Confiscare specială (art.315 lit. c ncpp)

Hotărâre - din 26.01.2017


Dosar nr. 262/216/2017

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ

ÎNCHEIERE FINALA CAMERA PRELIMINARA

Şedinţa camerei de consiliu de la 26 Ianuarie 2017

Completul constituit din:

Judecător de cameră preliminară  CAS

Grefier SE

Parchetul de lângă Judecătoria Curtea de Argeş este reprezentat prin procuror MI.

Pe rol fiind soluţionarea cauzei penale  având ca obiect confiscare specială (art.315 lit. c  NCPP) disjuns din dosarul nr. 3532/216/2016.

Părţi în prezenta cauză sunt petentul PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ şi intimaţii  KA, CID.

La apelul nominal făcut în şedinţă camerei de consiliu,  nu au răspuns părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează obiectul cauzei, stadiul procesului, împrejurarea că procedura de citare este legal îndeplinită, după care:

Judecătorul de cameră preliminară, constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri de fond.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, solicită admiterea sesizării şi confiscarea specială.

JUDECĂTOR DE CAMERĂ  PRELIMINARĂ,

Prin ordonanţa din data de 20.10.2016 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş în dosarul penal nr. 932/P/2015 s-a dispus de către procurorul de caz renunţarea la urmărirea penală având ca obiect infracţiunea de “vânzarea sau oferirea spre vânzare a detectoarelor de metale fără autorizaţia prevăzută la art. 5 alin. (10) din OG nr.43/2000”, prev. de art.27 alin.1  din OG nr. 43/2000 săvârşită de către suspecţii KA şi CID.

Prin aceeaşi ordonanţă, procurorul de caz a dispus şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară de la Judecătoria Curtea de Argeş cu propunerea de luare a măsurii de siguranţă a confiscării speciale a două dispozitive electronice de detectare a metalelor, inscripţionate “waterproof search coill”.

Prin încheierea din data de 10.11.2016 pronunţată în dosarul nr. 3532/216/2016, judecătorul de cameră preliminară a confirmat Ordonanţa de renunţare la urmărirea penală şi a dispus disjungerea solicitării privind luarea măsurii confiscării speciale a celor 2 bunuri, fiind format prezentul dosar..

Analizând actele si lucrările dosarului, judecătorul de cameră preliminară constată, în conformitate cu dispoziţiile art. 5491 alin. 3 C.proc.pen., art. 107, art. 108, art. 112 C.pen., că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale.

Astfel, din probele administrate în cauză, inclusiv declaraţiile suspecţilor rezultă că, KA şi CID au vândut în data de 23.09.2014 respectiv 16.01.2015, câte un dispozitiv electronic de detectare a metalelor, inscripţionate “waterproof search coill”, fără a obţine, în prealabil, autorizaţia de vânzare a acestor bunuri, de la organul de poliţie de pe raza teritorială unde îşi au domiciliul.

Potrivit art. 27 alin.1 din OG nr. 43/2000 vânzarea sau oferirea spre vânzare a detectoarelor de metale fără autorizaţia prevăzută la art. 5 alin. (10) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Potrivit art. 5 alin. 10 din OG nr. 43/2000 persoanele fizice şi juridice care deţin şi/sau comercializează detectoare de metale sunt obligate să obţină în prealabil autorizaţia inspectoratului de poliţie al judeţului respectiv, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, sediul, şi să se înregistreze la aceste autorităţi.

În ceea ce priveşte actul de vânzare al celor 2 detectoare de metale, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 1270 alin.1 C.civ. contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante. Ori, în cauză contractele de vânzare cumpărare privind dispozitivele electronice de detectare a metalelor, inscripţionate “waterproof search coill”, încheiate în zilele de 23.09.2014 respectiv 16.01.2015 nu au legal încheiate, lipsind autorizaţia cerută delege ad validitatem.

Reţinând nelegalitatea celor două convenţii de vânzare cumpărare se va reţine şi lipsa efectelor juridice urmărite prin acestea, respectiv dreptul de proprietate asupra celor 2 bunuri mobile nu s-a transmis către cumpărători, ci a rămas în patrimoniul vânzătorilor – intimaţii din prezenta cauză.

Ca atare, se reţine că soluţionarea propunerii trebuie realizată cu citarea celor 2 vânzători şi nu a cumpărătorilor, aceştia din urmă având la îndemână acţiunile civile pentru recuperarea sumelor de bani achitate.

Revenind asupra propunerii se reţine că, potrivit art. 107 alin.1 C.pen., scopul măsurilor de siguranţă este acela de a înlătura o stare de pericol şi de a preîntâmpina săvârşirea de noi fapte penale.

Potrivit art. 112 alin.1 lit. b) C.pen. sunt supuse confiscării speciale bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului.

Se reţine de asemenea că bunurile în cauză au fost indisponibilizate în camera de corpuri delicte a I.P.J. Argeş – Pol. Mun. Curtea de Argeş, conform dovezii seria/nr. AG-xxx/05.05.2015.

În concluzie, reţinând că în cauză a fost săvârşită o faptă prevăzută de legea penală, că s-a pronunţat o hotărâre definitivă de către instanţa de judecată prin care a fost soluţionat cauza şi că autorii au folosit cele 2 bunuri la săvârşirea faptei penale se constată întrunite condiţiile legale pentru a se dispune confiscarea specială a celor două dispozitive electronice de detectare a metalelor, inscripţionate “waterproof search coill”.

În baza art. 275 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite propunerea formulată de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ.

În baza art. 5491 alin. (3) lit. b C.proc.pen. şi art. 112 alin. 1 lit. b) C.pen.  dispune luarea măsurii confiscării speciale cu privire la două dispozitive electronice de detectare a metalelor, inscripţionate “waterproof search coill”, aflate în prezent în camera de corpuri delicte a I.P.J. Argeş– Poliţia municipiului Curtea de Argeş, conform dovezii seria/nr. AG-xxx/05.05.2015, bunuri care aparţin intimaţilor KA şi CID.

În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.01.2017

Judecător de cameră preliminară,Grefier,

CASSE

Red. S.C.A/S.E

5 exemplare, azi 03.02.2017

operator de date cu caracter personal nr. 5012

comunicat 3 exemplare, azi