Infractiune prev de art. 64 lit. "h" din oug nr. 23/2008

Sentinţă penală 80 din 29.10.2019


 Deliberând asupra cauzei penale de fata constata urmatoarele.

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea, la data de 28.05.2019 în dosarul nr. 537/P/2015 s-a dispus trimiterea în judecata în stare de libertate a inculpatilor .., .. si .. pentru savârsirea infractiunii de detinere si transport fara documente legale a pestelui si produselor din peste prev. de art. 64 lit h din OUG nr. 23/2008.

În fapt, prin actul de sesizare s-a retinut, în esenta, ca  la data de 18.10.2015, ora 17:30, un echipaj de politie apartinând Sectorului Politiei de Frontiera Isaccea, jud.Tulcea, aflat în exercitarea atributiilor de serviciu, a oprit pentru control pe DE 87, la intrarea în localitatea Isaccea, autoutilitara marca Mercedes Vito cu numarul de înmatriculare BZ-NN-NNN. În autovehicul au fost identificati numitii .. si .., ambii din mun.Buzau, precum si numitul .. din mun.Galati. Dupa legitimarea celor trei pasageri, procedând la verificarea autoturismului, lucratorii de politie au gasit în interior 162 kg peste din speciile crap si pastruga fara sa aiba documente de provenienta asupra acesteia.

Pestele a fost ridicat pe baza de dovada si ulterior predat la PFA Sandu Dumitrel din localitatea Isaccea în baza notei de receptie si constatare diferente nr.469/18.10.2015, la cântarire rezultând urmatoarele cantitati: 43 kg sturion,  specia pastruga si 119 kg crap, în valoare de 1451 lei.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei  Macin  la data de 05.06.2019 sub nr. ...

Prin încheierea judecatorului de camera preliminara din cadrul Judecatoriei Macin din data de 24 iulie 2019, s-a constatat legalitatea sesizarii instantei, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala si s-a dispus începerea judecatii.

La primul termen de judecata, cu procedura legal îndeplinita, ulterior citirii în extras în baza art. 374 Cod procedura penala a actului de sesizare, instanta i-a întrebat pe inculpati daca solicita ca judecata sa aiba loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmaririi penale si a înscrisurilor prezentate de parti, aducându-le la cunostinta dispozitiile art. 396 alin. (10) Cod procedura penala, iar în urma raspunsului pozitiv al acestora si al audierii inculpatilor care au recunoscut în integralitatea acuzatiile formulate de procuror si si-au însusit probele administrate în cursul urmaririi penale, instanta a încuviintat ca judecata sa se desfasoare potrivit procedurii abreviate a recunoasterii învinuirii.

Analizând materialul probator administrat în cauza instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 18.10.2015, inculpatii ... si ..., s-au deplasat din localitatea Buzau în localitatea Dunavatu de Jos, jud.Tulcea cu autoutilitara Mercedes Vito cu numarul de înmatriculare BZ-NN-NNN apartinând lui .. pentru desfasurarea activitatii de pescuit sportiv.

La plecarea din localitatea Dunavatu de Jos, acestia au declarat ca s-au întâlnit cu un pescar al carui nume nu a fost precizat, fiind întrebati de acesta daca doresc sa cumpere peste din speciile crap si pastruga. Întrucât prinsesera o cantitate mica de peste, , au fost de acord sa mai cumpere si de la persoana respectiva. În acest sens au achizitionat 120 kg crap si 43 kg pastruga, platind pentru întreaga cantitate suma de 2000 de lei.

Pe drum catre municipiul Buzau au fost opriti de un echipaj de politie de frontiera, ocazie cu care a fost gasita si cantitatea de peste detinuta fara documente de provenienta.

Conform N.R.C.D. nr. 469/18.10.2015 cantitatea de 162 kg de peste proaspat diferite specii a fost depusa si valorificata în cadrul  PFA Sandu Dumitrel Isaccea, contra sumei de 1451 lei.

Conform dovezii din 18.10.2015, autoturismul marca Mercedes Vito, cu numarul de înmatriculare  BZ-NN-NNN a fost ridicat si predat în custodie proprietarului, inculpatul ....

Situatia de fapt anterior expusa este sustinuta cu urmatoarele mijloace de proba: procesul verbal de constatare, dovada de ridicare obiecte nr.493008/18.10.2015, proces verbal de lasare în custodie a autoutilitarei, nota de receptie si constatare diferente nr.469/18.10.2015, declaratiile date de numitii ..., .. si .. în calitate de suspecti si inculpati prin care au recunoscut comiterea faptei.

Audiati fiind în cursul urmaririi penale, inculpatii au recunoscut în mod consecvent savârsirea faptei, si au achitat întreg prejudiciul.

În drept, fapta inculpatilor  ... si .., constând în aceea ca  au fost depistati de catre lucratorii de politie  având asupra lor cantitatea de  162 kg de peste, din care 43 kg sturion,  specia pastruga si 119 kg crap, pentru care cei trei nu au prezentat documente de provenienta, întruneste sub aspect obiectiv si subiectiv elementele constitutive ale infractiunii de detinere si transport fara documente legale a pestelui si produselor din peste prev. de art. 64 lit h din OUG nr. 23/2008.

Sub aspectul laturii obiective instanta retine ca elementul material al infractiunii consta în detinerea si transportul fara documente legale a 162 kg de peste proaspat, de catre inculpatii ... si ....

Sub aspectul laturii subiective, inculpatii au actionat cu vinovatie în modalitatea intentiei indirecte, conform dispozitiilor art. 16 alin. (3) lit. b) Cod penal, întrucât inculpatii au prevazut rezultatul faptei lor si desi nu a urmarit producerea lui, au acceptat producerea acestuia prin savârsirea faptei.

Instanta va retine ca inculpatii .. si .. nu sunt cunoscuti cu antecedente penale, au recunoscut si regretat fapta comisa uzând de procedura abreviata a recunoasterii învinuirii.

Analiza de ansamblu a materialului probator administrat în cauza releva ca sunt îndeplinite conditiile subiective si obiective prevazute de art. 80 Cod penal pentru a se dispune renuntarea la aplicarea pedepsei.

Cu privire la conditiile obiective instanta constata ca:

a) pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de detinere si transport fara documente legale a pestelui si produselor din peste prev. de art. 64 lit h din OUG nr. 23/2008 este amenda,  fiind astfel îndeplinita cerinta prevazuta de art. 80 alin. (2) lit.d Cod penal.

b) infractiunea savârsita prezinta gravitate redusa, având în vedere natura si întinderea urmarilor produse, mijloacele folosite, modul si împrejurarile în care a fost comisa, motivul si scopul urmarit.

Astfel, instanta constata ca inculpatii au comis fapta fara a avea exact reprezentarea a ceea ce implica detinerea si transportul pestelui fara a putea prezenta documente legale, iar prejudiciul  a fost achitat în integralitate de inculpati.

Cu privire la conditiile subiective instanta constata ca:

a) inculpatii nu au fost anterior condamnati printr-o hotarâre definitiva, astfel cum rezulta din fisele de cazier judiciar a acestora;

b) inculpatii nu au beneficiat în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii faptei de dispozitiile privind renuntarea la aplicarea pedepsei

c) inculpatii nu s-au sustras de la urmarire penala ori judecata si nici nu a încercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala recunoscând infractiunea de care este acuzat înca din faza de urmarire penala si parcurgând procedura abreviata a judecatii în cazul recunoasterii învinuirii.

Inculpatii au achitat prejudiciul stabilit în dosar respectiv suma de 2089,27 lei (suma cu care Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a comunicat ca întelege sa se constituie parte civila), cu chitanta seria TL ARB nr. 0082704/25.08.2017.

Prin urmare, în raport de persoana inculpatilor, de conduita avuta anterior savârsirii infractiunii, de eforturile depuse de acestia  pentru înlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile lor  de îndreptare, instanta apreciaza ca aplicarea imediata a unei pedepse nu este necesara, ca inculpatii au înteles semnificatia faptelor lor si ca aplicarea unui avertisment este suficienta pentru corectarea conduitei acestora.

Nu în ultimul rând, instanta apreciaza ca aplicarea unei pedepse este inoportuna în ceea ce îi priveste pe inculpati, având în vedere si consecintele pe care aplicarea unei pedepse le-ar avea asupra persoanei acestora, retinând împrejurarea ca acestia sunt persoane bine integrate social, având fiecare loc de munca.

Fata de aceste considerente, în baza art. 396 alin. (1) si (3) Cod procedura penala raportat la art. 80 Cod penal instanta va dispune renuntarea la aplicarea pedepsei fata de inculpatii ... si ... judecati potrivit procedurii abreviate a recunoasterii învinuirii prevazute de art. 375 Cod procedura penala sub aspectul savârsirii infractiunii de detinere si transport fara documente legale a pestelui si produselor din peste prev. de art. 64 lit h din OUG nr. 23/2008.

În baza art. 81 Cod penal instanta va aplica inculpatilor câte un avertisment.

În conditiile în care, potrivit dovezii din 18.10.2015, autoturismul marca Mercedes Vito, cu numarul de înmatriculare  BZ-NN-NNN a fost ridicat si predat în custodie proprietarului, inculpatul .., instanta va dispune restituirea acestuia catre proprietar.

Instanta are în vedere ca în aplicarea masurii confiscarii prevazuta de art. 66 din OUG nr. 23/2008, este necesar sa se stabileasca în primul rând existenta unui raport între folosirea autoturismului si savârsirea infractiunii, respectiv, daca savârsirea faptei a avut ca element determinant folosirea acestuia.

Pe de alta parte, prin savârsirea unei infractiuni, în sensul art.66 din OUG nr. 23/2008, trebuie sa se înteleaga întregul complex al activitatii psihice si materiale, aflate într-o strânsa interconditionare ce include atât luarea hotarârii de a comite infractiunea cât si toate activitatile legale de comiterea acesteia.

Asa fiind, caracterul determinat al folosirii efective sau al posibilitatii folosirii vehiculului, nu trebuie raportat numai la executarea nemijlocita a activitatii definite în lege prin "folosirea lucrului" ci si la procesul de formare a rezolutiei infractionale.

În cauza nu se poate retine existenta unui raport între folosirea autoturismului si savârsirea infractiunii care sa justifice luarea masurii confiscarii acestuia, prin natura sa, nefiind destinat sa genereze si sa faciliteze savârsirea unor infractiuni.

Din conditiile generale în care poate fi dispusa confiscarea speciala prevazuta în art. 112 cod penal, se apreciaza ca în speta nu se impune luarea masurii confiscarii speciale, neexistând raportul prev. de art. 112 lit. "b" cod penal,  sub aspectul dublei existente, acela între folosinta autoturismului si savârsirea infractiunii, cât si al existentei unei stari de pericol pentru societate, ca urmare a detinerii în continuare a autoturismului.

Astfel, nu este  întemeiata solicitarea Ministerului Public  prin care s-a solicitat sa se dispuna confiscarea  sumei de 1000 lei, reprezentând  confiscarea autoturismului prin echivalent, potrivit art.112 alin.2 raportat la art.112 alin.1 lit.b) cod penal si art.66 alin.1 din OUG nr.23/2008.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedura penala va obliga pe  inculpati la plata sumei de  700 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, cuprinzând si cheltuielile aferente fazei de urmarire penala.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

În baza art. 396 alin. 1, 3, si 10 Cod procedura penala raportat la art. 80 Cod penal dispune renuntarea la aplicarea pedepsei fata de inculpatul - ..- CNP ..., fiul lui ...în mun.Buzau, domiciliat com. ..., jud Tulcea, cetatean român, pentru savârsirea infractiunii de detinere si transport fara documente legale a pestelui si produselor din peste prev. de art. 64 lit. "h" din OUG nr. 23/2008.

În baza art. 81 Cod penal aplica inculpatului un avertisment.

În baza art. 396 alin. 1, 3 si 10 Cod procedura penala raportat la art. 80 Cod penal dispune renuntarea la aplicarea pedepsei fata de inculpatul ...- CNP ..., fiul lui .., ns. la data de ... în mun.Buzau, domiciliat în mun.Buzau, cartier .. jud. Buzau, pentru savârsirea infractiunii de detinere si transport fara documente legale a pestelui si produselor din peste prev. de art. 64 lit. "h" din OUG nr. 23/2008.

În baza art. 81 Cod penal aplica inculpatului un avertisment.

În baza art. 396 alin. 1, 3 si 10 Cod procedura penala raportat la art. 80 Cod penal dispune renuntarea la aplicarea pedepsei fata de inculpatul ..- CNP .., fiul lui .., ns. la data de ..., în mun.Buzau, domiciliat în mun.Buzau, str....., jud. Buzau, pentru savârsirea infractiunii de detinere si transport fara documente legale a pestelui si produselor din peste prev. de art. 64 lit. "h" din OUG nr. 23/2008.

În baza art. 81 Cod penal aplica inculpatului un avertisment.

În temeiul art. 112 alin. 1 lit. e cod penal., instanta urmeaza  a dispune luarea masurii confiscarii speciale a sumei de 1451 lei,  reprezentând contravaloarea  cantitatii de 162 kg peste, predata la PFA Sandu Dumitrel în baza notei de receptie nr.469/2015.

Dispune restituirea catre inculpatul ...., a autoturismul marca Mercedes Vito, cu numarul de înmatriculare  BZ-NN-NNN, autoturism ridicat la data de 16.10.2015 si dat în custodie acestuia la aceeasi data.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedura penala obliga inculpatii la plata sumei de 700 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, cuprinzând si cheltuielile aferente fazei de urmarire penala.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 29.10.2019.

PRESEDINTE, GREFIER,