Drept procesual penal. Indreptare erorilor materiale (art 195 c p pen). Normele legale prevayute de art 195 c pr pen privind reglementarea erorilor materiale nu pot fi aplicate la dispoziţii ce ţin deliberare, respective schimbare de incadrare juridi...

Sentinţă penală 25 din 26.01.2010


Drept procesual penal. Indreptare erorilor materiale (art 195 c p pen). Normele

legale prevayute de art 195 c pr pen privind reglementarea erorilor materiale nu pot

fi aplicate la dispoziţii ce ţin deliberare, respective schimbare de incadrare juridical

sau condamnarea unei persoane.

Dosar nr. 3723/233/2008

Prin DECIZIA PENALĂ NR. 25/A DIN DATA DE  26.01.2010 a TRIBUNALULUI

GALATI  s-a dispus:

Admite apelul declarat de Parchetul  de pe lângă Judecătoria Galaţi si in 

consecinţă:

Desfiinţează in totalitate sentinţa penală nr. 1040/02.06.2009 a Judecătoriei 

Galaţi si dispune  trimiterea cauzei  in rejudecare la această instanţă.

Menţine  acte procedurale  îndeplinite la Judecătoria Galaţi, până la termenul  de

judecată din 26.05.2009.

Suma de 200 lei RON, reprezentând  onorariul apărătorului desemnat din oficiu in

apel va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei

Cu recurs in termen de  10 zile  de la comunicare pentru intimatul-inculpat B D L

- domiciliat in  Galaţi.

Pentru a dispune astfel s-au reţinut următoarele:

Prin sentinta penala  nr. 1040/02.06.2009 a Judecatoriei  Galati (dosar  fond nr.

3723/233/2008) inculpatul  B D L  a fost  achitat conform art. 10 lit. d C.p.p pentru

comiterea infractiunii prev. de art. 89 al. 1 din OUG 195/2002.

In baza  art. 86 al. 1 din OUG 195/2002 cu aplicarea art.  74-76 C.pen, acelasi

inculpat a fost condamnat la o  pedeapsa de  6 luni inchisoare pentru  conducerea

autoturismului pe drumurile publice avand permisul suspendat.

S-a aplicat  inculpatului pedeapsa  accesorie a interzicerii  drepturilor prev. de art.

64 lit. a si  b C.pen, iar in baza art. 81,82  si  art. 71 al. 5 C.pen s-a suspendat executarea

pedepsei principale si  pedeapsa  accesorie  pe durata termenului de incercare de  2 ani si

6 luni.

S-a atras atentia inculpatului B D L  asupra  consecintelor prev. de art. 83 C.pen.

Conform art. 189 si 191  C.p.p inculpatul a  fost obligat  la plata de cheltuieli

judiciare catre stat.

Ulterior la data de  29.06.2009, instanta fondului a pronuntata o incheiere de

indreptare eroare materiala retinand o alta  incadrare juridica decat cea stabilita initial

(f.58).

Pentru a pronunta aceasta  hotarare, Judecatoria  Galati a retinut urmatoarele:

Inculpatul B D  L locuieste  in municipiul  Galati, are permis de  conducere auto,

dar la data de 06.12.2007 i-a fost suspendat dreptul de a  conduce pe o anumita perioada

, respectiv pana la  data de 04.03.2008, pentru comiterea unor abateri la normele de 

conducere a  autovehiculelor pe drumurile publice.

Desi stia ca are  dreptul de  a  conduce suspendat, inculpatul la data de 

31.12.2007 s-a  urcat la volanul  unui autoturism pe care l-a condus  pe strazile din

municipiul Galati, iar datorita neatentiei  in conducere, pe zona  strazii Frunzei din

municipiul Galati,  inculpatul a tamponat usor un alt autoturism ce apartinea martorului 

P G.

Inculpatul B  D L  a parasit locul accidentului, dar a fost identificat  ulterior  de

catre  organele de politie in urma informatiilor  comunicate de  martorul C M.

S-a stabilit ca la momentul conducerii  autoturismului si  producerii accidentului,

inculpatul  B D L  avea dreptul  de a conduce  suspendat inca din  data de  06.12.2007.

Instanta de fond pe baza probelor administrate  si analizate a ajuns la concluzia  ca 

infractiunea  de conducere a  autovehiculului avand permisul  suspendat exista si a fost

comisa cu  vinovatie de catre  inculpatul B D L.

In privinta  infractiunii de parasire a  locului accidentului prev. de art. 89 al. 1 din

OUG 195/2002, instanta de  fond a apreciat ca se impune achitarea inculpatului conform

art.  10 lit. d C.p.p deoarece  pentru aceasta fapta nu sunt  intrunite elementele

constitutive ale infractiunii.

Impotriva sentintei penale nr. 1040/02.06.2009 a  Judecatoriei Galati in termen 

legal  a declarat apel Parchetul de pe langa Judecatoria Galati , aratand ca  hotararea 

instantei de fond este  nelegala si netemeinica.

In motivarea  cererii de apel,  parchetul a  aratat ca instanta de  fond a dispus in 

mod gresit  achitarea inculpatului B D L pentru  comiterea infractiunii prev. de art. 89 

din OUG 195/2002 intrucat probele existente la dosar dovedesc ca aceasta fapta exista,

inculpatul parasind  locul accidentului fara incuviintarea organelor de politie.

S-a mai aratat ca prin retinerea  de circumstante  atenuante in favoarea

inculpatului pentru infractiunea prev. de art. 86  din OUG 195/2002, s-a aplicat o

pedeapsa  nelegala, aceasta  trebuind sa fie  coborata sub  limita minima de 6 luni.

La termenul de judecata din 12.01.2010, aparatorul inculpatului a solicitat

admiterea  apelului declarat de parchet, pentru motive de nelegalitate.

Apelul declarat de  Parchetul  de pe langa  Judecatoria Galati  este fondat.

Verificand  sentinta penala  apelata, prin prisma  aspectelor invocate de parchet, 

dar si din  oficiu, conform art. 371 al. 2 C.p.p, tribunalul constata ca  Judecatoria Galati 

a  pronuntat o  hotarare nelegala  din urmatoarele considerente si se impune trimiterea 

cauzei  in rejudecare la  Judecatoria Galati deoarece:

Hotararea instantei de fond a  fost pronuntata la data de  02.06.2009, iar la data de

29.06.2009 instanta  fondului a  pronuntat o  incheiere de „indreptare  eroare materiala”

in baza careia a retinut  un alt temei legal pentru care a dispus condamnarea inculpatului

B D L.

In concret, inculpatul B D L  a  fost trimis in  judecata printre altele  si pentru

comiterea infractiunii prev. de art. 86 al. 1  din OUG 195/2002, fapta retinuta  si de

instanta  de fond prin  hotararea  pronuntata la data de  02.06.2009.

Situatia de fapt insa, ce rezulta din probe,  conduce la concluzia  logica, ca

inculpatul a  condus un  autoturism  pe drumurile publice avand permisul de conducere

suspendat, ori in acest  conditii, incadrarea juridica  corecta  este  cea prev. de disp. art. 

86 al. 2  din OUG 195/2002, text ce prevede  o pedeapsa mai redusa, r espectiv de la 6

luni la 3 ani inchisoare.

In mod  evident, pe durata  judecatii  sau in faza  de dezbatere a  fondului cauzei,

instanta  de fond trebuia  sa puna in discutie incadrarea juridica  cu care a  fost sesizata

prin rechizitoriu si nicidecum sa stabileasca  ulterior pronuntarii hotararii  o noua

incadrarea juridica dispusa  printr-o  incheiere de  indreptare „eroare  materiala”.

Normele legale  prevazute de  art. 195 C.p.p  privind  reglementarea  erorilor 

materiale nu pot fi aplicate la dispozitii ce tin de deliberare, respectiv  schimbare de

incadrare juridica sau condamnarea unei persoane.

Prin  folosirea textului  prev. de art. 195 C.p.p se pot remedia  simple inadvertente 

strecurate intr-o hotarare precum gresita trecere a unui nume sau  prenume, localitate,

date eronate, indicarea gresita a unor cifre si nicidecum aspecte de fond care tin  de

procedura deliberarii, a dezbaterilor  publice, a chibzuintei magistratului.

Practic instanta de fond  printr-o incheiere  „asa-zis” de indreptare  a unei erori a 

facut o schimbare de incadrare juridica a  faptei, aspect  nepermis de normele 

procedurale, fiind incalcate in primul rand  disp. art. 334 C.p.p.

Prin retinerea de circumstante atenuante in favoarea  inculpatului si  schimbarea

incadrarii  juridice a faptei, prin  incheierea de  indreptare a „erorii materiale” din

29.06.2009,  Judecatoria Galati  a  aplicat practic  o pedeapsa  in limite nelegale

inculpatului B  D L pentru  infractiunea prev. de art. 86 al. 2 din OUG 195/2002 privind

circulatia  pe drumurile publice.

Fata de aspectele  aratate mai sus  instanta de control judiciar  va admite apelul 

si va trimite cauza  in rejudecare la Judecatoria Galati, mentinandu-se totodata  toate

actele procedurale efectuate la Judecatoria  Galati pana la termenul  de judecata din 

26.05.2009.

In rejudecare, va fi citat legal  inculpatul si se va relua cauza  din faza dezbaterilor

judiciare, cu discutarea  pe fond a incadrarilor juridice retinute prin rechizitoriu in  raport

de  situatia de fapt ce rezulta din  probe.

Vor fi  luate in considerare si celelalte aspecte  ce rezulta din motivele de apel

formulate de  Parchetul de pe langa Judecatoria Galati

1