Masuri preventive

Hotărâre incheiere finala din 17.12.2018


Pe rol fiind judecarea cauzei penale având ca obiect cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu o altă măsură mai ușoară, formulată de inculpatul Z.Z.cu domiciliul în localitatea .. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 3 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (modificată) privind Codul Vamal al României cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul Z.Z. în stare de arest preventiv, asistat de apărător din oficiu av. cu împuternicire avocațială la dosarul cauzei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura de citare este legal îndeplinită, s-a asigurat prezența în instanță a inculpatului, după care:

Inculpatul interpelat arată că nu dorește să dea declarație la prezentul termen de judecată.

Instanța pune în discuția părților cererea formulată de inculpatul Z.Z. privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu o altă măsură mai ușoară, înaintată spre soluționare instanței.

Av. apărător din oficiu al inculpatului solicită admiterea cererii inculpatului, întrucât cercetarea penală în cauză a fost finalizată, temeiurile avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive nu se mai mențin, iar aceasta nu se mai impune. Solicită înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatului cu măsura arestului la domiciliu, ca fiind suficientă pentru garantarea bunei desfășurări a procesului penal.

Reprezentantul Parchetului având cuvântul asupra cererii inculpatului, arată că aceasta este admisibilă, iar dacă instanța va considera, să dispună admiterea acesteia.

Inculpatul având ultimul cuvânt solicită admiterea cererii.

Instanța lasă cauza în pronunțare referitor la prezenta cerere, după care:

INSTANȚA;

Referitor la cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu o altă măsură mai ușoară, formulată de inculpatul Z.Z., constată următoarele:

Inculpatul Z.Z. a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, pentru  săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 3 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (modificată) privind Codul Vamal al României cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale în calitate de autor pentru faptele din datele de 21/22.04.2018, 25.04.2018, 30.04.2018 și 3 acte materiale în calitate de complice pentru faptele din datele de 08.02.2018, 12.04.2018, 02.05.2018) și art. 41 alin. 1 Cod penal.

Din actul de sesizare a instanței a rezultat că în perioada februarie – mai 2018, un grup de persoane, rămase neidentificate, cetăţeni moldoveni, au introdus ilegal în România, peste râul Prut, bunuri provenite din activități de contrabandă, ţigări şi substanţe anabolizante, de provenienţă Republica Moldova și, ulterior introducerii în țară, un alt grup de persoane, format din inculpaţii A.B.,M.Z.,R.P., V.G., au preluat de la malul râului Prut, în mai multe rânduri, de pe raza localităţii Drânceni, județ Vaslui şi a localităților Gorban şi Zberoaia, județ Iaşi, bunurile anterior amintite, care erau transportate de către inculpați în municipiul Iaşi şi comercializate către diferite persoane, prin evitarea plăţii taxelor datorate bugetului de stat, fapt ce a dus la obţinerea unor importante venituri nelegale.

Inculpatul Z.Z. a fost arestat preventiv prin Încheierea nr.  din a Judecătoriei Huși, menținută prin Încheierea nr. din a Tibunalului Vaslui, măsura fiind verificată periodic pe parcursul judecării cauzei, avându-se în vedere că în cauză, există suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunile pentru care este cercetat, astfel cum au fost descrise în actul de sesizare şi pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acestora, a antecedentelor penale ale inculpatului şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, menţinerea măsurii arestului preventiv fiind necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Potrivit practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului, orice măsură preventivă trebuie analizată în timp, atât la momentul iniţial cât şi ulterior, cât ea este în fiinţă, şi din punct de vedere al oportunităţii şi al proporţionalităţii, cât şi de a se asigura realizarea scopului prevăzut de lege, respectiv buna desfăşurare a procesului penal, împiedicarea sustragerii inculpatului de la judecată şi prevenirea săvârşirii unei alte infracţiuni.

Durata oricărei măsuri preventive  trebuie să fie una rezonabilă şi proporţională gradul de pericol al infracţiunilor pentru care este cercetat inculpatul şi cu persoana acestuia. În cauza de faţă inculpatul a avut o bună conduită procesuală, este arestat de o perioadă suficientă de timp şi anume de la data de 14.05.2018, astfel instanţa apreciază că perioada petrecută de inculpat în stare de arest este suficientă pentru ca acesta să conştientizeze consecinţele nerespectării obligaţiilor impuse de instanţă.

Instanţa reţine de asemenea că măsura arestului preventiv nu poate fi perpetuată la nesfârşit pentru că, fiind o măsură preventivă are caracter temporar/vremelnic, ce a fost prevăzută de legiuitor pentru a răspunde scopului menţionat la art. 136 C. pr. pen. Cum în cauză cercetarea judecătorească este de durată îndelungată având în vedere că este necesară audierea tuturor inculpaților și a martorilor, plasarea acestuia în arest la domiciliu nu ar împiedica buna desfăşurare în continuare a procesului penal, neexistând riscul ca acesta să se sustragă de la judecată sau să influenţeze martorii.

Astfel se apreciază că măsura arestării preventive nu mai este necesară, însă, raportat la faza în care se află dosarul şi la comportamentul anterior al inculpatului, respectiv faptul că acesta are antecedente penale, precum şi pentru a oferi o garanţie suplimentară asupra bunei desfăşurări a procesului penal, se impune ca restrângerea dreptului fundamental la libertate al inculpatului să fie realizată printr-o altă măsură cu un grad de ingerinţă mai scăzut, evitându-se plasarea acestuia în stare de detenţie, anterior pronunţării unei hotărâri definitive de condamnare.

În consecinţă, faţă de considerentele expuse anterior, se impune luarea, faţă de inculpat, a măsurii arestului la domiciliu.

În temeiul art. 221 alin. 1 Cod procedură penală, se va  impune inculpatului ca, pe perioada măsurii preventive a arestului la domiciliu, să nu părăsească, fără permisiunea instanței de judecată, cu excepţia prezentării în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora, imobilul unde locuieşte, situat în sat  , com. județul Iaşi.

În temeiul art. 221 alin. 2 lit. a şi b Cod procedură penală, se va impune inculpatului ca, pe perioada măsurii preventive a arestului la domiciliu, să respecte şi următoarele obligaţii:

- să se prezinte în faţa  instanţei de judecată ori a organelor de poliţie, ori de câte ori este chemat;

-să nu comunice, pe nicio cale, în mod direct sau indirect, cu martorii R.A., T.S.

În temeiul art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii preventive a arestului la domiciliu sau a obligaţiilor care îi revin pe durata acesteia, măsura respectivă poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

În temeiul art.221 alin.5 C.pr.pen., inculpatul poate părăsi imobilul unde locuieşte, situat în  sat  , com.  județul Iaşi,  pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora.

În temeiul art. 221 alin. 9 Cod procedură penală, supravegherea respectării de către inculpat a măsurii preventive a arestului la domiciliu şi a obligaţiilor care îi revin pe durata acesteia va fi încredinţată organului de poliţie în a cărui rază teritorială locuieşte, respectiv Poliţiei com.  jud.Iași.

În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

 În temeiul disp. art. 242 alin. 2 Cod de procedură penală admite cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu, formulată de inculpatul  Z.Z. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 3 cu referire la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (modificată) privind Codul Vamal al României cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale în calitate de autor pentru faptele din datele de 21/22.04.2018, 25.04.2018, 30.04.2018 și 3 acte materiale în calitate de complice pentru faptele din datele de 08.02.2018, 12.04.2018, 02.05.2018) și art. 41 alin. 1 Cod penal.

 În baza art. 362 alin.1 C.pr.pen. cu ref. la art.242 alin.2 C.pr.pen. şi art.218-222 C.pr.pen., dispune înlocuirea măsurii arestului preventiv dispusă față de inculpat prin Încheierea nr. din pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Huşi, menținută prin Încheierea nr. din a Tribunalului Vaslui, cu măsura arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile.

Dispune punerea în libertate a inculpatului  Z.Z. de sub puterea mandatului de arestare preventivă cu nr.  din emis de Judecătoria Huși, dacă nu este reținut în altă cauză.

În temeiul art. 221 alin. 1 Cod procedură penală,  impune inculpatului ca, pe perioada măsurii preventive a arestului la domiciliu, să nu părăsească, fără permisiunea instanței de judecată, cu excepţia prezentării în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora, imobilul unde locuieşte, situat în sat / com. județul Iaşi.

 În temeiul art. 221 alin. 2 lit. a şi b Cod procedură penală, se va impune inculpatului ca, pe perioada măsurii preventive a arestului la domiciliu, să respecte şi următoarele obligaţii:

- să se prezinte în faţa  instanţei de judecată ori a organelor de poliţie, ori de câte ori este chemat;

-să nu comunice, pe nicio cale, în mod direct sau indirect, cu martorii R.A., T.S.

În temeiul art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii preventive a arestului la domiciliu sau a obligaţiilor care îi revin pe durata acesteia, măsura respectivă poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

În temeiul art.221 alin.5 C.pr.pen., inculpatul poate părăsi imobilul unde locuieşte, situat în  sat / com. județul Iaşi, pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora.

În temeiul art. 221 alin. 9 Cod procedură penală, supravegherea respectării de către inculpat a măsurii preventive a arestului la domiciliu şi a obligaţiilor care îi revin pe durata acesteia va fi încredinţată organului de poliţie în a cărui rază teritorială locuieşte, respectiv Poliţiei com.  jud.Iași.

În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la  comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 17 decembrie 2018.