Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe - art. 336 alin. 1 Cod penal - Revocare amânare aplicare pedeapsă

Sentinţă penală 25 din 25.02.2019


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi cu numărul X/P/2017 din data de 03 mai 2018, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul P.G.A.G., pentru săvârşirea infracţiunii de  conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau  a altor substanţe ,  prevăzută de art. 336 alin.1  din Codul penal.

În actul de sesizare s-a reţinut în fapt că, în data de 12.02.2017 în jurul orei 03:30, inculpatul P.G.A.G. a condus autoturismul marca BMW, nr. de înmatriculare X, pe Bulevardul  Racoţeanu din oraşul Filiaşi, având o îmbibaţie alcoolică peste limita de 0,80 mg/l alcool pur  în  sânge. Urmare a acestui fapt, inculpatul P.G.A.G. a fost de acord cu solicitarea de a însoţi lucrătorii de poliţie la Spitalul Oraşului Filiaşi, unde i-au fost recoltate două probe de sânge la orele 04.05, respectiv 05.05. Totodată, în cuprinsul procesului verbal întocmit cu ocazia depistării în trafic şi a conducerii la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei s-a consemnat faptul că inculpatul P.G.A.G. a susţinut că în noaptea de 11/12.02.2017 s-a deplasat cu autoturismul marca BMW, nr. de înmatriculare X, pe bld. Racoţeanu din oraşul Filiaşi după ce în jurul orei 03.00 consumase 750 ml vin.

Din buletinul de analiză toxicologică nr. 75/2017 rezultă că inculpatul P.G.A.G. a avut la ora 04.05 o alcoolemie de 1, 25 grame la mie alcool pur în sânge, iar la ora 05.05 o alcoolemie de 1, 05 grame la mie alcool pur în sânge.

In cursul  urmăririi penale, inculpatul  a  recunoscut şi  regretat fapta săvârşită.

Situaţia de fapt mai sus menţionată s-a dovedit pe baza următoarelor mijloace de probă: proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante (filele 9, 10, 11);print alcooltest (fila 12);proces verbal de recoltare probe biologice şi fişă examen clinic (filele 18, 19); captură fotografii radar (fila 22); buletin de analiză toxicologică nr. 75/2017 (fila 23);declaraţie martor L.I.L. (fila 24);declaraţii suspect/inculpat P.G.A.G. (filele 27 - 32).

Potrivit art. 344 alin. 2 C.p.p., la data de 09.05.2018, s-a constatat comunicarea către inculpatul P.G.A.G. a unei copii certificate a rechizitoriului, aducându-i-se la cunoştinţă obiectul procedurii de cameră preliminară  şi stabilindu-se un termen de 20 zile, până la expirarea căruia inculpatul are posibilitatea de a formula în scris cereri  şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Inculpatul nu a formulat cereri şi excepţii în termenul acordat; prin încheierea din 06.06.2018, judecătorul de cameră preliminară  a constatat  legalitatea sesizării instanţei, potrivit art. 346 alin. 1 C.p.p., dispunând începerea judecării cauzei.

La termenul de judecată din 28.01.2019, inculpatul prin apărătorul  ales  M.M.I. a depus la dosar o declaraţie notarială extrajudiciară (f.23) prin care a  declarat că recunoaşte în totalitate şi  regretă  faptele comise aşa cum  au  fost  descrise în actul  de  sesizare al instanţei  (rechizitoriu) şi solicită ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte. A mai menţionat că, în situaţia în care va fi  găsit vinovat, este  de acord să presteze muncă  neremunerată în folosul  comunităţii.

Totodată  a arătat că nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere .

Instanţa a încuviinţat şi  administrat  în cauză proba cu înscrisurile  în  circumstanţiere.

La solicitarea instanţei, I.P.J. Dolj  a înaintat copie  de pe cazierul judiciar  privind pe inculpatul  P.G.A.G. (fila nr. 12 dosar).

De asemenea, tot la solicitarea instanţei,  Judecătoria  Craiova, judeţul  Dolj  a înaintat, în copie,  certificată pentru  conformitate cu originalul, sentinţa penală nr. 3450 din 13.10.2016 pronunţată în dosarul nr. 17202/215/2016, cu menţiunea rămânerii  definitive.

 Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa constată următoarea situaţie de fapt:

La data de  12.02.2017, orele 03:30, organele  de poliţie  din cadrul  Poliţiei  oraşului  Filiaşi în timp  ce supravegheau şi controlau traficul  rutier pe bulevardul  Racoţeanu din oraşul  Filiaşi au oprit pentru  control autoturismul marca BMW cu numărul  de înmatriculare  X în care  se aflau  două persoane de  sex masculin , in urma identificării în baza  cărţii  de identitate a conducătorului  auto constatându-se că  se numeste P.G.A.G.  şi  este posesor  al permisului  de conducere  categoria  B.

Constatând că  acesta emana un puternic miros  de alcool, agentii  de poliţie l-au testat  cu  aparatul  etilotest care la testul cu numărul  00287 a indicat o valoare  de 0,73 mg/l alcool pur în aerul  expirat, împrejurare în care, inculpatul  a fost condus  de  către  organele  de poliţie la  Spitalul  Filişanilor unde i s-au  recoltat două mostre  de sânge în vederea  stabilirii alcoolemiei.

Inculpatul  a  recunoscut săvârşirea  faptei , declarând că în data de 11.02.2017, în jurul orelor  22:00 în timp  ce  se afla la domiciliul  său împreună cu numitul  L.I.L. a discutat telefonic cu  fete din oraşul Filiaşi şi  au  stabilit cu  acestea să se întâlnească în jurul orei 24:00 în oraşul  Filiaşi, motiv pentru care  a mers împreună cu prietenul său la domiciliul  acestora, conducând autoturismul  marca  BMW cu numărul  de înmatriculare  X. La domiciliul fetelor,  în intervalul orar 24:00-01:00  a consumat cantitatea  de  1 litru  de bere  cu  alcool, iar în jurul orei 03:20 a condus autoturismul pe bulevardul  Racoţeanu din oraşul  Filiaşi cu intenţia  de  a ajunge la un magazin pentru  a-şi cumpăra ţigări, moment în care  a fost oprit  de un  agent  de poliţie care l-a testat cu aparatul  etilotest,  reieşind valoarea de 0,73 mg/l alcool pur în aerul  expirat.

S-a reţinut că, potrivit  Buletinului  de  Analiză Toxicologică nr.75/2017 inculpatul  a avut  la prima mostră de sânge  recoltată la ora 04:05 o alcoolemie  de 1,25 g%0 şi la  a doua mostră de sânge  recoltată la ora 05:05 o alcoolemie  de  1,05 gr%0.

Fiind audiat în cursul urmăririi penale, martorul L.I.L. a confirmat cele  declarate  de către inculpat.

Starea de fapt reţinută este confirmată de recunoaşterea inculpatului şi de înscrisurile aflate la dosarul de urmărire penală, anume: proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante ;print alcooltest; proces verbal de recoltare probe biologice şi fişă examen clinic ; captură fotografii radar ; buletin de analiză toxicologică nr. 75/2017; declaraţie martor L.I.L.; declaraţii suspect/inculpat P.G.A.G.

Faţă de cele expuse mai sus, în drept, fapta inculpatului P.G.A.G., care în data de 12.02.2017 a condus autoturismul marca BMW, nr. de înmatriculare X, pe bld. Racoţeanu din oraşul Filiaşi, jud. Dolj, având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste  limita de 0, 80 mg/l alcool pur în sânge, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal. 

Se constată că prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut săvârşirea faptei în stare de recidivă, conform art. 41 alin.1 din Codul Penal, numai că în conformitate cu dispoziţiile sentinţei anterioare nr. 3450/13.10.2016 pronunţată în dosar nr. 1702/215/2016 al Judecătoriei Craiova, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii  de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului  sau  a altor substanţe, prevăzută de  art.  336  alin.1  Cod penal cu amânarea aplicării pedepsei de unde rezultă că  sunt îndeplinite condiţiile art. 41 alin. 1 Cod penal, care prevede ca săvârşirea noii infracţiuni să aibă loc după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an.

 La individualizarea sancţiunii şi proporţionalizarea acesteia, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 74 alin. 1 Noul Cod Penal, în conformitate cu care stabilirea pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii şi periculozitatea infractorului care se evaluează în funcţie de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe produse, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Astfel, vor fi avute în vedere dispoziţiile din partea generală a Codului penal privind, concursul de infracţiuni, limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunile reţinute, relaţiile sociale încălcate. De asemenea instanţa va avea în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatului care are antecedente penale, de atitudinea procesuală a inculpatului care a recunoscut săvârşirea infracţiunii.

În continuare, constatând că infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului există, că a fost săvârşită de acesta cu vinovăţia specifică, în baza art. 336 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 375 alin. 1 şi  2 Cod penal, rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna inculpatul P.G.A.G., la pedeapsa închisorii de 8 luni.

  În temeiul art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Noul Cod penal, cu aplicarea art. 88 alin.3 Cod penal, va revoca amânarea aplicării pedepsei  de 10 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 3450/13.10.2016 a Judecătoriei Craiova, pronunţată în dosar nr. 17202/215/2016 pentru săvârşirea infracţiunii  de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută  de art.  336 alin.1 Cod penal.

În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C. pen., i se va interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a conduce orice categorie de vehicule pentru care legea impune obligativitatea deţinerii permisului de conducere, pe o perioadă de 1 an şi 6 luni după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C. pen., i se va  interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a conduce orice categorie de vehicule pentru care legea impune obligativitatea deţinerii permisului de conducere, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Instanţa constată că fapta dedusă judecătii este săvârşită în cursul termenului de supraveghere de 2 ani stabilit pentru amânarea aplicării pedepsei dispusă faţă de inculpat prin sentinţa penală nr. 3450/13.10.2016 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la data de 10.11.2016.

În atare situaţie, în baza art.88 alin. 3 Cod penal, instanţa va revoca amânarea aplicării pedepsei de 10 luni închisoare dispusă prin sentinţa penală nr. 3450/13.10.2016 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la data de 10.11.2016 şi prin urmare, va dispune  condamnarea inculpatului la pedeapsa de 10 luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 1 C.p., pedeasă pe care inculpatul o execută.

În baza art. 38 alin. 1 NCP şi art. 39 lit. b NCP, art. 88 alin. 3 Cod penal, va  contopi pedeapsa aplicată anterior, stabilind  pedeapsa rezultantă de 1 an şi 20 zile închisoare (pedeapsa cea mai mare – 10 luni la care adaugă un spor de o treime (80 de zile) din cealaltă pedeapsă stabilită - 8 luni), urmând ca inculpatul  să execute pedeapsa de 1 an şi 20 zile închisoare în regim de detenţie.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a din Codul penal rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C. pen., i  se va interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a conduce orice categorie de vehicule pentru care legea impune obligativitatea deţinerii permisului de conducere, pe o perioadă de 1 an şi 6 luni după executarea pedepsei rezultante a închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art. 45 alin. 5 din Codul penal rap. la art. 65 alin. 1 şi art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i C. pen., i se va interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a conduce orice categorie de vehicule pentru care legea impune obligativitatea deţinerii permisului de conducere, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, va obliga pe inculpat la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat( din care  400 lei avansată în faza de urmărire penală).