Sentinta penala

Sentinţă penală 191 din 02.03.2009


Dosar nr.191/239/2009 loviri si alte violente

ROMÂNIA

JUDECATORIA HÂRLAU

PRESEDINTE: TRANDAFIR ANCA MIHAELA

GREFIER CURCA LUMINITA

Sedinta publica din 02. martie 2009

Sentinta penala  nr............

Ministerul Public -Parchetul de pe langa Judecatoria Harlau reprezentat de procuror AMI

 La ordine fiind judecarea cauzei Penal privind pe inculpatii ID, ID, S M, C S si partile vatamate CSsi I D, având ca obiect lovirea sau alte violente  (art. 180 alin 2 C.p.).

La apelul nominal facut în sedinta publica  la prima strigare  s-au prezentat inculpatii-parte vatamata ID asista av. B, ID asista avocat B, Cs , martorii lipsa inculpatul SM ceilalti martori din lucrari

 S-a facut referatul cauzei de catre grefier, constând în:

Procedura este completa

Av B invedereaza instantei ca partile inteleg sa se împace si solicita termen în acest sens.

La apelul nominal facut în sedinta publica  la a doua strigare la cererea partilor  s-au prezentat aceleasi parti si au invederat instantei ca partile vatamate îsi retrag plangerile formulate.

Li s-a luat declaratie in acest sens.

Nemaifiind alte cereri si exceptii de ridicat, instanta constata cercetarea judecatoreasca incheiata si acorda cuvântul la fond.

Reprezentantul Parchetului având în vedere manifestarea de vointa a partilor  vatamate care si-au retras plangerile  cu privire la infractiunea reclamata, pune concluzii de încetare a procesului penale pentru infractiunea de loviri si alte violente, cu  obligarea la cheltuilei de judecata

Av B pentru partea vatamata -inculpat ID solicita incetarea procesului penal.

Partea vatamata -inculpat CS  solicita sa se ia act de retragere.

Av B pentru inculpatul IDsolicita sa se ia act de retragere sa se oblige partile vatamate la cheltuilei.

Inculpatii ID, ID, CS avand ultimul cuvant solicta sa se ia act de retragere.

 Cauza ramane in pronuntare.

Avand in vedere actele si lucrarile dosarului:

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei penale  de fata:

 Prin rechizitoriul nr. ... din data de 30.12.2008 inregistrat spre competenta solutionare la Judecatoria Hârlau sub nr. 191/239/2009 Parchetul de pe lânga Judecatoria Hârlau având în vedere materialul de urmarire penala a trimis in judecata pe inculpatii CS, pentru savarsirea infractiunii prevazuta art 180 alin 2- cod penal de loviri si alte violente , ID pentru savarsirea infractiunii prevazuta art 180 alin 2- cod penal de loviri si alte violente cu retinerea art 75 lit a cod penal, I Dl  pentru savarsirea infractiunii prevazuta art 180 alin 2- cod penal de loviri si alte violente cu retinerea art 75 lit a cod penal, S M  pentru savarsirea infractiunii prevazuta art 180 alin 2- cod penal de loviri si alte violente cu retinerea art 75 lit a cod penal.

În actul de sesizare a instantei s-a retinut ca la data de 17.05.2007, inculpatul CS împreuna cu o alta persoana au lovit partea vatamata ID, cauzandu-I leziuni ce au necesitat 5 zile de îngrijiri medicale, iar inculpatii I D, I D si S M la data de 17.05.2007 au lovit partea vatamata CS ca cauzându-I leziuni ce au necesitat îngrijir medicale de 14-16 zile

 Situatia de fapt descrisa a fost stabilita pe baza mijloacelor de proba: plângerile si declaratile  partilor vatamate -f 7-8, certificate medico legale f 9-11, , declaratii martori f 14-29, declaratii invinuit f 57-67.

 Invinuitii sunt necunoscuti cu antecedente penale si au fost cercetati in stare de libertate.

 In conformitate cu dispozitiile art. 171 cod precedura penala i s-a pus in vedere inculpatilor  ca poate sa-si angajeze aparator  care sa ii asigure asistenta juridica necesara si obligatorie si ID si I D  si-au angajat.

 Instanta a solicitat fisa de cazier judiciar a inculpatilor  din care reise ca acestia nu  figureaza inscrisi.

 La tremenul din data de 02.03.2009  partile vatamate  a declarat ca isi retrag plangerile formulate, luându-se declaratie in acest sens.

Fiind declarata terminata cercetarea judecatoreasca, conform art.339 alin. 2 Cod procedura penala, analizand actele  si lucrarile dosarului ,instanta deliberand asupra ansamblului material probator administrat in cauza retine urmatoarele:

 In ceea ce priveste faptele de loviri si alte violente in dauna partilor  vatamate CS si I Dretine instanta ca la termenul din data de 02.03.2009 aceastia au învederat instantei ca înteleg sa-si retraga plângerea formulata împotriva inculpatilor, în prezenta cauza, conform declaratiilor luate acesteia si atasata la dosarul cauzei.

Fata de pozitia exprimata de partile vatamate C Ssi I D si având în vedere dispozitiile art. 10 alin. 1 lit. h, coroborate cu prevederile art. 11 pct. 2 lit. b C.proc.pen., instanta, constatând ca actiunea penala pusa în miscare de partea  vatamate nu mai poate fi exercitata, întrucât a fost retrasa plângerea prealabila, urmeaza sa înceteze procesul penal privind pe inculpatii.

 În baza art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. c C.proc.pen., va obliga partile  vatamate  la plata sumei de 400lei (cate 200 lei fiecare), reprezentând cheltuieli judiciare catre stat, din care suma de 300 lei reprezinta cheltuielile din timpul urmaririi penale si 100lei cheltuielile din timpul judecatii.

Pentru aceste motive

In numele  legii

HOTARASTE

 În baza art. 11 pct. 2 lit. b, raportat la art. 10 alin. 1 lit. h C.proc.pen., înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatului CS, privind infractiunea de lovire, prevazuta de art. 180 alin. 2 C.pen. ca efect al retragerii plangerii de catre partea vatamata ID.

 În baza art. 11 pct. 2 lit. b, raportat la art. 10 alin. 1 lit. h C.proc.pen., înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatului ID, c, privind infractiunea de lovire, prevazuta de art. 180 alin. 2 cu aplicarea art 75 lit c  C.pen. ca efect al retragerii plangerii de catre partea vatamata CS.

 În baza art. 11 pct. 2 lit. b, raportat la art. 10 alin. 1 lit. h C.proc.pen., înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatului I D, privind infractiunea de lovire, prevazuta de art. 180 alin. 2 cu aplicarea art 75 lit c  C.pen. ca efect al retragerii plangerii de catre partea vatamata CS.

 În baza art. 11 pct. 2 lit. b, raportat la art. 10 alin. 1 lit. h C.proc.pen., înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatului SM, privind infractiunea de lovire, prevazuta de art. 180 alin. 2 cu aplicarea art 75 lit c  C.pen. ca efect al retragerii plangerii de catre partea vatamata CS.

 În baza art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. c C.proc.pen., obliga partile  vatamate CS si ID la plata sumei de 400 lei(câte 200 lei fiecare), reprezentând cheltuieli judiciare catre stat, din care suma de 300 lei reprezinta cheltuielile din timpul urmaririi penale si 100lei cheltuielile din timpul judecatii.

 Cu drept de recurs in 10 zile de la pronuntare pentru Parchetul de pe langa Judectatoria Harlau inculpatii CS, ID , I D si de la comunicare pentru S M.

 Pronuntata in sedinta publica astazi 02.03.2009.

 PresedinteGrefier

 Trandafir Anca Mihaela Curca Luminita

Red./tehnored T.AM/02.03.2009/3ex.

Dosar 191/239/2009