Infracţiunea de lovire şi port ilegal de armă albă

Sentinţă penală 233 din 12.04.2011


JUDEŢUL BACĂU JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALĂ NR. 233

Din 12.04.2011

Judecător,

Anca Mădălina Stan

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr. 2819/P/2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului LI. pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire şi port ilegal de armă albă prevăzute şi pedepsite de art. 180, alin. 2 Cod Penal şi art. 1' pct. 1 din Legea nr. 61/1991, cu aplicarea art. 33 lit. a şi art. 37 lit. b Cod Penal.

S-a reţinut prin actul de sesizare al instanţei că în seara zilei de 28/29.09.2010, inculpatul, având asupra sa un briceag tip cuţit, a lovit partea vătămată, cauzându-i leziuni ce au necesitat 14-15 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Din cuprinsul cercetărilor efectuate în faza de urmărire penală a rezultat că în seara zilei de 28.09.2010 partea vătămată a mers la barul SC D. SRL unde a consumat băuturi alcoolice. In jurul orelor 23,00 a intrat în bar inculpatul care a cumpărat un pachet de ţigări. Partea vătămată 1-a abordat şi 1-a împins să iasă afară. Inculpatul a ieşit urmat de partea vătămată care îl provoca şi îl împingea, moment în care a scos cuţitul şi a lovit partea vătămată în zona abdominală. Leziunile au necesitat pentru vindecare 14-15 zile de îngrijiri medicale.

Situaţia de fapt a fost reţinută în baza probelor administrate, respectiv proces verbal de sesizare prin SNUAU, declaraţii parte vătămată, certificat medico-legal, declaraţii martori, declaraţii inculpat, proces verbal de examinare, cuţit.

Inculpatul a fost audiaţi atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată şi a recunoscut şi regretat fapta comisă. Prezent în faţa instanţei acesta a solicitat ca judecata cauzei să se facă în baza prevederilor art. 3201 Cod procedură penală, instanţa admiţând această cerere.

Serviciul de Ambulanţă Bacău a precizat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 337,4 lei, fila 24 dosar.

Partea vătămată a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 500 lei daune materiale respectiv contravaloare certificat medico-legal şi medicamente.

La termenul de judecată din data de 11.02.2011 inculpatul şi partea vătămată s-au împăcat în ceea ce priveşte infracţiunea de lovire şi alte violenţe.

La termenul de judecată din data de 08.04.2011 s-a pus în discuţia contradictorie a părţilor schimbarea încadrării juridice din art. 180, alin. 2 Cod Penal şi art. I1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, cu aplicarea art. 33 lit. a şi art. 37 lit. b Cod Penal în art. art. 180, alin. 2 Cod Penal şi art. 1' pct. 1 din Legea nr.

2

61/1991, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod Penal, instanţa urmând a se pronunţa odată cu fondul.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Inculpatul a mers în seara zilei de 28.09.2010 în barul aparţinând SC D. SRL pentru a cumpăra ţigări. Acolo partea vătămată consuma băuturi alcoolice împreună cu mai multe persoane. Inculpatul a cumpărat ţigări şi a vrut să plece. Partea vătămată însă a ieşit după el împingându-1 şi adresându-i cuvinte jignitoare, moment în care inculpatul a scos briceagul ce îl avea asupra sa şi a înjunghiat partea vătămată în zona abdominală.

In cursul judecăţii inculpatul şi partea vătămată s-au împăcat în ceea ce priveşte infracţiunea de loviri şi alte violenţe.

In ceea ce priveşte schimbarea încadrării juridice din fapta prevăzută de din art. 180, alin. 2 Cod Penal şi art. I1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, cu aplicarea art. 33 lit. a şi art. 37 lit. b Cod Penal în fapta prevăzută de art. art. 180, alin. 2 Cod Penal şi art. I1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod Penal, instanţa constată că prin împăcarea părţilor nu se mai poate reţine concursul între ^ele două infracţiuni la stabilirea pedepsei întrucât împăcarea este o cauză cai:: înlătură răspunderea penală. Prin urmare instanţa va admite cererea de schimbare a încadrării juridice.

iuta instanţei de judecată inculpatul şi partea vătămată, la termenul din Uu c 11.02.2011, au declarat că se împacă total şi necondiţionat în ceea ce priveşte in ăzută de art. 180 alin. 2 Cod Penal.

T .tanţa, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 132 alin. 2 Cod P va dispune, în baza art. 11 alin. 2 lit. b coroborat cu art. 10 alin. 1 lit. h

^enal încetarea procesului penal în ceea ce priveşte infracţiunea de loviri şi alte violente.

Cu privire la uniunea de port ilegal de armă albă instanţa constată că sunt înd 'mite condiţiile din conţinutul constitutiv al infracţiunii atât sub aspectul iu obiective cât şi sub aspectul laturii subiective.

Astfel, aşa cum rezultă din materialul probator administrat în faza de urmărire penală, inculpatul a purtat asupra sa un briceag în interiorul unui bar, într-un loc public aglomerat şi în care s-au putea tulbura liniştea şi ordinea publică. Acest lucru rezultă din declaraţiile martorilor L.T.I. , L. T.C. , R.L., M.C. care afirmă că au văzut partea vătămată când s-a întors fiind înjunghiat cu un cuţit care afirma că aparţinea inculpatului. Cuţitul a fost confiscat în faza de urmărire penală, măsură ce se va menţine.

Inculpatul a acţionat cu intenţie fiind conştient de pericolul pe care îl poate reprezenta purtarea unui astfel de briceag în locuri publice.

Urmarea imediată se produce prin simpla săvârşire a faptei fiind vorba despre o infracţiune de pericol.

Legătura de cauzalitate există şi rezultă din săvârşirea faptei.

3

Constatând că infracţiunea există, că a fost săvârşită inculpat cu vinovăţia specifică, în baza art. 345 alin. 1 şi 2 Cod proc. pen., instanţa va dispune condamnarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii care face obiectul judecăţii.

La stabilirea limitelor speciale de pedeapsă instanţa va avea în vedere prevederile art. 3201 Cod procedură penală, în sensul în care inculpatul prezent, înaintea începerii cercetării judecătoreşti a precizat că doreşte ca judecata să aibă loc în baza acestor prevederi legale cu reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime. Instanţa a admis această cerere întrucât din probele administrate în faza de urmărire penală se pot stabili clar faptele inculpatului si sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse. Prin urmare limita minimă de pedeapsă prin aplicarea reducerii legale şi care va fi avută în vedere la individualizarea pedepsei va fi de 1 lună iar limita maximă de 1 an şi 4 luni sau amenda.

La individualizarea sancţiunii şi proporţionalizarea acesteia, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 72 şi art. 52 Cod Penal.

In conformitate cu prevederile art. 72 Cod penal instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă stabilite de lege, gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, persoana inculpatului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Inculpatul a săvârşit fapta în stare de provocare. Astfel, aşa cum rezultă atât din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză cât şi din declaraţia inculpatului, partea vătămată a fost cel care 1-a împins pe inculpat, acesta nu a răspuns iniţial la cuvintele părţii vătămate şi a vrut să plece dar a fost urmărit de partea vătămată, care a alergat după el în stradă, 1-a urmărit şi i-a adresat cuvinte jignitoare.

Fapta a fost săvârşită sub imperiul tulburării generate de atitudinea părţii vătămate care îl urmărea pe inculpat.

Fiind îndeplinite condiţiile art. 74 lit. c Cod Penal instanţa va face aplicarea art. 76 lit. f Cod Penal.

Infracţiunea a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar de la fila 13-14 dosar. Cu toate acestea instanţa nu va spori pedeapsa aplicată.

In consecinţă pedeapsa aplicată va fi de 200 lei amendă penală.

în baza art. 63' Cod Penal se va atrage atenţia inculpatului asupra posibilităţii înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul în care se va sustrage cu rea credinţă de la pedeapsa amenzii.

In baza art. 118, al. 1, lit. b Cod Penal se dispune confiscarea cuţitului tip briceag, cu buton pentru rabatarea lamei, cu mâner parţial cu plasele din lemn de culoare maro cu lungimea de 9 cm şi lăţimea de 2 cm, lama cu vârf ascuţit, prevăzută cu zimţi, în lungime de 7 cm şi lăţimea de 2 cm. de la inculpat.

In baza art. 346 Cod Procedură penală coroborat cu art. 14 Cod Procedură penală, art. 998-999 Cod civil obligă inculpatul la plata sumei de 168,7 lei RON către partea civilă Serviciul de Ambulanţă Bacău.

4

In baza art. 346 Cod Procedură penală, art. 998-999 Cod civil obligă partea vătămată la plata sumei de 168,7 lei RON către partea civilă Serviciul de Ambulantă Bacău.

în baza dispoziţiilor art. 192 alin.l, pct. 2, lit. b Cod procedură penală obligă partea vătămată la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare către stat.

în baza dispoziţiilor art. 191 alin. 1 Cod Procedură penală şi art. 192 alin.l, pct. 2, lit. b C. procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 350 lei cheltuieli judiciare către stat.