Viol şi violare de domiciliu

Sentinţă penală - din 01.04.2019


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG*

SENTINŢA PENALĂ Nr. .../2019

Şedinţa publică de la .... Aprilie 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE O.V.

Grefier E.G.S.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung

reprezentat de Procuror R.L.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul P.G., fiul lui .... şi ...., născut la data de  .... în ...., domiciliat în .... posesor al C.I. ....., eliberat la data de ..... de SPC ........., CNP ....., trimis în judecată prin rechizitoriul ...../P/2019 din 27.02.2019, pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi violare de domiciliu, în concurs real şi în stare de recidivă, prev. şi ped. de art. 218 alin.l C.pen. şi art.224 alin. 1 C.pen.  cu aplic. art. 38 alin. 1 şi art. 41 alin. 1 C.pen, persoană vătămată fiind C.E., domiciliată în ..................... şi parte civilă Spitalul Municipal C...., cu sediul în ..........

Dezbaterile in cauza de faţă s-au desfăşurat in conformitate cu dispoziţiile art. 369 C.p.p, în sensul că toate afirmaţiile, întrebările şi susţinerile celor prezenţi, inclusiv cele ale preşedintelui completului de judecată au fost înregistrate prin mijloace tehnice audio.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă inculpatul P.G. personal, în stare de arest preventiv,  asistat de avocat  apărător desemnat din oficiu, avocat M.O., lipsă fiind persoana vătămată şi partea civilă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care referă pe scurt obiectul şi stadiul pricinii şi modul de îndeplinire  a procedurii de citare.

Instanţa reţine că persoana vătămată C.E., pe parcursul cercetărilor, a declarat că nu se constituie parte civilă în cauză, dar solicită tragerea la răspundere penală a inculpatului.

În baza art. 374 alin. 1 Cod de procedură penală s-a făcut o prezentare succintă a rechizitoriului nr. .../P/2019 din data de 27.02.2019, întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, inculpatul făcând precizarea că are cunoştinţă de cuprinsul rechizitoriului şi cunoaşte infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată.

De asemenea, în baza art. 374 alin. 4 Cod de procedură penală instanţa a pus în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate fapta reţinută în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală.

Avocat M.O., apărător desemnat din oficiu pentru inculpat, având cuvântul, susţine că a  discutat cu inculpatul şi că acesta recunoaşte fapta astfel cum a fost reţinută în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecarea cauzei să se în facă potrivit procedurii simplificate cu privire la  recunoaşterii învinuirii.

În baza dispoziţiilor art. 375 alin. 1 Cod de procedură penală instanţa a procedat la ascultarea inculpatului, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosar - fila 25 dosar.Avocat M.O. pentru inculpat, având cuvântul, solicită judecarea cauzei în procedură simplificată, în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, având în vedere că a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa prin rechizitoriu.

Instanţa în conformitate cu dispoziţiile art.375 alin.1 C.pr.pen acordă cuvântul cu privire la cererea inculpatului de judecare a cauzei în condiţiile recunoaşterii învinuirii.

Reprezentantul Ministerului Public solicită instanţei admiterea cererii apreciind că sunt îndeplinite dispoziţiile prevăzute de art.374 alin.4 C.pr.pen respectiv ca judecata să urmeze cursul procedurii prevăzute de art.375 C.pr.pen

În baza art.375 alin.1 C.pr.pen instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege respectiv art.374 alin.4 C.pr.pen pentru judecarea cauzei conform recunoaşterii învinuirii astfel că admite cererea formulată în acest sens.

Avocat M.O. pentru inculpat, având cuvântul, precizează că nu are alte cereri de formulat în cauză.

Instanţa, în baza dispoziţiilor art. 387 Cod de procedură penală, declară terminată cercetarea judecătorească şi în baza art. 388 Cod de procedură penală acordă cuvântul asupra dezbaterilor pe fondul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi violare de domiciliu, în concurs real şi în stare de recidivă, prev. şi ped. de art. 218 alin.l C.pen. şi art.224 alin. 1 C.pen.  cu aplic. art. 38 alin. 1 şi art. 41 alin. 1 C.pen. Solicită admiterea acţiunii civile formulată de Spitalul Municipal C.... şi obligarea inculpatul la plata cheltuielilor pentru îngrijirile medicale acordate persoanei vătămate  şi de asemenea obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat efectuate atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată.

Avocat M.O. pentru inculpat, având cuvântul, solicită aplicarea unei pedepsei în conformitate cu disp. art.91 C.pen. respectiv să se dispună suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, având în vedere că inculpatul a recunoscut şi regretat fapta comisă atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată, a colaborat cu organele judiciare, astfel că în cauză urmează să se facă aplicarea disp. art. 396 al.10 C.proc.pen., limitele de pedeapsă prevăzute de lege urmând să se reducă cu 1/3. Solicită aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special, pentru a i se acorda o şansă inculpatului, având în vedere şi vârsta acestuia. Solicită ca instanţa să aprecieze asupra acţiunii civile în ce priveşte partea civilă Spitalul Municipal ............. Referitor la persoana vătămată susţine că aceasta nu s-a constituit parte civilă în cauză şi a înţeles să-i acorde o ultimă şansă inculpatului pentru a-i da posibilitate acestuia să-şi refacă viaţa. 

Inculpatul, în cadrul ultimului cuvânt, susţine că recunoaşte şi regretă fapta şi lasă la aprecierea instanţei. Susţine că deţine o locuinţă în blocul ....., deci are unde să locuiască. Solicită să i se aplice o pedeapsa cu suspendare, având în vedere că nu a mai săvârşit astfel de fapte şi era beat la momentul comiterii faptei.

INSTANŢA

Asupra prezentului proces penal:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung nr. ..../P/2019 din 27.02.2019 a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv inculpatul P.G. pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi violare de domiciliu, în concurs real şi în stare de recidivă, fapte prev. şi ped. de art. 218 alin. l şi art.224 alin. 1, cu aplic. art. 38 alin. 1 şi art. 41 alin. 1 C.pen.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Câmpulung la data de 28.02.2019, sub nr. ..../205/2019.

S-a reţinut în actul de sesizare a instanţei că,  la data de 25.01.2019, inculpatul a consumat băuturi alcoolice în mai multe locaţii – pe raza mun. C., iar în jurul orelor 17:00 acesta se deplasa pe str. ......, în direcţia cartierului ....., ocazie în care a observat  o casă bătrânească, pe a cărei prispă stătea persoana vătămată. În acel moment, P.G. a luat decizia de a întreţine relaţii sexuale cu aceasta. Cum inculpatul cunoştea faptul că persoana vătămată are un frate cu care domiciliază, în prealabil s-a asigurat  că victima este singură acasă, lucru facil deoarece imobilul nu este compus decât dintr-o singură cameră, cu o prispă, după care P.G. a pătruns fătă drept în curte, înlăturând sârma legată de stâlpul porţii, apoi a mers la C.E. şi a împins-o în casă. Pentru realizarea scopului urmărit, P.G. a folosit violenţa împotriva persoanei vătămate, a lovit-o pe aceasta cu pumnii în zona feţei şi toracelui, a dezbrăcat-o  cu intenţia de a o viola. În tot acest timp, victima se împotrivea şi ţipa, solicitând ajutor. Raportul sexual comis prin constrângerea persoanei vătămate care anterior era virgină, a rămas nefinalizat datorită opoziţiei acesteia, autorul faptei reuşind doar ruperea parţială a himenului.

După un timp, inculpatul a părăsit casa victimei, lăsând la faţa locului fesul purtat pe cap anterior săvârşii faptelor, obiect vestimentar ce a fost descoperit de organele de poliţie cu ocazia cercetării la faţa locului. P.G. a  mers acasă, pe str. ........ situată la câteva sute de metri de locuinţa persoanei vătămate.

În cauză s-a efectuat expertiza medico-legală nr. ...../A10 (pe acte), din 25.02.2019, de către S.M.L. A..., din concluziile căreia reiese că persoana vătămată a prezentat leziuni traumatice ce au putut fi produse prin mecanism de lovire cu corp dur şi zgâriere (în cazul leziunilor faciale) şi lovire cu corpuri dure sau comprimare (pentru celelalte leziuni constatate). Leziunile traumatice pot data din 25.01.2019 şi necesită 5-6 zile de îngrijiri medicale de la data producerii. Existenţa leziunilor traumatice pe corpul victimei confirmă violenţa (constrângerea), leziuni ce nu pot fi precizate dacă s-au putut produce înainte, după sau în momentul intromisiunii. Deflorarea incompletă recentă poate fi urmarea unui act sexual recent, incomplet efectuat sau intromisiunii unui corp dur. De asemenea, nu s-a putut preciza cu certitudine mecanismul de producere al leziunilor de la nivelul labiilor: mecanism de frecare sau lipsa igienei corespunzătoare. Existenţa leziunilor traumatice de la nivelul corpului şi deflorarea recentă pledează pentru agresiune sexuală comisă prin violenţă.

Inculpatul a fost reţinut la data de 07.02.2019 şi apoi arestat preventiv la 08.02.2019.

Prin încheierea din 25.03.2019 a acestei instanţe s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală.

S-a reţinut în considerentele încheierii că rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapta şi persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală, menţiunile prevăzute de art. 286 al. 2 C.pr.pen., datele privitoare la faptele reţinute în sarcina inculpatului şi încadrarea juridică a acestora, probele şi mijloacele de probă, dispoziţia de trimitere în judecată, menţiunea privind cheltuielile judiciare, datele de identificare ale persoanelor ce urmează să fie citate în instanţă, cu indicarea calităţilor procesuale şi locul unde acestea urmează să fie citate şi menţiunea referitoare la cheltuielile judiciare către stat, potrivit dispoziţiilor art. 328 C.pr.pen.

În acelaşi timp s-a reţinut că a fost respectată obligaţia impusă de art. 328 al. 1  C.pr.pen. privind verificarea rechizitoriului sub aspectul temeiniciei şi a legalităţii de către prim-procuror.

Din analiza actelor dosarului s-a constatat că nu au fost formulate cereri şi excepţii din partea inculpatului, persoanei vătămate şi părţii civile Spitalul Municipal .... referitoare la legalitatea administrării probelor şi efectuării actelor de către organele de urmărire penală şi, de asemenea că, nici din oficiu nu s-a impus a fi invocate excepţii de această natură.

Aşa fiind, în raport de considerentele sus arătate şi faţă de dispoziţiile art. 346 C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului nr. .../P/2019 din 27.02.2019, întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, fiind respectate dispoziţiile art. 328 C.pr.pen., a administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală. Prin urmare, judecătorul de cameră preliminară a luat act că la expirarea termenelor prevăzute de art. 344 alin. 2 şi 3 C.pr.pen. nu s-au formulat cereri şi excepţii şi nu au fost ridicate nici din oficiu excepţii privind legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală şi, pe cale de consecinţă, a dispus începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul P.G., pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi violare de domiciliu, în concurs real şi în stare de recidivă, prev. şi ped. de art. 218 al. l C.pen. şi art.224 al. 1 C.pen.  cu aplic. art. 38 alin. 1 şi art. 41 alin. 1 C.pen.

La termenul de astăzi, inculpatul a solicitat ca judecarea cauzei să se facă potrivit procedurii prev. de disp. art. 396 al. 10 C.pr.pen., pe baza probelor administrate până în prezent în cauză şi recunoaşterii sale.

Persoana vătămată nu s-a prezentat în instanţă şi nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Analizând actele dosarului şi având în vedere actele dosarului de urmărire penală, respectiv: plângerea prealabilă formulată de partea vătămată, procesele verbale de cercetare la faţa locului şi fotografiile judiciare realizate, declaraţia persoanei vătămate, cuprinsul rapoartelor medico-legale ../A/10/2019 din 25.02.2019 şi ....A10/2 din 11.02.2019 emise de S.M.L. Argeş, declaraţiile martorilor  C. V., O. M., O. C. E., J. C., Costea I., D. I., D. M., L.C., S. C. V., B.  C., declaraţiile inculpatului date în faza de urmărire penală şi judecată, instanţa reţine următoarele:

La 25.01.2019, persoana vătămată  a sesizat  organele de poliţie, reclamând faptul că în acea zi un bărbat necunoscut a pătruns în locuinţa sa, a agresat-o şi violat-o.

Astfel cum rezultă din actele dosarului de urmărire penală, persoana vătămată este în vârstă de 68 de ani, suferă de anumite afecţiuni psihice nediagnosticate şi locuieşte împreună cu fratele său C. V., în ............ Casa celor doi este formată dintr-o singură cameră, condiţiile de locuit fiind precare, fapt relevat de fotografiile aflate în dosarul de urmărire penală.

Inculpatul posedă antecedente penale, ultima condamnare fiind o pedeapsă de 12 ani – din executarea căreia a fost  liberat condiţionat la 12.06.2012, cu un rest de 881 zile.

Inculpatul cunoştea faptul că partea vătămată locuieşte împreună cu fratele său. În ziua de 25.01.2019, inculpatul consumase băuturi alcoolice şi trecând pe stradă a observat-o pe partea vătămată pe prispa casei în care locuieşte. Prin urmare, după ce s-a asigurat că fratele acesteia nu este acasă, a pătruns fără drept în curte, înlăturând o sârmă cu care era prinsă poarta, apoi a mers către persoana vătămată şi a împins-o în casă.

Pentru realizarea scopului urmărit, inculpatul P.G. a folosit violenţa împotriva persoanei vătămate, a lovit-o pe aceasta cu pumnii în zona feţei şi toracelui,  şi a dezbrăcat-o cu intenţia de a o viola.  În tot acest timp, victima se împotrivea şi ţipa, solicitând ajutor.

Raportul sexual comis prin constrângerea persoanei vătămate care era virgină a rămas nefinalizat datorită opoziţiei acesteia, autorul faptei reuşind doar ruperea parţială a himenului.

După un timp, inculpatul a părăsit casa victimei, lăsând la faţa locului fesul purtat pe cap anterior săvârşii faptelor, obiect vestimentar ce a fost descoperit de organele de poliţie cu ocazia cercetării la faţa locului. P.G. a  mers acasă, pe str. ........... situată la câteva sute de metri de locuinţa persoanei vătămate.

În raportul de constatare medico-legală nr. ...../2 din 11.02.2019, fila 57 dosar urmărire penală s-a reţinut că la data examinării persoana vătămată prezenta deflorare incompletă recentă ce a putut fi produsă posibil prin intromisie de corp dur şi că leziunile traumatice  constatate se puteau produce prin lovire cu şi de corpuri dure, zgâriere, comprimarea părţilor moi pe plan dur şi purtau data din 25.01.2019.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale pentru verificarea împrejurării dacă pe capul, corpul şi membrele persoanei vătămate sunt evidenţiate urme de violenţă, natura, dispunerea şi modul de producere al acestora; dacă în urma consultului clinic de specialitate se evidenţiază leziuni ce pot confirma întreţinerea unui raport sexual (viol) prin constrângere (violenţă), atât în condiţiile unui raport sau act sexual cât şi în condiţiile unui act erogen; dacă leziunile constatate sunt în raport direct de cauzalitate cu acţiunea de intromisiune (dacă este posibil  ca leziunile de la nivelul corpului să fi fost create cu puţin timp înainte sau în momentul intromisiunii); dacă prezintă leziuni traumatice specifice unui raport/act sexual recent consumat (25.01.2019); numărul zilelor  de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare.

Raportul de expertiză medico-legală nr. .../A10/2019 a fost întocmit de S.M.L. Argeş şi a concluzionat că,  persoana vătămată C.E. a prezentat leziuni traumatice ce au putut fi produse prin mecanism de lovire cu corp dur şi zgârieturi (în cazul leziunilor faciale) şi lovire cu sau de corpuri dure sau comprimate (pentru celelalte leziuni traumatice constatate).

Leziunile traumatice puteau data din 25.01.2019 şi au necesitat 5-6 zile îngrijiri medicale de la data producerii.

Existenţa leziunilor traumatice pe corpul victimei au confirmat violenţa (constrângerea), însă nu s-a putut preciza dacă acestea s-au produs înaintea, după sau în momentul intromisiunii.

 S-a concluzionat că deflorarea incompletă recentă poate fi urmarea unui act sexual recent, incomplet efectuat sau intromisiunii unui corp dur, iar cât priveşte mecanismul de producere al leziunilor de la nivelul labiilor, nu s-a putut preciza dacă acesta a fost prin frecare sau lipsa igienei corespunzătoare. Ca o concluzie, existenţa leziunilor traumatice la nivelul corpului şi deflorarea recentă pledează pentru agresiune sexuală comisă prin violenţă.

La data de 29.01.2019, inculpatul a fost citat de organele de poliţie, şi dându-şi seama că va fi cercetat pentru fapta comisă, a plecat în Germania cu numitul D. M. (f:119-122 dosar u.p.).

Ulterior cei doi s-au întors în ţară, iar inculpatul a fost ridicat din locuinţa martorului de organele de poliţie.

Martorii audiaţi în cauză de organele de poliţie au arătat că inculpatul avea o zgârietură pe faţă, era agitat şi a afirmat de mai multe ori că nu vrea să se întoarcă în C..... (f:111, 115, 118 dosar u.p.).

Inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunilor sus descrise în declaraţiile date atât în faza de urmărire penală, cât şi cea de judecată (f:142 dosar u.p.).

Faptele inculpatului, care la data de 25.01.2019 a pătruns fără drept în locuinţa persoanei vătămate C.E. şi a întreţinut cu aceasta un raport sexual prin constrângerea acesteia, în condiţiile  mai sus arătate şi în care anterior fusese condamnat la o pedeapsă de 12 ani închisoare pentru care nu intervenise reabilitarea, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de violare de domiciliu şi viol în concurs real şi în stare de recidivă, fapte prev. şi ped. de art. 218 al. 1 şi art. 224 al. 1, cu aplic. art. 38 al. 1 şi art. 41 al. 1 C.pen.

Se va avea în vedere că, în ce priveşte infracţiunea de violare de domiciliu, fapta a constat în pătrunderea fără drept în locuinţa persoanei vătămate, fără consimţământul acesteia, faptă săvârşită cu intenţie directă cu scopul aducerii la îndeplinire a rezoluţiei infracţionale pe care inculpatul  o luase (de a întreţine cu persoana vătămată raport sexual).

Urmarea imediată a infracţiunii este producerea stării de pericol ca urmare a încălcării dreptului de inviolabilitatea domiciliului, iar legătura de cauzalitate rezultă ex re din însăşi săvârşirea faptei prevăzută de  norma de incriminare.

În ce priveşte infracţiunea de viol, instanţa va reţine cum arătam, concluziile raportului de expertiză medico-legală nr. ...../A10/2010 – fila 54 dosar u.p., în sensul că leziunile traumatice suferite de persoana vătămată au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale, deflorarea incompletă a fost urmarea unui act sexual recent incomplet efectuat sau intromisiunii cu corp dur; existenţa leziunilor traumatice la nivelul corpului persoanei vătămate şi deflorare recentă pledează pentru  agresiune sexuală comisă prin violenţă.

Se va reţine că fapta a fost comisă de inculpat - cu intenţie directă, prin constrângerea persoanei vătămate şi că elementul material al laturii obiective (contrar apărărilor inculpatului) a fost realizat, având în vedere concluziile raportului de expertiză medico-legală sus menţionat, legătura de cauzalitate rezultând din materialitatea faptei.

Reţinând vinovăţia inculpatului rezultată din situaţia mai sus descrisă, instanţa îl va condamna, urmând ca la individualizarea  pedepsei să fie avute în vedere criteriile prevăzute de art. 74 C.pen., care dispun  în sensul că ,, stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:

a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;

b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;

c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii;

d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;

e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;

f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal;

g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

(2) Când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedepse alternative, se ţine seama de criteriile prevăzute în alin. (1) şi pentru alegerea uneia dintre acestea.

Faţă de aceste criterii, ţinând seama de împrejurările concrete ale săvârşirii faptei, dar şi de natura şi gravitatea rezultatului produs, instanţa va condamna inculpatul la închisoare cu executarea în regim de  detenţie, având  în vedere gravitatea faptelor comise, faptul că inculpatul a mai fost condamnat penal, suferind mai multe condamnări, constatându-se că infracţiunile prezente  nu  constituie un act izolat ci demonstrează o predispoziţie către încălcarea valorilor ocrotite de legea penală.

Se va avea de asemenea în vedere că,  parte din pedepsele anterioare au fost executate de inculpat în regim de detenţie,  că infracţiunile prezente  dovedesc din partea inculpatului  o atitudine de dispreţ faţă de valorile ocrotite prin legea penală şi că o executare sub supraveghere nu ar fi în măsură să atingă  scopul educativ şi preventiv al pedepsei.

În acelaşi sens, instanţa va avea în vedere că aptitudinea funcţională a pedepsei depinde de măsura în care aceasta corespunde persoanei infractorului în măsura în care în conştiinţa sa sunt înrădăcinate mentalităţi şi deprinderi antisociale şi existenţa probabilităţii ca în viitor el să săvârşească fapte socialmente periculoase, trăsăturilor specifice de temperament şi actelor infractorului care determină un anumit mod de a reacţiona sub influenţa pedepsei, o pedeapsă sau o modalitate de executare necorespunzătoare acestor particularităţi,  determinând pierderea aptitudinii ei funcţionale.

Instanţa va reţine că probatoriile administrate în cauză au relevat un comportament al inculpatului ce denotă  orientarea către nerespectarea regulilor şi valorilor sociale  înainte de comiterea infracţiunii, astfel încât săvârşirea acestor infracţiuni să fie considerată un act singular, situaţie faţă de care va aprecia că scopul pedepsei  nu poate fi atins decât prin  executarea ei efectivă.

Instanţa va  reţine că inculpatul a săvârşit faptele în condiţiile în care anterior  a fost condamnat pentru alte infracţiuni de violenţă (ultima condamnare de 12 ani pentru tâlhărie, fila 16 dosar), vor fi reţinute circumstanţele concrete ale faptelor, pătrunderea pe timp de zi în locuinţa persoanei vătămate, cunoscând că aceasta este o persoană în vârstă, lipsită de ajutor şi că se află la acel moment singură în locuinţă.

Se va avea în vedere că infracţiunea de viol reprezintă una dintre cele mai grave atingeri adusă libertăţii sexuale şi de natură să afecteze brutal inviolabilitatea fizică, sexuală dar şi demnitatea umană, punând în pericol integritatea psihică şi fizică a persoanei vătămate şi echilibrul său moral, cu atât mai mult cu cât în cauza de faţă, partea vătămată este o persoană în vârstă de 68 de ani.

În ceea ce priveşte conduita inculpatului, pe lângă lipsa totală de respect pentru valorile sociale apărate de  legea penală în cazul  infracţiunii de viol, care o face să fie plasată în categoria faptelor antisociale grave, elementele particulare ale acestei speţe care fac să sporească gradul de periculozitate al inculpatului. Acestea trebuie analizate tot în principal prin  prisma vârstei  persoanei vătămate, 68 de ani, suferindă de afecţiuni specifice vârstei  şi afecţiuni psihice nediagnosticate la care se adaugă caracterul concertat al faptelor, lipsa de scrupule a inculpatului, pătrunderea în locuinţa persoanei vătămate  pe timp de zi pentru punerea în practică a rezoluţiei infracţionale.

În acelaşi sens se va reţine că inculpatul, cunoscând situaţia persoanei vătămate s-a asigurat în prealabil că în după amiaza respectivă victima se afla singură în locuinţă şi  a introdus-o cu forţa în casă, unde a întreţinut cu ea raport sexual prin constrângere, fapt recunoscut de inculpat.

În raport de criteriile prevăzute de art. 74 C.pen. şi disp. art. 43 al. 5 C.pen., art. 38 C.pen. şi art. 396 al. 10 C.pr.pen., instanţa consideră că aplicarea unei pedepse de 1 an închisoare pentru infracţiunea de violare de domiciliu şi de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de viol, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare cu executare în regim de detenţie - corespunde scopului pedepsei - astfel cum este definit de art. 3 din Legea 254/2013, şi anume: Scopul executării pedepselor şi a măsurilor educative privative de libertate este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. Prin executarea pedepselor şi a măsurilor educative privative de libertate se urmăreşte formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială şi faţă de muncă, în vederea reintegrării în societate a deţinuţilor sau persoanelor internate.”

Se va avea în vedere că persoana vătămată C.E. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Aşa fiind, în baza art. 218 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 1 C.pen. şi art. 43 al.5 C.pen, în condiţiile art. 396 al.10 C.pr.pen.  instanţa va condamna pe inculpatul P.G. la 4 ani şi 6 luni - cu executare în condiţiile art. 60 C.pen.

În baza art. 224 al.1 C. pen., cu aplicarea art. art. 41 al. 1 C.pen. şi art. 43 al.5 C.pen, în condiţiile art. 396 al.10 C.pr.pen., va condamna inculpatul la 1 an închisoare cu executare în condiţiile art. 60 C.pen.

În baza art. 38 C.pen. va contopi pedepsele aplicate inculpatului, acesta urmând să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare cu executare în condiţiile art. 60 C.pen. În baza art. 404 al. 4 lit. a C.pr.pen., va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului  perioada reţinerii şi arestării preventive de la 07.02.2019 - la zi .

În baza art. 399 al.1  C.pr.pen., va menţine starea de arest preventiv a inculpatului. 

În baza art. 66 al. 1 lit. a şi b C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, acela de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă complementară ce urmează a se executa după executarea pedepsei închisorii.

În baza art. 65 C.pen., raportat la art. 404 al. 5 C.pr.pen., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă accesorie care urmează a se executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată.

În baza art. 19 şi 397 C.pr.pen. şi art. 313 din Legea nr. 95/2006, instanţa urmează să oblige inculpatul la plata cheltuielilor de spitalizare privind persoana vătămată  în sumă de  428,61 lei către Spitalul municipal Câmpulung.

În baza art. 7 raportat la art. 5 al. 5 din Legea nr. 76/2008, va dispune prelevarea de la inculpatul P.G. a probelor biologice, în vederea introducerii profilului genetic al acestuia în S.N.D.G.J.

În baza art. 274 al.1 C.pr.pen., va obliga inculpatul la 800 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul apărătorului din oficiu pentru inculpat, avocat M.O., în sumă de 1.495 lei va rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HORĂRĂŞTE

În baza art. 218 alin 1  Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. şi art 43 alin.5 C.pen, în condiţiile art.396 alin.10 C.proc.pen. condamnă  pe inculpatul P.G., CNP ...., fiul lui ... şi ..., născut la .... în ..., judeţul ..., domiciliat în ....., aflat în detenţie la PENITENCIARUL ......,  la 4 ani şi 6 luni cu executare în condiţiile art. 60 Cod penal.

În baza art. 224 alin.1 C. pen.  cu aplicarea art. art. 41 alin. 1 C.pen. şi art. 43 alin.5 C.pen, în condiţiile art.396 alin.10 C.proc.pen condamnă inculpatul la 1 an închisoare cu executare în condiţiile art. 60 C.pen.

În baza art. 38 C.pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, acesta urmând să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare cu executare în condiţiile art. 60 C.pen. În baza art. 404 alin. 4 lit. a C.proc.pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului  perioada reţinerii şi arestării preventive de la 7 februarie 2019 la zi .

În baza art. 399 alin.1  C.proc.pen. menţine starea de arest preventiv a inculpatului. 

În baza art. 66 al. 1 lit. a şi b Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, acela de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă complementară ce urmează a se executa după executarea pedepsei închisorii.

În baza art. 65 Cod penal raportat la art. 404 al. 5 Cod de procedură penală aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pedeapsă accesorie care urmează a se executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată.

Ia act că persoana vătămată C.E., CNP 2500917030013, domiciliată ...., nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 19 şi 397 Cod de procedură penală şi art. 313 din Legea nr. 95/2006 obligă inculpatul la plata cheltuielilor de spitalizare privind persoana vătămată  în sumă de  428,61 lei către Spitalul municipal ........

În baza art. 7 raportat la art. 5 al. 5 din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea de la inculpatul P.G. a probelor biologice, în vederea introducerii profilului genetic al acestuia în S.N.D.G.J.

În baza art. 274 al.1 Cod de procedură penală obligă inculpatul la 800 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul apărătorului din oficiu pentru inculpat, avocat M.O., în sumă de 1.495 lei rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ........ aprilie 2019.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

 ........  ............. 

Domenii speta