Conducerea sub influenţa alcoolului

Sentinţă penală 36 din 07.02.2019


La data de 28 septembrie 2018 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Caransebeş sub nr. 3718/208/2018  rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş referitor la inculpatul I. N. O., cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal, cauză penală nr. 2415/P/2017.

În actul de sesizare s-a reţinut că la data de 26 noiembrie 2017, orele 01.00, inculpatul a condus autoturismul marca Ford Focus, cu numărul de înmatriculare ... pe strada ..., către cartierul P. din C., având o îmbibaţie alcoolică de 1,35 g/l alcool pur în sânge, la prima recoltare, şi de 1,20 g/l alcool pur în sânge la cea de a doua recoltare, potrivit buletinului de analiză toxicologică alcoolemie nr. 218/A12/28.11.2017 emis de S. de M. L. CS..

Inculpatul a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare, proces verbal de prelevare, buletin de analiză toxicologică, declaraţie de inculpat, declaraţii de martori.

În faţa instanţei, inculpatul a depus la dosarul cauzei declaraţie autentificată sub nr. 91/21.01.2019 emisă de BNP R. O. R. a, prin care a arătat că recunoaşte comiterea faptei ce face obiectul analizei, nu doreşte administrarea altor probe, manifestă acordul pentru prestarea unei munci în folosul comunităţii şi solicită aplicarea procedurii simplificate.

Recunoaşterea inculpatului dată pe procedura simplificată în faţa instanţei de judecată se coroborează cu probatoriul administrat în faza de urmărire penală şi materializat în: proces verbal de constatare, proces verbal de prelevare, buletin de analiză toxicologică, declaraţie de inculpat, declaraţii de martori.

În drept, fapta inculpatului I. N. O., constând în aceea că la data de 26 noiembrie 2017, orele 01.00, a condus autoturismul marca Ford Focus, cu numărul de înmatriculare ... pe strada A.I. C., către cartierul P. din C., având o îmbibaţie alcoolică de 1,35 g/l alcool pur în sânge la prima recoltare, şi de 1,20 g/l alcool pur în sânge la cea de a doua recoltare, potrivit buletinului de analiză toxicologică alcoolemie nr. 218/A12/28.11.2017 emis de S. de M. L. CS., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective a infracţiunii, instanţa constată că existenţa elementului material, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului este dovedită de întregul probatoriu administrat în cauză.

Acţiunea de conducere a unui autovehicul presupune activitatea unei persoane care, prin acţiunea sa, determină punerea în mişcare a vehiculului şi deplasarea sa pe drumul public. Cerinţa esenţială a elementului material vizează conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului, cerinţă îndeplinită potrivit buletinului de analiză toxicologică nr. 218/A12/28.11.2017 emis de S. de M. L. CS.

Urmarea imediată, socialmente periculoasă a activităţii ilicite realizată de inculpat constă în posibilitatea creării unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, pentru integritatea fizică a participanţilor la traficul rutier şi a bunurilor materiale.

Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă ex re, din însăşi materialitatea faptei, aceasta fiind o infracţiune de pericol.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că inculpatul a săvârşit infracţiunea pentru care a fost cercetat cu forma de vinovăţie a intenţiei indirecte întrucât acesta a prevăzut rezultatul faptei sale, respectiv punerea în pericol al siguranţei circulaţiei rutiere şi a participanţilor la trafic şi, deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui.

Instanţa constată, aşadar, întrunite elementele constitutive ale infracţiunii pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 15 Cod penal, respectiv o faptă prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei ce a săvârşit-o.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va ţine seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 74 alin. 1 şi 2 Cod penal, care arată că stabilirea duratei pedepsei se face în raport de gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, ambele evaluate în funcţie de o serie de criterii legale, respectiv: împrejurările, modul de comitere a infracţiunii şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori consecinţele infracţiunii; motivul săvârşirii faptei şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunii care constituie antecedenţa penală a inculpatului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului; nivelul de educaţie, vârsta, sănătatea, situaţia familială şi socială.

Totodată, la stabilirea pedepsei instanţa va avea în vedere şi limitele de pedeapsă prevăzute de legiuitor pentru infracţiunea dedusă judecăţii astfel cum vor fi reduse potrivit art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, dar şi circumstanţele reale ale faptei de conducere a unui autoturism sub influenţa alcoolului (nivelul relativ ridicat al alcoolemiei), circumstanţele personale ale părţii aflată la primul conflict cu legea penală potrivit fişei de cazier aflată la fila 7 dosar asociat.

Pentru a conduce la atingerea scopului prevăzut de legiuitor, pedeapsa trebuie să fie adecvată particularităţilor fiecărui individ şi raţională, să fie adecvată şi proporţională cu gravitatea faptelor comise, motiv pentru care, în raport de pericolul social al infracţiunii şi de toate criteriile de individualizare prezentate, va stabili în sarcina inculpatului pedeapsa de 1 (un) an şi 1 (una) lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice.

În ceea ce priveşte modalitatea de individualizare a executării pedepsei, instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 83 Cod penal, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii; şi, în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de atitudinea procesuală corectă de care a dat dovadă pe tot parcursul procesului penal, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

De asemenea, se constată faptul că inculpatul nu s-a sustras de la faza de urmărire penală ori judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 396 alin. 1 şi 4 Cod procedură penală raportat la art. 83 alin. 1 Cod penal va amâna aplicarea pedepsei de 1 (un) an şi 1 (una) lună închisoare pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri potrivit art. 84 alin. 1 Cod penal concomitent cu atenţionarea inculpatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni ori nu va respecta măsurile de supraveghere impuse pe durata acelui termen.

În baza art. 84 alin. 2 si art. 85 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere, respectiv

a. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Caraş Severin la datele fixate de acesta.

b. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa.

c. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea.

d. să comunice schimbarea locului de muncă.

e. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

In temeiul art. 404 alin. 3 Cod procedură penală va atrage atenţia inculpatului asupra conduitei sale viitoare si a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 86 Cod penal va dispune comunicarea unei copii de pe hotărâre la rămânerea sa definitivă către Serviciul de Probaţiune Caraş Severin.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedura penala va obliga inculpatul la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare către stat.