Mentinerea masurii preventive a controlului judiciar

Decizie 231 din 20.06.2019


Pericolul pe care îl reprezintă inculpatul pentru ordinea publică nu trebuie probat prin administrarea unor anumite dovezi, el poate fi dedus din evidențierea unor criterii de evaluare a acestui tip de pericol, cum sunt comportamentul  inculpatului, antecedența penală, natura infracțiunii de care este bănuit, pericolul concret al infracțiunii, posibilitatea încurajări și altor persoane să săvârșească fapte de același gen, fără o ripostă fermă a organelor judiciare nevoia de prezervare a securității şi protecției unei anumite colectivități, necesitatea de a înlătura posibilitățile inculpatului de a influenta negativ buna desfășurare a procesului penal.

Pericolul lăsării în libertate a inculpatului rezultă şi din faptul că activitatea acestuia conduce la atragerea în diverse forme de consum ale unor substanţe stupefiante a unor persoane de vârste fragede, adolescenţi elevi sau studenţi, situaţie foarte îngrijorătoare în contextul în care aceste substanţe produc o puternică dependenţă, putând genera preocupări în sensul procurării acestor substanţe inclusiv din resurse financiare obţinute în mod ilicit, fiind de notorietate cazuri în care consumatorii dependenţi au recurs la acte de violenţă pentru a-şi asigura dozele necesare şi chiar al distribuţiei stupefiantelor în scopul obţinerii banilor necesari pentru consumul drogurilor.

Asupra contestaţiei de faţă, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 iunie 2019 pronunţată de Tribunalul ... în dosarul nr. …, în baza art. 362 Cpp, rap. la art. 208 alin.5  Cpp, s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar, dispusă faţă de inculpaţii ... şi ... prin decizia penală nr. 169/25.04.2019, pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. …

S-a menţinut măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, faţă de inculpaţii  ..., fiul lui …, născut la data de … în mun. … şi cu domiciliu în …, CNP - …, trimis în judecată pentru săvârşirea infracțiunilor prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi ..., născut la data de … în …, cetățenia italiană, cu reședința în …,  posesor al pașaportului seria .. nr. .., şi cu reşedinţa stabilită în …, trimis în judecată pentru săvârşirea infracțiunilor prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi art. 9 din Legea nr. 143/2000.

S-au menţinut obligaţiile impuse inculpaţilor ... şi ... în baza art. 215 alin 1 şi 2 Cpp, respectiv, pe timpul cât se află sub control judiciar, trebuie să respecte în continuare următoarele obligaţii:

- să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi;

- să informeze de îndată instanţa cu privire la schimbarea locuinţei;

- inculpatul ... să se prezinte la Poliţia comunei ..., judeţul …, iar inculpatul ... să se prezinte la Poliţia municipiului …, judeţul …, organe desemnate cu supravegherea, conform programului de supraveghere întocmit de organele de poliţie sau de câte ori sunt chemaţi;

- să nu părăsească ţara decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată;

- să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme;

- să nu comunice între ei sau cu ceilalţi coinculpaţi (…), ori cu martorii … direct sau indirect şi nici cu membrii familiilor acestora, direct sau indirect.

În baza art. 215 alin. 3 Cpp. s-a atras atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor ce le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive.

S-a respins, ca nefondată, cererea formulată oral de către avocat …, pentru inculpatul ..., privind ridicarea obligaţiei de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea instanţei, obligaţie instituită în sarcina inculpatului în cadrul măsurii controlului judiciar.

Pentru a pronunţa această încheiere, prima instanţă a reţinut că la  data de 23.11.2017, s-a înregistrat pe rolul Tribunalului ..., sub numărul …, rechizitoriul nr. 102/D/P/2017 al DIICOT Biroul Teritorial ... prin care s-a dispus :

- trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpaţilor: ...  pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: infracţiunea de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi infracţiunea de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, inculpatul ..., infracțiunea de ,,finanțarea săvârșirii faptelor prevăzute la art. 2-5 din Legea 143/2000” faptă prevăzută și  pedepsită  de art. 9 din Legea nr. 143/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. proc. pen.;  inculpatul …, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:. infracţiunea de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, infracţiunea de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, faptă prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. proc. pen.; sub control judiciar inculpatul …, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: Infracţiunea de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, Infracţiunea de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, faptă prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. proc. pen.şi în stare de libertate inculpaţii …, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: infracţiunea de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal. şi infracţiunea de tentativă la infracţiunea de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, prev. de art. 12 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. proc. pen. inculpatul …, pentru săvârşirea următoarei infracţiuni:infracţiunea de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi  infracţiunea de tentativă la infracţiunea de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, prev. de art. 12 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. proc. Pen; inculpatul …, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi infracţiunea de tentativă la infracţiunea de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, prev. de art. 12 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. proc. pen. şi inculpata … pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni: infracţiunea de ,,constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. l şi 3 Cod penal, infracţiunea de complicitate la infracţiunea de “cultivare ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept,, faptă prev. de art. 48 raportat la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. proc. pen.

În fapt, s-a reţinut că, din primăvara anului 2017 şi până în luna septembrie 2017, inculpaţii ..., ..., … şi … s-au constituit într-un grup infracţional transnaţional ce a avut drept scop cultivarea de cannabis (sativa indica) urmând ca părţi ale plantelor cultivate (frunzele şi inflorescenţele) să fie transportate, după uscarea lor, din România în Italia, pentru a fi oferite, puse în vânzare, distribuite sau  livrate cu orice titlu, fără drept.

După constituirea grupului infracţional, membrii grupării au acţionat în mod coordonat, ei desfăşurând mai multe acţiuni circumscrise noţiunii de cultivare a plantelor, respectiv au însămânţat şi obţinut răsaduri, au efectuat lucrări agricole pe terenul destinat plantării, au relocat unele dintre plante şi au întreţinut cultura:au irigat şi curăţat de buruieni plantele de cannabis .

Ulterior, gruparea infracţională a trecut şi la recoltarea frunzelor şi inflorescenţelor unor  plante, cu ocazia destructurării grupului infracţional fiind găsite la percheziţiile domicliare  efectuate,  mai multe fragmente vegetale de cannabis ce erau puse  la uscat într-un imobil ce fusese achiziţionat anterior, în acest scop,  de către membrii grupării.

Astfel, în urma sesizării organelor de urmărire penală, acestea au localizat prin intermediul GPS cultura de cannabis respectivă, stabilindu-se că terenul pe care se afla aceasta este poziţionat la coordonatele N44.2713220 şi E22.8212080, terenul  aflându-se  în apropierea satului … şi aparţinând  numitului …, tatăl inculpatului … şi bunicul inculpatului ....

În ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal  din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieşit că inculpaţii ... ..., … şi … s-au organizat, începând cu primăvara anului 2017 şi până în septembrie 2017, într-un grup infracţional organizat, cu ramificaţii transnaţionale, constituit în scopul comiterii infracţiunii de trafic de droguri.

Plantele de cannabis cultivate în satul …, judeţul …, România,  erau destinate să ajungă pe piaţa neagră a drogurilor de risc din Italia, urmând ca de această operaţiune să se ocupe inculpatul ..., cetăţean italian.

Astfel, membrii grupării au acţionat în mod coordonat, ei desfăşurând mai multe acţiuni circumscrise noţiunii de cultivare a drogurilor de risc ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, respectiv au însămânţat cannabis (sativa indica), au efectuat lucrări agricole pe terenul destinat plantării acestor plante, au (re)plantat cannabis şi au efectuat lucrări de întreţinere a culturii (irigat, prăşit, etc.).

În ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal  din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieşit că inculpaţii ... ..., … şi … s-au organizat, începând cu primăvara anului 2017 şi până în septembrie 2017, într-un grup infracţional organizat, cu ramificaţii transnaţionale, constituit în scopul comiterii infracţiunii de trafic de droguri.

Plantele de cannabis cultivate în satul …, judeţul …, România,  erau destinate să ajungă pe piaţa neagră a drogurilor de risc din Italia, urmând ca de această operaţiune să se ocupe inculpatul ..., cetăţean italian.

Astfel, membrii grupării au acţionat în mod coordonat, ei desfăşurând mai multe acţiuni circumscrise noţiunii de cultivare a drogurilor de risc ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, respectiv au însămânţat cannabis (sativa indica), au efectuat lucrări agricole pe terenul destinat plantării acestor plante, au (re)plantat cannabis şi au efectuat lucrări de întreţinere a culturii (irigat, prăşit, etc.).

Ulterior, gruparea infracţională a trecut şi la recoltarea frunzelor şi inflorescenţelor unor  plante, cu ocazia destructurării grupului infracţional, fiind găsite la percheziţiile domicliare  efectuate,  mai multe fragmente vegetale de cannabis ce erau puse  la uscat într-un imobil achiziţionat anterior, în acest scop de către membrii grupării.

În acest context, eventuala apărare a inculpaţilor potrivit căreia, nu ar fi avut cunoştinţă despre faptul că plantele cultivate erau droguri de risc ci plante din ale căror fragmente vegetale sau seminţe urmau să facă biomasă sau uleiuri, este infirmată de probele administrate în cauză, precum şi de faptul că, la recoltare, aceştia erau interesaţi în special de ramurile cu inflorescenţe (muguri).

În ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, s-a reţinut că inculpatul ... l-a cunoscut în anul 2016  pe inculpatul ... în Italia şi, împreună cu …, au luat hotărârea infracţională de a cultiva cannabis în România, în localitatea natală a inculpatului ..., respectiv satul …, jud. ….

Inculpatul italian ... s-a ocupat de procurarea seminţelor de cannabis pe care le-a adus în România şi i-a învăţat pe inculpaţii ... şi … procesul de însămânţare.

Inculpaţii ... şi … au îngrijit plantaţia de cannabis în sensul că au irigat-o şi au curăţat-o de buruieni. Uneori, inculpatul ... a angajat şi oameni din sat pentru a-l ajuta la aceste lucrări.

Cheltuielile ocazionate de toate activităţile legate de înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiei de cannabis au fost suportate de către inculpatul italian ..., care trimitea periodic diverse sume de bani prin serviciul Western Union, inculpatului …. (vol.3 fil. 41, vol 6, fil. 73-111 ).

Potrivit datelor financiare primite de la serviciul Western Union, inculpatul … a primit de la inculpatul ..., în intervalul 06.07.-13.09.2017, suma totală de 1729 euro.

Potrivit aceloraşi date financiare, inculpatul .. a mai primit la data de 25.09.2017, de la .., concubina inclpatului ... şi sora inculpatului …, suma de 735,50 euro.

Tot inculpatul .. a primit în aceeaşi dată de la o persoană pe nume . suma de 945,50 euro.

De asemenea, din datele financiare de la Western Union s-a remarcat faptul că în cursul anului 2017, inculpatul ... i-a expediat martorei …, concubina inculpatului …, diverse sume de bani.

Totodată, a mai reieşit că inculpatul .., a achiziţionat o locuinţa la marginea satului .., la cca. 500 m de plantaţia de cannabis, această locuinţă urmând a fi folosită de membrii grupării infracţionale pentru a usca plantele de cannabis după ce acestea urmau să fie recoltate.

Cumpărarea casei respective a fost făcută la solicitarea inculpatului ... care a mers împreună cu inculpatul ... şi …  la martora …, pentru a negocia preţul acestei vânzări, inculpatul ... achitând şi avansul de 500 de euro.

Deşi imobilul respectiv era achiziţionat pentru inculpatul ..., documentul care  a fost încheiat cu privire la această tranzacţie,  este un înscris sub semnătură privată, intitulat ,,contract de vânzare –cumpărare” încheiat la data de 26.09.2017 între martora … şi inculpatul …. (vol. 5, fila 60).

Inculpata …, concubina inculpatului ..., i-a ajutat pe inculpaţii ... şi ... să comunice între ei cu privire la activităţile necesare îngrijirii şi recoltării plantaţiei de cannabis.

Având în vedere probele administrate, este fără putinţă de tăgadă că inculpata a avut reprezentarea faptelor, iar ea a acţionat cu intenţia de a-i ajuta pe ceilalţi inculpaţi în demersul lor de a cultiva cannabis.

În ceea ce îi priveşte pe inculpaţii …, … şi …, din actele de urmărire penală a reieşit că aceştia au aderat la grupul infracţional organizat ei punând în executare intenţia lor de a participa la recoltarea culturii de cannabis, executare care însă a fost întreruptă prin intervenţia organelor judiciare.

În acest sens, inculpatul ... însoţit de inculpaţii … şi …, au  plecat  din localitatea … din …, în ziua de  joi 28.09.2017 la 08.30 cu avionul spre România unde au aterizat pe aeroportul din …, în jurul orei 11.

De la aeroport, cei trei inculpaţi au  fost  transportaţi de către martora … până la locuinţa acesteia şi a inculpatului …, locuinţă situată în localitatea …, comuna ….

De aici, inculpaţii ..., … şi … însoţiţi şi de către inculpatul …, au plecat spre localitatea …, judeţul …, cu intenţia de a recolta cultura de cannabis, însă în data de 29.09.2017, în urma monitorizării organelor judiciare, inculpaţii au fost surprinşi în apropierea culturii respective, fiind întreruptă astfel executarea intenţiei lor de a recolta cannabisul.

Cu privire la inculpatul …, s-a reţinut că acesta este o persoană apropiată inculpatului ..., sora acestuia pe nume … trăind în concubinaj cu inculpatul ....

Cu ocazia destructurării grupului infracţional, inculpatul … a fost depistat de organele judiciare la imobilul cumpărat de membrii grupării şi unde au fost descoperite, ulterior, mari cantităţi de cannabis puse la uscat.

Inculpatul …, nu a fost în măsură să dea o explicaţie plauzibilă prezenţei lui în satul …, judeţul .., mai ales în condiţiile în care el este născut în judeţul … şi locuieşte efectiv în localitatea … iar în România nu mai venise decât o singură dată în 10 ani de când este plecat.

Cu privire la inculpatul … s-a reţinut că acesta este de asemenea o persoană apropiată inculpatului ..., el fiind denumit de acesta din urmă chiar ,,asociat (socio)”, inculpatul … având deplină  cunoştinţă despre activitatea ce urma să o desfăşoare în satul …, jud. .., aspect ce rezultă şi din analiza datelor informatice identificate de organele judiciare pe telefonul său mobil.

Cu privire la inculpatul .. s-a reţinut că în cursul anului 2015 acesta împreună cu concubina sa, martora …, a lucrat în Italia, în agricultură, la inculpatul  ....

După ce inculpatul … a revenit în România, inculpatul ... a continuat să ţină legătura cu el, acesta din urmă fiind interesat chiar să arendeze terenuri în zona respectivă.

Cu privire la inculpatul .. s-a reţinut că acesta este tatăl inculpatului ... şi că tot el este persoana care are în administrare terenul agricol pe care a fost identificată plantaţia der cannabis.

Din primăvara anului 2017 şi până în momentul destructurării grupului infracţional, inculpatul  …a desfăşurat mai multe acţiuni  circumscrise noţiunii de cultivare a drogurilor de risc ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, respectiv a însămânţat, a efectuat lucrări agricole pe terenul destinat plantării acestor plante, a (re)plantat cannabis (sativa indica) şi a efectuat lucrări de întreţinere a culturii, respectiv a irigat plantele de cannabis alături de fiul său inculpatul ... şi inculpatul ....

Sub aspectul laturii subiective, din declaraţia inculpatului …  s-a reţinut că deşi iniţial nu a avut cunoştinţă despre faptul că el cu fiul său şi cu cetăţeanul italian au cultivat plante de cannabis, ulterior, şi-a dat seamă că acestea sunt plante a căror cultivare este interzisă.

Cu toate că inculpatul .., iniţial, a prevăzut rezultatul acţiunilor sale şi deşi, nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui, ulterior acesta a fost în deplină cunoştinţă de cauză cu privire  la faptul că pe terenul lui există o cultură  de cannabis şi, cu toate acestea el a continuat să desfăşoare activităţi  circumscrise noţiunii de cultivare de droguri de risc, lăsând  mai departe terenul pe care se afla această cultură în folosinţa fiului său.

Mai mult decât atât, inculpatul .. a încheiat la data de 26.09.2017  un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil cu martora ..,  imobil în care urmau să fie uscate plantele de cannabis.

În privinţa acestei tranzacţii martora .. a declarat că a fost informată de către inculpaţii .. şi ... că în realitate imobilul respectiv era cumpărat pentru inculpatul ... (vol.5, fila 53).

Faţă de starea de fapt expusă mai sus, s-a reţinut că în cauză, asocierea celor patru inculpaţi (..., ..., … şi ..) nu este una ocazională şi izolată, ci ea a durat o perioadă semnificativă de timp, mai exact de la începutul anului 2017 (odată cu cooptarea lui ..) şi până când grupul infracţional a fost destructurat, perioadă în care fiecare dintre membri grupului au desfăşurat anumite acţiuni circumscrise cultivării drogurilor de risc, prin acţiunea lor conjugată aceştia urmărind obţinerea de beneficii materiale în mod ilegal, provenite din traficul de droguri.

Totodată, pe parcursul anului 2017, cel mai târziu până la 27.09.2017, au aderat la grupul infracţional şi inculpaţii …, persoane  care urmau să participe la recoltarea culturii de cannabis.

Mai este de reţinut că fără acţiunea conjugată a tuturor persoanelor investigate în cauză, nu ar fi fost posibilă înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea unei plantaţii de cannabis de o asemenea anvergură.

În acest context, fără a apela la statistici oficiale, este de remarcat că fragmentele vegetale de plante de cannabis verzi ridicate de către organele judiciare de pe terenul din satul …,  au fost constituite din 1981,92 kg (1980 kg + 1,912 kg +0,008 kg) masă vegetală, iar în urma uscării acesteia, a rezultat cantitatea de 652,57 kg fragmente de plante de cannabis, fapt ce plasează prezenta captură de astfel de droguri de risc, printre cele mai mari din România.

Prin cererea din data de 31.10.2017, inculpaţii ... şi ..., prin avocatul lor, au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri constând în imagini printate pe coală A4 şi fotografii ce reprezintă plante despre care inculpaţii susţin că se găsesc în comuna Pătulele, jud. ... şi de la care inculpatul ... ar fi cules seminţe.

În cursul urmăririi penale, inculpaţii ... şi ... nu au dorit să facă declaraţii, aceştia, în mod constant, uzând de dreptul lor la tăcere, astfel încât nu au putut fi verificate eventuale apărări ale lor.

În drept, s-a apreciat că inculpatul ... a săvârşit infracţiunile:

1.Infracţiunea de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, constând în aceea că începând cu primăvara anului 2017 şi până în luna septembrie 2017, acesta a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat alături de inculpaţii ..., .. şi .., grup infracţional la care au aderat ulterior şi inculpaţii .., .. şi ...

Grupul infracţional constituit, al cărui lider a fost inculpatul ..., a avut drept scop săvârşirea infracţiunii de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

2.Infracţiunea de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000,  constând în aceea că începând cu primăvara anului 2017 şi până în luna septembrie 2017, inculpatul ... a săvârşit mai multe acţiuni circumscrise noţiunii de cultivare a drogurilor de risc ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, respectiv a însămânţat, a efectuat lucrări agricole pe terenul destinat plantării acestor plante, a plantat plante de cannabis şi a efectuat lucrări de întreţinere a culturii, respectiv a ajutat la constuirea sistemului de irigat a plantaţiei de cannabis.

Ulterior, gruparea infracţională coordonată de către inculpatul ..., a trecut şi la recoltarea din plantaţia de cannabis a frunzelor şi inflorescenţelor unor  plante, cu ocazia destructurării grupului infracţional, fiind găsite la percheziţiile domicliare  efectuate, mai multe fragmente vegetale de cannabis ce erau puse  la uscat într-un imobil ce fusese achiziţionat anterior, în acest scop de către membrii grupării.

3.  Infracțiunea de ,,finanțarea săvârșirii faptelor prevăzute la art. 2-5 din Legea 143/2000” faptă prevăzută și  pedepsită  de art. 9 din Legea nr. 143/2000 constând în aceea că, începând cu primăvara anului 2017 şi până în luna septembrie 2017, inculpatul ... a finanţat  săvârșirea infracțiunii prev. de art. 2 din Legea 143/2000, efectuând în aceste sens  mai multe transferuri de bani prin serviciul Western Union, către inculpatul …, sumele de bani fiind folosite pentru înființarea și întreținerea culturii de cannabis.

Inculpatul ... a săvârşit următoarele infracţiuni:

Infracţiunea de „constituirea unui grup infracţional organizat”,  faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, constând în aceea că începând cu primăvara anului 2017 şi până în luna septembrie 2017, acesta a constituit un grup infracţional organizat alături de inculpaţii ..., .. şi …, grup infracţional la care au aderat ulterior şi inculpaţii …, … şi ….

Grupul infracţional constituit, al cărui lider a fost inculpatul ..., a avut drept scop săvârşirea infracţiunii de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

1.Infracţiunea de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, constând în aceea că, începând cu primăvara anului 2017 şi până în luna septembrie 2017, inculpatul ... a săvârşit mai multe acţiuni circumscrise noţiunii de cultivare a drogurilor de risc ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, respectiv a însămânţat, a efectuat lucrări agricole pe terenul destinat plantării acestor plante, a plantat plante de cannabis şi a efectuat lucrări de întreţinere a culturii, respectiv a constuit sistemul de irigat a plantaţiei de cannabis, a irigat şi a curăţat de buruieni plantaţia respectivă.

Ulterior, inculpatul ... a trecut şi la recoltarea din plantaţia de cannabis a frunzelor şi inflorescenţelor unor  plante, cu ocazia destructurării grupului infracţional, fiind găsite la percheziţiile domicliare  efectuate, mai multe fragmente vegetale de cannabis ce erau puse  la uscat într-un imobil ce fusese achiziţionat anterior, în acest scop de către membrii grupării.

Inculpatul … a săvârşit următoarele infracţiuni:

1. Infracţiunea de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, constând în aceea că începând cu primăvara anului 2017 şi până în luna septembrie 2017, acesta a constituit un grup infracţional organizat alături de inculpaţii ..., ... şi …, grup infracţional la care au aderat ulterior şi inculpaţii …

Grupul infracţional constituit, al cărui lider a fost inculpatul ..., a avut drept scop săvârşirea infracţiunii de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

2. Infracţiunea de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, constând în aceea că începând cu primăvara anului 2017 şi până în luna septembrie 2017, inculpatul … a săvârşit mai multe acţiuni circumscrise noţiunii de cultivare a drogurilor de risc ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, respectiv a însămânţat, a efectuat lucrări agricole pe terenul destinat plantării acestor plante, a plantat plante de cannabis şi a efectuat lucrări de întreţinere a culturii, respectiv a constuit sistemul de irigat a plantaţiei de cannabis şi a irigat plantaţia respectivă.

Inculpata … a săvârşit următoarele infracţiuni:

1. Infracţiunea de ,,constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. l şi 3 Cod penal, constând în aceea că începând cu primăvara anului 2017 şi până în luna septembrie 2017, aceasta a constituit un grup infracţional organizat alături de inculpaţii ..., ... şi …, grup infracţional la care au aderat ulterior şi inculpaţii …

Grupul infracţional constituit, al cărui lider a fost inculpatul ..., a avut drept scop săvârşirea infracţiunii de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

2. Infracţiunea de complicitate la infracţiunea de “cultivare ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, faptă prev. de art. 48 raportat la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. proc. pen, constând în aceea că, în perioada în care grupul infracţional organizat a acţionat, inculpata … i-a ajutat pe inculpaţii ... şi ... să comunice prin intermediul telefonului său mobil, aspecte ce ţineau de îngrijirea plantelor de cannabis şi de corecta recoltare a acestora, ajutându-i astfel pe inculpaţi la săvârşirea infracţiunii de cultivare ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc.

II.Inculpatul … a săvârşit următoarele infracţiuni:

1. Infracţiunea de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, constând în aceea că în luna septembrie 2017, aceasta, alături de inculpaţii … şi …, a aderat la grupul infracţional organizat constituit din inculpaţii ..., ..., .. şi ...

Grupul infracţional constituit, al cărui lider a fost inculpatul ..., a avut drept scop săvârşirea infracţiunii de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

2. Infracţiunea de tentativă la infracţiunea de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, prev. de art. 12 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, constând în aceea că în data de 28.09.2017, inculpatul .. a pus în executare intenţia de a participa la recoltarea culturii de cannabis, executare care însă a fost întreruptă prin intervenţia organele judiciare la data de 29.09.2017.

III.Inculpatul .. a săvârşit următoarele infracţiuni:

1.Infracţiunea de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, constând în aceea că în luna septembrie 2017, aceasta, alături de inculpaţii … şi .., a aderat la grupul infracţional organizat constituit din inculpaţii ..., ..., .. şi ...

Grupul infracţional constituit, al cărui lider a fost inculpatul ..., a avut drept scop săvârşirea infracţiunii de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

2. Infracţiunea de tentativă la infracţiunea de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, prev. de art. 12 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 constând în aceea că în data de 28.09.2017, inculpatul .. a pus în executare intenţia de a participa la recoltarea culturii de cannabis, executare care însă a fost întreruptă prin intervenţia organele judiciare la data de 29.09.2017.

IV.Inculpatul .. a săvârşit următoarele infracţiuni:

1.Infracţiunea de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, constând în aceea că în luna septembrie 2017, aceasta, alături de inculpaţii … şi .., a aderat la grupul infracţional organizat constituit din inculpaţii ..., ..., … şi ...

Grupul infracţional constituit, al cărui lider a fost inculpatul ..., a avut drept scop săvârşirea infracţiunii de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

2. Infracţiunea de tentativă la infracţiunea de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, prev. de art. 12 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 constând în aceea că în data de 28.09.2017, inculpatul .. a pus în executare intenţia de a participa la recoltarea culturii de cannabis, executare care însă a fost întreruptă prin intervenţia organele judiciare la data de 29.09.2017.

În cauză au fost luate următoarele măsuri preventive:

Inculpatul ...:

Prin Ordonanţa din data de 30.09.2017, s-a dispus reţinerea inculpatului ..., pe o durată de 24 de ore, începând de la data de 30.09.2017 ora 00,05, până la data de 01.10.2017, ora 00,05.

Prin Încheierea nr. 13 din data de 30.09.2017, Tribunalul ... a admis propunerea de arestare preventivă formulată de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial ... şi a dispus arestarea inculpatului ... pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 30.09.2017 până la 29.10.2017, inclusiv.

Prin Încheierea din data de 23.10.2017, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul ... a admis propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive formulată de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial ... şi a dispus prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului ... pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 30.10.2017 şi până la data de 28.11.2017, inclusiv.

Inculpatul ...:

Prin Ordonanţa din data de 29.09.2017, s-a dispus reţinerea inculpatului ..., pe o durată de 24 de ore, începând de la data de 29.09.2017 ora 22,30, până la data de 30.09.2017, ora 22,30.

Prin Încheierea nr. 13 din data de 30.09.2017, Tribunalul ... a admis propunerea de arestare preventivă formulată de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial ... şi a dispus arestarea inculpatului ... pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 30.09.2017 până la 29.10.2017, inclusiv.

Prin Încheierea din data de 23.10.2017, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul ... a admis propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive formulată de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial ... şi a dispus prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului ... pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 30.10.2017 şi până la data de 28.11.2017, inclusiv.

Inculpatul …:

Prin Ordonanţa din data de 30.09.2017, s-a dispus reţinerea inculpatului .., pe o durată de 24 de ore, începând de la data de 30.09.2017 ora 01,17, până la data de 01.10.2017, ora 01,17.

Prin Încheierea nr. 13 din data de 30.09.2017, Tribunalul ... a respins propunerea de arestare preventivă formulată de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial ... şi a dispus luarea faţă de inculpatul .., a măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 30.09.2017 şi până la 28.11.2017, inclusiv.

Inculpatul …

Prin Ordonanţa din data de 30.09.2017, s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul .., pe o durată de 60 zile, începând de la data de 30.09.2017, până la data de 28.11.2017, inclusiv.

Prin Ordonanţa din data de 16.10.2017, s-a dispus revocarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul .., dispusă prin ordonanţa din data de 30.09.2017.

Inculpatul ..

Prin Ordonanţa din data de 30.09.2017, s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul .., pe o durată de 60 zile, începând de la data de 30.09.2017, până la data de 28.11.2017, inclusiv.

Prin Ordonanţa din data de 16.10.2017, s-a dispus revocarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul .., dispusă prin ordonanţa din data de 30.09.2017.

….Prin Ordonanţa din data de 25.09.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracţiunile de „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept”, faptă prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi de ,,cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept” prev. de art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000.

Prin Ordonanţele din data de 29.09.2017, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de ..., ... şi …, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 în modalităţile cultivării ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept.

Prin Ordonanţele din data de 29.09.2017 şi respectiv 30.09.2017, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva suspectului ..., a suspectului ... şi respectiv a suspectului ..., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, în modalităţile cultivării ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept.

Prin Ordonanţa din data de 30.09.2017, s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, extinderea urmării penale faţă de suspecţii ..., ... şi …, pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, precum şi extinderea urmării penale faţă de suspecţii .., .. şi .., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi de tentativă la infracţiunea de trafic de droguri de risc, prev. de art. 12 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Prin Ordonanţa din data de 30.09.2017, s-a dispus extinderea urmării penale faţă de numita …, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. l şi 3 Cod penal şi  ,,complicitate la infracţiunea de cultivare ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept,,  faptă prev. de art. 48 raportat la art. 2 alin. l din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin 1 din C. proc.pen.

Prin Ordonanţele din data de 30.09.2017, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva lui .. şi .., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi de tentativă la infracţiunea de trafic de droguri de risc, prev. de art. 12 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Prin Ordonanţa din data de 05.10.2017, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva suspectei .., pentru săvârşirea infracţiunii de ,,constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. l şi 3 Cod penal şi  ,,complicitate la infracţiunea de cultivare ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept,,  faptă prev. de art. 48 raportat la art. 2 alin. l din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin 1 din C. proc. pen.

Prin Ordonanţa din data de 10.10.2017, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva suspectului .., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi de tentativă la infracţiunea de trafic de droguri de risc, prev. de art. 12 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Prin Ordonanţa din data de 15.11.2017, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii ... şi ..., pentru săvârşirea infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal

Prin Ordonanţa din data de 20.11.2017, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul .., pentru săvârşirea infracţiunii de „constituirea unui grup infracţional organizat”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal.

Prin Ordonanţa din data de 21.11.2017, s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârşirea infracţiunii de „finanţarea săvârşirii faptelor prevăzute de art. 2-5 din Legea nr. 143/2000”, faptă prevăzută și  pedepsită  de art. 9 din Legea nr. 143/2000.

Prin aceeaşi ordonanţă, s-a dispus și efectuarea în continuare a urmăririi penale  față de ..., cu privire la săvârșirea infracțiunii de ,,finanțarea săvârșirii faptelor prevăzute la art. 2-5 din Legea 143/2000” faptă prevăzută și  pedepsită  de art. 9 din Legea nr. 143/2000.

Faţă de faptul că inculpaţii .. şi  ...  au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv, iar inculpatul .. a fost trimis în judecată sub control judiciar, în temeiul art. 362 Cpp, rap.la art. 208 Cpp, la acest termen, instanţa a procedat la verificarea legalităţii şi temeiniciei  măsurilor  preventive dispuse faţă de aceştia, constatând următoarele:

 În speţă, prin Încheierea nr. 13 din data de 30.09.2017, Tribunalul ... a admis propunerea de arestare preventivă formulată de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial ... şi a dispus arestarea inculpatului ... pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 30.09.2017 până la 29.10.2017, inclusiv.

Prin Încheierea din data de 23.10.2017, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul ... a admis propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive formulată de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial ... şi a dispus prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului ... pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 30.10.2017 şi până la data de 28.11.2017, inclusiv.

Prin Ordonanţa din data de 29.09.2017, s-a dispus reţinerea inculpatului ..., pe o durată de 24 de ore, începând de la data de 29.09.2017 ora 22,30, până la data de 30.09.2017, ora 22,30.

Prin Încheierea nr. 13 din data de 30.09.2017, Tribunalul ... a admis propunerea de arestare preventivă formulată de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial ... şi a dispus arestarea inculpatului ... pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 30.09.2017 până la 29.10.2017, inclusiv.

Prin Încheierea din data de 23.10.2017, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul ... a admis propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive formulată de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial ... şi a dispus prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului ... pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 30.10.2017 şi până la data de 28.11.2017, inclusiv.

Prin Ordonanţa din data de 30.09.2017, s-a dispus reţinerea inculpatului ..., pe o durată de 24 de ore, începând de la data de 30.09.2017 ora 01,17, până la data de 01.10.2017, ora 01,17.

Prin Încheierea nr. 13 din data de 30.09.2017, Tribunalul ... a respins propunerea de arestare preventivă formulată de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial ... şi a dispus luarea faţă de inculpatul ..., a măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 30.09.2017 şi până la 28.11.2017, inclusiv.

 La primirea dosarului în instanţă, judecătorul de Cameră preliminară, prin Încheierea din data de 24.11.2017, a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii preventive dispusă faţă de inculpaţii ... şi ... şi cu privire la legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul ... şi a menţinut această măsură.

 Ulterior, prin încheierile din datele de 18.12.2017, 10.01.2018  şi 01.02.1018, judecătorul de cameră preliminară a menţinut în continuare măsurile preventive dispuse faţă de inculpaţi, încheierile rămânând definitive prin respingerea, de către Curtea de Apel Craiova, a contestaţiilor formulate de către inculpaţii arestaţi preventiv.

În procedura de cameră preliminară, prin încheierea din data de 01.02.2018, definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă a dispus, în baza art. 345 alin. 1 – art. 346 alin. 2 Cpp, respingerea cererilor şi excepţiilor invocate de inculpaţii ...,  ... şi ..., prin avocaţii  aleşi, a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 102/D/P/2017 din data de 22.11.2017, al DIICOT-Biroul Teritorial ..., privind pe inculpaţii ..., ..., ..., ..., ..., ... şi ..., a  administrării probelor  şi  a efectuării  actelor  de  urmărire  penală şi a dispus începerea judecăţii faţă de inculpaţii ..., în legătură cu săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, art. 2-5 din Legea 143/2000,  art. 9 din Legea nr. 143/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. proc. pen; ..., în legătură cu săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. proc. pen.; ..., în legătură cu săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. proc. pen.; ..., în legătură cu săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 367 alin. l şi 3 Cod penal şi de art. 48 raportat la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. proc. pen.; ... în legătură cu săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi prev. de art. 12 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. proc. pen.; ..., în legătură cu săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi prev. de art. 12 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. proc. pen..şi ..., în legătură cu săvârşirea infracţiunii prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi prev. de art. 12 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. proc. pen.

Prin încheierea din data de 23.02.2018, instanţa a menţinut în continuare măsurile preventive dispuse faţă de inculpaţi, încheierile rămânând definitive prin respingerea, de către Curtea de Apel Craiova, a contestaţiilor formulate de către inculpaţii arestaţi preventiv.

Prin încheierea din data de 19.04.2018, instanţa a menţinut în continuare măsurile preventive dispuse faţă de inculpaţi, încheierile rămânând definitive prin respingerea, de către Curtea de Apel Craiova, a contestaţiilor formulate de către inculpaţii arestaţi preventiv.

Prin sentinţa penală nr. 164/02.08.2018, pronunţată în dosarul nr. 4862/101/2017 al Tribunalului ..., în temeiul art. 386 alin. 1 din C.p.p., s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor, astfel :

1. Inculpatul ..., din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi art. 9 din Legea nr. 143/2000, în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal şi art. 9 raportat la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri.

2. Inculpatul ..., din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal şi art. 13 lit. d din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri.

3. Inculpatul ..., din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi  art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal.

4. Inculpata ..., din infracţiunile prev. de art. 367 alin. l şi 3 Cod penal şi art. 48 raportat la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi art. 48 raportat la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal.

5. Inculpatul ..., din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi prev. de art. 12 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi art. 12 alin. 1 şi 2 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal.

6. Inculpatul ..., din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi prev. de art. 12 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi art. 12 alin. 1 şi 2 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal.

7. Inculpatul ..., din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi prev. de art. 12 alin. 1 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi art. 12 alin. 1 şi 2 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal.

II. În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a şi art. 78 alin. 1 Cod penal, a fost condamnat inculpatul ..., la pedeapsa principală de 5 ani închisoare.

În baza art. 65 Cp s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi  b Cod penal, pe perioada executării pedepsei – pedeapsă accesorie.

În baza art. 67 Cp s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b  şi c Cod penal,  pe o perioadă de 5 ani – pedeapsă complementară.

În baza art. 9 raportat la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, a fost condamnat inculpatul ..., la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare.

În baza art. 65 Cp s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi  b Cod penal, pe perioada executării pedepsei – pedeapsă accesorie.

În baza art. 67 Cp s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b  şi c Cod penal,  pe o perioadă de 5 ani – pedeapsă complementară.

În baza art. 38 alin. 1 şi 39 lit. b Cod penal, s-a constatat că infracţiunile sunt concurente şi s-a dispus contopirea pedepselor la care a fost condamnat inculpatul ..., urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie.

În baza art. 45 Cod penal, s-a aplicat inculpatului ..., alături de pedeapsa principală, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b  Cod penal, pe perioada executării pedepsei – pedeapsă accesorie şi interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b şi c  Cod penal, pe o perioadă de 5 ani – pedeapsă complementară.

În baza art. 72 C.pen. şi art. 404 alin. 4 lit. a şi b C.pr.pen. rap. la art. 399 alin. 1 C.p.p., s-a dedus din pedeapsă reţinerea şi arestul preventiv de la 30.09.2017, la zi şi s-a menţinut arestarea preventivă a inculpatului ....

În baza art. 7 din Legea 76/2008 a fost obligat inculpatul ... să se supună prelevării de probe biologice în vederea introducerii pofilelor genetice în S.N.D.G.J., după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. 

În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p. s-a dispus achitarea inculpatului ..., pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal.

III. În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal,  art. 13 lit. d din Legea nr. 143/2000 şi art. 78 alin. 1 Cod penal,  a fost condamnat  inculpatul ..., la pedeapsă principală de 5 ani închisoare.

În baza art. 65 Cp s-au interzis inculpatului ..., exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi  b Cod penal, pe perioada executării pedepsei – pedeapsă accesorie.

 În baza art. 67 Cp s-a interzis inculpatului ..., exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b Cod penal,  pe o perioadă de 5 ani – pedeapsă complementară.

În baza art. 72 C.pen. şi art. 404 alin. 4 lit. a şi b C.pr.pen. rap. la art. 399 alin. 1 C.p.p., s-a dedus din pedeapsă reţinerea şi arestul preventiv de la 29.09.2017, la zi şi s-a menţinut arestarea preventivă al inculpatului ....

 În baza art. 7 din Legea 76/2008 a fost obligat inculpatul ..., să se supună prelevării de probe biologice în vederea introducerii pofilelor genetice în S.N.D.G.J., după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. 

În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p., s-a dispus achitarea inculpatului ..., pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal

IV. În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, art. 78 alin. 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul ...,  la pedeapsă principală de 3 ani închisoare.

În baza art. 65 Cp s-au interzis inculpatului ..., exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi  b Cod penal, pe perioada executării pedepsei – pedeapsă accesorie.

În baza art. 67 Cp s-au interzis inculpatului ..., exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b Cod penal,  pe o perioadă de 3 ani – pedeapsă complementară.

În baza art. 91 C.p., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, de 3 ani închisoare şi s-a stabilit un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.p..

În baza art. 93 alin. 1 C.p., a fost obligat inculpatul ..., ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ... la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.p., s-a impus inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 C.p.  pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei Gruia, pe o perioadă de 120 de zile.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind posibilitatea revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante.

În baza art. 72 C.pen. şi art. 404 alin. 4 lit. a şi b C.pr.pen. rap. la art. 399 alin. 1 C.p.p., s-a constatat că inculpatul a fost reţinut de la 30.09.2017, la 01.10.2017 şi s-a menţinut măsura preventivă a controlului judiciar al inculpatului ....

În baza art. 7 din Legea 76/2008, a fost obligat inculpatul ... să se supună prelevării de probe biologice în vederea introducerii pofilelor genetice în S.N.D.G.J., după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. 

În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p., s-a dispus achitarea inculpatului ..., pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal

V. În baza art. 48 raportat la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, art. 78 alin. 1 Cod penal, a fost condamnată inculpata ..., la pedeapsă principală de 2 ani închisoare.

În baza art. 65 Cp s-au interzis inculpatei ..., exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi  b Cod penal, pe perioada executării pedepsei – pedeapsă accesorie.

În baza art. 67 Cp s-au interzis inculpatei ... exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b Cod penal,  pe o perioadă de 3 ani – pedeapsă complementară.

În baza art. 7 din Legea 76/2008, a fost obligată inculpata să se supună prelevării de probe biologice în vederea introducerii pofilelor genetice în S.N.D.G.J., după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. 

În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p., s-a dispus achitarea inculpatei ..., pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal.

VI. În baza art. 12 alin. 1 şi 2 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, art. 78 alin. 1 Cod penal, a fost achitat inculpatul ...,  la pedeapsă principală de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 65 Cp s-au interzis inculpatului ..., exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi  b Cod penal, pe perioada executării pedepsei – pedeapsă accesorie.

 În baza art. 67 Cp s-au interzis inculpatului ... exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b Cod penal,  pe o perioadă de 3 ani – pedeapsă complementară.

În baza art. 7 din Legea 76/2008, a fost obligat inculpatul ... să se supună prelevării de probe biologice în vederea introducerii pofilelor genetice în S.N.D.G.J., după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. 

În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p., s-a dispus achitarea inculpatului ..., pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal.

VII. În baza art. 12 alin. 1 şi 2 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, art. 78 alin. 1 Cod penal, a fost condamnat inculpatul ...,  la pedeapsă principală de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 65 Cp s-au interzis inculpatului ..., exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi  b Cod penal, pe perioada executării pedepsei – pedeapsă accesorie.

În baza art. 67 Cp s-au interzis inculpatului ... exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b şi c Cod penal,  pe o perioadă de 3 ani – pedeapsă complementară.

În baza art. 7 din Legea 76/2008, a fost obligat inculpatul ... să se supună prelevării de probe biologice în vederea introducerii pofilelor genetice în S.N.D.G.J., după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. 

În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p., s-a dispus achitarea inculpatului ..., pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal.

VIII. În baza art. art. 12 alin. 1 şi 2 rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, art. 78 alin. 1 Cod penal, a fost condamnat inculpatul ..., la pedeapsă principală de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 65 Cp s-au interzis inculpatului ..., exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi  b Cod penal, pe perioada executării pedepsei – pedeapsă accesorie.

În baza art. 67 Cp s-au interzis inculpatului ... exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b Cod penal,  pe o perioadă de 3 ani – pedeapsă complementară.

În baza art. 7 din Legea 76/2008, a fost obligat inculpatul ... să se supună prelevării de probe biologice în vederea introducerii pofilelor genetice în S.N.D.G.J., după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. 

În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p. s-a dispus achitarea inculpatului ..., pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal .

IX. În baza art. 112 alin. 1 lit. f C.p. rap. la art. 17 alin. 1 din Legea 143/2000, s-a dispus confiscarea specială a drogurilor de risc rămase în urma efectuării analizelor de laborator şi după oprirea contraprobelor, după cum urmează :

1. 650,65 kg de cannabis reprezentând 1809 plante cannabis, aşa cum rezultă din dovada seria H nr. 0217041/02.11.2017, prin care drogurile de risc au fost predate la IGPR – DCJSCO şi 221 grame cannabis reţinute drept contraprobă.

2. 1900 grame cannabis – proba 1, 7,10 grame cannabis – proba nr. 2, aşa cum rezultă din Dovada seria H nr. 0217161/16.11.2017 prin care drogurile de risc au fost predate la IGPR – DCJSCO şi 11.08 grame cannabis, reţinute drept contraprobă.

Au fost obligaţi inculpaţii ..., ..., ..., să plătească statului câte 602,86 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare, stabilite prin rechizitoriu pentru faza de urmărire penală, iar inculpaţii ..., ..., ... şi ..., să plătească statului câte 142,86 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare, stabilite prin rechizitoriu pentru faza de urmărire penală.

Au fost obligaţi inculpaţii ..., ..., ..., ..., ..., ... şi ..., să plătească statului câte 600 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând cheltuielile efectuate la judecarea cauzei în primă instanţă.

Împotriva acestei sentinţe au formulat apel DIICOT - Biroul Teritorial ... şi inculpaţii ..., ..., ..., ..., ..., ... şi ....

Prin decizia penală nr. 3/09.01.2019, Curtea de Apel Craiova a dispus, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. b Cpp, admiterea  apelurilor  formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – B.T. ... şi de inculpaţii ..., ..., ..., ..., ..., ... şi ....

Prin aceeaşi decizie s-a dispus desfiinţarea, în totalitate, a sentinţei penale nr. 164/02.08.2018 pronunţată de Tribunalul ... în dosarul nr. …, şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

S-a menţinut, ca legală şi temeinică, arestarea preventivă a inculpaţilor ... şi ....

S-a revocat măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul ....

În temeiul art. 275 alin 3 C.p.p. cheltuielile judiciare din apel au rămas în sarcina statului.

La acest moment procesual, dosarul se află în faza în care se procedează la rejudecarea cauzei, după desfiinţarea de către Curtea de Apel Craiova a sentinţei pronunţate în primul ciclu procesual.

Întrucât cauza s-a trimis spre rejudecare, iar inculpaţii ... şi ... au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv, în temeiul art. 362 alin.2 Cpp, rap. la art. 208 alin.4 Cpp, instanţa a procedat, la data de  28.02.2019, la  verificarea legalităţii şi temeiniciei arestării preventive, iar, prin încheierea pronunţată de Tribunalul ... în dosarul nr. …, definitivă prin decizia nr. 100/07.03.2019 a Curţii de Apel Craiova, s-a menţinut măsura arestării preventive faţă de cei doi inculpaţi.

La termenul din 17.04.2019, în dosarul de fond, inculpaţii ... şi ... au solicitat judecarea cauzei conform procedurii simplificate, deoarece recunosc faptele de trafic de droguri, respectiv finanţare de activităţi în legătură cu traficul de droguri, însă nu şi infracţiunea de iniţiere, constituire a  unui grup infracţional organizat, situaţie în care, în raport de exigenţele legii privind condiţiile admiterii cererii de judecare a cauzei conform procedurii simplificate, prevăzute la art. 374 alin.4 Cpp, art. 375 şi art. 377 Cpp,  instanţa a respins cererile de judecare a cauzei conform procedurii simplificate şi a dispus ca judecata în cauză să se facă potrivit normelor de drept comun, cu precizarea că, în situaţia în care la finalul cercetării judecătoreşti  instanţa va reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea recunoscută de inculpaţi, în raport de disp.art. 396 alin.10 Cpp, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei,  inculpaţii vor beneficia totuşi de reducerea cu 1/3  a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii.

La acelaşi termen, din 17.04.2019, prin încheierea pronunţată în dosarul nr. …  al Tribunalului ..., instanţa a menţinut măsura arestării preventive faţă de cei doi inculpaţi.

Prin decizia penală nr.169/25.04.2019, pronunţată în dosarul nr. …,  Curtea de Apel Craiova a admis însă contestaţiile formulate de inculpaţii ... şi ..., împotriva încheierii din 17.04.2019 a Tribunalului ..., a desfiinţat încheierea şi,  rejudecând, în baza art. 242 alin. 2 C.p.p., a înlocuit măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpaţii ... şi ... cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data  de 25.04.2019 şi până la data de 23.06.2019, inclusiv.

 În temeiul art. 215 alin. 1 şi alin. 2 C.p.p., s-a stabilit ca, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpaţii vor fi obligaţi să respecte  următoarele obligaţii:

- să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi;

- să informeze de îndată instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei;

- inculpatul ... să se prezinte la Poliţia comunei ..., judeţul Dolj, iar inculpatul ... să se prezinte la Poliţia oraşului Dr. Tr. Severin, judeţul ..., organe desemnate cu supravegherea, conform programului de supraveghere întocmit de organele de poliţie sau de câte ori sunt chemaţi;

- să nu părăsească ţara decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată;

- să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme;

- să nu comunice între ei sau cu ceilalţi coinculpaţi (..., ..., ..., ...) ori cu martorii … direct sau indirect şi nici cu membrii familiilor acestora, direct sau indirect.

În temeiul art. 215 alin. 3 C.p.p., s-a atras atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive.

Totodată, s-a dispus punerea de îndată în libertate a inculpaţilor ... şi ..., dacă nu sunt reţinuţi sau arestaţi în altă cauză.

Curtea de Apel Craiova a motivat că, se impune această soluţie dat fiind că, în jurisprudenţa CEDO s-a stabilit că, atunci când hotărăsc dacă o persoană ar trebui să fie eliberată sau reţinută, autorităţile au obligaţia, în temeiul art. 5 § 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, să examineze măsurile alternative de a asigura prezentarea acesteia la proces (a se vedea Jablonski împotriva Poloniei, nr. 33492/96, pct. 83, 21 decembrie 2000, Leontin Pop împotriva României, 01.10.2013).

În cauză, s-a arătat că, riscul de tulburare a ordinii publice, dedus exclusiv pe baza evaluării gravităţii faptelor imputate şi probate până la acest moment, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acestora, nu mai poate legitima detenţia preventivă a inculpaţilor. Tulburarea ordinii publice invocată  este suficientă, în jurisprudenţa CEDO, doar în situaţia în care s-ar baza pe fapte de natură să demonstreze că lăsarea în libertate a inculpatilor ar tulbura realmente liniştea publică [Degeratu c. României, 35104/02, 6 iulie 2010; Scundeanu c. României, 10193/02, 2 februarie 2010; Yuriy c. Rusiei, 5453/08, 29 aprilie 2010; I.A. c. Franţei (1/1998/904/1116), 23 septembrie 1998].

Or, în aprecierea acestui criteriu, instanţa nu trebuie să se limiteze numai la gravitatea faptelor în abstract, ci trebuie să arate în mod concret, cu referire la datele speţei, caracterul cert şi actual al atingerii aduse ordinii publice şi totodată să precizeze în ce măsură judecarea cauzei sub control judiciar a inculpaţilor  ar avea un asemenea efect.

În ceea ce priveşte scopul instituirii măsurilor preventive s-a arătat că, se constată că dispoziţiile art. 202 Cpp au în vedere buna desfăşurare a procesului penal sau împiedicarea sustragerii inculpaţilor de la urmărirea penală sau de la judecată.

În aceste condiţii, având în vedere şi criteriile menţionate în jurisprudenţa CEDO., Curtea a arătat că nu există date că inculpaţii intenţionează să se sustragă procedurilor penale sau că vor influenţa buna desfăşurare a procesului penal.

În acelaşi timp, prevederile art. 5 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului obligă instanţele naţionale să ia în considerare posibilitatea luării unor măsuri alternative privării de libertate (Tarău c. României, 3584/02, 24 februarie 2009; Matyush c. Rusiei, 14850/03, 9 decembrie 2008; Galuashvili c. Georgiei, 40008/04, 17 iulie 2008) care să asigure prezentarea inculpatului la procesul penal, măsură care în prezenta cauză va consta în controlul judiciar, al cărui conţinut este apt de a evita orice încercare de influenţare a procesului penal.

S-a mai invocat şi faptul că, de la data privării de libertate a inculpaţilor … si ... (29.09.2017 si respectiv 30.09 2017) a trecut o perioada de aproximativ 1 an si 6 luni, perioada petrecuta in arest preventiv  de inculpaţi este suficienta pentru ca aceastia sa conştientizeze consecinţele faptelor pretins savarsite.

Nu în ultimul rând, Curtea  a amintit că tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi de săvârşirea unor infracţiuni are loc într-un cadru procesual bine definit, cu respectarea legii şi a dreptului la un proces echitabil. Conceptul de proces echitabil înseamnă şi soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, astfel că scopurile înfăptuirii actului de justiţie să îşi atingă finalitatea concretă a pedepsirii vinovaţilor. Acestea se realizează exclusiv la finalul procesului penal, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, şi nu prin măsura arestării preventive.

Revenind la momentul procesual actual, instanţa, în raport de dispoziţiile art. 208 alin.5 Cpp, va proceda la verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţi, reţinând totodată că, inculpatul ..., prin avocat, a solicitat, în subsidiar, ridicarea obligaţiei de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea instanţei, obligaţie instituită în sarcina lui în cadrul măsurii controlului judiciar, motivând că doreşte să plece în Italia să-şi viziteze familia, mai precis, să o vadă pe fiica ce i s-a născut în timp e el se afla în arest preventiv, după care să revină în România, dar şi că doreşte să muncească.

Fără a antama probele existente în dosarul de urmărire penală şi probele administrate în cauză în faţa instanţei judecătoreşti până la acest moment procesual, prima instanţă a apreciat că, pe de o parte, subzistă temeiurile ce au stat la baza înlocuirii, la data de 25.04.2019, de către Curtea de Apel Craiova, a măsurii arestului preventiv cu măsura controlului judiciar faţă de inculpaţii … şi ..., iar că, pe de altă parte, de la momentul  înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar şi până în prezent nu au intervenit alte elemente sau temeiuri noi, care să justifice revocarea controlului judiciar.

Astfel, s-a constatat că, în speţă, există în continuare dovezi din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au comis faptele pentru care, faţă de aceştia, s-au luat măsurile preventive menţionate,  infracţiuni în legătură cu care au fost trimişi  în  judecată, fapte cu privire la care legea penală prevede pedeapsa închisorii mai mare de  5 ani.

De asemenea, pe baza evaluării gravităţii faptelor,  a modului şi a circumstanţelor de comitere a acestora, a anturajului, a comportamentului anterior şi a atitudinii inculpaţilor, în raport de rezonanţa socială a faptelor comise şi de urmările grave pe care faptele de constituirea unui grup infracţional organizat, de cultivare, deţinere ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, dar şi de finanţare a unor astfel de operaţiuni ilegale, le au mai ales în rândul tinerilor, s-a constatat că menţinerea controlului judiciar faţă de inculpaţi este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, inculpaţii  neprezentând  suficiente  garanţii  pentru  cercetarea  în stare de deplină libertate, dar şi pentru buna desfăşurare a procesului penal, în cauză fiind de audiat încă trei inculpaţi şi cel puţin doi martori, propuşi de acuzare.

Prima instanţă a apreciat că infracţiunile pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii de faţă reprezintă unele din cele mai grave infracţiuni, cu impact social deosebit, iar cercetarea  lor  fără nicio măsură preventivă, prin intermediul căreia organele abilitate să aibă un control asupra activităţii acestora pe parcursul procesului penal, ar echivala cu încurajarea tacită a inculpaţilor de faţă – posibil, şi a altora - la săvârşirea unor fapte similare, dar şi cu scăderea încrederii populaţiei în capacitatea de ripostă a justiţiei.

De altfel, în cazul inculpatului ... s-a reţinut că nici nu s-ar afla la primul impact cu legea penală, din fişa de cazier judiciar din Italia a acestuia rezultând că a mai fost condamnat de patru ori la pedepse cu închisoarea pentru diferite infracţiuni grave şi foarte grave (furt, jaf armat, vătămare corporală, infracţiuni cu droguri).

În ceea ce priveşte perioada de timp de când inculpaţii se află sub puterea controlului judiciar, s-a apreciat că, simpla trecere a timpului nu este un element de natură să conducă automat la revocarea măsurii controlului judiciar, în anumite cazuri interesul social general primând.

De asemenea, circumstanţele personale ale inculpaţilor, expuse de avocat, sau împrejurarea că inculpaţii încearcă să adopte o atitudine procesuală sinceră, nu pot prevala în faţa interesului superior al prezervării ordinii publice, însă vor putea fi în măsură să contribuie la  individualizarea sancţiunii penale şi a modalităţii de executare, în cazul în care se va stabili vinovăţia inculpaţilor în ceea ce priveşte acuzaţiile aduse.

Referitor la motivele invocate de inculpatul ... pentru admiterea cererii subsidiare, formulate oral în şedinţa de judecată, prin intermediul avocatului, privind ridicarea obligaţiei de a nu părăsi teritoriul României – respectiv, acelea că, doreşte să plece până în Italia să-şi viziteze familia, mai precis, să o vadă pe fiica născută în timp ce se afla în arest preventiv, după care să revină în România, sau că doreşte să muncească -  au fost apreciate de instanţă ca nefondate, în condiţiile în care, măsura controlului judiciar impusă în sarcina acestuia nu îl împiedică în niciun fel pe inculpat să participe la activităţi lucrative, dacă doreşte, iar revederea familiei poate avea loc şi în alte circumstanţe, nefiind imperios necesar ca inculpatul ... să părăsească teritoriul României pentru a avea loc un astfel de eveniment.

Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie inculpatul ..., solicitând admiterea contestaţiei, desfiinţarea încheierii şi revocarea măsurii controlului judiciar, arătând că temeiurile avute în vedere la luarea măsurii controlului judiciar nu mai subzistă, invocând împrejurarea că au fost administrate probe şi a respectat toate măsurile impuse de instanţă.

A arătat că solicită ridicarea interdicţiei de a nu părăsi ţara, având în vedere că este cetăţean străin şi că din anul 2017 nu şi-a revăzut familia şi nici nu a văzut-o pe fiica sa, născută după ce a fost arestat.

A mai arătat că  si-a manifestat dorinţa de a realiza venituri şi pentru aceasta doreşte să i se ridice această restricţie, deşi instanţa de fond a motivat că poate să se angajeze si pe teritoriul României pentru a realiza venituri.

Analizând contestaţia formulată prin prisma motivelor invocate şi a celor ce pot fi examinate din oficiu conform art. 206 C.p.p., Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, urmând a fi respinsă pentru următoarele considerente de fapt si de drept:

Potrivit dispozitiilor art. 362 Cod procedura penală, instanţa se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.

 În cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, instanţa este datoare să verifice, în cursul judecăţii, în şedinţă publică, legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 208.

Potrivit dispozitiilor art. 208 alin 5 Cod procedura penală: în tot cursul judecatii, instanta verifica prin incheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai tarziu de 60 de zile, daca subzista temeiurile care au determinat luarea masurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune sau daca au aparut temeiuri noi, care sa justifice mentinerea acestei masuri. Dispozitiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplica in mod corespunzator.

Potrivit art. 242 alin.1 Cod procedură penală, măsura preventivă se revocă, din oficiu sau la cerere, în cazul în care au încetat temeiurile care au determinat-o ori au apărut temeiuri noi din care rezultă nelegalitatea măsurii.

Potrivit dispoziţiilor art. 202 Cod procedură penală, scopul măsurilor preventive este acela de a asigura buna desfăşurare a procesului penal ori împiedicarea sustragerii inculpatului de la urmărire penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni, iar în alegerea măsurii instanţa este ţinută să aibă în vedere alături de scopul acesteia, gradul de pericol social al infracţiunii, starea de sănătate, vârsta, antecedentele şi celelalte situaţii privind persoana faţă de care se ia măsura.

Potrivit dispozitiilor art. 206 Cod procedura penală, împotriva încheierilor prin care instanța dispune, in prima instanța, asupra masurilor preventive inculpatul si procurorul pot formula contestație, in termen de 48 de ore de la pronunțare sau, după caz, de la comunicare.

În considerentele încheierii contestate, prima instanţă, a arătat în mod întemeiat că temeiurile ce au stat la baza dispunerii măsurii controlului judiciar se menţin în continuare, neintervenind elemente noi care să justifice revocarea acestei măsuri.

În ceea ce priveşte existenţa unor probe din care să rezulte presupunerea rezonabilă că inculpatul a comis faptele de care este acuzat, acesta necontestând acest lucru. Pe de altă parte, pe lângă faptul există inclusiv o hotărâre în primă instanţă prin care s-a apreciat că probele existente la dosarul cauzei confirmă săvârşirea infracţiunilor imputate inculpatului.

Prin urmare, se impune a se analiza în ce măsură menţinerea acestei măsuri se impune pentru buna desfăşurare a procesului penal în continuare sau este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Noţiunea de „pericol pentru ordinea publică” nu trebuie înţeleasă ca o primejdie concretă şi imediată, constând în posibilitatea comiterii unor fapte penale grave. În realitate, ea semnifică o stare de nelinişte, un sentiment de insecuritate în rândul societăţii civile, generată de rezonanţa socială negativă a faptului că persoanele asupra cărora planează acuzaţia comiterii unor infracţiuni de o gravitate ieşită din comun sunt cer... în stare de libertate. Această noţiune presupune rezonanţa faptelor comise, o afectare a echilibrului social firesc, o anumită stare de indignare, de dezaprobare publică. Inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului admite că „prin gravitatea lor deosebită şi prin reacţia publicului la săvârşirea lor, anumite infracţiuni pot să suscite o tulburare socială de natură să justifice o detenţie provizorie […]”(cazul Neumeister c. Austriei ).

Este adevărat că pericolul concret pentru ordinea publică este diferit de pericolul social al faptei, ca trăsătură a infracţiunii; totuşi, nu se poate face abstracţie, la analiza oportunităţii luării/menţinerii măsurii arestării preventive, de gravitatea concretă a faptei raportat la natura relaţiilor sociale lezate.

În speţă, pericolul social potenţial se apreciază în raport de comportamentul inculpatului, reacţia opiniei publice, rezonanţa şi gravitatea faptei comise.

Pericolul pe care îl reprezintă inculpatul pentru ordinea publică nu trebuie probat prin administrarea unor anumite dovezi, el poate fi dedus din evidențierea unor criterii de evaluare a acestui tip de pericol, cum sunt comportamentul  inculpatului, antecedența penală, natura infracțiunii de care este bănuit, pericolul concret al infracțiunii, posibilitatea încurajări și altor persoane să săvârșească fapte de același gen, fără o ripostă fermă a organelor judiciare nevoia de prezervare a securității şi protecției unei anumite colectivități, necesitatea de a înlătura posibilitățile inculpatului de a influenta negativ buna desfășurare a procesului penal.

Pericolul lăsării în libertate a inculpatului rezultă şi din faptul că activitatea acestuia conduce la atragerea în diverse forme de consum ale unor substanţe stupefiante a unor persoane de vârste fragede, adolescenţi elevi sau studenţi, situaţie foarte îngrijorătoare în contextul în care aceste substanţe produc o puternică dependenţă, putând genera preocupări în sensul procurării acestor substanţe inclusiv din resurse financiare obţinute în mod ilicit, fiind de notorietate cazuri în care consumatorii dependenţi au recurs la acte de violenţă pentru a-şi asigura dozele necesare şi chiar al distribuţiei stupefiantelor în scopul obţinerii banilor necesari pentru consumul drogurilor.

Cercetarea în stare de libertate a inculpatului la acest moment procesual ar putea fi atât o încurajare pentru aceştia care, neavând alte surse de venit, cel mai probabil şi-ar continua activităţile infracţionale în vederea obţinerii unor importante resurse financiare, cât şi un exemplu negativ pentru alte persoane, care ar putea concluziona că desfăşurarea unor astfel de activităţi aducătoare de importante beneficii materiale este tratată cu indulgenţă de autorităţile judiciare.

Pe de altă parte, măsura preventivă este, în continuare, proporţională cu gravitatea acuzaţiei,în sensul că inculpatul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc, prevăzute de art.2 alin.1 din Legea 143/2000, infracţiunea de constituire a unui grup organizat prevăzută de dispoziţiile art.367 C.pen. şi infracţiunea de finanţare a faptelor prevăzute în dispoziţiile art.2-5 din legea nr.143/2000, aceasta rezultă nu numai din natura infracţiunilor, dar şi din cantitatea de droguri traficate, din natura substanţelor traficate din împrejurarea că numai intervenţia organelor de cercetare penală a pus capăt acestei activităţi, care anterior s-a desfăşurat pe o perioadă îndelungată, şi din faptul că prin activitatea desfăşurată inculpatul şi-a creat o piaţă de desfacere stabilă şi în continuă extindere,dar şi faptul că amploarea acestui fenomen al consumului de droguri este în creştere, mai ales în rândul minorilor şi tinerilor, cu efecte deosebit de nocive asupra sănătăţii şi chiar a vieţii persoanei.

Apărarea formulată de inculpat în sensul că a conștientizat pe parcursul detenției provizorii gravitatea și consecințele faptelor sale, că nu a putut lua legătura cu familia care nu locuieşte în ţară, că nu îşi poate găsi un loc de muncă, datorită existenţei unei bariere lingvistice trebuie analizate prin raportare la faptul că există riscul sustragerii acestuia de la buna desfăşurare a procesului penal în continuare dată fiind pe de o parte antecedenţa penală a inculpatului(acesta nefiind la primul conflict cu legea penală), restrângerea libertăţii acestuia se impune în continuare pentru buna desfăşurare a procesului penal, fiind vorba de îndeplinirea condiţiei proporţionalităţii în lumina CEDO.

De asemenea, în mod corect instanţa de fond a apreciat că inculpatul poate să ia legătura cu familia sa, permiterea părăsirii teritoriului României nefiind singura posibilitate pentru a-şi putea revedea familia.

În cauză nu au intervenit împrejurări noi, de genul celor vizate de legiuitor din care să rezulte nelegalitatea măsurii, iar  temeiurile avute în vedere la luarea măsurii nu au suferit modificări majore astfel încât să fie justificată revocarea acesteia. Totodată, date fiind antecedentele penale ale inculpatului, înlăturarea obligaţiei de a nu părăsi teritoriul României ar fi de natură a pune în pericol buna desfăşurare a procesului penal, dat fiind faptul că în cauză mai sunt de audiat 3 inculpaţi şi cel puţin 2 martori.

Pentru aceste motive, în baza art.206 C.pr.pen., va respinge contestaţia formulată de inculpatul contestator …, împotriva încheierii  pronunţată de Tribunalul ... în şedinţa publică din data de 12.06.2019.

În baza art.275 alin 2 C.pr.pen, va obliga inculpatul contestator la plata sumei de 100 lei în  favoarea statului.

În baza art.275 alin. 6 C.pr.pen. onorariul interpretului şi al avocatului din oficiu  vor rămâne în sarcina statului.