Stabilirea pedepselor accesorii şi a celor complementare în caz de pluralitate intermediară.

Decizie 860 din 09.10.2019


Rezumat:

Instanţa de fond, la momentul la care a contopit pedeapsa pentru fapta comisă la data de 18.02.2017 cu pedepsele aplicate prin hotărâri judecătoreşti anterioare, dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1/3 din celelalte pedepse, stabilind în final pedeapsa rezultantă de executat de 2 ani, 9 luni şi 10 zile închisoare, nu a menționat nimic despre pedepsele accesorii şi cele complementare care au fost aplicate prin sentinţele indicate anterior, rezumându-se a consemna că menţine dispoziţiile din hotărârile judecătoreşti menţionate mai sus cu privire la pedepsele accesorii şi pedepsele complementare.

Or, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. 2 Cod penal, „în caz de pluralitate intermediară, pedeapsa pentru noua infracţiune şi pedeapsa anterioară se contopesc potrivit dispoziţiilor de la concursul de infracţiuni.”, art. 45 alin. 5 Cod penal „dacă pe lângă pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplică dispoziţiile alin. 1-3, pedeapsa accesorie rezultantă executându-se până la executarea sau considerarea ca executată a pedepselor principale”, şi alin. 3 lit. a ale aceluiaşi articol „dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeaşi natuă şi cu acelaşi conţinut: a) în caz de concurs de infracţiuni sau de pluralitate intermediară se aplică cea mai grea dintre acestea”, rezultă că se impunea interzicerea exercitării unor drepturi, sentinţa penală atacată fiind sub acest aspect nelegală.

 

Hotărârea:

Prin sentinţa penală nr. 328 din 12.08.2019 a Judecătoriei Fălticeni, a fost admisă cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată din infracţiunea prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal, în infracţiunea prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 44 Cod penal şi, în consecință a fost condamnat inculpatul A., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 44 Cod penal, art. 375 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 9 luni închisoare.

S-a constatat că infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod penal, pentru care inculpatul a fost condamnat la 2 ani închisoare prin sentinţa penală nr. 42 din 19 februarie 2018 a Tribunalului Suceava, definitivă prin decizia penală nr. 415 din 17 aprilie 2019 a Curţii de Apel Suceava.

De asemenea, s-a constatat că infracţiunii din prezenta cauză îi sunt aplicabile prevederile art. 44 Cod penal în raport de infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 95/11.06.2015 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul penal nr. 5349/227/2014, definitivă prin decizia penală nr. 980/27.11.2015 pronunţată de Curtea de Apel Suceava, sentinţa penală nr. 226/20.10.2016 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul penal nr. .../86/2016, definitivă prin neapelare la data de 15.11.2016, precum şi prin sentinţa penală nr. 159/31.05.2017 pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. .../237/2017, definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017 pronunţată de Curtea de Apel Suceava.

S-a constatat că prin sentinţa penală nr. 159/31.05.2017 pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. ../237/2017, definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017 pronunţată de Curtea de Apel Suceava i s-a aplicat inculpatului pedeapsa indivizibilă de 1 an şi 7 luni închisoare (pentru infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 95/11.06.2015 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul penal nr. ..../227/2014, definitivă prin decizia penală nr. 980/27.11.2015 pronunţată de Curtea de Apel Suceava, sentinţa penală nr. 226/20.10.2016, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul penal nr. .../86/2016, definitivă prin neapelare la data de 15.11.2016 precum şi prin sentinţa penală nr. 159/31.05.2017 pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. .../237/2017, definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017 pronunţată de Curtea de Apel Suceava).

În baza art. 44 alin. 1 şi 2 Cod penal, coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, a fost contopită pedeapsa de 9 luni închisoare aplicată pentru prezenta faptă cu pedepsele aplicate prin hotărârile judecătoreşti sus-menţionate, stabilindu-se de executat pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1/3 din celelalte pedepse, inculpatul având de executat pedeapsa rezultantă de 2 ani, 9 luni şi 10 zile închisoare.

S-a dedus din durata pedepsei aplicată inculpatului perioada executată de acesta, de la data de 8 noiembrie 2017 la 18 septembrie 2018 şi de la data de 17 aprilie 2019 la zi.

Au fost menţinut dispoziţiile din hotărârile judecătoreşti menţionate mai sus cu privire la pedepsele accesorii şi pedepsele complementare.

A fost obligat inculpatul să plătească statului suma de 600 lei, cheltuieli judiciare.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că, prin rechizitoriul nr. 560/P/2017 din 20 septembrie 2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, înregistrat la instanţa de fond sub nr. .../227/2018 din 12 octombrie 2018, a fost trimis în judecată inculpatul A. pentru săvârșirea infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat”, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 2 Cod penal, constând în aceea că la data de ..., a condus autoturismul marca Opel cu numărul de înmatriculare ..., pe DN2E, în comuna B., având exercitarea dreptului de a conduce suspendată din data de 15 mai 2016.

Prin încheierea din 19 noiembrie 2018, judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă a constatat competenţa instanţei în soluţionarea cauzei, a legalităţii sesizării instanţei, administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii.

Examinând întreg materialul administrat în cauză, instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 18.02.2017, ora 16:46, lucrători de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului F. – Compartimentul Rutier, în timp ce efectuau serviciul de supraveghere şi control al traficului rutier pe DN 2 E, în localitatea B., la km. 12 + 800 de metri, au oprit autoturismul marca Opel cu nr. de înmatriculare ... condus de A. care circula cu viteza de 72 km/h.

Conducătorul auto a fost sancţionat contravențional pentru abaterea săvârşită întocmindu-se proces verbal de constatare a contravenţiei PSVX nr. 0052904 şi a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 1.160 lei şi 3 punct de penalizare, procesul-verbal fiind înaintat Serviciului Rutier.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că permisul de conducere figurează reţinut din data de 15.05.2016 pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal, în cauză întocmindu-se dosar penal. Inculpatul a luat la cunoştinţă, la data de 15.05.2016, că are exercitarea dreptului de a conduce suspendată, aspect care rezultă şi din adresa IPJ - Serviciul Rutier nr. 123487 din 20.03.2017, însoțită de procesul-verbal din 15.05.2016.

Situaţia mai sus expusă a fost dovedită cu următoarele mijloace de probă: adresa nr. 122833 Serviciului Rutier, procesul-verbal seria PSVX nr. 0052904, procesul-verbal P/70826 din 28.03.2017, adresa nr. 123487 din 20.03.2017 a Serviciului Rutier, procesul-verbal din 15.05.2016, procesul-verbal de constatare P/34125 din 15.05.2016, declarația inculpatului în dosarele nr. 340/237/2017 şi nr. 738/P/2016, rechizitoriul din 10.02.2017, procesul-verbal de vizionare material pe suport magnetic însoțit de planşă foto, declarația martorului D. coroborate şi cu declarațiile inculpatului în prezenta cauză, prin care a recunoscut fapta comisă.

Prezent la instanţa de fond, inculpatul a recunoscut şi regretat fapta pentru care a fost trimis în judecată şi a solicitat ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate la urmărirea penală, înțelegând să se prevaleze de dispozițiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, cerere încuviințată de prima instanţă.

În drept, s-a apreciat că fapta inculpatului întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat”, prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal, text de lege în baza căruia a fost condamnat.

Analizând fişa de cazier judiciar a inculpatului, coroborată cu hotărârile judecătorești pronunţate de Judecătoria Gura Humorului, Judecătoria Fălticeni şi Tribunalul Suceava, la termenul de judecată din data de 03 iunie 2019, instanţa de fond a pus în discuţie, conform prevederilor art. 386 Cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice a faptei pentru inculpatul a fost trimis în judecată, în sensul reţinerii prevederilor art. 44 Cod penal, privitoare la pluralitatea intermediară, cerere care a fost admisă, având în vedere că inculpatul a săvârşit fapta după rămânerea definitivă a hotărârilor de condamnare şi până la data la care pedeapsa se consideră executată şi nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă.

 La individualizarea pedepsei aplicate, instanţa de fond a avut în vedere poziţia procesuală a inculpatului, care a solicitat aplicarea prevederilor art. 375 alin. 1, raportate la dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, recunoscând şi regretând fapta, dorind ca judecarea cauzei să se facă prin procedura simplificată pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, astfel că limitele de pedeapsă vor fi reduse cu o treime în cazul pedepsei închisorii şi cu o pătrime în cazul aplicării pedepsei amenzii.

Funcţie de aceste criterii, instanţa de fond a apreciat că reeducarea inculpatului se poate realiza prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea ale cărei limite au fost reduse cu o treime, conform prevederilor legale sus-menţionate, cuantumul acesteia fiind stabilit în raport şi de gravitatea faptei, de starea de pericol creată, de consecințele acesteia şi de conduita inculpatului în cursul procesului penal.

Instanţa de fond a constatat că infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod penal, pentru care inculpatul a fost condamnat la 2 ani închisoare prin sentinţa penală nr. 42 din 19 februarie 2018 a Tribunalului Suceava, definitivă prin decizia penală nr. 415 din 17 aprilie 2019 a Curţii de Apel Suceava.

De asemenea, a constatat că infracţiunii din prezenta cauză îi sunt aplicabile prevederile art. 44 Cod penal în raport de infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 95/11.06.2015 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul penal nr. .../227/2014, definitivă prin decizia penală nr. 980/27.11.2015 pronunţată de Curtea de Apel Suceava, sentinţa penală nr. 226/20.10.2016 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul penal nr. .../86/2016, definitivă prin neapelare la data de 15.11.2016, precum şi prin sentinţa penală nr. 159/31.05.2017 pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. .../237/2017, definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017 pronunţată de Curtea de Apel Suceava.

Deosebit de acestea, s-a constatat că prin sentinţa penală nr. 159/31.05.2017 pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. .../237/2017, definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017 pronunţată de Curtea de Apel Suceava i s-a aplicat inculpatului pedeapsa indivizibilă de 1 an şi 7 luni închisoare (pentru infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 95/11.06.2015 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul penal nr. .../227/2014, definitivă prin decizia penală nr. 980/27.11.2015 pronunţată de Curtea de Apel Suceava, sentinţa penală nr. 226/20.10.2016, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul penal nr. .../86/2016, definitivă prin neapelare la data de 15.11.2016 precum şi prin sentinţa penală nr. 159/31.05.2017 pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. .../237/2017, definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017 pronunţată de Curtea de Apel Suceava).

În baza art. 44 alin. 1 şi 2 Cod penal, coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, s-a contopit pedeapsa pentru fapta comisă la data de 18.02.2017 cu pedepsele aplicate prin hotărârile judecătoreşti sus-menţionate, dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, la care s-a adăugat un spor de 1/3 din celelalte pedepse.

În temeiul art. 40 alin. 3 Cod penal, s-a dedus din durata pedepsei aplicată inculpatului perioada executată de acesta, de la data de 8 noiembrie 2017 la 18 septembrie 2018 şi de la data de 17 aprilie 2019 la zi, aşa cum a rezultat din fişele de evidenţă ale inculpatului comunicate de Penitenciarul Botoşani, coroborate cu fişa de cazier judiciar a acestuia.

Deosebit de acestea, au fost menţinute dispoziţiile din hotărârile judecătoreşti menţionate mai sus cu privire la pedepsele accesorii şi pedepsele complementare.

În conformitate cu prevederilor art. 272 şi art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa l-a obligat pe inculpat să plătească statului suma de 600 lei, cheltuieli judiciare.

Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În esenţă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a criticat sentinţa pentru nelegalitate cu motivarea că instanţa de fond nu a individualizat pedepsele accesorii şi pedepsele complementare pe care trebuia să le aplice alături de pedeapsa rezultantă de 2 ani, 9 luni şi 10 zile închisoare stabilită în urma constatării concursului de infracțiuni, în cuprinsul hotărârii apelate precizându-se că sunt menținute dispozițiile din hotărârile judecătorești menționate mai sus cu privire la pedepsele accesorii şi pedepsele complementare, fără a se dispune în acest sens.

De asemenea, s-a apreciat şi faptul că sentinţa este netemeinică sub aspectul cuantumului pedepsei aplicate, considerându-se că pedeapsa stabilită este prea mică raportat la natura infracţiunii, la modalitatea ei de săvârșire, la faptul că infracțiunile rutiere sunt prin ele însele infracțiuni de pericol.

Procedând la soluționarea apelului promovat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni, prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. 1, 2, art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată că acesta este întemeiat, pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a reţinut o stare de fapt conformă cu realitatea şi sprijinită pe interpretarea şi analiza judiciară a probelor administrate în cauză, în contextul în care inculpatul A. a înţeles să se prevaleze de procedura simplificată, prev. de art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, dispoziţii referitoare la reducerea cu o treime a limitelor pedepsei închisorii în cazul „pledării vinovat”, ajungând în final la concluzia că acest inculpat se face vinovat de comiterea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat, prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 44 alin. 2 Cod penal, dând faptei comise încadrarea juridică corespunzătoare.

Fără a relua argumentaţia stării de fapt, redată în considerentele hotărârii atacate, argumentaţie pe care Curtea şi-o însuşeşte în întregime, astfel cum această posibilitate este conferită de practica CEDO şi potrivit căreia poate constitui o motivare preluarea motivelor instanţei inferioare (Helle împotriva Finlandei), se vor sublinia punctual aspectele criticate de procuror, expuse anterior.

Rezultă din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale, la care a făcut referire detaliată prima instanţă, şi care fiind însuşit şi necontestat de către inculpat nu va mai fi reluat, în esență, că la data de ..., A. a condus autoturismul marca Opel cu numărul de înmatriculare ..., pe DN2E, în comuna B., având exercitarea dreptului de a conduce suspendată din data de 15 mai 2016.

Raportat la starea de fapt reţinută, s-a stabilit încadrarea juridică legală a faptei săvârşite de inculpatul A., care se circumscrie în drept conţinutului constitutiv al infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat”, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 2 Cod penal.

De asemenea, în ceea ce priveşte pedeapsa penală stabilită, Curtea constată că aceasta a fost judicios individualizată în raport de prevederile art. 74 C.pen. - în care sunt enumerate criteriile după care se stabileşte şi întinderea acesteia, respectiv în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului care se evaluează după criteriile menţionate la lit. a-g ale aceluiaşi text de lege, anume împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite (astfel cum au fost evidenţiate anterior); starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită (atingerea adusă relaţiile sociale care asigură normala desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice, dar în condiţii de securitate pentru traficul rutier şi pietonal); natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii (punerea în pericol a siguranţei rutiere şi a participanţilor la trafic); motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului (inculpatul este cunoscut cu un amplu trecut infracţional - conform fişei de cazier judiciar, p. 42-44 ds.u.p.); conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal (inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei); nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială (în vârstă de 41 ani la data săvârşirii faptei, studii medii, fără ocupaţie, căsătorit), fiind în măsură să asigure realizarea concretă a scopurilor pedepsei, de prevenţie şi de reeducare a acestuia.

De altfel, Curtea reţine că instanţa de fond s-a orientat spre o pedeapsă de 9 luni închisoare, rezultată în urma aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi pe baza propriei analize constată că pedeapsa aplicată este suficientă pentru a asigura pe viitor adecvarea comportamentului inculpatului la normele de conduită acceptate de societate şi prevenirea comiterii unor noi fapte circumscrise ilicitului penal, neimpunându-se majorarea cuantumului acesteia.

Analizând fişa de cazier a inculpatului, Curtea reţine că, în mod corect prima instanţă a apreciat că sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile de existenţă ale pluralităţii intermediare, prev. de art. 44 Cod penal.

Astfel, se constată că, prin sentinţa penală nr. 42/19.02.2018 a Tribunalului Suceava pronunţată în dosar nr. .../86/2017 şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 415/17.04.2019 a Curţii de Apel Suceava, inculpatul intimat a fost condamnat pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare şi în baza art. 67 alin. 1 C.pen. i s-a aplicat acestuia pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g N.C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat precum şi dreptul de a exercita funcţia de administrator în cadrul vreunei societăţi comerciale, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei sau considerarea ca executată, iar în temeiul art. 65 alin. 1 N.C.pen. aceluiaşi inculpat i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g N. C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat precum şi dreptul de a exercita funcţia de administrator în cadrul vreunei societăţi comerciale.

Prin sentinţa penală nr. 159/31.05.2017, pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. .../237/2017, definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017, pronunţată de Curtea de Apel Suceava, s-a aplicat inculpatului pedeapsa indivizibilă de 1 an şi 7 luni închisoare (pentru infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 95/11.06.2015, pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul penal nr. .../227/2014, definitivă prin decizia penală nr. 980/27.11.2015, pronunţată de Curtea de Apel Suceava, sentinţa penală nr. 226/20.10.2016, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul penal nr. .../86/2016, definitivă prin neapelare la data de 15.11.2016, precum şi prin sentinţa penală nr. 159/31.05.2017, pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. ../237/2017, definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017, pronunţată de Curtea de Apel Suceava), iar în baza art. 71 alin. 2 C.pen. 1968, i s-au interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c C.pen. 1968, respectiv exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, a dreptului de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, şi a dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, pedeapsă ce se va executa de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei, până la grațierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei.

Cu toate acestea, instanţa de fond, la momentul la care a contopit pedeapsa pentru fapta comisă la data de 18.02.2017 cu pedepsele aplicate prin hotărârile judecătoreşti sus-menţionate, dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1/3 din celelalte pedepse, stabilind în final pedeapsa rezultantă de executat de 2 ani, 9 luni şi 10 zile închisoare, nu a menționat nimic despre pedepsele accesorii şi cele complementare care au fost aplicate prin sentinţele indicate anterior, rezumându-se a consemna că menţine dispoziţiile din hotărârile judecătoreşti menţionate mai sus cu privire la pedepsele accesorii şi pedepsele complementare.

Or, potrivit art. 44 alin. 2 Cod penal, „în caz de pluralitate intermediară, pedeapsa pentru noua infracţiune şi pedeapsa anterioară se contopesc potrivit dispoziţiilor de la concursul de infracţiuni.”.

Potrivit dipoziţiilor art. 45 alin. 5 C.pen. „dacă pe lângă pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplică dispoziţiile alin. 1-3, pedeapsa accesorie rezultantă executându-se până la executarea sau considerarea ca executată a pedepselor principale”, precum şi dispoziţiile alin. 3 lit. a ale aceluiaşi articol „dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeaşi natuă şi cu acelaşi conţinut: a) în caz de concurs de infracţiuni sau de pluralitate intermediară se aplică cea mai grea dintre acestea;”, rezultă că se impunea interzicerea exercitării unor drepturi, sentinţa penală atacată fiind sub acest aspect nelegală.

În consecință, pentru cele ce preced, Curtea, în baza art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală, va admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni împotriva sentinţei penale nr.328 din 12.08.2019 a Judecătoriei Fălticeni, va fi desfiinţată, în parte, sentinţa penală atacată şi în rejudecare, va înlătura menţinerea dispoziţiilor din hotărârile judecătoreşti menţionate mai sus cu privire la pedepsele accesorii şi pedepsele complementare.

Va constata că prin sentinţa penală nr. 42/19.02.2018 a Tribunalului Suceava pronunţată în dosar nr. ../86/2017 şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 415/17.04.2019 a Curţii de Apel Suceava, în baza art. 67 alin. 1 C.pen. i s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g N.C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat precum şi dreptul de a exercita funcţia de administrator în cadrul vreunei societăţi comerciale, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei sau considerarea ca executată, iar în temeiul art. 65 alin. 1 N.C.pen. aceluiaşi inculpat i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g N. C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat precum şi dreptul de a exercita funcţia de administrator în cadrul vreunei societăţi comerciale.

Va constata că prin sentinţa penală nr. 159/31.05.2017, pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. ../237/2017, definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017, pronunţată de Curtea de Apel Suceava i s-a aplicat inculpatului pedeapsa indivizibilă de 1 an şi 7 luni închisoare (pentru infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 95/11.06.2015, pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosarul penal nr. .../227/2014, definitivă prin decizia penală nr. 980/27.11.2015, pronunţată de Curtea de Apel Suceava, sentinţa penală nr. 226/20.10.2016, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul penal nr. .../86/2016, definitivă prin neapelare la data de 15.11.2016 precum şi prin sentinţa penală nr. 159/31.05.2017, pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul penal nr. .../237/2017, definitivă prin decizia penală nr. 1116/08.11.2017, pronunţată de Curtea de Apel Suceava), iar în baza art. 71 alin. 2 C.pen. 1968, i s-au interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c C.pen. 1968, respectiv exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, a dreptului de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat, şi a dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, pedeapsă ce se va executa de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei, până la grațierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei.

În baza prev. art. 45 alin. 1 Cod penal, va aplica inculpatului A. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării, pe o perioadă de 2 ani, a drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat precum şi dreptul de a exercita funcţia de administrator în cadrul vreunei societăţi comerciale, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei sau considerarea ca executată, în conformitate cu prev. art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.

În baza art. 45 alin. 5 Cod penal, va interzice inculpatului A. exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat precum şi dreptul de a exercita funcţia de administrator în cadrul vreunei societăţi comerciale, cu titlu de pedeapsă accesorie, pedeapsă ce se va executa conform art.65 alin.3 Cod penal.

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuieli judiciare din apel vor rămâne în sarcina statului.