Săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală prevăzută de art. 219 C.pen. cu schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. (1) și (2) lit. c) C.pen. în infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri.

Sentinţă penală 1577 din 23.10.2018


Obiect – săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală prevăzută de art. 219 C.pen. cu schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. (1) și (2) lit. c) C.pen. în infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri, prevăzută de art. 375 C.pen.

Cuprins pe materii : Drept penal. Agresiune sexuală. Ultraj contra bunelor moravuri. Schimbarea încadrării juridice. Pedepse.

Index alfabetic :

-Agresiune sexuală

-Ultraj contra bunelor moravuri

-Schimbarea încadrării juridice

-Condamnare – suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Soluția dispusă:

Instanţa de fond, prin sentinţa penală nr. 1577/23.10.2018 a Judecătoriei Galaţi a dispus următoarele:

În temeiul art. 386 alin. (1) C.proc.pen., dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inculpatului X, din infracțiunea de agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. 1 și 2 lit. c) C.pen. în infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri, prevăzută de art. 375 C.pen.

Condamnă pe inculpatul X la o pedeapsă de 1 (un) an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, faptă prevăzută de art. 375 C.pen. cu aplicarea art. 396 al. 10 C.proc.pen. (faptă din data de 30.01.2018).

În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului X pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) și b (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) C.pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii.

Potrivit art. 65 alin 1 C.pen., aplică inculpatului X pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.pen., a căror exercitare a fost interzisă ca şi pedeapsă complementară.

În temeiul art. 72 alin. 1 C.pen., scade din pedeapsa aplicată, perioada reținerii din data de 02.02.2018, precum și durata arestului preventiv și a arestului la domiciliu de la 03.02.2018 la zi.

În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen..

În baza art. 93 alin. 1 C.pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Galați, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 C.pen., impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să execute următoarea obligaţie:

a)să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Galaţi sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Municipiului Galați sau al Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei”Galați, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, sub coordonarea Serviciului de Probațiune Galați, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

În temeiul art. 399 alin. 1 C.proc.pen. în referire la art. 241 alin. 11 lit. a C.proc.pen., constată încetată de drept măsura preventivă a arestului la domiciliu luată față de inculpat.

Constată că persoana vătămată Y, prin reprezentantul legal Z, nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d C.proc.pen. în referire la art. 109 alin. 1 C.pen., dispune obligarea la tratament medical a inculpatului X până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.

Potrivit art. 272 al. 1 C.proc.pen., onorariul parțial al avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat în cursul judecății, în sumă de 300 de lei (avocat A), onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru persoana vătămată în cursul judecății, în sumă de 195 de lei (avocat B), onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru persoana vătămată în cursul urmăririi penale, în sumă de 195 de lei (avocat C) și onorariul avocatului desemnat din oficiu, în cursul urmăririi penale, pentru inculpat, în sumă de 520 de lei (avocat D), vor fi avansate din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Galaţi.

În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpatul X la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 85 lei este aferentă fazei de urmărire penală.

 Executorie cu privire la măsura preventivă, potrivit art. 399 alin. 4 C.proc.pen..

 

Rezumatul hotărârii

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că din mijloacele de probă administrate în cauză coroborate cu recunoașterea faptei de către inculpatul X rezultă, dincolo de orice îndoială, că inculpatul X, în cursul zilei de 30.01.2018, a exercitat, în aceeaşi împrejurare, împotriva persoanei vătămate Y, în vârstă de 16 ani - profitând în mod flagrant de neputinţa acesteia de a-şi exprima voinţa ori de a se apăra - acte de natură sexuală, concretizate în expunerea privirii acesteia a organului lui sexual şi efectuării de gesturi explicite de masturbare, pe parcursul intervalului de timp în care aceştia se aflau în liftul unei scări de bloc. Fapta astfel reţinută a fost încadrată juridic în faza de urmărire penală în infracţiunea de agresiune sexuală.

În ceea ce privește schimbarea încadrării juridice, s-a reținut că agresiunea sexuală, sub aspectul elementului material constă în întreținerea unui act de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218 C.pen., cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, elementul material presupunând în mod absolut un contact fizic al victimei sau cu victima infracțiunii, săvârșit în contextul textului incriminator, respectiv prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, corpul victimei reprezentând, întotdeauna, obiectul material al acestei infracțiuni.

Analizând actele existente în dosarul cauzei, instanța reține că acțiunile întreprinse de inculpatul X nu au implicat în nici un mod un contact fizic al persoanei vătămate și prin urmare nu întrunesc cerința elementului material al infracțiunii de agresiune sexuală, respectiv aceea de a se fi comis un act de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218. Acțiunile inculpatului îndeplinesc caracteristicile unor acte de exhibare a organului genital (scoaterea penisului din pantaloni) și de natură sexuală explicite (masturbarea), însă aceste acțiuni, nu au implicat, în nici un mod, un contact fizic al persoanei vătămate. În concret, actele de natură sexuală ale inculpatului nu întrunesc cerința de a fi fost săvârșite cu o persoană, ci au fost realizate în prezența unei persoane, condiția nefiind însă suficientă pentru realizarea elementului material al infracțiunii prevăzute de art. 219 Cod penal. Față de această situație, instanța reține că faptele pentru care a fost trimis în judecată inculpatul nu se pot circumscrie tipicității obiective a infracțiunii de agresiune sexuală, lipsind atât elementul material cât și obiectul material.

Având în vedere că inculpatul și-a exhibat organul genital și s-a masturbat în prezența persoanei vătămate într-un lift amplasat într-o scară de bloc, se impune concluzia că faptele acestuia întrunesc elementele de tipicitate specifice infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, faptă prevăzută de art. 375 Cod penal. Scara blocului, chiar dacă ușa de acces este prevăzută cu sistem interfon și liftul amplasat în acest spațiu, întrunesc cerința locului public așa cum este definit de art. 184 alin.  lit. a Cod penal, deoarece ambele au menirea, prin natura și destinația lor, de a asigura accesul oricărei persoane către apartamentele locatarilor din imobilul respectiv.

Pentru aceste considerente, în instanța a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inculpatului, din infracțiunea de agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. 1 și 2 lit. c C.pen în infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri, prevăzută de art. 375 C.pen.

Sub aspectul individualizării pedepsei, instanța a considerat că o pedeapsă cu închisoarea constituie un mijloc apt de reeducare a inculpatului, astfel încât să se formeze o atitudine corectă faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială, și în consecinţă a dispus condamnarea inculpatului la o pedeapsă de 1 (un) an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, faptă prevăzută de art. 375 Cod penal cu aplicarea art. 396 al. 10 Cod procedură penală (faptă din data de 30.01.2018). În ceea ce privește individualizarea judiciară a modalității de executare a pedepsei, având în vedere situaţia de fapt reţinută, dar şi persoana inculpatului, instanţa a apreciat că scopul şi funcţiile pedepsei ce va fi aplicată acestuia în prezenta cauză, pot fi atinse şi fără privarea sa efectivă de libertate, în baza art. 91 Cod penal, instanța dispunând suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen.

Căi de atac

Împotriva acestei sentinţe penale, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, sub aspectul nelegalităţii şi netemeiniciei, invocând nelegala schimbare a încadrării juridice a faptei pentru care a fost cercetat inculpatul X din infracţiunea de agresiune sexuală în infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri, fără ca  părţile să poată pună concluzii în privinţa acestui aspect. În continuare, se arată că în mod greşit s-a apreciat că fapta săvârşită de către inculpat întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri, din modalitatea de săvârşire a faptei rezultând fără dubiu că persoana vătămată a fost forţată să asiste la activitatea sexuală a inculpatului.

Soluţia instanţei de apel 

Apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi a fost respins ca nefondat, stabilindu-se că fapta astfel comisă întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, prevăzută de art. 375 Cod penal. De asemenea, s-a reținut că nefondată apare şi critica Parchetului cu privire la omisiunea instanţei de fond de a pune în discuţia părţilor schimbarea de încadrare juridică a faptei întrucât prin schimbarea încadrării juridice a faptei nu au fost vătămate drepturile părţilor, cu atât mai mult cu cât noua încadrare juridică profită inculpatului şi nu lezează drepturile persoanei vătămate.

Problema de drept

Schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de agresiune sexuală în infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri a fost dispusă întrucât sub aspectul laturii obiective a infracțiunii de agresiune sexuală, prevederile art. 218 C.pen. impun ca elementul material să implice, în mod absolut, un contact fizic al victimei sau cu victima infracțiunii, sâvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, corpul victimei reprezentând, întotdeauna, obiectul material al acestei infracțiuni, aspect ce nu rezultă din probele administrate în cauză, fapta întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. De asemenea, relevant este și faptul că scara blocului este asimilată unui loc public, chiar dacă ușa de acces este prevăzută cu sistem interfon și liftul amplasat în acest spațiu, deoarece ambele au menirea, prin natura și destinația lor, de a asigura accesul oricărei persoane către apartamentele locatarilor din imobilul respectiv.