fila nr. 45), din data de 07.05.2014, eliberat de către SML Arad, rezultă faptul că în urma loviturilor primite partea vătămată a prezentat leziuni la nivelul feţei, produse prin lovire cu sau de un corp dur, ce au putut data din data de 30.04.2014 şi au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale. 

Din declaraţia numitului TI cumpărătorul telefonului dată în faza de urmărire penală f. 56 şi menţinută în faţa instanţei de judecată f. 152, reiese faptul că telefonul mobil marca AP, cu seria IMEI xxx, găsit asupra acestuia de către organele de poliţie, l-a cumpărat de la numitul MD la data de 15.05.2014 contra sumei de 100 lei, despre care acesta i-a relatat verbal că telefonul respectiv este furat de la o persoană din P. Totodată din continuarea declaraţiei martorului TI reiese faptul că inculpatul MR cât şi inculpatul  MD au încercat să distrugă urmele comiterii faptei, sugerându-i acestuia să se scape de telefonul ce îl cumpărase de  la fratele său MD, deoarece este furat de la cineva din P.

Aspectul referitor la identificarea telefonului rezultă şi din procesul-verbal de depistare (fila nr. 58 ) a telefonului mobil marca AP, cu seria IMEI xxx asupra numitului TI, întocmit de organele de poliţie, telefonul fiind lăsat în custodia martorului până la finalizarea cercetărilor conform

Procesului-verbal de lăsare în custodie (fila nr. 57).

Din declaraţia numitului CCP (fila nr. 59-61), din data de 20.05.2014 reiese faptul că anterior cumpărării telefonului de către martorul TI, a văzut telefonul asupra numitului MD , aspect ce rezultă şi din declaraţia numitului DM (fila nr. 62-63) din data de 27.05.2014,  care a declarat faptul că inculpatul MD i-a zis acestuia că a furat telefonul marca AP şi l-a vândut numitului TI, pentru a nu îl găsi poliţia asupra sa.

Din declaraţia martorului VD (fila nr. 98-99) reiese faptul că inculpaţii MR, MD şi partea vătămată M.R, înainte de comiterea faptei au fost la barul IF. IGNA din P, inculpaţii au intrat şi ieşit de mai multe ori din local şi au stat afară pe terasă, iar pe numitul RCF nu l-a văzut în acea seară în local.

Fiind audiat, martorul  RCF (fila nr. 100), rezultă faptul că în data de 06.05.2014, la locuinţa acestuia s-a prezentat inculpatul MD spunându-i acestuia că ar vrea sa cumpere un motoscuter. Martorul RCF, întrebându-l pe inculpatul MD de unde are bani pentru motoscuter, acesta i-a răspuns că a fost undeva cu fratele său MR şi au făcut bani. De asemenea mai reiese faptul că în data de 12 sau 13.05.2014 inculpatul MD i-a spus faptul că a furat un telefon mobil împreună cu fratele său, MR, care ulterior l-a vândut numitului TI. Totodată numitul RCF în declaraţia dată mai arată faptul că în perioada 29.04.2014-05.05.2014 acesta a fost plecat din localitate, acest aspect reieşind şi din declaraţia soţiei sale, RC.

Din procesul-verbal de cercetare la faţa locului (fila nr. 35-37), rezultă faptul că locul comiterii faptei este situat în dreptul grădinii imobilului cu nr. 245, la aproximativ 40 m faţă de DN 7, la colţul străzii, situată perpendicular cu DN 7, pe partea dreaptă în direcţia de mers spre râul Mureş, partea vătămată prezenta urme vizibile de violenţă, iar la faţa locului a fost găsită bicicleta părţii vătămate şi imediat lângă locul comiterii faptei, un portofel de culoare maro, în care au fost găsite actul de identitate a părţii vătămate şi alte documente personale

La data de 10.06.2014, la sediul Poliţiei Oraşului  Lipova, a fost făcută o recunoaştere din grup, în acest sens constituindu-se două grupuri a câte patru persoane cu caracteristici fizice asemănătoare în care au fost incluşi şi cei doi suspecţi.  În urma prezentării celor două grupuri de persoane martorului PID, acesta i-a recunoscut fără nicio ezitare pe cei doi inculpaţi ca fiind unii şi aceleaşi persoane care la data de 30.04.2014, au comis  infracţiunea de tâlhărie calificată, faptă prev. şi ped. de art. 233, 234 al.1 lit. d din CP asupra părţii vătămate M.R. Aceleaşi aspecte au rezultat şi din recunoaşterea din grup efectuată de partea vătămată M.R. Activităţile de recunoaştere din grup au fost materializate în procesele-verbale de recunoaştere din grup (filele nr. 82-85) şi planşele foto anexate.

În urma recuperării telefonului cu seria IMEI xxx, acesta a fost predat pe bază de dovadă de predare (fila nr. 112-114 ) părţii vătămate M.R, deoarece acesta a demonstrat cu acte, respectiv certificat de garanţie emis de ROMNET Lipova pe numele M.R, pentru telefonul marca AP cu seria IMEI xxx.

Din procesele-verbale de redare în formă scrisă a conţinutului convorbirilor telefonice interceptate şi a înregistrărilor efectuate în mediu ambiental, (filele nr. 109-111), prin care MR a încercat zădărnicirea adevărului prin influenţarea martorului TI, căruia i-a sugerat să se scape de telefonul ce îl cumpărase de la cei doi inculpaţi (aspecte ce rezultă din interceptarea convorbirilor ale martorului TI) precum şi încercarea de a determina pe celălalt suspect să declare în faţa organelor de poliţie că telefonul respectiv ce face obiectul cauzei nu provine din comiterea infracţiunii, ci că provine în urma cumpărării acestuia din piaţă din Arad.

Instanţa va înlătura  apărarea inculpaţilor MR şi MD  în sensul că la infracţiunea de tâlhărie a participat inculpatul MD împreună cu martorul RS, acest aspect necoroborându-se cu celelalte probe administrate în cauză respectiv declaraţiile martorilor VD  din reiese faptul că inculpaţii MR, MD şi partea vătămată M.R, înainte de comiterea faptei au fost la barul IF. IGNA din P, inculpaţii au intrat şi ieşit de mai multe ori din local şi au stat afară pe terasă, iar pe numitul RCF nu l-a văzut în acea seară în local şi PID, din a cărui declaraţie rezultă faptul că în noaptea de 30.04.2014, în jurul orelor 23:00, aflându-se în curtea imobilului cu nr. 245, a văzut fugind pe stradă doi tineri pe care i-a recunoscut ca fiind nepoţii lui L, ulterior recunoscându-i din grup pe cei doi inculpaţi, iar în urma lor pe numitul M.R care striga ,,hoţii, hoţii”, precum şi a martorului FGG f.22,  coroborată cu cea a martorului RS f.43, din care rezultă că martorul R l-a însoţit de mai multe ori în cursă în cursul anului 2014, fără însă să poată preciza datele l-a care a fost însoţit de martor. Cei doi inculpaţi au avut o atitudine nesinceră probabil pentru a evita în situaţia condanmării acestora revocarea suspendării pedepsei de 3 ani închisoare cu suspendare condiţionată pentru infracţiunea de tâlhărie prev. de art.211 alin.2 lit. a,art.211 alin.2 lit. b Cod penal aplicată inculpatului MR  prin sentinţa penală nr.139 din 25.10.2011 pronunţată în dosarul nr.1022 /250/2011 al Judecătoriei Lipova, definitivă prin nerecurare  la 09.11.2011.

De asemenea instanţa va înlătura declaraţiile martorilor LTS f. 23 din care rezultă că inculpatul MD i-a spus că a luat telefonul de la cineva împreună cu unchiul său şi AF f.52 din a cărui declaraţie rezultă s-a discutat în localitate ca zvon public că autorii faptei au fost MD  şi RS, aceste declaraţii necoroborându-se cu celelalte probe administrate în cauză.

Inculpatul MR este cunoscut cu antecedente penale (fila 125 dosar) ,fiind condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare condiţionată pe un termen de încercare de 5 ani pentru infracţiunea de tâlhărie prev. de art.211 alin.2 lit. a,art.211 alin.2 lit. b Cod penal  prin sentinţa penală nr.139 din 25.10.2011 pronunţată în dosarul nr.1022 /250/2011 al Judecătoriei Lipova, definitivă prin nerecurare  la 09.11.2011.

Inculpatul MD nu este cunoscut cu antecedente penale.(fila 126).

În prezenta cauză au fost reţinuţi pe o durată de 24 ore începând cu data  de 10.06.2014,orele 17,până la data de 11.06.2014, în data de 11.06.2014 fiind arestaţi preventiv pe o perioadă de 30 zile  până în data de 10.07.2014 prin încheierea nr. 10 din data de 11 iunie 2014 de către Judecătoria Lipova în dosarul nr.590/250/2014 .

Prin procesul verbal din data de 11 iunie 2014 s-a adus la cunoştinţă  celor doi suspecţi în prezenţa apărătorului din oficiu calitatea de inculpat şi drepturile procesuale prev. de art.10,art.83 şi art.108 alin.2 din C.P.P.

Partea vătămată M.R se constituie parte civilă cu suma de 700 lei reprezentând daune materiale.

Fapta inculpatului MR, care împreună cu fratele său inculpatul MD care în seara zilei de 30.04.2014,în jurul orelor 23,00, pe o stradă lăturalnică din P, au deposedat prin violenţă pe partea vătămată M.R de suma de 700 lei din portofel şi un telefon mobil marca AP,cu seria IMEI 86076002816182,în care avea introdusă cartela cu nr.xxx, constituie elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie calificată prevăzută de  art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d  din Legea 286/2009 privind Codul penal, cu aplicarea art. 77 alin.1 lit. d  alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal.

Având în vedere pericolul social concret al faptei, circumstanţele reale şi cele personale ale inculpatului MR, care nu a recunoscut săvârşirea faptei şi a avut o atitudine nesinceră încercând să inducă în eroare organele judiciare încercând să  influenţeze pe martorul T , inculpatul are antecedente penale fiind condamnat pentru o infracţiune similară în cursul anului 2011, inculpatul fiind fără ocupaţie şi loc de muncă şi cu nivel scăzut de instruire, instanţa, văzând şi criteriile generale de individualizare a pedepsei, prev. de art. 74 alin. 1 din Legea 286/2009 privind  Codul penal, va aplica inculpatului  o pedeapsă  de 3 ani  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d  din Legea 286/2009 privind Codul penal, cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. d din Legea 286/2009 privind Codul penal.

Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal,va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a-b din Legea 286/2009 privind Codul penal.

În baza art. 66 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal, va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii  exercitării următoarelor drepturi pe o perioadă de 3 ani: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a-b din Legea 286/2009 privind Codul penal.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal din 1968 raportat la art. 22 alin. 4 lit. b din Legea 187/2012, cu aplicarea art. 129 alin. 2 lit. b din Legea 286/2009 privind Codul penal, va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 (trei) ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 139/25.10.2011 în dosar nr. x/250/ 2011 al Judecătoriei Lipova şi înlocuieşte pedeapsa închisorii cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 3 ani şi va dispune executarea pedepsei închisorii de 3 ani aplicată prin prezenta sentinţă, care se va majora cu o pătrime din durata măsurii educative, respectiv cu 9 luni, urmând a executa o pedeapsă de 3 (trei) ani şi 9 (nouă) luni închisoare.

Fapta inculpatului MD care împreună cu fratele său inculpatul MR care în seara zilei de 30.04.2014, în jurul orelor 23,00, pe o stradă lăturalnică din P, au deposedat prin violenţă pe partea vătămată M.R de suma de 700 lei din portofel şi un telefon mobil marca AP,cu seria IMEI 86076002816182,în care avea introdusă cartela cu nr.xxx, constituie elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie calificată prevăzută de  art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d  din Legea 286/2009 privind Codul penal, cu aplicarea art. 77 alin.1 lit. d  alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal.

Având în vedere pericolul social concret al faptei, circumstanţele reale şi cele personale ale inculpatului MD , care a recunoscut săvârşirea faptei parţial şi a avut o atitudine nesinceră încercând să inducă în eroare organele judiciare, inculpatul fiind fără ocupaţie şi loc de muncă şi cu nivel scăzut de instruire, instanţa, văzând şi criteriile generale de individualizare a pedepsei, prev. de art. 74 alin. 1 din Legea 286/2009 privind  Codul penal, inculpatului va aplica în baza art. 113 alin.3 raportat la art. 125 alin.1 din Legea 286/2009 privind Codul penal  măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 2 ani cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri  pentru săvârşirea infracţiunii prev. art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d  din Legea 286/2009 privind Codul penal, faţă de faptul că inculpatul a avut constant o atitudine nesinceră instanţa  nu îşi va însuşi concluziile referatului de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Dolj care este contradictoriu  pe de o parte se arată că se apreciază că riscul de a săvârşi alte fapte penale este ridicat, iar pe de altă parte se arată că ar fi recomandat aplicarea măsurii educative neprivative de libertate a asistării zilnice şi parcurgerea unui program bazat pe abordarea cognitiv-comportamentală cu o durată de cel mult 4 luni, considerând că prin aplicarea unei măsurii privative de libertate inculpatul se poate reintegra mai bine  în societate prin participarea obligatorie la programe de pregătire şcolară şi de formare profesională, precum şi prin scoaterea inculpatului din mediul de provine.

În baza art. 72 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 125 alin. 3 şi art. 129 alin. 3  din Legea 286/2009 privind Codul penal va scădea din durata pedepsei închisorii aplicată inculpatului major MR şi din măsura educativă aplicată inculpatului minor MD durata reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 10.06.2014 ora 17:00 la zi.

În baza art. 399 alin. 1 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală va menţine starea de arest a inculpatului  MR.

În baza art. 399 alin. 1 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală va menţine starea de arest a inculpatului minor MD până  la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, iar în baza art. 399 alin. 3 lit. d din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului MD, această din urmă măsură referitoare la inculpatul minor potrivit dispoziţiilor art. 399 alin. 4 din Legea 135/2010 privind Codul de  procedură penală nefiind executorie.

În baza art. 397 alin. 1 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală va obliga în solidar  inculpaţii MR şi MD, iar pe inculpatul minor MD în solidar cu partea responsabilă civilmente LN, să plătească părţii civile M.R suma de 700 lei reprezentând daune materiale.

În baza art. 274 alin. 2, 3  din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală va obliga ambii inculpaţi, iar pe inculpatul MD în solidar cu partea responsabilă civilmente LN, să plătească statului câte 1000 lei cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d din Legea 286/2009 privind Codul penal, cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. d din Legea 286/2009 privind Codul penal, condamnă inculpatul MR, fiul lui N şi N, născut la data de x în L, judeţul Arad, CNP x, domiciliat în localitatea P nr. x, judeţul Arad, fără ocupaţie şi loc de muncă, studii 2 clase, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale care nu atrag starea de recidivă, deţinut în Penitenciarul Arad, la o pedeapsă de:

- 3 (trei) ani  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată.

Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. 1 din Legea 286/2009 privind  Codul penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a-b din Legea 286/2009 privind Codul penal.

În baza art. 66 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii  exercitării următoarelor drepturi pe o perioadă de 3 ani: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a-b din Legea 286/2009 privind Codul penal.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal din 1968 raportat la art. 22 alin. 4 lit. b din Legea 187/2012, cu aplicarea art. 129 alin. 2 lit. b din Legea 286/2009 privind Codul penal, revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 (trei) ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 139/25.10.2011 în dosar nr. x/250/ 2011 al Judecătoriei Lipova şi înlocuieşte pedeapsa închisorii cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 3 ani şi dispune executarea pedepsei închisorii de 3 ani aplicată prin prezenta sentinţă, care se majorează cu o pătrime din durata măsurii educative, respectiv cu 9 luni, urmând a executa o pedeapsă de 3 (trei) ani şi 9 (nouă) luni închisoare.

În baza art. 113 alin. 3 raportat la art. 125 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal, aplică inculpatului MD, fiul lui N şi N, născut la data de 30.12.1997 în Lipova, judeţul Arad, CNP  x, domiciliat în localitatea P nr. x, judeţul Arad, fără ocupaţie şi loc de muncă, studii 2 clase, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, deţinut în Penitenciarul de Tineri şi Minori Craiova, măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 2 ani cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată prev. de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d din Legea 286/2009 privind Codul penal.

În baza art. 72 alin. 1 din Legea 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 125 alin. 3 şi art. 129 alin. 3  din Legea 286/2009 privind Codul penal, scade din durata pedepsei închisorii aplicată inculpatului major MR şi din măsura educativă aplicată inculpatului minor MD durata reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 10.06.2014 ora 17:00 la zi.

În baza art. 399 alin. 1 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, menţine starea de arest a inculpatului  MR.

În baza art. 399 alin. 1 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, menţine starea de arest a inculpatului minor MD până  la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, iar în baza art. 399 alin. 3 lit. d din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului MD, această din urmă măsură referitoare la inculpatul minor potrivit dispoziţiilor art. 399 alin. 4 din Legea 135/2010 privind Codul de  procedură penală nefiind executorie.

În baza art. 397 alin. 1 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, obligă în solidar  inculpaţii MR şi MD, iar pe inculpatul minor MD în solidar cu partea responsabilă civilmente LN, să plătească părţii civile M.R suma de 700 lei reprezentând daune materiale.

În baza art. 274 alin. 2, 3  din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală,  obligă ambii inculpaţi, iar pe inculpatul MD în solidar cu partea responsabilă civilmente LN, să plătească statului câte 1000 lei cheltuieli judiciare.