Incuviintare legaturi personale cu minorul. Analiza cererii raportat si la incidenta art. 8 cedo privind dreptul la viata de familie.

Sentinţă civilă 665 din 20.08.2019


Asupra cererii de ordonanta presedintiala de fata:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Corabia sub numarul (…) reclamanta  XL a chemat in judecata pe paratul LX, solicitand instantei pe cale de ordonanta presedintiale, sa se dispuna, de urgenta, fara somatie stabilirea unui program de mentinere legaturi personale cu minorul A, program provizoriu pana la solutionarea dosarului de fond nr.(…) avand ca obiect divort si stabilirea locuintei minorului, dosarul fiind in faza procedurii de regularizare la Tribunalul Olt; suplinirea consimtamantului tatalui in vederea intocmirii si eliberarii pasaportului pentru minor; suplinirea consimtamantului tatalui in vederea deplasarii minorului in strainatate, respectiv la domiciliul mamei din Spania, pentru perioada vacantei de vara precum si in celelalte perioade stabilite pentru programul de mentinere a legaturilor personale cu minorul.

Reclamanta solicita ca programul pentru care se solicita incuviintarea instantei sa fie urmatorul: permiterea discutiilor telefonice zilnice cu minorul intre orele 18-2000, luarea minorului din domiciliul paratului si ducerea in domiciliul reclamantei sau in orice alt loc unde mama va dori in Romania si in strainatate in perioada(…); o saptamana in vacanta de iarna si primavara, alternativ ca ambii parinti sa petreaca sarbatorile de iarna si Pascale.

Se solicita totodata ca pentru perioadele anterior mentionate sa se dispuna suplinirea consimtamantului paratului pentru deplasarea in strainatate a minorului impreuna cu mama, cu obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii, reclamanta arata ca, potrivit prevederilor art.18 alin.2 din legea nr. 272/2004, deplasarea copiilor in tara si in strainatate se realizeaza cu instiintarea si acordul ambilor parinti, orice neintelegeri intre parinti cu privire la exprimarea acestui acord se solutioneaza de catre instanta de judecata, iar conform disp.art.30 alin.1 lit.b din legea nr. 248/2005, minorilor li se permite iesirea din tara numai daca sunt insotiti de o persoana majora si, in sitiuatia in care calatoreste impreuna cu unul dintre parinti, numai daca parintele insotitor prezinta o declaratie a celuilalt parinte din care sa rezulte acordul sau cu privire la efectuarea calatoriei respective in statul sau statele de destinatie, precum si cu priire la perioada acesteia.

Conform prevederilor art.20 alin.22din legea nr. 257/2013, pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului in situatia in care, din orice motiv, un parinte nu-si exprima vointa pentru luarea deciziilor privind copilul, acestea se iau de catre parintele cu care copilul locuieste, cu exceptia situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al copilului. Ordonanta presedintiala este o procedura speciala reglementata de disp.art.997 C.p.civila, in temeiul careia instanta de judecata poate lua masuri vremelnice in cazuri urgente, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea recupera, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Reclamanta apreciaza ca cererea sa indeplineste conditiile de admisibilitate prev.de art.997 C.p.civila, iar paratul a fost notificat in acest sens.

Se mai arata in cererea formulata ca prin sentinta civila nr. (…) pronuntata de judecatoria Corabia in dosarul nr. (….)locuinta minorului s-a stabilit la tata, s-a dispus ca exercitata autoritatii parintesti sa se efectueze in comun de ambii parinti, inardosarul se afla in faza de apel la Tribunalul Olt.

Se mai arata in cererea formulata, ca pe rolul acestei instante s-a mai depus o cerere prin care s-a solicitat stabilirea unui program de mentinere a legaturilor personale cu minorul pana la solutionarea dosarului de divort si pentru suplinirea consimtamantului tatalui in vederea intocmirii si eliberarii pasaportului minorului si a deplasarii acestuia in strainatate cu mama sa.

Paratul a fost notificat in sensul prezentarii la notar pentru a-si da acordul, insa acesta a refuzat.

Conform art.14 din Legea nr.272/2004, copilul are dreptul de a avea legaturi persoane si directe cu parintii, rudele , precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament. Numai altfel poate fi respectat interesul superior al copilului, dreptul acestuia de a se bucura de familie, de grija si afectiunea ambilor parinti care trebuie sa contribuie impreuna la dezvoltarea armonioasa a viitorului adult si formarea si mentinerea unui psihic echilibrat, conduita dominata de resentimente putand influenta dezvoltarea afectiv-emotionala a copiilor, echilibrul de formare si asa afectat de separarea parintilor.

Se mai arata totodata in cerea formulata, faptul ca pentru a fi admisibila, cererea trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate speciale reglementate de art.997 C.p.civila, repectiv:urgenta, avand in vedere imposibilitatea reclamantei de a mentine legatura cu minorul, prin impiedicarea de catre parat; caracterul vremelnic, conditie indeplinita cu atat mai mult cu cat exista un litogiu asupra fondului cauzei care vizeaza pastrarea legaturilor personale cu minorul, in conditiile in care N.C.P.civila nu mai reglementeaza obligativitatea unui proces asupra fondului care sa se poarte paralel cu ordonanta presedintiala; neprejudecarea fondului-conditie indeplinita pentru ca si in acest caz se examineaza numai dreptul parintelui despartit de copilul sau, dar si dreptul minorului de a pastra legaturi cu ambii parinti.

In drept, au fost invocate disp art. 997-999 cod procedura civila, art.401 Cod civil si Legea nr. 272/2004

In dovedirea cererii, reclamanta a solicitat proba cu inscrisuri.

Cererea a fost legal timbrata conform dovezii de la fila 17 din dosar.

Primul termen de judecata a fost stabilita la data de (…) pentru cand s-a dispus citarea partilor, paratul cu copie de pe cerere si inscriurie atasate si mentiunea de a se prezenta personal la interogatoriu si de a prezenta probele de care intelege sa se foloseasca.

Paratul nu a formulat intampinare in cauza.

In cursul cecetarii judecatoreti instanta a incuviintat pentru reclamanta proba cu inscrisurile depuse la dosar si interogatoriul paratului  iar pentru parat proba testimoniala cu martora O, declaratia acesteia data sub prestare de juramant fiind consemnata si  atasata  la dosar.

La termenul din data de (…) nemaifiind alte cereri de formulat sau incidente de solutionat instanta a declarat inchisa cercetarea judecatoreasca si a acordat cuvantul in dezbateri  partilor prezente, dupa care a ramas in pronuntare si avand nevoie de timp pentru a delibera a amanat pronuntarea la data de  (…).

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarea situatie :

In fapt, la data de  (…) s-a nascut minorul A , avand ca mama pe reclamanta XL si ca tata pe paratul LX.

Prin sentinta civila nr. (…) pronuntata de Judecatoria Corabia in dosarul nr. (…)instanta a dispus desfacerea casatoriei dintre reclamanta si parat, din culpa ambilor soti.

Prin aceeasi hotarare s-a dispus ca autoritatea parinteasca fata de  minorul A sa se exercite in comun de ambii parinti, locuinta  acestuia fiind stabilita la tata.

Impotriva acestei sentinte, partile au declarat apel,  nesolutionat pana la aceasta data.

In drept, potrivit art. 997 c.pr. civ. „ instanta de judecata stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul executarii”.

Pornind de la aceste considerente si analizand cererea reclamantei instanta apreciaza ca solicitarea acesteia in sensul de a se stabili pe cale de ordonanta presedintiala dreptul de a avea legaturi personale cu minorul A , rezultat din relatia de casatorie cu paratul este pe deplin intemeiata, in cauza fiind indeplinite toate cele trei conditii esentiale ordonantei presedintiale.

Astfel referitor la caracterul urgent al masurii  se constata ca acesta rezulta din necesitatea pastrarii dreptului reclamantei si al copilului sau, de a avea legaturi personale, astfel cum acesta este reglementat de art. 262 alin.2 c. civ. si art. 17 alin.1 din legea 272/2004 de, drept care in prezent nu se exercita in conditii de normalitate, avand in vedere relatiile tensionate dintre reclamanta si parat,  aspect confirmat si de martora audiata in cauza.

Urgenta masurii se justifica si prin faptul ca prin intarzierea  luarii unei masuri provizorii, relatia dintre mama si  copilul sau,  s-ar pagubi,  fiind evident ca o relatie fireasca ce presupune contact direct, comunicare libera, impartasirea sentimentelor, a dorintelor si a gandurilor,  daca nu se manifesta cu o anumita regularitate se degradeaza in timp. Ori o astfel de imprejurare este in mod evident de natura sa afecteze crestere si dezvoltarea armonioasa a  minorului, fiind evident ca un copil nu  poate fi echilibrat emotional si nu se poate dezvolta armonios decat avand alaturi ambii parinti.

 Mai departe, instanta apreciaza ca este atat in interesul superior al minorului dar si al parintelui la care acesta nu locuieste, de a avea dreptul la o viata de familie, deziderat care se poate  obtine numai prin mentinerea legaturilor personale in mod efectiv, fara vreo ingerinta din partea celuilalt parinte, astfel incat impiedicarea sau limitarea legaturilor firesti dintre parinte si copil, este de natura sa afecteze dreptul la viata de familie, garantat de art. 8 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale.

Cu privire la raporturile dintre parinti si copii instanta europeana a decis ca notiunea de familie avuta in vedere de art. 8 are drept consecinta ca un copil care s-a nascut dintr-o asemenea uniune juridica este inserat de plin drept in cadrul ei . Aceasta inseamna ca din momentul nasterii sale exista intre copil si parintii sai o legatura constitutiva de viata de familie, iar eventualele evenimente ulterioare nu o pot distruge decat in circumstante exceptionale.

 In  contextul celor mai sus aratate instanta apreciaza ca legaturile personale intre parinte si copilul sau reprezinta un element fundamental al vietii de familie, chiar daca relatia dintre parinti s-a rupt iar o eventuala solutie de natura a impiedica, chiar si provizoriu, pana la solutionarea pe fond a dosarului nr. (…) inregistrat la Judecatoria Corabia, o asemenea relatie constituie o ingerinta in dreptul la viata de familie, protejat de art. 8 din Conventie.

 Pentru aceste considerente instanta apreciaza ca se impune recunoasterea cu caracter provizoriu a dreptului mamei de a avea legaturi personale cu fiul sau, modalitatea in care se va exercita acest drept, urmand a fi stabilita de instanta in cele ce urmeaza, tinand cont cu prioritate de interesul superior al minorului, care potrivit art. 2 alin.4 din legea 272/2004, republicata, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, trebuie sa prevaleze si in cauzele solutionate de instantele judecatoresti.

Instanta apreciaza ca  prin stabilirea in mod provizoriu, a dreptului mamei de a avea legaturi  cu fiul sau prin  discutii telefonice zilnice in intervalul orar 18 00 - 2000 si intalniri  in fiecare zi de sambata, in intervalul orar 1000  - 1900, cu posibilitatea de a merge in parc, locuri de joaca si de a participa impreuna la diverse activitati recreative, cu obligatia mamei de a lua minorul de la domiciliul tatalui parat si de a-l  inapoia la sfarsitul programului de vizita, se asigura legatura fireasca dintre mama si copilul sau, componenta a unei vieti normale de familie. Masura se apreciaza ca fiind si in interesul minorului  care nu trebuie sa faca eforturi mai mari decat cele  posibile varstei sale si  care, la varsta de 10 ani, are nevoie de un mediu social  stabil, pentru o dezvoltare normala.

Relativ la modalitatea solicitata de reclamanta, de a avea legaturi personale cu fiul sau,  in sensul de a lua minorul si in resedinta acesteia din Spania, instanta apreciaza  ca pentru a se putea aprecia in mod real  asupra temeiniciei cererii si din perspectiva interesului superior al copilului, se impune administrarea unui probatoriu mai complex, printre care si o ancheta psihosociala la locuita mamei din Spania, care nu poate fi administrata in procedura ordonantei presedintiale, dat fiind caracterul urgent cu care aceasta cerere se judeca.

Mai mult, administrarea unui probatoriu complex in procedura ordonantei presedintiale, nu este permis, fiind de natura a prejudeca pe fond cauza, intrucat verificarea oportunitatii masurii in modalitatea solicitata de reclamanta, duce la rezolvarea definitiva a neintelegerilor dintre parti, fiind dezlegate problemele ce tin de dreptul mamei de a avea legaturi personale cu minorul pe tot timpul anului, inclusiv in perioada vacantelor de iarna si primavara, ceea ce nu este posibil pe calea ordonantei presedintiale.

In aceasi masura se apreciaza ca solicitarea privind suplinirea acordului tatalui pentru eliberarea pasaportului minorului, in vederea deplasarii acestuia in Spania, nu poate fi solutionata pe cale de ordonanta presedentiala, intrucat pe de-o parte, minorul in prezent locuieste in Romania, la tata,  astfel ca nu s-a dovedit existenta unei situatii de urgenta care sa justifice masura solicitata, mama avand posibilitatea de a pastra contacte directe cu fiul sau in scopul pastrarii unei legaturi firesti si prin alta modalitatea decat deplasarea minorului in afara tarii, la resedinta acesteia din Spania.

Prin modalitatea incuviintata de instanta, se apreciaza ca este indeplinita si conditia nerejudecarii fondului intrucat prin masurile provizorii  dispuse instanta nu rezolva litigiul in fond  si doar stabilind ca in favoarea reclamantei exista aparenta de drept,  ii recunoaste acesteia dreptul de avea legaturi personale imediate cu  fiul sau intr-o modalitate  usor de acceptat si de minor, nefiind nevoie de eforturi  prea mari din partea acestuia care ii afecteze dezvoltarea normala.

 Prin stabilirea unei zile din saptamana in care mama poate sa se intalneasca cu minorul, se considera ca se asigura si pentru aceasta un cadru flexibil pentru exercitarea dreptului de a avea legaturi cu fiul sau, intrucat si in situatia in care aceasta va pleca din tara, pe langa discutiile telefonice zilnice permise in intervalul 1600 – 1800 , la orice revenire in tara, in ziua stabilita de instanta, aceasta se poate intalni cu minorul pentru a petrece timp impreuna.

Cu privire la caracterul vremelnic instanta  apreciaza ca masura  dispusa de instanta pe cale de ordonanta presedintiala urmeaza sa isi produca efectul pana la rezolvarea in fond a litigiului,  ce face obiectul dosarului nr.(…), inregistrat pe rolul Judecatoriei Corabia.

Pentru aceste considerente instanta apreciaza ca impedimentul in exercitarea drepturilor conferite de legea 272/2004 se impune a fi inlaturat in procedura ordonantei presedintiale, motiv pentru care apreciind intemeiata  in parte actiunea reclamantei o va admite.

In contextul celor mai sus expuse, in temeiul art. 997 c.pr. civ., instanta va admite in parte cererea formulata de reclamanta reclamanta  XL in contradictoriu cu paratul LX avand ca obiect „ ordonanta presedintiala” si va stabili provizoriu dreptul reclamantei de a avea legaturi personale cu minorul A, nascut la data de (…) prin  discutii telefonice zilnice cu  acesta in intervalul orar 18 00 - 2000 si intalniri  in fiecare zi de sambata, in intervalul orar 1000  - 1900, cu posibilitatea de a merge in parc, locuri de joaca si de a participa impreuna la diverse activitati recreative, cu obligatia mamei de a lua minorul de la domiciliul tatalui parat si de a-l  inapoia la sfarsitul programului de vizita.

Relativ la solicitarea paratului in sensul obligarii reclamantei la plata cheltuielilor de judecata  constand in onorariu avocat, in cuantum de  1500 lei, instanta  constata ca potrivit art. 453 alin.2 c.pr. civ. “cand cererea a fost admisa numai in parte, judecatorii vor stabili masura in care fiecare dintre parti poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecata”.

Intrucat actiunea reclamantei a fost admisa in parte si constatand ca paratul, pentru a se apara  in caza a efectuat cheltuieli in cuantum de  1500 lei, potrivit chitantei nr. (…) reprezentand onorariu avocat, raportat la pretentiile admise reclamantei apreciaza ca se impune obligarea acesteia la plata  partiala a cheltuielilor de judecata efectuate de parat , respectiv a sumei de  700 lei, reprezentand onorariu partial avocat.

Se va lua act ca reclamanta va solicita cheltuieli de judecata pe cale separata.

Judecatoria Corabia 29.11.2019