Furtul (art.228 ncp)

Sentinţă penală 244 din 28.02.2019


Completul compus din

PREŞEDINTE: 

GREFIER:

Constată că prin rechizitoriul din data de 02.10.2017 emis în dosarul nr. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea şi înregistrat la Judecătoria Oradea la data de 05.10.2017 sub nr. de dosar … a fost trimis în judecată inculpatul …, sub acuzaţia comiterii a trei infracţiuni de furt, prev. de art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

În esenţă, procurorul a reţinut prin rechizitoriu în sarcina inculpatului … următoarele :

- în data de 17.10.2016, în jurul orei 10.45, în timp ce se afla în incinta magazinului de haine …, situat în mun. …, a sustras de pe o tejghea, o borsetă pe care persoana vătămata … a lăsat-o nesupravegheată, ce conţinea bani si alte bunuri, cauzând un  prejudiciu de 1.500 lei;

- în data de 07.11.2016, in jurul orei 11.30, a sustras un telefon mobil marca Samsung, model Galaxy Core dintr-o geacă pe care persoana vătămata … a lasat-o nesupravegheata pe un stand cu haine din incinta magazinului …, situat pe str. …, cauzând un  prejudiciu de 500 lei;

- în data de 20.03.2017, in jurul orei 11.15, in timp ce se afla în localul .. de pe str. …, a sustras o poşetă persoanei vătămate …, în care avea documente personale, un telefon mobil marca Lenovo, o pereche de ochelari de vedere si suma de aproximativ 6.500 lei, cauzând un  prejudiciu de 7.000 lei.

 Prin încheierea nr. … din data de 23.11.2017, definitivă prin încheierea Tribunalului Bihor nr. …, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei.

În cauză, inculpatul … a fost judecat pe baza procedurii de drept comun, întrucât  nu a recunoscut comiterea faptelor.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

1. In data de 17.10.2016, în jurul orei 11.45, în timpul programului de lucru cu publicul, inculpatul … a intrat în incinta magazinului de haine …, situat în mun. … si profitând de neatenţia persoanei vătămate …, i-a sustras de pe suportul tejghelei o borsetă ce conţinea sumele de 50 euro, 280 lei, cartea de identitate, permisul de conducere, două carduri de sănătate, o legitimaţie OTL, două legături de chei de la locuinţe, un portmoneu din piele de culoare neagră, diferite legitimaţii de client Segros, Metro, etc. precum şi trei poliţe de asigurare auto în alb, în valoare de 210 euro, inculpatul părăsind magazinul fără a fi observat de cineva.

Fapta inculpatului a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale magazinului aparţinând …, înregistrările video fiind ridicate de organele de poliţie la data de 18.10.2016, conform dovezii de ridicare de la fila 30 dosar up, cu precizarea că între ora reală şi ora DVR-ului (înregistrărilor) există o diferenţă de 4 ore şi 12 minute, în sensul că ora 12,00 reală este ora 16,12 pe înregistrări.

Înregistrările video ridicate de la … au fost vizionate de organele de cercetare penală la data de 25.10.2016, în procesul-verbal de la fila 32 up fiind menţionate momentele relevante ale înregistrărilor. Astfel, la ora 15, 56,20 se observă că autorul faptei, ale cărui semnalmente sunt descrise în procesul-verbal, se apropie de persoana vătămată şi, profitând de neatenţia acesteia, îi sustrage borseta de sub tejghea după care părăseşte magazinul.

 Din adresa nr. 417947/22.03.2017 a Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Bihor rezultă că în urma analizei vizuale a capturilor înregistrărilor camerei de supraveghere şi a comparării imaginilor persoanei din înregistrări cu pozele frontală şi profil stânga a numitului …, din baza de date criminalistică Imagetrak, se observă elemente faciale asemănătoare evidente cu persoana în cauză, evidenţiate în pagina 12 a planşei fotografice (a se vedea filele 34-46 dosar up).

În cursul urmăririi penale, martorii … si … l-au recunoscut pe …  în înregistrările video prezentate, martora … precizând ca acesta este fratele sau, iar martorul … a precizat ca persoana din înregistrări este cumnatul sau, …, zis „…", cu domiciliul în comuna …

Persoana vătămată … a estimat valoarea prejudiciului cauzat la suma de 1.500 lei, suma cu care se constituie parte civilă în cauza, solicitând tragerea la răspundere penală şi civila a inculpatului …

2. În data de 07.11.2016, în jurul orei 11.30, în timpul programului de lucru cu publicul, inculpatul … a intrat în incinta magazinului de haine … situat pe str. … şi, dintr-o geacă de culoare albastră pe care persoana vătămată … a lăsat-o nesupravegheată pe un stand cu haine în timp ce încerca un palton, inculpatul a sustras un telefon mobil marca Samsung, model Galaxy Core, după care a părăsit magazinul.

Fapta inculpatului a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale magazinului …, înregistrările video fiind ridicate de organele de poliţie la data de 17.11.2016, conform dovezii de ridicare de la fila 64 dosar up.

Înregistrările video ridicate de la magazinul … au fost vizionate de organele de cercetare penală la data de 20.03.2017, în procesul-verbal de la fila 65 up fiind menţionate momentele relevante ale înregistrărilor.

Din adresa nr. 417946/22.03.2017 a Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Bihor rezultă că în urma analizei vizuale a capturilor înregistrărilor camerei de supraveghere şi a comparării imaginilor persoanei din înregistrări cu poza frontală a numitului …, din baza de date criminalistică Imagetrak, se observă elemente faciale asemănătoare evidente cu persoana în cauză, evidenţiate în pagina 3 a planşei fotografice (a se vedea filele 70-73 dosar up).

În cursul urmăririi penale, martorii …. si … l-au recunoscut pe inculpat în înregistrarile video prezentate de organele de cercetare penală, martora … precizând că acesta este fratele său, iar martorul … a precizat ca persoana din înregistrări este cumnatul sau, …, zis „…", cu domiciliul in …

Persoana vătămată  … a estimat valoarea prejudiciului cauzat la suma de 500 lei, sumă cu care se constituie parte civilă în cauză, solicitând tragerea la răspundere penala si civilă a inculpatului ...

3. În data de 20.03.2017, în jurul orei 11.15, in timpul programului de lucru cu publicul, inculpatul … a intrat în incinta localului fast-food … situat pe str. … şi, profitând de neatenţia persoanei vătămate …, i-a sustras de pe un scaun o poşetă ce conţinea documente personale, un telefon mobil marca Lenovo, o pereche de ochelari de vedere şi suma de aproximativ 6.500 lei, după care a părăsit incinta localului.

Fapta inculpatului a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale magazinului, înregistrările video fiind puse la dispoziţia organelor de cercetare penală de către persoana vătămată … cu ocazia audierii sale (filele 85, 99 dosar up).

Înregistrările video de la localul fast-food … au fost vizionate de organele de cercetare penală la data de 21.03.2017, în procesul-verbal de la filele 99-100 up fiind menţionate momentele relevante ale înregistrărilor.

Din adresa nr. 418047/SC/BF/04.04.2017 a Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Bihor rezultă că în urma analizei vizuale a capturilor înregistrărilor camerei de supraveghere şi a comparării imaginilor persoanei din înregistrări cu pozele frontală şi profil ale numitului …, din baza de date criminalistică Imagetrak, se observă elemente faciale asemănătoare evidente cu persoana în cauză, evidenţiate în paginile 12-13 a planşei fotografice (a se vedea filele 106-119 dosar up).

Şi în acest caz, martorii … si … l-au recunoscut pe inculpat în înregistrarile video prezentate de organele de cercetare penală, martora … precizând ca acesta este fratele sau, iar martorul … a precizat ca persoana din înregistrări este cumnatul sau, ...

Fiind audiat în cursul urmăririi penale, inculpatul … nu a recunoscut comiterea faptelor, nu s-a recunoscut în înregistrările video că el este persoana  ce sustrage bunurile şi care a fost surprinsă în înregistrările video ce i-au fost prezentate de organele de poliţie.

În faţa instanţei, inculpatul a arătat doar că înţelege să nu declare nimic întrucât faptele nu sunt ale sale şi a precizat că a fost bătut de poliţie ca să recunoască faptele- fila 16 dosar.

În memoriul depus la dosarul de cameră preliminară cu ocazia formulării cererilor şi excepţiilor, ca aspecte de fond inculpatul a arătat, prin avocat ales, că în data de 17.10.2016 şi în data de 07.11.2016 nici nu era în ţară, fiind plecat la diferite munci în Franţa şi că a fost în ţară numai în data de 20.03.2017, data ultimei fapte ce i se impută, când a venit în România pentru 2 zile după care s-a reîntors în Franţa, însă susţine că nu a comis nici această faptă.

Instanţa reţine că susţinerile inculpatului, în sensul că nu a comis niciuna din faptele imputate, respectiv că în data de 17.10.2016 şi în data de 07.11.2016 nici nu era în ţară, fiind plecat la diferite munci în Franţa, nu pot fi primite întrucât nu au fost dovedite în niciun fel, fiind simple afirmaţii fără suport probator.

Astfel, din analiza materialului probator administrat în cauză  rezultă că inculpatul a săvârşit faptele pentru care a fost trimis în judecată, declaraţiile persoanelor vătămate  …, … şi … privind sustragerea bunurilor şi împrejurările concrete în care le-au fost sustrase bunurile fiind confirmate de declaraţiile martorilor … si … care l-au recunoscut pe inculpat în înregistrarile video prezentate de organele de cercetare penală, dar mai ales de imaginile surprinse de camerele de supraveghere în magazinele respective.

De altfel, instanţa constată, în urma unei simple analize vizuale a capturilor înregistrărilor camerei de supraveghere, depuse la dosar şi a comparării imaginilor persoanei din înregistrări cu pozele frontală şi profil ale inculpatului …, din baza de date criminalistică Imagetrak, că există numeroase elemente faciale asemănătoare evidente între persoana din înregistrări şi inculpatul din  cauză.

În drept, faptele inculpatului …, constând în aceea că, în data de 17.10.2016, în jurul orei 11.45, în timp ce se afla în incinta magazinului de haine …, situat în mun. …, a sustras de pe o tejghea, o borsetă pe care persoana vătămata … a lăsat-o nesupravegheată, ce conţinea bani si alte bunuri, cauzând un  prejudiciu de 1.500 lei, în data de 07.11.2016, în jurul orei 11.30, a sustras un telefon mobil marca Samsung, model Galaxy Core dintr-o geacă pe care persoana vătămată … a lăsat-o nesupravegheată pe un stand cu haine din incinta magazinului …, situat pe str. …, cauzând un  prejudiciu de 500 lei, iar în data de 20.03.2017, în jurul orei 11.15, in timp ce se afla în localul … de pe str. …, a sustras o poşeta persoanei vătămate …, în care avea documente personale, un telefon mobil marca Lenovo, o pereche de ochelari de vedere si suma de aproximativ 6.500 lei, cauzând un  prejudiciu de 7.000 lei, întrunesc elementele constitutive a trei infracţiuni de furt,  prevăzute şi pedepsite de art. 228 alin. 1 C. pen. , cu aplicarea art. 41 alin. 1 şi art. 43 alin. 5 Cod penal.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că inculpatul … a săvârşit faptele cu intenţie directă potrivit art. 16 alin. 3 lit. a C. pen., aceasta prevăzând rezultatul faptelor şi urmărind însuşirea bunurilor.

Instanţa mai reţine că, cele trei infractiuni au fost săvârsite de inculpat în concurs real, potrivit art. 38 alin. 1 C. pen, respectiv înainte de ca fi fost condamnat definitiv pentru vreuna din ele.

Din fişa de cazier judiciar (filele 13-14 dosar) rezultă că inculpatul a fost anterior condamnat prin hotărâri ale instanţelor franceze, pentru săvârşirea  mai multor infracţiuni de furt  în Franta, la pedepse de peste un an închisoare, hotărâri recunoscute  de Curtea de Apel Oradea prin sentința penală nr. 49/2015 a Curţii de Apel Oradea prin care s-a aplicat o pedeapsă de 1800 zile închisoare, fiind liberat condiţionat la 22.03.2016 cu un rest de 373 zile.

 Având în vedere că pedeapsa amintită este considerată ca executată integral în 30.03.2017, inculpatul a săvârşit infracţiunile reţinute în prezenta cauză în  stare de recidivă, în cauză fiind aplicabile dispoziţiile art. 41 alin. 1, 3 C.pen.

Instanţa, constatând vinovăţia inculpatului …, întrucât din probele administrate în cauză rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele pentru care a fost trimis în judecată există, că aceasta constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat,  în baza art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 43 alin. 5 Cod penal, îl va condamna pentru săvârşirea infracţiunii de furt (pct. 1 rechizitoriu), la o pedeapsă de 10 luni închisoare.

În baza art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 43 alin. 5 Cod penal, instanţa îl va condamna pe inculpatul …, pentru săvârşirea infracţiunii de furt (pct. 2 rechizitoriu), la o pedeapsă de 11 luni închisoare.

În baza art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 43 alin. 5 Cod penal, instanţa îl va condamna pe inculpatul …, pentru săvârşirea infracţiunii de furt (pct. 3 rechizitoriu), la o pedeapsă de 1 an  închisoare.

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, instanţa va contopi pedepsele de mai sus, va aplica pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care va adăuga sporul de 7 luni închisoare reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse, astfel că inculpatul … va executa pedeapsa de  1 an şi 7 luni închisoare.

În baza art. 104 alin. 2 Cod penal instanţa va revoca liberarea condiţionată din executarea pedepsei de 1800 zile închisoare aplicată prin sentința penală nr. … a Curţii de Apel Oradea, definitivă prin neapelare la data de 03.08.2015 şi va dispune executarea restului de 373 zile închisoare rămas neexecutat.

În baza art. 104 alin. 2 teza finală Cod penal, cu referire la art. 43 alin. 2 Cod penal, instanţa va adăuga la pedeapsa de 1 an şi 7 luni închisoare aplicată în cauză  restul de 373 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 1800 zile închisoare aplicată prin sentința penală nr. … a Curţii de Apel Oradea (pedeapsă în executarea căreia inculpatul nu a beneficiat de zile-câştig conform Legii nr. 169/2017- a se vedea adresa Penitenciarului Oradea, filele 43-44 dosar), astfel că inculpatul … va executa în final pedeapsa rezultantă de 1 an 7 luni şi 373 zile închisoare, în regim de detenţie.

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului …,  instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 Cod penal, faptele  comise de inculpat şi pericolul social concret al acestora, perseverenţa infracţională a inculpatului, fiind vorba de trei fapte de furt, cu prejudiciu ridicat şi nerecuperat până în prezent, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor precum şi mijloacele folosite, respectiv pe timp de zi, din magazine şi localuri publice frecventate de multe persoane, profitând de neatenţia persoanelor vătămate. 

S-a mai avut în vedere şi faptul că inculpatul … nu este la primul contact cu legea penală, acesta dovedind perseverenţă infracţională,  din analiza fişei de cazier judiciar rezultând că acesta este recidivist şi că a mai suferit multiple condamnări la pedeapsa închisorii, atât în ţară cât şi în străinătate, pentru infracţiuni de aceeaşi natură. 

Cu privire la latura civilă a cauzei, instanţa reţine că în cursul urmării penale, persoana vătămată … a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.500 lei, persoana vătămată … a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 500 lei, iar persoana vătămată … a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 7.000  lei.

Din plângerile şi declaraţiile persoanelor vătămate  …, … şi … rezultă natura bunurilor sustrase şi împrejurările în care le-au fost sustrase aceste bunuri.

Astfel, din declaraţia părţii civile … rezultă că i-a fost sustrasă de pe suportul tejghelei o borsetă ce conţinea sumele de 50 euro, 280 lei, cartea de identitate, permisul de conducere, două carduri de sănătate, o legitimaţie OTL, două legături de chei de la locuinţe, un portmoneu din piele de culoare neagră, diferite legitimaţii de client Segros, Metro, etc. precum şi trei poliţe de asigurare auto în alb, în valoare de 210 euro, bunuri pe care le-a estimat la suma totală de 1500 lei.

Din plângerea şi declaraţia părţii civile … rezultă că dintr-o geacă pe care a lăsat-o nesupravegheată pe un stand cu haine în timp ce încerca un palton, i-a fost sustras un telefon mobil marca Samsung, model Galaxy Core, pe care l-a evaluat la suma de 500 lei. A anexat la dosar factura de achiziţe a telefonului mobil, pentru care a plătit 619,99 lei-fila 60 dosar up.

Din plângerea şi declaraţia părţii civile …, rezultă că i-a fost sustrasă de pe un scaun din local o poşetă ce conţinea documente personale, un telefon mobil marca Lenovo, o pereche de ochelari de vedere şi suma de aproximativ 6.500 lei, sumă în legătură cu care a explicat în mod detaliat şi plauzibil provenienţa banilor (filele 83-85 dosar up). A anexat la dosar documentul privind provenienţa telefonului mobil Lenovo şi valoarea acestuia, având un preţ de listă de 599 lei-fila 87 dosar up. A estimat valoarea totală a bunurilor sustrase la suma de 7000 lei.

Astfel fiind, soluţionând latura civilă a cauzei, fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, instanţa, apreciind că inculpatul se face răspunzător de prejudiciile cauzate părţilor civile din cauză, în baza art. 19, 20 şi 397 alin. 1 Cod procedură penală, rap. la art. 1357 Cod civil, va obliga inculpatul … să plătească părţii civile … suma de 1500 lei cu titlu de despăgubiri civile, părţii civile … suma de 500 lei cu titlu de despăgubiri civile şi părţii civile  … suma de 7000 lei cu titlu de despăgubiri civile.

Faţă de soluţia de condamnare, în baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa va obliga inculpatul …, aflat în culpă procesuală,  să plătească statului 1800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 43 alin. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul …, pentru săvârşirea infracţiunii de furt (pct. 1 rechizitoriu), la o pedeapsă de:

10 luni închisoare.

În baza art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 43 alin. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul …, cu datele de identificare de mai sus, pentru săvârşirea infracţiunii de furt (pct. 2 rechizitoriu), la o pedeapsă de:

11 luni închisoare.

În baza art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 43 alin. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul …, cu datele de identificare de mai sus, pentru săvârşirea infracţiunii de furt (pct. 3 rechizitoriu), la o pedeapsă de:

1 an  închisoare.

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele de mai sus, aplică pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care adaugă sporul de 7 luni închisoare reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse, astfel că inculpatul … execută pedeapsa de:

 1 an şi 7 luni închisoare.

În baza art. 104 alin. 2 Cod penal revocă liberarea condiţionată din executarea pedepsei de 1800 zile închisoare aplicată prin sentința penală nr. … a Curţii de Apel Oradea, definitivă prin neapelare la data de 03.08.2015 şi dispune executarea restului de 373 zile închisoare rămas neexecutat.

În baza art. 104 alin. 2 teza finală Cod penal, cu referire la art. 43 alin. 2 Cod penal, adaugă la pedeapsa de 1 an şi 7 luni închisoare aplicată în cauză  restul de 373 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 1800 zile închisoare aplicată prin sentința penală nr. … a Curţii de Apel Oradea, astfel că inculpatul … execută în final pedeapsa rezultantă de:

1 an 7 luni şi 373 zile închisoare, în regim de detenţie.

În baza art. 19, 20 şi 397 alin. 1 Cod procedură penală, rap. la art. 1357 Cod civil, obligă inculpatul … să plătească părţii civile … suma de 1500 lei cu titlu de despăgubiri civile, părţii civile … suma de 500 lei cu titlu de despăgubiri civile şi părţii civile  … suma de 7000 lei cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul … să plătească statului 1800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare cu procurorul, cu inculpatul şi cu părţile civile. 

Pronunţată în şedinţa publică din 28.02.2019

Domenii speta