Declararea judecătorească a morții

Sentinţă civilă 11 din 13.01.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 1114/289/2014

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 11/2015

Şedinţa publică de la 13 ianuarie 2015

Completul constituit din:

Preşedinte : A.B.

Grefier : A.A.

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public procuror F.G. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta H.S., cu domiciliul în ... str. ..., nr... jud. ... CNP ... şi pe persoana dispărută H. S. Z., cu ultimul domiciliu cunoscut în .. str. .. nr. .. jud. .. având ca obiect declararea judecătorească a morţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentantul reclamantei H.S., avocat H. C., curatorul C.S. D.şi martorii F. L. şi F. M.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Reprezentantul reclamantei depune la dosar dovada citării printr-un ziar de largă răspândire.

Instanţa procedează la citarea martorilor F. L.şi F.M. declaraţiile acestora fiind cuprinse în procese-verbale separate, ataşate la dosarul cauzei.

La întrebarea instanţei, părţile şi reprezentantul Ministerului Public arată că nu mai au cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat, instanţa acordă cuvântul asupra fondului.

Reprezentantul convenţional al petentei solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată consideră că sunt îndeplinite condiţiile art.49 alin.1 din Codul civil. Având în vedere faptul că pârâtul este dispărut încă din anul 2008, consideră că circumstanţele dispariţiei acestuia au fost pe deplin clarificate prin proba testimonială depusă de către cei doi martori audiaţi la acest termen, de altfel, ştirea dispariţiei a apărut şi în presa locală, atât din .., cât şi de la domiciliul din ... a pârâtului, astfel că solicită să se dispună declararea judecătorească a morţii acestuia.

Curatorul pârâtului pune concluzii de admitere a acţiunii astfel cum a fost formulată, aşa cum reiese din materialul probator situaţia este binecunoscută atât la nivelul localităţii .. cât şi în împrejurimea Lacului Colibiţa, cu cheltuieli de judecată care vor fi plătite în contul ataşat împuternicirii.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a acţiunii, astfel cum a fost formulată.

Instanţa reţine cauza în pronunţare.

T R I B U N A L U L,

Prin sentința civilă nr. 700 din 9 octombrie 2014 pronunțată de Judecătoria Reghin s-a declinat în favoarea Tribunalului Mureș competența de soluționare a cererii formulate de reclamanta H. S. împotriva pârâtului H. S.Z. având ca obiect declararea judecătorească a morții acestuia.

Judecătoria a reținut că prin prin cererea înregistrat la data de 9 mai 2014 reclamanta H. S.a solicitat în contradictoriu cu pârâtul H. S..Z., cu ultimul domiciliu cunoscut în .., str. .. nr..., jud. , ca instanţa să declare moartea pârâtului

În fapt, reclamanta a arătat că pârâtul a plecat la începutul lunii august 2008, cu mai mulţi prieteni în vacanţă, cu cortul lângă Lacul Colibiţa din judeţul Bistriţa-Năsăud, unde, în data de 2 august 2008, înainte de miezul nopţii a intrat în apă, însă nu a mai ieşit.

A mai arătat că prietenii pârâtului, poliţia împreună cu pompierii bistriţeni şi autorităţile locale au demarat o amplă căutare a pârâtului, fiind cerut şi ajutorul unei echipe de scafandri, însă căutările nu au dat nici un rezultat.

Totodată s-a mai susţinut că de la data dispariţiei pârâtului, nicio persoană nu a mai aflat absolut nici o veste despre pârât, cadavrul acestuia nefiind găsit niciodată.

În continuare, reclamanta a mai arătat că există un dosar penal privind dispariţia pârâtului la I.P.J. Bistriţa-Năsăud, dosar în care au fost audiaţi în calitate de martori toate persoanele care se aflau la data producerii accidentului, împreună cu pârâtul la Lacul Colibiţa. 

În drept au fost invocate prevederile art. 49 alin. 1, art. 51, art. 52 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, art. 943 şi următoarele Cod procedură civilă.

Au fost ataşate cererii următoarele înscrisuri certificate pentru conformitate cu originalul: certificatul de naştere al pârâtului, cartea de identitate a pârâtului, certificatul de naştere al reclamantei, cartea de identitate a reclamantei, certificatul de căsătorie seria C.H. nr. 529009, dovadă nr. 46167/XI/19945897 din 04.07.2008.

Instanţa a dispus citarea pârâtului prin publicitate, a solicitat relaţii de la Poliţia municipiului Reghin, de la Municipiul Reghin şi a numit un curator special pentru persoana dispărută.

La Tribunalul Mureş s-au audiat martorii F.L. și F. M. D..

În urma administrării probelor instanța reține următoarea situație de fapt.

În data de 2 august 2008, în jurul orei 15, pârâtul împreună cu câțiva prieteni, printre care și martorii F.L.și F.M.D., a ajuns lângă Lacul Colibița din localitatea Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud, cu intenția de a petrece două zile, urmând să înopteze în corturi. Până la lăsarea serii pârâtul a consumat băuturi alcoolice și a făcut baie în lac. În jurul orei 22,30 acesta a intrat din nou în apă, împreună cu martorul F.L. Din cauza diferenței de temperatură dintre aer și apă la suprafața apei se formase un strat de abur/ceață care limita vizibilitatea la câțiva metri. La un moment dat martorul nu l-a mai văzut pe pârât și a început să îl strige însă nu i-a răspuns nimeni. După câteva minute martorul a ieșit din apă și i-a alertat pe ceilalți prieteni, începând să îl caute. Pe marginea lacului erau instalate aproximativ 50 de corturi și mai multe persoane au început să îl caute, utilizând o barcă pneumatică. Suprafața lacului a fost iluminată cu farurile mașinilor însă căutarea a fost fără rezultat. La câteva minute după ora 24 martorul a apelat numărul de urgență 112 anunțând dispariția lui H.S. Z. În dimineața următoare căutările au fost continuate de poliție, pompieri și locuitorii din zonă. Căutările au continuat mai multe săptămâni inclusiv de către scafandri și scafandri speologi însă pârâtul nu a fost găsit.

Lacul Colibița este un lac artificial de acumulare pe râul Bistrița  și are o suprafață de 270 ha, lungimea de 13 km și volumul de 65 milioane m3 fiind situat la o altitudine de 900 m. iar adâncimea maximă a apei este de 90 m.

În aceste condiţii instanţa apreciază că pârâtul H. S.Z. s-a înecat în lac, toate informaţii deţinute până în prezent conducând la această concluzie.

Fiind îndeplinite condiţiile cerute de art. 51 din Codul civil în sensul că persoana respectivă a dispărut, există indicii că a încetat din viaţă şi au trecut mai mult de doi ani de la data ultimelor indicii că era în viaţă instanţa va admite acţiunea formulată şi va declara moartea numitului H.S.Z. intervenită în data de 2 august 2008, prin înec, în localitatea Colibiţa, comuna Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa Năsăud.

În baza art. 946 din Codul de procedură civilă instanţa va dispune afişarea dispozitivului hotărârii, timp de două luni, după rămânerea definitivă a acesteia, la sediul instanţei, al Primăriei municipiului Reghin şi la ultimul domiciliul al celui declarat mort.

De asemenea se va comunica hotărârea Serviciului de stare civilă din cadrul Primăriei municipiului Reghin în vederea înregistrării decesului.

În baza art. 49 alin. 3 din O.U.G. nr. 80/2013 remuneraţia stabilită pentru curatorul special desemnat pe seama persoanei declarate moarte, în sumă de 300 lei, se va achita de către Tribunalul Mureş din fondul special aflat la dispoziţia acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamanta H. S.(cu domiciliul procesual ales la Cabinet avocat H. C. din ... str. .., nr... jud.... CNP .. împotriva pârâtului H. S. Z., CNP .., născut la data .., în localitatea .. jud. .. fiul lui .. şi ... cu ultimul domiciliu în municipiul .., str. .. nr... jud.., reprezentat de curator avocat ... din Baroul Mureş şi în consecinţă:

Declară moartea judecătorească a pârâtului H. S. Z, decesul intervenind la data de 02.08.2008 în localitatea Colibiţa, comuna Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa Năsăud.

Dispune comunicarea hotărârii Serviciului de stare civilă din cadrul Primăriei municipiului Reghin.

Stabileşte remuneraţia curatorului special desemnat în cauză la suma de 300 lei şi dispune plata acestei sume către avocat ... de către Tribunalul Mureş din fondul special aflat la dispoziţia acestuia.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Mureş.

Pronunţată în şedinţa publică azi:13.01.2014..

Preşedinte : A.B.

Grefier : A.A.

Red.tehnored.A.B./26.01.2015

Listat A.A./29.01.2015/8 ex