Minori

Sentinţă civilă 1440 din 07.10.2019


Prin cererea înregistrată la data de 10.09.2019 pe rolul Judecătoriei M. sub nr. de dosar 3856/260/2019, reclamanta N.L. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul N.C.E. ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, să fie stabilit domiciliul minorei N. R. la reşedinţa reclamantei în Italia, exercitarea în comun de către ambii părinţi a autorităţii părinteşti, obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere de 350 euro lunar şi revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei.

A arătat reclamanta că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 30.10.1993, iar din căsătorie a rezultat copilul R. născută la data de 07.05.2009.2013.

Deoarece părţile au ajuns la un acord cu privire la desfacerea căsătoriei, nu vor mai fi reluate motivele arătate în cerere.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 373 Cod civil.

În susţinerea cererii s-au solicitat administrarea probei cu înscrisuri, martori şi anchete sociale la domiciliul părţilor, doar în situaţia în care pârâtul nu este de acord cu acţiunea reclamantei.

Instanţa a constatat că pârâtul a depus la dosarul cauzei o declaraţie notarială autentificată sub nr. 2713/10.09.2019 de BNP D. O.K. prin care  declară că este de acord cu desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor şi cu toate capetele de cerere accesorii.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 30.10.1993 s-au căsătorit părţile, iar căsătoria a fost înregistrată registrul stării civile al  Primăriei  C. sub nr. 166/30.10.1993. Din căsătoria părţilor a rezultat un copil, respectiv N. R., născută la data de 07.05.2009.

Potrivit art. 374 alin. 1 din Codul civil "divorţul prin acordul soţilor, poate  fi pronunţat indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii  minori rezultaţi  din căsătorie.”, iar potrivit alin. 3 al aceluiaşi  articol,  „instanţa este obligată să verifice existenţa consimţământului  liber şi neviciat  al  fiecărui soţ.”

Instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege  pentru desfacerea căsătoriei prin acord,  soţii şi-au  dat acordul  liber  şi neviciat, motiv pentru care, fără a fi necesară administrarea altor probatorii, se va pronunţa divorţul prin acord.

În ce priveşte cererea de stabilire a locuinţei minorei la domiciliul mamei se constată că potrivit art. 397 Cod civil „ după divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi, afară de cazul în care instanţa decide altfel”. Conform art. 400 (1) „în lipsa înţelegerii dintre părinţi sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului, instanţa de tutelă stabileşte, odată cu pronunţarea divorţului, locuinţa copilului minor la părintele cu care locuieşte în mod statornic.”

Părţile şi-au dat acordul ca locuinţa minorei să fie stabilită la domiciliul reclamantei, astfel că şi acest capăt de cerere va fi admis şi va fi stabilită locuinţa minorei la domiciliul reclamantei din Italia

În ce priveşte întreţinerea minorei se constată că potrivit art.529 Cod Civil „când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din câştigul său din muncă pentru un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii”.

Deoarece locuinţa minorei  va fi stabilită la reclamantă, cel care va fi obligat la prestarea întreţinerii în favoarea minorei va fi pârâtul şi pensia va fi stabilită astfel cum s-au înţeles părţile la valoarea de 350 euro lunar de la data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv 10.09.2019 şi până la majoratul acesteia.

Faţă de cele arătate mai sus, instanţa, constatând ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de 373 lit. a) din codul civil, va dispune desfacerea căsătoriei încheiate de părţi prin acordul acestora.

În temeiul art. 383 din codul civil, constatând înţelegerea părţilor cu privire la numele pe care îl va purta pârâta după divorţ, va dispune ca aceasta să revină la numele avut anterior căsătoriei, acela de „”.

 Instanţa va lua act că părţile nu solicită cheltuieli de judecată.