Reabilitare judecatoreasca

Sentinţă penală 195 din 09.07.2019


A fost  înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr. ...../207/2019, cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul – condamnat P.V.,  privind pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.177 din 11.12.2015 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. ...../207/2015, rămasa definitiva prin nerecurare.

În fapt,  petentul arată că prin sentinţa mentionata a fost condamnat la 1 an si 4 luni închisoare cu aplicarea art. 38 alin. 1 si art. 19 alin. 1 lit. b CP pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 335  alin. 1 CP si art. 337 CP, fiind obligat sa achite suma de 250 lei cheltuieli judiciare in favoarea statului.

In baza art 91 alin 1 si 2 Cp. si art 92 alin 1 Cp., s-a dispus suspendarea sub supraveghere pe o perioada de 3 ani ce constituie termen de incercare.

In  baza art. 93 alin 1 Cp. petentul a fost obligat sa se supună masurilor de supraveghere, precum si a celor prevazute de art. 93 alin 2 Cp., obligaţii pe care arată că le-a indeplinit.

Petentul a precizat ca de la data executării pedepsei si pana in prezent, nu a suferit o noua condamnare in intervalul de timp prevăzut de art. 166 C.pen., iar in aceasta perioada a avut asigurata existenta prin munca cinstita, a avut o buna conduita si a achitat in intregime cheltuielile judiciare la plata cărora a fost obligat- suma de 250 lei.

După executarea pedepsei a locuit si locuieste in continuare in com. Daneasa, jud. Olt.

Totodată, a  absolvit in cadrul programului *A doua şansa* anul şcolar 2018-2019, anul III. la Scoală Gimnaziala nr. l Slatina.

In drept, a invocat dispoz. art. 166-169 Cp., art 529 -531 din C.p.p.

In dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri si martorul T.E..

Petentul a depus la dosar înscrisuri : sentinţa penala nr. . 177/11.dec.2015 pronunţata de Judecătoria Caracal Olt, copia cărtii de identitate, certificat de cazier judiciar, adeverinta de la scoală si caracterizare de la Primăria Daneasa, chitanţa nr 1000130907 seria TS507/08.04.2019 pentru suma de 250 lei, imputernicire avocatiala.

La solicitarea instanţei, a fost comunicată fişa de cazier judiciar actualizată privind pe petent si a fost ataşat dosarul penal nr.3582/207/2019.

În şedinţa publică din data de  19.07.2019, avocat B.D., pentru petent, a depus la dosar o precizare cu privire la temeiul de drept al cererii de reabilitare, în sensul că se solicită reabilitarea de drept, prev de art.165 C.pen.

  Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa  reţine următoarele:

Prin  sentinţa penală nr.177 din 11.12.2015 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. ...../207/2015, rămasa definitiva prin neapelare la data de 29.12.2015, petentul P.V. a fost condamnat la 1 an si 4 luni închisoare cu aplicarea art. 38 alin. 1 si art. 19 alin. 1 lit. b CP pentru săvârşirea infracţiunilor de  conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana ce nu poseda permis de conducere prevazuta de art. 335 alin 1 CP şi de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, prev. de art. 337 c.p.

 În baza art. 93 alin.1 C.p., instanța a dispus ca inculpatul P.V.  pe durata termenului de supraveghere  de 3 ani , să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă, şi să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 C.p.,  instanţa a impus inculpatului P.V.  ca pe durata termenului de supraveghere să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 C.p., s- a dispus ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul P.V.  să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile în cadrul Primăriei Dăneasa  şi Şcoala Gimnazială Daneasa , jud. Olt.

În baza disp.art. 274 alin. 1 teza I C.p.p.  inculpatul P.V.  a fost obligat  la 250 de lei reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Petentul  condamnat P.V.C. a achitat cu chitanţa nr. 235/21.04.2010 emisă de Judecătoria Caracal, cuantumul cheltuielilor judiciare în favoarea statului la care a fost obligat.

Potrivit art. 165  Cp, reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune.

Conform art. 167 alin.1  din C.p.p. termenele prevăzute în art. 165 şi art. 166 se socotesc de la data când a luat sfârșit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris, iar alin. 4 stabilește că  în caz de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, termenul curge de la data împlinirii termenului de supraveghere.

În cauză, instanța constata ca  termenul de supraveghere  de 3 ani, a început să curgă la data de 29/12/2015,  când a rămas definitivă  sentința penală nr.177 din 11.12.2015 pronunțată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. ...../207/2015,  şi s-a împlinit la data de  29/12/2018, iar de la această  dată a început  să curgă termenul de reabilitare de 3 ani  şi se va împlinii la data de  29/12/2021.

Întrucât nu s-a împlinit termenul de reabilitare de  3 ani,  instanțe va respinge  cererea de reabilitare formulată de petentul  P.V..

Instanța urmează ca în temeiul art. 275 alin. 2 N. C. proc. pen., să oblige petentul  la plata  sumei de 30 lei către stat  cu titlu de cheltuielile judiciare .

Postat 03.09.2019