Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 ncp)

Sentinţă penală 1169 din 04.10.2019


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea din data de 22.03.2019, emis în dosarul nr. … înregistrat pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 29.03.2019, sub …, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpatului … pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, prevăzută de art. 336 alin. (1) Cod pen.

În esență, în actul de sesizare s-a reținut că, în data de 31.12.2018, în jurul orei 5.45, inculpatul … a condus autoturismul marca Volkswagen Golf, cu numărul de înmatriculare …,  str. N.... din  mun. Oradea, având o alcoolemie de 2,15mg/l alcool pur în  sânge.

Situaţia de fapt mai sus menţionată a fost reţinută de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea pe baza următoarelor probe şi mijloace de probă: procese-verbale; declaraţiile inculpatului …; buletinul de analiză toxicologică nr. 24A1/6 din 03.01.2019, emis de către Serviciul de Medicină Legală; fişa de cazier judiciar.

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Oradea nr. … din data de 28.05.2019, s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii.

În cadrul judecăţii, la primul termen de judecată, în sedința publică din data de 20.09.2019, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii actului de sesizare, instanţa a adus la cunoştinţa inculpatului dispozițiile art. 374 alin. (4) şi art. 375 raportat la art. 396 alin. (10) Cod pr. pen., privind posibilitatea ca judecata să aibă loc doar pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor prezentate de către părți și persoana vătămată, precum și soluțiile posibile ca urmare a judecății în procedură simplificată. Fiind audiat, inculpatul a arătat că este de acord cu fapta reţinută în sarcina sa şi nu contestă probele administrate în cursul urmăririi penale, exprimându-şi consimţământul cu privire la judecarea cauzei potrivit procedurii recunoaşterii învinuirii. Totodată, acesta a menţionat că este de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii în situaţia în care se va reţine vinovăţia sa. Instanţa a încuviinţat solicitarea formulată.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în data de 31.12.2018, în jurul orei 5.45, inculpatul … a condus autoturismul marca Volkswagen Golf, cu numărul de înmatriculare …,  str. N.... din  mun. Oradea, având o alcoolemie de 2,15mg/l alcool pur în  sânge.

Situația de fapt reţinută mai sus rezultă din coroborarea probelor administrate în cursul urmăririi penale, probe în baza cărora instanţa a procedat la judecarea cauzei, date fiind prevederile art. 375 Cod pr. pen. şi recunoaşterea inculpatului făcută în faţa instanţei, în şedinţă publică.

Astfel, instanţa reţine că la data de 31.12.2018, la ora 6.00, organele de politie din cadrul Biroului Rutier Oradea au fost sesizaţi despre faptul că pe str. N.... a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Ajungând la faţa locului , poliţiştii au constatat că, în data de 31.12.2018, în jurul orei 05:45, numitul … de 21 ani, a condus autoturismul marca Volkswagen Golf, cu numărul de înmatriculare …, având o concentrație alcoolică de 0,79mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, pe fondul consumului de alcool, a pierdut controlul autovehiculului și a avariat, pe o lungime de 18 metri, gardul de protecție al Autogării Nufărul.

Astfel, numitul … a fost condus de către polițiștii constatatori la sediul SML, unde i-a fost recoltată o probă biologică de sânge.

Conform buletinului de analiză toxicologică, nr. 24A1/6 din 03.01.2019, emis de către Spitalul Județean de Medicină Legală Bihor, numitul …, în data de 31.12.2018, la ora 06:50, a avut o îmbibaţie alcoolică de 2,15 g/l alcool pur în sânge.

Cele de mai sus se coroborează și cu declarațiile inculpatului …, care a arătat că, în data de zilei de 30.12.2018, se afla în Pța. Nucetului din mun. Oradea, unde a petrecut cu mai mulți prieteni, noaptea de Revelion. Sus-numitul ar fi consumat aproximativ 750ml-1litru de vin până în jurul orei 01:30-02.00, când s-a pus la somn. Ulterior, s-ar fi trezit la ora 05:30, pentru a-și cumpăra țigări. Astfel, s-a urcat la volanul autoturismului marca Volkswagen, cu nr. de înmatriculare … și l-a condus aproximativ 1,5km, până pe str. N..... În momentul în care se afla lângă Autogara Nufărul, a pierdut controlul autoturismului și a intrat în coliziune cu gardul împrejmuitor al acesteia.

Cele de mai sus sunt confirmate și de poziția inculpatului exprimată în ședința publică din 20.09.2019, când a arătat în fața instanței de judecată că recunoaște că, în data de 31.12.2018, în jurul orei 5.45, a condus pe drumurile publice un autovehicul, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În drept, fapta inculpatului … care, în data de 31.12.2018, în jurul orei 05:45, a condus autoturismul marca Volkswagen Golf, cu numărul de înmatriculare …, str. N.... din  mun. Oradea, având o alcoolemie de 2,15mg/l alcool pur în  sânge, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului prevăzută de  art. 336 alin. (1) Cod penal.

În ceea ce privește conținutul constitutiv al infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe prevăzută de art. 336 alin. (1) Cod pen., săvârșită de inculpatul …, sub aspectul laturii obiective instanţa reţine că elementul material al infracțiunii constă în conducerea pe drumurile publice, în concret pe  str. N.... din  mun. Oradea, având o alcoolemie de 2,15mg/l alcool pur în  sânge. Urmarea imediată a infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului constă în crearea unei stări de pericol pentru relațiile sociale privind siguranța circulației rutiere. Legătură de cauzalitate rezultă din materialitatea faptelor (ex re).

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal, întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale şi a urmărit producerea lui prin aceea că a cunoscut că a consumat băuturi alcoolice și totuși a condus autoturismul marca Volkswagen Golf pe drumurile publice.

La individualizarea pedepsei și a modalității de executare, instanţa are în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv gravitatea infracțiunii săvârșite și periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcție de împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și de mijloacele folosite natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, stare de sănătate, situația familială și socială, eventualele circumstanţe atenuante sau agravante, urmând a reține și cauza de reducere a pedepsei reglementate de art. 396 alin. (10) Cod pr. pen.

În concret, instanța constată că inculpatul … nu este cunoscut cu antecedente penale astfel cum rezultă din fișa de cazier a acestuia. În ceea ce privește starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită și gravitatea rezultatului produs, instanța reține că urmare a acțiunii inculpatului de a conduce sub influența alcoolului inculpatul a periclitat siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, având ca rezultat pierderea controlul autovehiculului și a avariat, pe o lungime de 18 metri, gardul de protecție al Autogării Nufărul. Inculpatul nu a urmărit un anume scop prin săvârșirea faptei ci a acţionat neglijent, în dispreţul normelor penale. În ceea ce privește conduita ulterioară săvârșirii faptei, instanța reține că inculpatul a avut o atitudine de recunoaștere și regret atât în fața organelor de urmărire penală cât și în fața instanței de judecată uzând de procedura abreviată a recunoaşterii învinuirii. Referitor circumstanţele personale ale inculpatului, instanța reține că acesta este bine integrat în societate , este angajat în calitate de bucătar, realizează un venit lunar mediu de 2800 lei şi nu are persoane în întreţinere.

Infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe prevăzută de art. 336 alin. (1) Cod pen. se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

În raport de criteriile de mai sus, instanţa apreciază că pentru corijarea comportamentului inculpatului nu este necesară aplicarea unei pedepse cu închisoarea, şi că este suficientă  stabilirea unei pedepse constând în  amenda penală.

Având în vedere că inculpatul a formulat cerere în condiţiile art. 375 Cod pr. pen., iar  instanţa a admis solicitarea acestuia, la calculul limitelor de pedeapsă va avea în vedere dispoziţiile art. 396 alin. (10) Cod pr. pen., potrivit cărora atunci când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1) şi (2)... limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii se reduc cu o pătrime. Prin urmare, limitele în care instanța va individualiza pedeapsa sunt cele cuprinse între 135 și 225 de zile – amendă. Având în vedere cele de mai sus, instanța va stabili în sarcina inculpatului un număr de 150 zile amendă.

La stabilirea cuantumului unei zile amendă instanţa va ţine seama de criteriile prevăzute la art. 61 alin. (3) teza a II-a Cod pen., și anume de situaţia materială a condamnatului şi de obligaţiile legale ale acestuia faţă de persoanele aflate în întreţinerea sa. Instanţa constată că inculpatul va obţine venituri în cuantum de 2800 lei/lună profesând ca bucătar şi nu are persoane în întreţinere. Faţă de aceste aspecte instanţa va stabili valoarea unei zile amendă la nivelul sumei de 40 lei.

Pentru aceste motive, reţinând vinovăţia inculpatului, în baza art. 396 alin. (1) și (2) Cod pr. pen., art. 396 alin. (10) Cod pr. pen. raportat la art. 61 Cod pen., instanţa va dispune condamnarea inculpatului … la pedeapsa amenzii în cuantum de 6000 lei stabilită prin înmulţirea unui număr de 150 zile amendă cu suma de 40 lei corespunzătoare unei zile-amendă pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Instanţa va atrage atenţia asupra consecinţelor neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei amenzii, respectiv înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea potrivit art. 63 Cod penal.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, reţinând culpa procesuală a inculpatului va obliga pe acesta la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului, inculpatul achitând anterior cheltuielile aferente fazei de urmărire penală în cuantum de 500 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 336 alin.(1) Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală condamnă pe inculpatul … la pedeapsa amenzii în cuantum de 6000 lei stabilită prin înmulţirea unui număr de 150 zile amendă cu suma de 40 lei corespunzătoare unei zile-amendă pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Atrage atenţia asupra consecinţelor neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei amenzii, respectiv înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea potrivit art. 63 Cod penal.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.10.2019