Conducere moped fără deţinerea unui permis de conducere. Recunoaşterea învinuirii de către inculpaţi. Inexistenţa obligaţiei de a impune inculpatului prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii faţă de circumst. reale personale ale inculpatul

Sentinţă penală 569/P din 16.05.2018


Inculpaţii au recunoscut comiterea faptelor, solicitând judecarea potrivit procedurii prevăzută de art. 375 Cod procedură penală privind judecata în cazul recunoaşterii învinuirii, exclusiv pe baza mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire penală, care în speţa prezentă oferă elemente suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei.

Curtea, în consonanţă cu instanţa de fond, a apreciat că aplicarea imediată a unei pedepse nu era necesară, dar se impunea supravegherea conduitei inculpatului pe o perioadă determinată în raport de persoana inculpatului, eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, posibilităţile sale de îndreptare.

În mod corect instanţa de fond, în baza art.81 alin.1 şi 3 Cod penal, a amânat aplicarea pedepsei rezultante a închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit în condi?iile art. 84 Cod penal.

Data de la care se calculează termenul de supraveghere de 2 ani în caz de concurs de infrac?iuni conform art. 89 alin.2 teza finală Cod penal este data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat anterior amânarea aplicării pedepsei şi nu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În cauza de faţă, judecătorul fondului nu putea cunoaşte data exactă la care se împlinea termenul de supraveghere dispus de prima instanţă, fiind posibil ca acest termen să se fi împlinit.

Art. 335 alin. 1, 3 Cod penal

Art. 375 Cod procedură penală

Asupra apelului penal de faţă:

Prin sentinţa penală nr. 1659 din data de 06.12. 2017, a Judecătoriei Constanţa, în dosarul nr. …/212/2017, s-au hotărât următoarele:

,, A. Cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. proc. pen.:

Faţă de inculpaţii -

1. - [...], pentru săvârşirea infracţiunii de:

  - conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 C.pen stabileşte pedeapsa închisorii de 8 luni ;

În baza art. 83 alin. 1 C. pen. amână aplicarea pedepsei închisorii faţă de inculpatul [...], pe durata unui termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune din circumscripţia localităţii de domiciliu, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 se comunică Serviciului de Probaţiune din circumscripţia localităţii de domiciliu.

În baza art. 404 alin. 3 C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

2. - [...],  pentru săvârşirea infracţiunii de:

- conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 3 C. pen stabileşte pedeapsa închisorii de 8 luni (faptă din data de 13.12.2016).

Constată că prezenta infracţiune este comisă în concurs cu cea prin care i s-a aplicat o pedeapsă prin sentinţa penală nr. 362/2017 a Judecătoriei Constanţa definitivă prin neapelare la data de 17.04.2017 .

În baza art. 89 alin. 1 C. pen. anulează amânarea aplicării pedepsei de 8 luni stabilită prin sentinţa penală nr. 362/2017 a Judecătoriei Constanţa .

În baza art. 38 alin. 1 rap. la art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. aplică inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 8 luni la care adaugă sporul de 1/3 din pedeapsa de 8 luni stabilită prin prezenta hotărâre, in final pedeapsa stabilită inculpatului este de 10 luni şi 20 de zile .

În baza art. 83 alin. 1 C. pen. amână aplicarea pedepsei închisorii faţă de inculpatul [...], pe durata unui termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune din circumscripţia localităţii de domiciliu, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 85 alin. 2  lit. b C. pen. inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 50 de zile la Primăria / Consiliul Local [...] sau R.A Judeţeană de drumuri şi Poduri Constanţa.

În baza art. 86 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 se comunică Serviciului de Probaţiune din circumscripţia localităţii de domiciliu.

În baza art. 404 alin. 3 C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art. 272 alin. 1 C. proc. pen. acordă onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul [...], în cuantum de 690 lei, cf. del. …/2017 emisă de Baroul Constanţa, din fondurile Ministerului Justiţiei.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen. obligă inculpatul [...] la plata sumei de 700 lei şi inculpatul [...] la plata sumei de 500 lei,  cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în sedinţă publică, la data de 06.12.2017.

Pentru a pronunţa sentinţa penală menţionat Judecătoria  deliberâd,  a reţinut următoarele:

 Sesizarea instanţei :

11. La data de 21.09.2017 a fost înregistrat pe rolul instanţei rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa emis la data de 25.08.2017 în dosarul nr. …/P/2017 prin care au fost trimisi în judecată inculpatii :

- [...], pentru săvârşirea infracţiunii de:

- conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C.pen

- [...],  pentru săvârşirea infracţiunii de:

- conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 3 C.pen

12. S-a reţinut următoarea situaţie de fapt :

- inculpatul [...] în ziua de 31.12.2016, ora 17.10, a condus mopedul marca First Bike, cu nr. de înregistrare [...], pe str. … din Comuna [...], fără a poseda permis de conducere.

- inculpatul [...] în ziua de 31.12.2016, ora 17.10, a încredinţat  mopedul marca First Bike, cu nr. de înregistrare [...] numitului [...], deşi cunoştea faptul că acesta nu posedă permis de conducere.

12. În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: Proces -verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de 31.12.2016; adresă nr. 51302 din 16.06.2017 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa- S.P.C.R.P.C.Î Constanţa; declaraţii suspecti /inculpati .

13. Prin încheierea nr. 1037 din data de 25 .10. 2017 s-a dispus începerea judecăţii .

21. In cursul judecatii, inculpatii la termenul din data de 24.11.2017 au solicitat să fie judecati conform procedurii recunoaşterii învinuirii prevăzută de art. 374 alin. 4 C. proc. pen., astfel că, după ce le-au fost aduse la cunoştinţă drepturile procesuale, au fost audiati şi declaraţiile acestora au fost ataşate la dosar .

Instanţa a admis cererea inculpatilor de a se judeca potrivit procedurii simplificate .

La acelaşi termen inculpatul Duta Aurelian a depus înscrisuri în circumstanţiere .

22. Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale conform procedurii recunoaşterii învinuirii , instanţa reţine conform art. 396 alin. 10 C. proc. pen. aceeaşi situaţie de fapt ca şi în actul de sesizare :

La data de 31.12.2016, ora 17.10,  lucrătorii din cadrul Postului de Poliţie [...], aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au efectuat semnal de oprire unui mopedul marca First Bike,  cu nr. de înregistrare [...], ce circula pe str. Mare din Comuna [...], jud. Constanţa.

Procedându-se la legitimarea conducătorului, precum şi a persoanei ce ocupa locul din spate al mopedului s-a stabilit identitatea conducătorului în persoana numitului [...], precum şi a persoanei care îl însoţea în persoana numitului [...].

Aşa cum rezultă atât din procesul-verbal de constatare din data de 31.12.2016 cât şi din adresa comunicată ulterior la dosar - nr. 51302 din 16.06.2017 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa- S.P.C.R.P.C.Î, numitul [...] nu figurează ca având permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cu ocazia depistării sale şi în cadrul declaraţiilor date în calitate de suspect şi inculpat, [...] a recunoscut săvârşirea faptei cercetate.

Cu ocazia audierii în calitate de suspect şi inculpat, numitul [...] a recunoscut că a fost de acord să îl lase pe [...] să îi conducă scuterul pe care îl deţine, având nr. de înregistrare [...],până la locuinţa unui prieten comun din comuna [...], jud. Constanţa deşi cunoştea faptul că acesta nu are permis de conducere.

Situaţia de fapt astfel reţinută se probează cu procesul-verbal de constatare din data de 31.12.2016, adresa  nr. 51302 din 16.06.2017 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa- S.P.C.R.P.C.Î, , coroborate cu declaraţiile de suspect şi inculpat ale numiţilor [...] şi [...].

În cursul judecăţii inculpatii au recunoscut faptele comise.

3. Încadrare juridică.

În drept :

- fapta inculpatului [...] care în ziua de 31.12.2016, ora 17.10, condus mopedul marca First Bike, cu nr. de înregistrare [...], pe str. … din Comuna [...], fără a poseda permis de conducere, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis, prev. de art. 335 alin. 1 C.pen;

- fapta inculpatului [...] care în ziua de 31.12.2016, ora 17.10, a încredinţat  mopedul marca First Bike, cu nr. de înregistrare [...] numitului [...], deşi cunoştea faptul că acesta nu posedă permis de conducere, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis, prev. de art. 335 alin. 3 C.pen.

Raportat la dispozitiile art. 396 C. proc. pen. se constată dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există , constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, astfel că instanţa va dispune tragerea la răspundere penală .

D Individualizarea pedepselor

1. La individualizarea sancţiunii ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen. respectiv,  împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială - inculpatii au adus atingere normei de incriminare, au ignorat valorile sociale ocrotite de lege; persoana şi conduita inculpatilor - au adoptat o atitudine de colaborare, inculpatul [...] este cetăţean român, studii 11 clase, mecanic auto, conform copiei de pe cazierul judiciar nr. …/16.06.2017 nu este cunoscut cu antecedente penale, a recunoscut comiterea infracţiunii,  inculpatul [...] este cetăţean român, căsătorit, studii 10 clase, lăcătuş mecanic, din înscrisurile în circumstanţiere depuse are 3 copii, este singurul întreţinător al familiei, are achitate taxele şi impozitele.  motive pentru care cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. proc. pen. (care prevăd reducerea limitelor de pedeapsă cu 1/3 în cazul pedepsei închisorii şi 1 în cazul pedepsei amenzii) faţă de inculpatul -

A. -[...], pentru săvârşirea infracţiunii de: conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 C.pen va stabili pedeapsa închisorii de 8 luni;

În ceea ce priveşte necesitatea aplicării pedepsei, instanţa constată că, în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 83 C. pen., pedeapsa stabilită fiind mai mică de 2 ani închisoare; inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii sau s-a împlinit termenul de reabilitare; acesta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

De asemenea, se constată faptul că maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită de inculpat este de 5 ani închisoare, valoare inferioară celei de 7 ani închisoare prevăzute de art. 83 alin. 2 C. pen. iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărirea penală ori judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

În baza art. 83 alin. 1, 3 C. pen. va amâna aplicarea pedepsei închisorii, pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune din circumscripţia localităţii de domiciliu, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 se vor comunica Serviciului de Probaţiune din circumscripţia localităţii de domiciliu.

În baza art. 404 alin. 3 C. proc. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

B. [...],  pentru săvârşirea infracţiunii de:

- conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 3 C. pen va stabili pedeapsa închisorii de 8 luni (faptă din data de 13.12.2016).

Va constata că prezenta infracţiune este comisă în concurs cu cea prin care i s-a aplicat o pedeapsă prin sentinţa penală nr. 362/2017 a Judecătoriei Constanţa definitivă prin neapelare la data de 17.04.2017.

În baza art. 89 alin. 1 C. pen. va anula amânarea aplicării pedepsei de 8 luni stabilită prin sentinţa penală nr. 362/2017 a Judecătoriei Constanţa .

În baza art. 38 alin. 1 rap. la art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. va aplica inculpatului [...] pedeapsa cea mai grea de 8 luni la care adaugă sporul de 1/3 din pedeapsa de 8 luni stabilită prin prezenta hotărâre, in final pedeapsa stabilită inculpatului este de 10 luni şi 20 de zile.

Modalitatea de executare

În ceea ce priveşte necesitatea aplicării pedepsei, instanţa constată că, în cauză, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 83 C. pen., pedeapsa stabilită fiind mai mică de 2 ani închisoare; inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii sau s-a împlinit termenul de reabilitare; acesta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

De asemenea, se constată faptul că maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită de inculpat este de 5 ani închisoare, valoare inferioară celei de 7 ani închisoare prevăzute de art. 83 alin. 2 C. pen. iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărirea penală ori judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

În baza art. 83 alin.1, 3 C. pen. va amâna aplicarea pedepsei închisorii , pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune din circumscripţia localităţii de domiciliu, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 85 alin. 2  lit. b C. pen. inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 50 de zile la Primăria / Consiliul Local [...] sau R.A Judeţeană de drumuri şi Poduri Constanţa.

În baza art. 86 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 se vor comunica Serviciului de Probaţiune din circumscripţia localităţii de domiciliu.

În baza art. 404 alin. 3 C. proc. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

Împotriva sentinţei penale nr. 1659/06.12.2017 pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr. …/212/2017,  a declarat apel  Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, care  în esenţă a criticat modalitatea de motivare a hotărârii, inclusiv data de la care se calculează termenul de supraveghere pentru inculpatul [...] şi totodată s-a solicitat reindividualizarea pedepse lor aplicate inculpaţilor.

Examinând sentinţa penală apelată prin prisma criticilor formulate de apelant precum şi din oficiu, conform art. 420 C. Pr. Pen., Curtea constată că apelul formulat este  nefondat:

Prima instanţă a stabilit în mod corect starea de fapt, încadrarea juridică şi vinovăţia inculpaţilor [...] şi [...], fiind îndeplinite condiţiile pentru pronunţarea unei soluţii de condamnare.

De altfel, inculpaţii [...] şi [...], au recunoscut comiterea faptelor, solicitând judecarea potrivit procedurii prevăzută de art. 375 Cod procedură penală privind judecata în cazul recunoaşterii învinuirii, exclusiv pe baza mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire penală, care în speţa prezentă oferă elemente suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare  a cauzei.

Din probele administrate şi necontestate de inculpaţi rezultă următoarea stare de fapt,

La data de 31.12.2016, ora 17.10, inculpatul [...], a condus mopedul marca First Bike, cu nr. de înregistrare [...], pe str. … din Comuna [...], fără a poseda permis de conducere,iar fapta  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis, prev. de art. 335 alin. 1 C.pen;

La aceeaşi dată inculpatul [...] a încredinţat mopedul marca First Bike, cu nr. de înregistrare [...] inculpatului [...], deşi cunoştea faptul că acesta nu posedă permis de conducere, iar fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis, prev. de art. 335 alin. 3 C.pen.

În privinţa motivelor de apel Curtea reţine:

Conf. art. 403 Cod proc. pen. expunerea trebuie să cuprindă:

a)datele privind identitatea părţilor;

b)descrierea faptei ce face obiectul trimiterii în judecată, cu arătarea timpului şi locului unde a fost săvârşită, precum şi încadrarea juridică dată acesteia prin actul de sesizare;

c) motivarea soluţiei cu privire la latura penală, prin analiza probelor care au servit ca temei pentru soluţionarea laturii penale a cauzei şi a celor care au fost înlăturate, şi motivarea soluţiei cu privire la latura civilă a cauzei, precum şi analiza oricăror elemente de fapt pe care se sprijină soluţia dată în cauză

d)d) arătarea temeiurilor de drept care justifică soluţiile date în cauză.

e)În caz de condamnare, renunţare la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, expunerea trebuie să cuprindă fiecare faptă reţinută de instanţă în sarcina inculpatului, forma şi gradul de vinovăţie, circumstan?ele agravante sau atenuante, starea de recidivă, timpul ce se deduce din pedeapsa pronunţată, respectiv timpul care se va deduce din pedeapsa stabilită în caz de anulare sau revocare a renunţării la aplicarea pedepsei ori a amânării aplicării pedepsei, precum şi actele din care rezultă perioada ce urmează a fi dedusă

Dacă instanţa reţine în sarcina inculpatului numai o parte dintre faptele ce formează obiectul trimiterii în judecată, se va arăta în hotărâre pentru care anume fapte s-a pronunţat condamnarea ori, după caz, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei şi pentru care anume fapte, încetarea procesului penal sau achitarea.

În cazul renunţării la aplicarea pedepsei şi al amânării aplicării pedepsei, precum şi în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, se vor prezenta în hotărâre motivele care au determinat renun?area sau amânarea ori, după caz, suspendarea şi se vor arăta consecin?ele la care persoana faţă de care s-au dispus aceste soluţii se expune dacă va mai comite infrac?iuni sau, după caz, dacă nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obliga?iile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

Judecătorul fondului a respectat în totalitate dispozi?iile legale care reglementează institu?ia amânării pedepsei, a motivat în concret necesitatea aplicării art. 83 Cod penal şi faţă de împrejurările concrete ale săvârşirii infracţiunii, a apreciat că nu se impune condamnarea acestuia, ci stabilirea unei pedepse de 8 luni închisoare ocurentă cu o altă pedeapsă de 8 luni închisoare, stabilită prin sentinţa penală nr. 362/2017 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin neapelare la data de 17.04.2017. În final, inculpatului [...] i s-a aplicat o pedeapsă de 10 luni şi 20  de zile închisoare, după ce a analizat criteriile generale de individualizare prev. de art.74 Cod penal, în condiţiile în care acesta a recunoscut necondiţionat infracţiunea comisă, este cetăţean român, studii 11 clase, mecanic auto, are trei copii minori şi este singurul întreţinător al familiei. Totodată, instanţa de fond a constatat că pedeapsa stabilită este mai mică de 2 ani închisoare, nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii şi ?i-a manifestat acordul de a presta o muncă neenumerată în folosul comunităţii.

Curtea, în consonanţă cu instanţa de fond apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei inculpatului pe o perioadă determinată în raport de persoana inculpatului, eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, posibilităţile sale de îndreptare.

În consecinţă, instanţa de fond a motivat în drept şi în fapt hotărârea a cărei desfiinţare se solicită de către procuror. Totodată, a constatat că maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea prezentă este de 5 ani închisoare, iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală sau judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului. Totodată, a făcut aplicarea art.89 alin.2 Cod penal, potrivit cu care instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei rezultante dacă sunt îndeplinite condiţiile art. 83 Cod penal. Aşa cum s-a precizat mai sus, în mod corect instanţa de fond, în baza art.81 alin.1 şi 3 Cod penal, a amânat aplicarea pedepsei rezultante a închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit în condi?iile art. 84 Cod penal.

În ceea ce priveşte cel de al doilea motiv de apel, Curtea apreciază că aceste nu este întemeiat, şi anume data de la care se calculează termenul de supraveghere de 2 ani în caz de concurs de infrac?iuni conform art. 89 al.2 teza finală Cod penal este data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat anterior amânarea aplicării pedepsei şi nu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În cauza de faţă, judecătorul fondului nu putea cunoaşte data exactă la care se împlinea termenul de supraveghere dispus de prima instanţă, fiind posibil ca acest termen să se fi împlinit.

În ceea ce prive?te omisiunea instan?ei de a impune inculpatului [...] obligaţia de a presta o muncă neenumerată în folosul societă?ii, Curtea reţine că în speţa de faţă, în mod corect, instan?a de fond a apreciat că nu este necesară o asemenea obliga?ie faţă de împrejurările concrete ale săvâr?irii infrac?iunii, respectiv a condus un moped, deşi nu poseda permis de conducere, raportat la circumstan?ele reale personale ale inculpatului intimat, este tânăr, are 27 de ani, este încadrat în muncă, respectiv …, a recunoscut necondiţionat fapta comisă şi a condus mopedul pe o distanţă de cca 500 metri în localitatea [...], judeţul Constanţa şi nu posedă antecedente penale.

Faţă de cele de mai sus, Curtea, în baza art. 421 pct. 2 lit. b C. proc. pen. va respinge  apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, împotriva sentin?ei penale nr.  1659/06.12.2017 a Judecătoriei  Constanţa, ca nefondat.