Loviri si alte violente

Hotărâre 275/2018 din 11.06.2018


Ședința publică de l a  11 iunie 2018

 Completul compus din:

 P_________  : L______ C______-I____

Grefier  : G_______ R__

 

 

Pe rol se află judecarea cauzei penale privind pe inculpatul P___ D_____  trimis în judecată, în stare de libertate,  pentru săvârșirea infracțiunii de  „Lovire sau alte violente”, prevăzută de art.193 alin.2 Cod penal.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă persoana vătămată S______ F_______ asistată de avocat V_____ C______, lipsește inculpatul.

Parchetul este reprezentat de procuror C_____ S I______.

Procedura legal îndeplinită, cu inculpatul prin afișare la ușa instanței.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care, se constată că  din procesul verbal de căutare a inculpatului, care a fost citat cu mandat de aducere cu executare efectivă, întocmit de Inspectoratul de Poliție M________ – Postul de Poliție Livezile rezultă că acesta nu mai locuiește la adresa din comuna , ____________________________ M________ de aproximativ șase ani.

În urma verificărilor efectuate în baza de date a DEPABD aflată la dispoziția instanței a reieșit că inculpatul figurează cu  domiciliul activ la aceeași adresă din comuna Livezile, ____________________________ M_______ i la care a fost citat cu mandat de aducere, iar din verificarea în baza de date a Penitenciarelor și a Inspectoratului General al Poliției Române  rezultă că nu se află încarcerat în  vreunul din penitenciarele sau aresturile din  țară.

Se reține că IPJ Tulcea a depus la dosar fișa de cazier judiciar a inculpatului actualizată.

Față de acestea,  in stanța consideră că inculpatul se sustrage de la judecată și văzând că nu sunt alte probe de administrat, față de prevederile art.334 alin.7 și 8 Cod procedură penală, nefiind necesară readministrarea probelor administrate în cursul urmăririi penale pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei, constată terminată cercetarea judecătorească și acordă cuvântul pe fond.

Reprezentanta Parc hetului consideră că fapta  pentru care a fost trimis în judecată inculpatul a fost dovedită cu mijloacele de probă administrate și solicită aplicarea unei  pedepse cu amendă în limitele legale.

Cu privire la latura civilă, solicită obligarea inculpatului la repararea prejudiciului în cazul în care este dovedit precum și la  plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Pentru persoana vătămată, avocat V_____ C______ , solicită re administrarea probei testimoniale cu martorii propuși prin rechizitoriu pentru a dovedi că persoana vătămată a fost lovită de inculpat la instigarea numitului B_______ G_________, angajatorul acestuia și introducerea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a numitului B_______ G_________.

Având în vedere că persoana vătămată și inculpatul nu au contestat probele administrate în cursul urmăririi penale, acestea nu se readministrează în cursul cercetării judecătorești fiind puse doar în dezbaterea contradictorie a părților, a persoanei vătămate și a procurorului și fiind avute în vedere de instanță la deliberare așa cum se stipulează în art.374 alin.7 Cod procedură penală. Aceste probe pot fi readministrate, din oficiu, potrivit art.374 alin.8 Cod procedură penală, doar dacă instanța apreciază necesar, însă în speță, instanța s-a declarat lămurită, a apreciat că s-a aflat adevărul și nu se impune readministrarea lor pentru justa soluționare a cauzei.

De altfel, persoana vătămată, prin avocat, a arătat că nu contestă că a fost lovită de inculpat, însă prin readministrarea probelor urmărește alte interese și anume inculparea martorului B_______ G_________ pentru instigare la infracțiunea de lovire și obligarea acestuia la despăgubiri în calitate de parte responsabilă civilmente. Cu privire la chemarea acestuia în judecată în această din urmă calitate instanța s-a pronunțat la termenul anterior.

În fine, avocatul persoanei vătămate a declarat că nu înțelege să propună probe testimoniale pentru dovedirea acțiunii civile încă de la termenul anterior înțelegând să se prevaleze doar de înscrisurile depuse, aspect reiterat la acest termen.

Așa fiind, instanța constată, din nou închisă, cercetarea judecătorească și invită avocatul persoanei vătămate să pună concluzii pe fondul cauzei.

Pentru persoana vătămată, avocat V_____ C______, pe fond, solicită condamnarea inculpatului conform celor reținute prin rechizitoriu, admiterea laturii civile și obligarea inculpatului la plata cheltuielilor de judecată. Depune dovada achitării de către persoana vătămată a onorariului avocațial.

 

I N S T A N Ț A

 

Deliberând,  constată că:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria D___ nr.645/P/2016 din 09.01.2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria D___ a fost trimis în judecată  inculpatul P___ D_____ , în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de „ Lovire sau alte violențe” prevăzută de art.193 alin.2 Cod penal.

În expunerea stării de fapt prin actul de inculpare s-a reținut că în data de 25.07.2016, persoana vătămată S______ F_______ a depus o plângere prealabilă la Postul de Poliție Ma, prin intermediul căreia reclamă faptul că, în dimineața zilei de 19.07.2016, în jurul orelor 02.30, a fost sunat de către B_______ G_________ care i-a comunicat faptul că oile sale au fost lăsate nesupravegheate și, drept urmare, au pătruns în cultura de floarea soarelui a acestuia. Ulterior, S______ F_______ s-a deplasat la fața locului, pe pășunea din apropierea localității M, unde a discutat cu B G_________ despre cele întâmplate. În urma discuției avute, BGhearghiță a plecat, iar persoana vătămată a rămas să ducă animalele la saivan, moment în care inculpatul P___ D_____, care se afla și el la fața locului, l-a lovit cu pumnii și cu picioarele pe S______ F_______, cauzându-i vătămări ce au necesitat îngrijiri medicale de 15 zile.

 Din certificatul medico-legal nr.1133/A2/20.07.2016 întocmit de I.M.L. Timișoara rezultă că numitul S______ F_______ a prezentat, urmare a agresiunii din data de 19.07.2016, dg.TFG, fractură piramidă nazală, hemosinus fronto-etmoidal stg, contuzie hemitorace drept cu fractură costală C5 arc posterior, contuzii mâini bilateral.

În cursul urmăririi  penale, persoana vătămată S______ F_______ nu s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului.  În faza de judecată, la termenul din data de 23 aprilie 2018  aceasta a depus la dosar cerere de constituire de parte civilă și înscrisuri. A arătat că se constituie parte civilă cu suma de 933,91 lei reprezentând daune materiale și cu suma de 20.000 euro reprezentând daune morale. (f.12-16)

Pe parcursul urmăririi penale inculpatul a lipsit nejustificat devenind astfel incidente dispozițiile art.309 alin.5 Cod procedură penală.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoria D___  sub nr.XXXXXX la data de  10.01.2018.

La data de 01.02.2018 persoana vătămată,  prin avocat a depus la dosar un înscris intitulat „Memoriu” (f.13-14  dosar nr.XXXXXXXXXXX/a1) prin care a invocat cereri și excepții în legătură cu legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriu întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria D___ la data de 09.01.2018 în dosarul nr.645/P/2016 precum și neregularități ale actului de sesizare.

Solicită, în baza art.346 alin.3 lit.a Cod procedură penală  raportat la art.282 Cod procedură penală anularea rechizitoriului și restituirea dosarului la parchet în vederea reluării urmăririi penale pentru motivele ce au fost expuse.

Prin încheierea de ședință din camera de consiliu din data de 12.03.2018 judecătorul de cameră preliminară, a constatat că toate „excepțiile și sesizările” ridicat e de in culpat sunt neîntemeiate, că rechizitoriul este întocmit în conformitate cu prevederile art.328 Cod procedură penală cuprinzând datele referitoare la fapte, încadrarea juridică, la profilul moral și de personalitate al inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată și cheltuielile judiciare.

Astfel,  s-a constatat  legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul emis la data de 09.01.2018 de Parchetul de pe lângă J udecătoria D___ în dosarul nr.645 /P/201 6 privind pe inculpa tul P___ D_____ trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii  de „Lovire sau alte violențe” prevăzută de art. 193 alin.2 Cod penal, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și s-a dispus începerea judecății cauzei p rivind pe acesta. (f. 32-33 dosar nr.XXXXXXXXXXX/a1 ) Această încheiere nu a fost contestată de inculpat.

Întrucât inculpatul a fost citat la adresa din Livezile, ____________________________ M________, iar procedura de citare cu inculpatul a fost restituită cu mențiunea „destinatarul nu mai locuiește la acea adresă” instanța a procedat la efectuarea de verificări în baza de date DEPABD din care a rezultat că acesta figurează cu  același domiciliu activ și s-a dispus citarea din nou cu citație  simplă, prin afișare la ușa instanței precum și cu mandat de aducere iar Inspectoratul de Poliție M________ – Postul de Poliție Livezile  a comunicat prin procesul verbal de căutare faptul că acesta nu mai locuiește la adresa din comuna L, ____________________________ M________ de aproximativ șase ani. (f.29-30)

În fine au fost efectuate verificări în baza de date a Penitenciarelor, aflată la dispoziția instanței, din care rezultă că nu se află încarcerat în vreunul din penitenciarele din țară și la Inspectoratul General al Poliției Române din care rezultă că inculpatul nu se află în vreunul din aresturile din țară. (f.18 și 28)

Astfel, instanța a constatat că inculpatul se sustrage de la judecată.

Analizând materialul probator administrat în cursul cercetării judecătorești prin coroborare cu materialul administrat în faza de urmărire penală, respectiv: declarație persoană vătămată S______ F_______, certificat medico-legal nr.1133/A2/20.07.2016, declarație martor M____ L_____ A_____, declarație martor B__ I___ A_______,declarație martor B G_________, instanța reține următoarea situație de fapt:

La data de 19.07.2016, în jurul orelor 02  30, inculpatul P___ D_____ a exercitat acțiuni de violență, respectiv a lovit-o peste corp și la nivelul feței pe  persoana vătămată S______ F_______, cauzându-i leziuni pentru care au fost necesare un număr de 15 zile de îngrijiri medicale.

Din verificarea fișei de cazier judiciar se reține că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, care să atragă reținerea vreuneia dintre formele pluralității de infracțiuni. (f.22  d.u.p. și 26 dosar instanță)

În drept , fapta inculpatului întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de  „Lovire sau alte violente” prevăzută de  art.193 alin.2 Cod penal.

În temeiul acestor texte de lege inculpatul va fi condamnat avându-se în vedere si dispozițiile art.74 cod penal.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce va fi aplicată inculpatului , instanța va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art.74 Cod penal,  respectiv împrejurările și modul de comitere a infracțiunii  și în acest sens  faptul că a acționat într- un loc izolat, pe câmp, creând leziuni, prin lovirea persoanei vătămate cu pumnul și picioarele peste corp și la nivelul feței, dar și urmarea faptei sale și anume leziunile suferite de persoana  vătămată precum și numărul de zile de îngrijiri medicale necesitate de aceasta pentru vindecare, respectiv  15 zile.

Pe de altă parte, se va avea în vedere și conduita bună a inculpatului anterior săvârșirii faptei, respectiv că nu a mai comis fapte de natură penală cât și după săvârșirea infracțiunii și anume aceea că a lipsit nejustificat în faza de urmărire penală și s-a sustras de la judecată, că  este neșcolarizat, vârsta de 2 5 ani, fără profesie, la momentul săvârșirii faptei fiind îngrijitor de animale.

Față de acestea, instanța apreciază că reeducarea inculpatului precum și scopul sancționator și de prevenție generală al pedepsei pot fi atinse prin condamnarea acestuia la pedeapsa amenzii penale.

Așadar, inculpatul va fi condamnat la  o pedeapsă cu amendă penală în limita prevăzută de art.61 alin.4 lit.”c” Cod penal.

Inculpatului i se atrage atenția că în situația în care se sustrage cu rea-credință de la executare, față de prevederile art.63 Cod penal, riscă înlocuirea pedepsei amenzii  penale cu pedeapsa închisorii.

Procedând la judecarea acțiunii civile, formulat ă în cadrul procesului penal instanța în temeiul art.397 alin.1 Cod procedură penală, o va admite în parte și pe cale de consecință în baza art.19 Cod procedură penală raportat la art.1357 Cod civil, inculpatul va fi obligat  să plătească părții civile suma de 933,91 lei cu titlu de daune materiale și suma de 5000 lei cu titlu de daune morale , urmând a fi respinsă în rest acțiunea civilă ca  neîntemeiată.

Persoana vătămată S______ F_______, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma 933,91 lei reprezentând daune materiale și cu suma de 20.000 euro reprezentând daune morale. (f.12)

Pentru a hotărî astfel, s-a avut în vedere că în speță, sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale pentru faptă proprie, respectiv că inculpatul se face vinovat de săvârșirea faptei și anume exercitarea de violențe asupra persoanei vătămată care i-au cauzat prejudicii materiale și morale  și că există legătură de cauza litate între faptă și prejudiciu.

Caracteristica răspunderii civile este de a restabili, pe cât de exact posibil, echilibrul distrus prin daună și de a repune pe cel vătămat în situația în care s-ar fi găsit dacă actul care a produs dauna n-ar fi avut loc, astfel încât  repararea daunei să fie pe cât se poate de  egală cu integralitatea prejudiciului, fără să-l poată depăși.

Așa fiind instanța reține că daunele morale solicitate de persoana vătămată au fost mari raportat la trauma pe care a suportat-o urmare a leziunii suferite care au necesitat pentru vindecare 15 zile de îngrijiri medicale.

Ca atare acestea au fost reduse până la suma de 5.000  lei pe care instanța a apreciat-o ca fiind rezonabilă  asigurând  părții vătămate  o satisfacție echitabilă având în vedere și că scopul daunelor morale nu este acela de a conduce la o îmbogățire a victimei ci la a o repune în situația anterioară.

Cât privește daunele materiale,  acestea au fost dovedite cu înscrisurile depuse la filele 13-15 dosar.

Fiind găsit  vinovat, condamnat și obligat în parte la despăgubiri civile, în temeiul art.274 alin.1 Cod procedură penală inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 600 lei.

În temeiul acelorași considerente, în  conformitate cu  art.276 alin.2 Cod procedură penală, inculpatul va fi obligat să plătească părții civile cheltuieli  judiciare parțiale, respectiv în sumă de 2.000 lei reprezentând onorariu avocat.  (f.31)

 

 Pentru aceste motive,

În numele legii,

Hotărăște:

 

În baza art.193  aliniat 2 Cod penal  cu aplicarea art. 61 alin. 4 lit. c Cod penal, CONDAMNĂ pe inculpatul P___ D_____ (fiul lui I__ și E____, născut la data de 09.07.1992 în Municipiul Tulcea, județul Tulcea, cu domiciliul în comuna Livezile, ____________________________  M________, CNP xxxxxxxxxxxxx) la o pedeapsă de  2500 lei amendă (250 zile-amendă) pentru săvârșirea infracțiunii de „ Lovire sau alte violențe”.

Atrage atenția  inculpatului  asupra dispozițiilor  art.63 Cod penal  care reglementează înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, pentru neexecutarea cu rea credință a amenzii.

În baza art.397 alin.1 Cod procedură penală admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă S______ F_______ sens în care:

În baza art.19  Cod procedură penală raportat la art.1357 Cod civil, obligă pe inculpat să plătească părții civile suma de 933,91 lei cu titlu de daune materiale și suma de 5000 lei cu titlu de daune morale. Respinge în rest acțiunea civilă ca neîntemeiată.

În baza art. 274 alin. 1  Cod procedură penală  obligă inculpatul la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 276 alin.2  Cod procedură penală  obligă inculpatul să plătească părții civile cheltuieli judiciare  parțiale, respectiv în sumă de  2000 lei reprezentând onorariu avocat.

Cu drept de  apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din 11 iunie 2018.