Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 1066 din 06.05.2019


Document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2019:001.001066

Dosar nr. 7298/189/2017

R O M A N I A

JUDECATORIA X

JUDB

SENTINTACIVILANr. 1066/2019

Sedinta publica de la 06 Mai 2019

Instanta constituita din:

JUDECATORIA

Asupra cererii de fata, constataurmatoarele:

La data de data13.11.2017 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei X, sub nr. de dosar X, plangerea contraventionala formulata de petentul X in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Judetean de Politie X, solicitand instantei sa admita plangerea si sa anuleze procesul verbal de contraventie atacat, iar pe cale de consecinta sa dispuna exonerarea de sanctiunea contraventionala, care nelegal si netemeinic i-a fost aplicata.

In subsidiar, solicita inlocuirea faptei contraventionale cu avertismentul, in considerarea faptului nu a creat in concret vreo stare de pericol de siguranta a traficului.

In motivarea in fapt, petentul arata ca la data de 22.10.2017, in jurul orelor 16:15 , se deplasa cu autoturismul proprietate personala, pe drumul DE 581 Km 82 din, pe raza com. X a fost oprit de catre un echipaj de politie, care i-a adus la cunostinta faptul ca a depasit viteza legala in afara localitatii. A fost sanctionat de catre organele de politie cu amenda contraventionala si cu sanctiune complementarafiindu-isuspendat dreptul de a conduce.

Sustineca, desi a solicitat agentilor de politie sa-i comunice daca la momentul constatarii vitezei de deplasare aparatul radar era montat pe un autovehicul aflat in miscare sau stationare,daca agentul constatator era autorizat si daca cinemometrul este verificat metrologic,acestial-au ignorat total si „ l-au sfatuit" sa se adreseze instantei daca are astfel de nelamuriri.

Agentii de politie au incheiat procesul verbal fara a-i arata constatarea facuta cu aparatul radar in ceea ce priveste depasirea vitezei legale desile-a adus la cunostinta faptul ca nu a depasit viteza legala. Mentioneaza faptul ca, in acel moment se deplasa cu o viteza legala. Mai mult, aparatul radar era amplasat pe un autoturism care nu era inscriptionat cu insemnele politiei rutiere, fiind ascuns in vegetatia de pe marginea soselei.

Pentru aceste considerente solicita admiterea plangerii asa cum a fost formulata.

In drept, petentul si-a intemeiat plangerea contraventionala pe dispozitiileart. 148 Cod procedura civila, Ordonanta nr.2/2001, dispozitiile legale mai sus mentionate, pe dispozitiile art.118 din O.U.6. 195/2002 si orice alta dispozitie legala aplicabila in speta.

Petentul a solicitat prin cererea de chemare in judecata incuviintarea probei cu inscrisuri, inregistrarea video/fotosi probatestimoniala.

In temeiul art. 150 C.pr.civ., au fost atasate cererii de chemare in judecata copiedepeactul de identitatesicopie de peprocesulverbal deconstatareacontraventiei.

La data de 19.02.2019, intimatulInspectoratul de Politie al Judetului Vaslui a depus la dosar intampinare prin care asolicitat respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata, justificat de urmatoarele motive:

In fapt, prin procesul-verbal cu datele de mai sus s-a retinut in sarcina petentului ca pe DE 581, km. 82, la data de 22.10.2017, ora 16:15 „A condus auto marca X cu viteza de 152 km/h, inregistrata de aparatura radar din auto X”, fapta prevazuta de art. 102 al. 3 lit. e din OUG 195/2002 rep.

Pentru contraventia prevazuta de art. 102 alin 3 lit. e din OUG 195/2002 rep, petentul a fost sanctionat cu amenda in cuantumul minim de 1305 lei si cu masura complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pentru 90 de zile.

Procesul-verbal a fost incheiat imediat dupa savarsirea contraventiei, fiindu-i adus la cunostinta petentului dreptul de a formula obiectiuni. La rubrica specifica au fost consemnate urmatoarele mentiuni: “Nu am obiectiuni”. Petentul a semnat procesul-verbal, fiindu-i inmanat duplicatul.

Din fotografiile efectuate dupa inregistrarea video a aparatului radar rezulta ca la data de 22.10.2017, ora 16:15, pe DE 581, km 82, conducatorul autoturismului marca X circula cu viteza de 152 km/h. Potrivit O.U.G 195/2002 rep. privind circulatia pe drumurile publice, art. 49, alin 4, lit. b) : Ť(4) Limitele maxime de viteza in afara localitatilor sunt: (...) b) pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) -100 km/h ť ;

Sustine ca, viteza autovehiculului condus de petent a fost masurata in regim de deplasare, pe sensul opus de mers al autospecialei de politie pe care era montat aparatul radar, fiind redata in dreptul literei T (foto 1), care reprezinta intotdeauna viteza instantanee a autovehiculului tinta, masurata de catre sistemul radar.

Potrivit art. 109 din OUG 195/2002 rep. “(2) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei ”.

In procesul-verbal s-a mentionat ca abaterea a fost filmata cu ajutorul unui mijloc tehnic, respectiv aparatul radar montat pe autospeciala cu numarul X, inmatriculata anterior cu numarul MAI 38826, dupa cum reiese din cartea de identitate a vehiculului.

Aparatul radar cu ajutorul caruia a fost constatata abaterea retinuta in sarcina petentului este atestat din punct de vedere al legalitatii prin emiterea Buletinului de verificare metrologica nr. X, valabil un an de la data emiterii.

Mentioneaza faptul ca aparatul radar AUTOVISION, montat pe autospeciala cu nr. de inregistrare Xeste autorizat sa masoare atat in regim stationar, cat si in regim de deplasare, potrivit mentiunilor din buletinul de verificare metrologica (coloana a 2-a, penultimul rand).

Deasemenea, intimatul invedereaza faptul ca prevederile legale prin care se cere ca masuratorile si inregistrarile efectuate cu ajutorul aparatului radar sa fie efectuate de operatori calificati, respectiv dispozitiile subpunctului 4.2 si 4.4 din NML 021-05 au fost abrogate prin Ordinul nr. 187 din 14.07.2009 emis de Biroul de metrologie legala, mai exact a fost abrogat tot punctul 4 din respectivele norme.

In consecinta, rezulta astfel ca aceasta cerinta cu privire la efectuarea masuratorilor numai de catre operatori calificati nu mai este prevazuta de normele legislative in vigoare, fapt pentru care considera ca nu mai este necesar sa inainteze atestatul de operator radar al agentului constatator.

Sustine ca, in momentul pornirii aparatului radar functia de autotestare este activata automat si evalueaza daca aparatul functioneaza in parametri normali, afisand eventualele disfunctionalitati pe display-ul cinemometrului (modulul de prelucrare-afisare ). In cazul in care apar erori de functionare a aparatului radar acesta nu mai inregistreaza vitezele de circulatie a autovehiculelor.

Consideracafiindnefondatacererea petentului de inlocuire a sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului, intrucat fapta retinuta in sarcina petentului prezinta un pericol social ridicat, deoarece nerespectarea limitelor de viteza implica riscul producerii unor accidente de circulatie in care pot fi implicate persoane nevinovate. Mai mult de atat, din fisa D.E.P.A.B.D. a petentului, se poate observa faptul ca acesta a mai fost sanctionat anterior pentru nerespectarea regulilor de circulatie, inclusiv pentru depasirea limitelor de viteza.

La o fapta de o asemenea gravitate sanctiunea avertismentului nu si-ar putea atinge scopul preventiv, ci l-ar putea incuraja pe contravenient sa persevereze in incalcarea regulilor de circulatie, punand in pericol totodata si siguranta celorlalti participanti la trafic.

Contraventia prevazuta de art. 102 alin. 3 lit. e din OUG 195/2002 prezinta un grad de pericol social foarte ridicat ilustrat in primul rand de limitele ridicate ale amenzii stabilite de legiuitor pentru sanctionarea acesteia, conditii in care considera neintemeiata si cererea subsidiara de inlocuire a sanctiunii amenzii cu cea a avertismentului.

Avand in vedere numarul mare de accidente cu consecinte grave cu care se confrunta societatea ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie de catre conducatorii auto, a se permite acestora sa se eschiveze de la suportarea raspunderii contraventionale ce le revine ca urmare a propriei conduite culpabile prin ignorarea mentiunilor proceselor-verbale de constatare a contraventiilor intocmite corect este atat contrar legii, cat si un act de iresponsabilitate sociala care incurajeaza atitudinea de nerespectare a regulilor de circulatie a acestora, lipsind-o de consecintele pe care legea le prevede.

In acest sens , arataca s-a pronuntat si Tribunalul Vaslui, care prin Decizia civila nr. 211 din 30.09.2013 pronuntata in dosarul civil nr. X a considerat ca ”(...), lipsa unei riposte ferme a societatii ar intretine climatul contraventional si ar crea faptuitorilor impresia ca pot persista in sfidarea legii, ar echivala cu incurajarea tacita a acestora si a altora, la savarsirea unor fapte similare si cu scaderea increderii populatiei in capacitatea de riposta a justitiei si de protectie a statului”.

Pentru considerentelemaisusexpuse, intimatulsolicita respingereaplangeriicontraventionale.

In vederea sustinerii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal a solicitat incuviintareaprobei cu inscrisuri, respectiv: un set de 3 fotografii efectuate dupa inregistrarea video a aparatului radar ; inregistrarea video a aparatului radar; Buletin de verificare metrologica nr. BBSC-02.01-2024 din 16.03.2017; cartea de identitate a vehiculului pe care era montat aparatul radar.

Mentioneazaca,originalul procesului-verbal seria X din 22.10.2017 a fost trimis pentru executare la Primaria orasului Bragadiru, jud. Ilfov la data de 08.01.2018.

In cauzaa fostadministrataprobacuinscrisuri, plansefoto, inregistrarea video a aparatuluiradarsiproba testimoniala.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria PVSX nr. 0023984 din data de22.10.2017, incheiat de IPJ Vaslui-ServiciulRutier Vaslui,petentul X a fost sanctionat cuamenda in cuantumul minim de 1305 lei si cu masura complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pentru 90 de zile, pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 102 al. 3 lit. e din OUG 195/2002 rep.

Prin procesul verbal sus-mentionat organul constatator a retinut in sarcina petentului ca, pe DE 581, km. 82, la data de 22.10.2017, ora 16:15 „A condus auto marca X cu viteza de 152 km/h, inregistrata de aparatura radar din auto X”,peraza localitatiiX.

Fiind investita, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului verbal instanta retine urmatoarele:

Sub aspectul legalitatii procesului-verbal, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, republicata,cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.

Instanta mai retine, de asemenea, si imprejurarea ca faptelor li s-a dat o corecta incadrare juridica, raportat la situatia de fapt retinuta de agentul constatator.

Potrivit art 102 alin. (3) lit. e) din O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice : Ťconstituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte: (. .) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

Sub aspectul temeinicieiprocesului-verbal, instanta retine urmatoarele:

Petentul beneficiaza de prezumtia de nevinovatie in cauza, astfel cum rezulta din interpretarea Conventiei europene pentru drepturile omului si a jurisprudentei CEDO. In jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauza Öztürk impotriva Germaniei, Hotararea din 21 februarie 1984; cauza Anghel contra Romaniei,Hotararea din 4 octombrie 2007 ) se retine in mod constant ca, indiferent de distinctiile care se fac in dreptul intern intre contraventii si infractiuni, persoana acuzata de comiterea unei fapte calificate in dreptul intern ca fiind contraventie trebuie sa beneficieze de garantiile specifice procedurii penale.

Fata de cele expuse mai sus, instanta concluzioneaza ca acuzatia adusa petentului este o acuzatie penala in sensul Conventiei, iar acesta beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, care a fost instituita cu scopul de a proteja indivizii fata de posibilele abuzuri din partea autoritatilor, motiv pentru care sarcina probei in procedura contraventionala desfasurata in fata instantei de judecata revine in primul rand organului constatator si, in conditiile in care acesta face dovada vinovatiei, petentul urmeaza sa-si probeze nevinovatia.

Referitor la procesul-verbal, trebuie retinut ca, in genere, fiind intocmit de un organ al statului aflat in exercitiul functiunii trebuie sa i se recunoasca valoarea probatorie sub aspectul constatarii starii de fapt.

In acest sens este de remarcat ca in jurisprudenta Curtii s-a retinut in mod constant ca prezumtiile nu sunt in principiu, contrare Conventiei.

Astfel, in Hotararea pronuntata in cauza Salubiaku vs Frantei, Curtea a retinut ca prezumtiile sunt permise de Conventie, dar nu trebuie sa depaseasca limitele rezonabile tinand seama de gravitatea mizei si prezervand drepturile apararii.

Petentul a formulat prezenta plangere contraventionala sustinand ca a nu a savarsitcontraventia la regimul circulatiei asa cum s-a retinut in procesul verbal.

Prin declaratia data in fata instantei martora X, audiata la propunerea petentului, a declarat ca petentul este sotul ei alaturi de care era in masina, circulau din directia Iasi catre Bucuresti si a fost oprit de un autoturism alb neinscriptionat, fara numere de inmatriculare apartinand MAI. I s-a solicitat documentele si, din discutiile purtate, a inteles ca i s-a retinut permisul de conducere pe motiv ca ar fi depasit viteza legala. Petentul conducea un autoturism marca X de culoare alba, cu nr. X. Spune ca petentul nu avea viteza intrucat ea nu suporta viteza. Petentul a solicitat agentilor de politie sa arate o dovada a vitezei cu care a fost surprins, insa acestia i-au adus la cunostinta ca are posibilitatea sa se adreseze instantelor.

Procesulverbalde contraventie,a fost incheiat deorganulconstatatorin prezenta petentului care, la rubrica ,, Obiectiuni” fiind consemnate urmatoarele mentiuni: “Nu amobiectiuni”. Petentul a semnat procesul-verbal, fiindu-i inmanat duplicatul.

Din analiza planselor foto depuse de organul constatator (f. 26-27 dosar) si din succesiunea logica a acestora, se poate constata ca, auto marca BMWcu nr. X a circulat cu viteza de 152 km/h in afara localitatii.

Astfel, analizand procesul verbal de contraventie contestat raportat la intreg probatoriuladministrat in cauza, instanta retine capetentul se face vinovat de fapta retinuta in sarcina sa, agentul constatator a consemnat in mod corect numarul de inmatriculare al autovehiculului condus de petent, iar in fotografiile efectuate dupa inregistrarea video au fost evidentiate toate elementele cerute de punctul 3.5.1 din NML-021-05.

Plansele foto depuse se coroboreaza cu inregistrarea video atasata la dosarul cauzei.

In ceea ce privesc sustinerile petentului cu privire la existenta verificarii metrologice a aparatului radar cu care s-a facut inregistrarea vitezei autoturismului pe care il conducea si incalcarea de catre intimat al normelor legale privind inmatricularea autovehiculelor, instanta le apreciaza ca fiind neintemeiate, avand in vedere ca din buletinul de verificare metrologica nr. BBSC- 02.01-2024 din data de 16.03.2017 rezulta ca cinemometrul de control rutier tip RADAR AUTOVISON montat pe auto marca LOGAN cu nr. de inmatriculare X este verificat metrologic pentru a efectua masuratori atat in regim stationar cat si in regim de deplasare. Verificarea metrologica efectuata are valabilitate 1 an.

De asemenea, din cartea de identitate a autovehicululuicu nr. de inmatriculare MAI 38826 apartinand Ministerului Afacerilor Interne ( f. 24) rezulta ca la data de 22.03.2017 a fost transmis Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, iar numarul de inmatriculare a fost modificat in X.

Instanta constata ca s-a aplicat petentului o sanctiune in cuantumul prevazut de lege pentru contraventia savarsita, iar fata de natura si imprejurarile savarsirii faptei, apreciaza ca sanctiunea aplicata este proportionala cu gradul de pericol social al acesteia. Avand in vedere fisa de cazier auto a petentului, din care rezulta ca acesta nu se afla la prima incalcare a normelor legale privind circulatia rutiera, instanta apreciaza ca nu se justifica inlocuirea sanctiunii aplicata cu cea a avertismentului .

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza plangerea ca fiind nefondata si, pe cale de consecinta,o va respinge cu aceasta mentiune.

5

Domenii speta