Săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin.2 Cod pen.

Sentinţă penală 73 din 31.01.2017


 Prin rechizitoriul nr.925/P/2014 din 21.06.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani au fost trimişi în judecată în stare de libertate inculpații UAI pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, prev. și ped. de art. 193 alin.2 Cod pen. şi UG săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin.2 Cod pen.

În  fapt, s-a reţinut că la data de 06.03.2014, în jurul orei 20:20, persoana vătămată UG se afla în barul SC BBC UTILITES din Târgu Frumos, consumând băuturi alcoolice împreună cu niște prieteni, aici aflându-se și inculpații UAI şi UG care consumau, de asemenea, băuturi alcoolice, la o altă masă.

La un moment dat, persoanele care îl însoțeau pe UG au părăsit localul, în bar rămânând doar acesta din urmă, martora DA și inculpații UAI şi UG În jurul orei 20:18, astfel cum rezultă din imaginile surprinse pe camerele de supraveghere și din procesul-verbal de vizionare a imaginilor, UG s-a deplasat la masa inculpaților și a discutat cu aceștia aproximativ 45 secunde, gesticulând, iar martora DA, barmanul de serviciu, a intervenit între ei. În jurul orei ora 20:20, inculpații s-au ridicat de la masă și au început să îl lovească pe UG cu pumnii și picioarele, agresiunea durând aproximativ 30 de secunde.

Astfel, inculpatul UG a lovit persoana vătămată cu pumnii în zona capului, iar fratele său, UAI, a lovit-o cu pumnii și picioarele peste tot corpul, martora Dohănică Andreea intervenind între cei trei pentru a aplana conflictul. Ulterior inculpații UAI şi UG au ieșit afară din bar iar la scurt timp au fost urmați de persoana vătămată.

În urma loviturilor primite persoana vătămată UG a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 7-9 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr. 6023/10.03.2014 emis de Institutul de Medicină Legală Iași.

Martora DA a menţionat că a intervenit să aplaneze conflictul dintre persoana vătămată și inculpați, care discutau pe un ton ridicat și gesticulau. Astfel, aceasta l-a văzut pe inculpatul UG când l-a lovit cu pumnul în zona feței pe UG și pe inculpatul UAI când l-a lovit pe UG cu pumnii și picioarele. Ulterior agresiunii, după ce s-a ridicat de pe podeaua barului, UG a mers afară după cei doi inculpați, martora observând că avea buzele sângerânde și era agitat.

 Prin declaraţiile lor din cursul urmăririi penale inculpaţii UAI şi UG au recunoscut săvârșirea faptei și au declarat că în seara de 06.03.2014 se aflau la o masă în barul respectiv iar la o masă alăturată se aflau persoana vătămată împreună cu alte două persoane, acestea din urmă părăsind barul la scurt timp. La un moment dat, persoana vătămată a venit la masa inculpaților și a început să îi jignească, spunându-le să iasă afară din bar. Martora DA a intervenit între ei și i-a solicitat lui UG să se liniștească, trăgându-l către bar, însă acesta a revenit la masa inculpaților și le-a adresat jigniri și cuvinte vulgare. Întrucât persoana vătămată era insistentă, inculpatul UG s-a ridicat de la masă și a lovit-o cu pumnii în zona capului, iar inculpatul UAI a lovit-o cu pumnii și picioarele în spate. Ulterior agresiunii persoana vătămată a căzut pe podeaua barului, martora DA a intervenit pentru aplanarea conflictului, iar cei doi inculpați au părăsit barul, fiind urmați la scurt timp de persoana vătămată.Totodată, aceștia au menționat că regretă săvârșirea faptei, precizând că au fost provocați.

 Referitor la provocarea invocată de inculpați, s-a apreciat că în cauză nu sunt incidente disp. art.75 alin.1 lit.a Cod pen. întrucât din mijloacele de probă administrate în cauză nu a rezultat că aceștia au săvârșit infracțiunea sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoții, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate UG, produsă prin violență, printr-o atingere gravă a demnității persoanei sau printr-o altă acțiune ilicită gravă.

În cursul judecăţii inculpatul UAI a recunoscut în totalitate fapte reţinută în sarcina sa, aşa cum s-a precizat prin rechizitoriu. În ceea ce priveşte pe inculpatul UG, acesta a susţinut că a fost provocat de persoana vătămată care l-a înjurat, scuipat şi l-a invitat afară din bar pentru a se bate. Ulterior a lovit persoana vătămată, având impresia iniţial că acesta are intenţia de a-l lovi.

În cursul urmăririi penale persoana vătămată UG a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal, fără a preciza suma.

Serviciul de Ambulanță Județean Iași s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 820 de lei reprezentând despăgubiri materiale.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Sf.Spiridon Iaşi s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 146,11 lei reprezentând despăgubiri materiale.

Au fost administrate ca mijloace de probă: declarații persoană vătămată, certificatul medico-legal nr.6023/10.03.2014 emis de IML Iași, CD conținând imaginile surprinse pe camerele de supraveghere, proces-verbal de vizionare a imaginilor surprinse pe camerele de supraveghere, declarații martor DA, declarații inculpaţi.

Analizând probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Numitul UG a formulat o plângere penală arătând că în seara de 06.03.2014în timp ce se afla într-un bar din Târgu Frumos, a fost lovit cu pumnii şi picioarele de către numiții UAI şi UG

Din cercetările efectuate a rezultat că în seara respectivă persoana vătămată UGşi inculpații UAI şi UG se aflau în barul respectiv din Târgu Frumos, consumând băuturi alcoolice, în compania altor persoane şi stând la mese diferite.

Aşa cum rezultă din imaginile surprinse pe camerele de supraveghere și din procesul-verbal de vizionare a imaginilor, în jurul orei 20:18, persoana vătămată s-a deplasat la masa inculpaților, discutând cu aceștia aproximativ 45 secunde şi gesticulând iar martora DA, barmanul de serviciu, a intervenit între ei. În jurul orei ora 20:20, inculpații s-au ridicat de la masă și au început să îl lovească pe UG cu pumnii și picioarele, agresiunea durând aproximativ 30 de secunde.

Astfel, se observă că inculpatul UG a lovit persoana vătămată cu pumnii în zona capului, iar fratele său, UAI, a lovit-o cu pumnii și picioarele peste tot corpul, martora DA intervenind între aceştia pentru a aplana conflictul. Ulterior inculpații UAI şi UG au părăsit bar iar la scurt timp a ieşit şi persoana vătămată.

Din declaraţia martorei DA se reţine că aceasta a intervenit să aplaneze conflictul dintre persoana vătămată și inculpați, care discutau pe un ton ridicat și gesticulau. Astfel, aceasta l-a văzut pe inculpatul UG când l-a lovit cu pumnul în zona feței pe UG și pe inculpatul UAI când l-a lovit pe UG cu pumnii și picioarele. Ulterior agresiunii, după ce s-a ridicat de pe podeaua barului, UG a mers afară după cei doi inculpați, martora observând că avea buzele sângerânde și era agitat.

Instanţa constată că agresiunea persoana vătămată UG este confirmată şi prin certificatului medico-legal nr. 6023/10.03.2014 emis de Institutul de Medicină Legală Iași, din care rezultă că aceasta a suferit plagă contuză şi tumefacţii care au necesitat pentru vindecare 7-9 zile de îngrijiri medicale.

În ceea ce priveşte pe inculpaţi, aceştia au recunoscut săvârșirea faptei în cursul urmăririi penale, precizând că au fost provocați. Astfel, aceştia au declarat că în seara respectivă, în timp ce se aflau în bar, persoana vătămată a început să îi jignească, spunându-le să iasă afară din bar. Martora DA a intervenit între ei și i-a solicitat lui UG să se liniștească, însă acesta le-a adresat inculpaților jigniri și cuvinte vulgare. Întrucât persoana vătămată era insistentă, inculpatul UG s-a ridicat de la masă și a lovit-o cu pumnii în zona capului iar inculpatul UAI a lovit-o cu pumnii și picioarele în spate, persoana vătămată căzând jos.

Şi în cursul judecăţii inculpatul UG a susţinut că a fost provocat de persoana vătămată care l-a înjurat, scuipat şi l-a invitat afară din bar pentru a se bate. Ulterior a lovit persoana vătămată, având impresia iniţial că acesta are intenţia de a-l lovi.

În ceea ce priveşte pe inculpatul UAI, acesta a recunoscut în totalitate fapte reţinută în sarcina sa, aşa cum s-a precizat prin rechizitoriu.

Cu privire la circumstanţa provocării invocate de inculpați, instanţa consttapă că în cauză nu s-a făcut dovada că aceștia au săvârșit infracțiunea sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoții, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violență, printr-o atingere gravă a demnității persoanei sau printr-o altă acțiune ilicită gravă, nefiind astfel îndeplinite disp. art.75 alin.1 lit.a C.pen.

Faţă de acestea, din coroborarea probatoriului administrat, instanţa constată dovedită existenţa faptei pentru care inculpaţii UAI şi UG au fost trimişi în judecată precum şi a vinovăţiei cerute de lege, urmând a dispune condamnarea inculpatului UAI la pedeapsa de 1800 (omieoptsute) lei amendă penală (180 zile amendăx10 lei) pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art.193 al.2 Cod pen. şi condamnarea inculpatului UG la pedeapsa de 1800 (omieoptsute) lei amendă penală (180 zile amendăx10 lei) pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art.193 al.2 Cod pen.

La individualizarea naturii şi cuantumului pedepselor se reţin circumstanţele comiterii faptei, gradul de implicare efectivă a fiecărui inculpat, urmările produse persoanei vătămate, concretizate în numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare vindecării, precum şi circumstanţele personale ale fiecărui inculpat, ambii neavând antecedente penale şi fiind integraţi în societate, doar inculpatul UAI recunoscând săvârşirea faptei în timp ce inculpatul UG a avut o poziţie parţial sinceră, susţinând provocarea sa.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, se constată că în cursul urmăririi penale persoana vătămată a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal, fără a preciza suma.

Nici în cursul judecăţii persoana vătămată nu a făcut alte precizări şi nici nu au fost aduse probe sub acest aspect.

Faţă de acestea, instanta nu poate aprecia in abstracto cheltuielile făcute de parte, urmând a respinge cererea ca fiind nedovedită.

Apreciind dovedita legatura de cauzalitate dintre fapta inculpaţilor si transportul cu ambulaţa şi spitalizarea ulterioara a persoanei vatamate, urmeaza a obliga inculpaţii în solidar la plata despăgubirlor catre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Sf.Spiridon Iaşi în sumă de 146,11 lei şi către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi în sumă de 820 lei.

Va lua act că UPU Tg.Frumos nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Văzând şi disp.art. 274 al.2 Cod proc. pen.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă inculpatul UAI şi UG, fiul lui Mihai si Elena, nascut la 4.08.1988, CNP 1880804225626, domiciliat în Tg.Frumos, str.1 Mai bl.Q2, sc.A, ap.2, jud.Iaşi, la pedeapsa de 1800 (omieoptsute) lei amendă penală (180 zile amendăx10 lei) pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art.193 al.2 Cod pen.

Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.63 Cod pen, privind înlocuirea pedepsei amenzii neexecutate cu rea credinţă cu închisoarea.

Condamnă inculpatul UG, fiul lui Mihai si Elena, nascut la 6.11.1989, CNP 1891106225625, domiciliat în Tg.Frumos, str.1 Mai bl.Q2, sc.A, ap.2, jud.Iaşi, la pedeapsa de 1800 (omieoptsute) lei amendă penală (180 zile amendăx10 lei) pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art.193 al.2 Cod pen.

Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.63 Cod pen, privind înlocuirea pedepsei amenzii neexecutate cu rea credinţă cu închisoarea.

Respinge acţiunea civilă formulată de persoana vătămată

Admite acţiunea civilă formulată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Sf.Spiridon Iaşi şi obligă în solidar inculpaţii UAI şi UG la plata către acesta a sumei de 146,11 lei reprezentând despăgubiri materiale.

Admite acţiunea civilă formulată de Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi şi obligă în solidar inculpaţii UAI şi UG la plata către acesta a sumei de 820 lei reprezentând despăgubiri materiale.

Ia act că UPU Tg.Frumos nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În tem. art. 274 al.2 Cod proc. pen. obligă pe inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de câte 12A0 lei.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.01.2017.

Preşedinte,

Grefier,