Penal.lovire sau alte violenţe. retragere plângere prealabilă

Sentinţă penală 14 din 05.03.2020


LOVIRE SAU ALTE VIOLENŢE. RETRAGERE PLÂNGERE PREALABILĂ

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 06.06.2019 emis în dosarul de urmărire penală nr. .../P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 11.06.2019 sub nr. de mai sus, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor L.M. şi L.A.M., trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prev. de art. 193 alin. 2 C.pen. 

În fapt, s-a reţinut că la data de 04.01.2018, în timp ce se aflau pe raza localităţii Săhăteni, în baza unui conflict spontan, inculpaţii L.M. şi L.A.M.au lovit în mod repetat cu pumnii şi picioarele persoana vătămată B.L., cauzându-i leziuni traumatice ce au necesitat 6-7 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

În susţinerea situaţiei de fapt prezentate s-au administrat următoarele mijloace de probă: declaraţia persoanei vătămate, certificat medico-legal nr. ..., declaraţiile martorilor L.V., A.S., S.M., precum şi declaraţiile suspecţiilor/inculpaţiilor.

În ceea ce priveşte efectuarea actelor de urmărire penală, s-a menţionat că prin ordonanţa din data de 14.02.2018 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen.

Prin ordonanţa organelor de cercetare penală din data de 16.05.2018, confirmată de către procuror la aceeaşi dată, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii L.M. şi L.A.M., cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen.

Ulterior, prin ordonanţa din data de 21.06.2018, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii L.M. şi L.A.M., cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen.

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară nr. ... din data de 23.07.2019, s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis la data de 06.06.2019 în dosarul de urmărire penală nr. .../P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, în cauza privind pe inculpaţii L.M. şi L.A.M., cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prev. şi ped. de art. 193 alin. 2 C.pen. şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii L.M. şi L.A.M..

La termenul de judecată din data de 04.12.2019, persoana vătămată B.L., prezentă personal şi asistată de apărător ales, a precizat că înţelege să îşi retragă plângerea  prealabilă formulată în ceea ce îi priveşte pe ambii inculpaţi.

La acelaşi termen de judecată cu părţile legal citate, luând concluziile Ministerului Public şi ale părţilor şi persoanei vătămate, instanţa a luat act de retragerea plângerii prealabile formulată oral de persoana vătămată şi a rămas în pronunţare asupra cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

În fapt, s-a reţinut că la data de 04.01.2018, în timp ce se aflau pe raza localităţii Săhăteni, în baza unui conflict spontan, inculpaţii L.M. şi L.A.M. au lovit în mod repetat cu pumnii şi picioarele persoana vătămată B.L., cauzându-i leziuni traumatice ce au necesitat 6-7 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

În drept, potrivit art. 193 alin. 2 C.pen., fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.

De asemenea, conform art. 193 alin. 3 C.pen., acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Potrivit art. 16 alin. (1) lit. g) teza I C.pr.pen., exercitarea acţiunii penale este împiedicată prin retragerea plângerii prealabile.

În cauză, persoana vătămată, personal şi asistată de apărător ales, şi-a exprimat voinţa oral în faţa instanţei în sensul că doreşte să îşi retragă plângerea prealabilă faţă de ambii inculpaţi.

Ca atare, instanţa constată că acţiunea penală nu mai poate fi exercitată faţă de inculpaţii L.M. şi L.A.M., urmând ca, în conformitate cu dispoziţiile art. 396 alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. g) teza I C. proc. pen., să dispună încetarea procesului penal.

În privinţa acţiunii civile exercitate în cadrul prezentei cauze prin constituirea ca parte civilă a persoanei vătămate (f. 15-16 dosar u.p.), constatând incidenţa dispoziţiilor art. 25 alin. 2 C. proc. pen., instanţa va lăsa nesoluţionată acţiunea civilă.

În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. b) C.pr.pen., în considerarea faptului că urmează a fi pronunţată o soluţie de încetare a procesului penal pe motivul retragerii plângerii prealabile, va obliga persoana vătămată, B.L., la plata către stat a cheltuielilor judiciare. Cu toate acestea, instanţa apreciază ca fiind disproporţionate cheltuielile judiciare aferente fazei de urmărire penală ce au fost stabilite prin rechizitoriu, astfel că va reduce cuantumul acestor cheltuieli.

În final, persoana vătămată va fi obligată la plata sumei de 800 lei reprezentând cheltuieli judiciare, din care 600 lei aferente urmăririi penale, respectiv 200 lei cheltuieli aferente fazei judecăţii.