Furt calificat

Hotărâre 329/2018 din 09.10.2018


Ședința publică de la  09.10.2018

Completul compus din:

P_________ C______ M_____

Grefier M_______ M_____

 

Din partea  Ministerului Public participă  dl. procuror S____ E____ E din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria D___.

Pe rol  se află judecarea cauzei penale privind pe inculpatul H__ G______ , minor la data săvârșirii faptei ,  trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de  „furt calificat” ,  art. 228  al. 1 , art. 229 alin. 1 lit b și d și alin. 2 lit b Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal  , art. 32 alin. 1 rap. la art. 228  al. 1 , art. 229 alin. 1 lit b și d și alin. 2 lit b Cod penal și art. 228  al. 1 , art. 229 alin. 1 lit b și d și alin. 2 lit b Cod penal .

La apelul nominal făcut în ședința publică prezent inculpatul H__ G______ asistat de av.  C R_____, lipsește partea civilă  N M____, prezentă partea civilă I___ N_______.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează că  prezenta cauză se află în stare de judecată.

Persoana vătămată I___ N_______ și inculpatul H__ G______, au declarat că s-au împăcat, în acest sens se procedează la consemnarea  declarațiilor, care sunt scrise pe file separate și atașate la dosar.

Constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat, președintele completului declară cercetarea judecătorească finalizată și  acordă cuvântul pentru  dezbateri pe fondul cauzei.

Reprezentantul  Parchetului solicită să se ia act de împăcarea părților și să se dispună  încetarea procesului penal, confiscarea bunurilor  corpuri delicte și obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Av.  C R_____, pentru inculpatul H__ G______ achiesează la concluziile procurorului.

Persoana vătămată I___ N_______, solicită să se dispună încetarea procesului penal.

Inculpatul H__ G______, având ultimul cuvânt solicită încetarea procesului penal.

 

I N S T A N Ț A,

 

Deliberând asupra cauzei penale de față,  constată următoarele :

 

Instanța a fost legal sesizată prin  rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria D___ emis la data de 14 martie 2018 în dosarul cu  nr. 106/P/2018, prin care s-a  dispus trimiterea în judecată  a inculpatului  H__ G______  trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de „furt calificat” ,  art. 228  al. 1 , art. 229 alin. 1 lit b și d și alin. 2 lit b Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal  , art. 32 alin. 1 rap. la art. 228  al. 1 , art. 229 alin. 1 lit b și d și alin. 2 lit b Cod penal și art. 228  al. 1 , art. 229 alin. 1 lit b și d și alin. 2 lit b Cod penal .

În actul de sesizare s-a reținut, în fapt că în cursul lunii septembrie 2017, respectiv octombrie 2017, în dauna persoanei vătămate N______ M____. Fapta inculpatului H__ G______ care, la diferite intervale de timp, respectiv în cursul lunii septembrie 2017, respectiv octombrie 2017, dar în realizarea aceleiași rezoluții, pe timp de noapte, a pătruns de două ori în locuința persoanei vătămată N______ M____, prin escaladarea gardului împrejmuitor de la stradă și apoi prin forțarea ușii de acces, de unde a sustras cabluri electrice, cauzându-i acesteia din urmă un prejudiciu în cuantum de aproximativ 6000 lei

În data de 10.02.2018 , în jurul orelor 21.45, adică pe timp de noapte, a pătruns, prin escaladarea gardului împrejmuitor de la stradă, în curtea locuinței iar apoi, prin forțarea ușii de acces, în locuința persoanei vătămate N______ M____ , unde a încercat să sustragă cabluri electrice, însă a fost surprins de martorului Palfi I___ Z_____.

În data de 31.01.2018, în jurul orelor 21.00, adică pe timp de noapte, a pătruns, prin escaladarea gardului împrejmuitor, într-o anexă a locuinței aparținând persoanei vătămate I___ N_______ , de unde a sustras mai multe cabluri electrice, cauzându-i acesteia din urmă un prejudiciu în cuantum de 500 lei

Mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale , care s-a  constatat de către judecătorul de cameră preliminară, că au fost legal administrate sunt:  proces verbal de constatare a infracțiunii flagrante ; proces verbal de cercetare a locului faptei; declarații persoană vătămată I___ N_______; declarație persoană vătămată N______ M____; declarație martor P I___ Z_____; declarație martor P L______ C______; declarație martor P______ G_______; declarație martor K_____ I___; procese verbale de reconstituire și planșe fotografice; declarații suspect H__ G______; declarație inculpat H__ G______; dovada de ridicare de la inculpat a unui clește de tăiat sârmă.

În circumstanțierea persoanei inculpatului H__ G______ s-a reținut că este cetățean român, stare civilă-necăsătorit, stagiul militar-nesatisfăcut, studii-8 clase, de profesie-muncitor construct iar locul de muncă-_____________________.

Pe parcursul urmăririi penale inculpatul a avut o atitudine sinceră, colaborând cu organele de cercetare penală și a recunoscut și regretat faptele comise.

Din fișa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale care să atragă reținerea stării de recidivă sau pluralitate intermediară.

Prin ordonanța din data de 13.02.2018, a organului de cercetare penală, s-a dispus luarea măsurii preventive privative de libertate a reținerii, față de suspectul H__ G______ pe o perioadă de 24 de ore, respectiv din data de 13.02.2018 și până în data de 14.02.2018.

În temeiul art.72 cod penal, urmează a fi scăzută din pedeapsa ce sa va aplica perioada în care inculpatul a fost supus măsurii preventive privative de libertate a reținerii.

La primul termen de judecată, înainte de citirea actului de sesizare,  fiind prezent inculpatul H__ G______ a recunoscut săvârșirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată și a fost de acord să repare prejudiciul pentru care s-au formulat constituirile de parte civilă.

Ulterior, inculpatul a depus la dosar declarația autentificată prin care partea civilă N______ M____ a declarat că a fost reparat prejudiciul civil și că s-a împăcat cu inculpatul , iar partea vătămată I___ N_______ a declarat în fața instanței că s-a împăcat cu inculpatul .

Pentru  infracțiunea  de „furt calificat” pentru care a fost trimis  în judecată inculpatul , art. 231Cod penal  prevede posibilitatea împăcării părților cu consecința înlăturării răspunderii penale.

Această împăcare a survenit în cauză , în condițiile acestui articol și a art.159 Cod penal.

Față de aceasta, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 231 alin.2 și art.159 Cod penal,  potrivit cărora  împăcarea este posibilă în cazul infracțiunilor prevăzute de art.228 alin.1 și art.229 alin.1 Cod penal înlăturând răspunderea penală,  în baza art.16 aliniat 1 lit.”g” Cod procedură penală raportat la articolele anteprecizate, se va dispune încetarea prin împăcarea părților, a procesului penal privind pe inculpatul  H__ G______ pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat în formă continuată prevăzute de art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b și d și alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art.35 al. 1  Cod penal și tentativă de  furt calificat , prev. de art. 32 rap. la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b și d și alin. 2 lit. b Cod penal  săvârșite în dauna părții civile N______ M____ și pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat prevăzute de art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b și d și alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art.35 al. 1  Cod penal și de art. 32 rap. la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b și d și alin. 2 lit. b Cod penal  săvârșite în dauna părții vătămate I___ N_______.

În conformitate cu prev.  art. 397 alin.1 Cod procedură penală , având în vedere că potrivit art.159 alin.2 cod penal  , împăcarea părților stinge acțiunea civilă , dat fiind că a fost reparat integral de către inculpat prejudiciul pentru care s-a formulat acțiunea civilă , se va constata stinsă acțiunea civilă formulată în cadrul procesului  penal de părțile civile NM____ și I___ N_______.

Art. 112 alin.1 lit. „b” Cod Penal dispune că sunt supuse confiscării speciale bunurile care au fost destinate să fie folosite sau au fost folosite , în orice mod la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. În cauza de față, inculpatul  a folosit la săvârșirea faptei de furt pentru care a fost trimis în judecată un clește de tăiat sârmă , cu mâner din plastic de culoare negru-gri, cu o lungime totală de 16,5 cm. , care a fost ridicat de către organele de cercetare penală în vederea confiscării. Fiind îndeplinite condițiile legale, instanța va dispune confiscarea specială a acestui bun.

În baza art. 275  alin.1 pct.2 lit.”d” Cod procedură penală, va fi obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de  câte 700  lei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

 

În baza  art.16 aliniat 1 lit.”g” Cod procedură penală raportat la art. 231 aliniat 2 și art.159 cod penal încetează prin împăcarea părților, procesul penal privind pe inculpatul H__ G______ (fiul lui H______ L____ și M______, născut la data de 15.03.1979 în D___, jud. T____, cu domiciliul în com. Denta, _____________________.14, jud. T____, posesor al CP, ________, nr.xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx) pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat în formă continuată prevăzute de art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b și d și alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art.35 al. 1  Cod penal și tentativă de  furt calificat , prev. de art. 32 rap. la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b și d și alin. 2 lit. b Cod penal  săvârșite în dauna părții civile N______ M____ ( CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în comuna Denta, _____________________. 85, jud. T____).

În baza  art.16 aliniat 1 lit.”g” Cod procedură penală raportat la art. 231 aliniat 2 și art.159 cod penal încetează prin împăcarea părților, procesul penal privind pe inculpatul H__ G______ pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat prevăzute de art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b și d și alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art.35 al. 1  Cod penal și de art. 32 rap. la art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b și d și alin. 2 lit. b Cod penal  săvârșite în dauna părții vătămate I___ N_______ ( CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în D___, ____________________, ____________, jud. T____).

În baza art. 397 alin.1 Cod procedură penală raportat la art.159 alin.2 cod penal  constată stinsă acțiunea civilă formulată în cadrul procesului  penal de partea civilă N______ M____ și de partea civilă I___ N_______.

În baza art. 112 alin.1 lit. „b” Cod Penal dispune confiscarea specială a următorului bun aparținând inculpatului :  un clește de tăiat sârmă, cu mâner din plastic de culoare negru-gri, cu o lungime totală de 16,5 cm., ce a fost folosit la săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

În baza art. 275  alin.1 pct.2 lit.”d” Cod procedură penală, obligă inculpatul  la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de  700 lei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din  09 octombrie  2018.

 

P_________ Grefier

C______ M_____ M_______ M_____

Domenii speta