Furtul calificat (art.229 ncp)

Sentinţă penală 1383 din 18.12.2018


SENTINŢA PENALĂ NR.

Şedinţa publică din data  2018

Completul compus din

PREŞEDINTE: 

GREFIER:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria O. din data de 20.03.2018 - dosar nr. … înregistrat la instanţă la 27.03.2018, a fost trimis în judecată inculpatul minor  …, pentru săvârşirea infracţiunilor furt calificat în scop de folosință, faptă prevăzută și pedepsită de art. 230 alin. 1 raportat art. 228 alin. 1 și 229 alin. 1 lit. d din C. pen. şi furt calificat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 228 alin. 1 și 229 alin. 1 lit. b din C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. și art. 113 alin. 3 din C. pen.

În esenţă, prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut în sarcina inculpatului … faptul că în noaptea de 03/04.01.2018, a sustras autoturismul marca Land Rover, cu numărul de înmatriculare … din dreptul locuinței persoanei vătămate …, situată în loc. …, jud. Bihor, în scop de folosinţă şi în aceleași circumstanțe, din portbagajul autoturismului marca Land Rover, cu numărul de înmatriculare … a sustras un motoferăstrău marca Huqsvarna 236, fără consimțământul persoanei vătămate …, în scopul însușirii pe nedrept.

Prin încheierea nr. … judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii în cauză. 

După începerea judecăţii, inculpatul …, a solicitat aplicarea procedurii judecăţii în cazul recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 375 Cod procedură penală, declarând că recunoaşte învinuirile aduse. 

 În şedinţa din 16.11.2018, în baza art.375 al. 1 Cod procedură penală, instanţa a respins cererea inculpatului …, de judecare conform procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii, apreciind că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens, respectiv inculpatul nu este asistat de niciunul dintre părinţi.

Examinând probele administrate în faza de urmărire penală, în raport de declaraţia inculpatului de recunoaştere a învinuirii, instanţa reţine în fapt următoarele:

Din mijloacele de probă administrate în cauză s-a reținut că în noaptea de 03/04.01.2018, inculpatul … a sustras autoturismul marca Land Rover, cu numărul de înmatriculare … din dreptul locuinței persoanei vătămate …, situată în … jud. Bihor iar ulterior, din portbagajul autoturismului a sustras un motoferăstrău marca Huqsvarna 236.

Modul de operare folosit de către inculpat a constat în verificarea portierelor autoturismului și, constatând că acestea erau închise dar neasigurate, a pătruns în autoturismul și a pornit vehiculul prin folosirea cheilor care se aflau lăsate în contact.

După sustragerea vehiculului, inculpatul … a condus autoturismul pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere, până în loc. Almașu Mare unde a abandonat autoturismul cu cheia în contact.

La momentul abandonării vehiculului, suspectul a sustras din portbagajul autoturismului și o drujbă marca Huqsvarna, în vederea însușirii acesteia.

Ulterior, inculpatul a sustras un alt autoturism, pe care l-a condus pe drumurile publice, fiind oprit în trafic de către organele de poliție însă pentru aceste fapte sunt sesizate alte unități de parchet.

Din declarația persoanei vătămate … rezultă că acesta a descoperit fapta de furt în dimineața zilei de 04.02.2018, solicitând organelor de poliție să  identifice autorul furtului.

Fiind audiat în calitate de suspect, numitul … a recunoscut săvârșirea faptelor în modalitatea expusă anterior, el detaliind modul de operare folosit, dovedind astfel cunoașterea unor detalii esențiale privind fapta de furt. Mai mult de atât, inculpatul a relatat că a sustras autoturismul doar pentru a-l folosi, nedorind să și-l însușească.

Inculpatul a relatat că autoturismul pe care l-a sustras era marca Land Rover, având numărul de înmatriculare …, ce avea cheia de pornire în contact iar el a urcat în autoturism și l-a sustras.

Declarațiile inculpatului se corelează cu cele surprinse în procesul-verbal de reconstituire și planșa fotografică anexată, rezultând cu claritate că inculpatul cunoștea detalii din câmpul infracțional.

Mai mult de atât, relatările anterioare se coroborează și cu procesul-verbal de cercetare al locului faptei și declarația persoanei vătămate sub aspectul locului unde era parcat autoturismul precum și sub aspectul modului în care a fost fapta săvârșită.

În final, inculpatul a susținut că a sustras autoturismul în jurul orei 00:00 iar acest aspect se corelează cu declarația martorului … care a văzut că autoturismul a fost condus de către o altă persoană decât proprietarul acesteia în jurul orei 00:30.

Audiat fiind în faţa instanţei, inculpatul a recunoscut comiterea faptelor reţinute în sarcina sa.

Starea de fapt reţinută de instanţă şi vinovăţia inculpatului … sunt pe deplin dovedite cu probele administrate în cauză în cursul urmăririi penale, necontestate de către părţi:  declarațiile persoanei vătămate; declarația suspectului/inculpatului …; procese-verbale de cercetare la faţa locului și planşe foto; declaraţie de martor; proces-verbal de reconstituire; proces-verbal de vizionare imagini; proces-verbal de verificare permis conducere.

Inculpatul a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei de furt calificat în scop de folosinţă prev. de art. 230 rap.la art. 228 lin.1-229 alin.1 lit.d Cod penal, în infracţiunea de furt simplu în scop de folosinţă prev. de art.230 rap.la art.228 alin.1 Cod penal, întrucât porţiera autoturismului nu era asigurată.

Instanţa constată că într-adevăr uşa portierei autoturismului nu era asigurată însă fapta a fost comisă pe timp de noapte, astfel că, instanţa, va respinge cererea inculpatului privind schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina sa din infracţiunile de furt calificat în scop de folosinţă prev. de art.230 al.1 rap.la art.228 alin.1 -229 alin. 1 lit.d Cod penal şi furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b Cod penal cu aplic.art.38 alin.1 Cod penal şi art.113 alin.3 Cod penal în infracţiunile de furt simplu în scop de folosinţă prev. de art.230 al.1 rap.la art.228 alin.1 Cod penal şi furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b Cod penal cu aplic.art.38 alin.1 Cod penal şi art.113 alin.3 Cod penal.

În baza art. 386 Cod de procedură penală va admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public și dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul … a fost trimis în judecată, din infracţiunile de furt calificat în scop de folosinţă prevăzută de art. 230 alin. (1) Cod penal raportat la art. 228 alin. (1) - 229 alin. (1) lit. d) Cod penal şi furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b Cod penal cu aplic.art.38 alin.1 Cod penal şi art.113 alin.3 Cod penal în infracţiunile de furt calificat în scop de folosinţă prev. de art.230 al.1 rap.la art.228 alin.1-art.229 alin.1 lit.b Cod penal şi furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b Cod penal cu aplic.art.38 alin.1 Cod penal şi art.113 alin.3 Cod penal.

Va constata că infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente cu faptele pentru care inculpatului i s-au aplicat măsurile educative prin S.p.nr. … a Judecătoriei Blaj definitivă prin neapelare la data de 27.02.2018 (fapte comise în perioada 11/12.06.2016-14.07.2016), S.p.nr…. a Judecătoriei O. definitivă prin D.p.nr. … a Curţii de Apel O. (faptă comisă la data de 19/20.06.2016), S.p.nr. … a Judecătoriei O. definitivă prin D.p.nr. … a Curţii de Apel O. (fapte comise în perioada 22.01.2018-25.01.2018) şi S.p.nr. … a Judecătoriei Beiuş definitivă prin D.p.nr. … a Curţii de Apel O. (faptă comisă la data de 07.04.2017).

Va constata că ambele infracțiuni care fac obiectul prezentei cauze au fost comise înainte de punerea în executare a măsurii asistării zilnice pe o durată de 6 luni dispuse în ceea ce îl privește pe inculpatul … prin sentinţa penală nr. … pronunțată de Judecătoria O. în dosar nr. …, definitivă prin decizia penală nr. … pronunțată de Curtea de Apel O. (faptă comisă la data de 31.05.2017), măsură care a fost pusă în executare în data de 18.01.2018

Va constata că inculpatul  se află în executarea măsurii educative privative de libertate  a internării într-un centru educativ pe o durată de 2 ani 6 luni  aplicată prin S.p.nr. … a Judecătoriei O. definitivă prin D.p.nr. … a Curţii de Apel O..

Fapta inculpatului … care, în noaptea de 03/04.01.2018, a sustras autoturismul marca Land Rover, cu numărul de înmatriculare … din dreptul locuinței persoanei vătămate …, situată în ... Bihor, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt calificat în scop de folosință, faptă prevăzută și pedepsită de art. 230 alin. 1 raportat art. 228 alin. 1 și 229 alin. 1 lit. b din C. pen.cu aplic.art.113 alin.3 Cod penal.

Fapta inculpatului … care, în aceleași circumstanțe, din portbagajul autoturismului marca Land Rover, cu numărul de înmatriculare … a sustras un motoferăstrău marca Huqsvarna 236, fără consimțământul persoanei vătămate …, în scopul însușirii pe nedrept, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 228 alin. 1 și 229 alin. 1 lit. b din C. pen. cu aplic.art.113 alin.1 lit.3 Cod penal.

Constatând vinovăţia inculpatului …, instanţa, în baza art. 396 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 124 al.3 şi art. 129 alin (1) Cod penal va menţine măsura internării într-un centru educativ dispusă prin S.p.nr. … a Judecătoriei O. definitivă prin D.p.nr. … a Curţii de Apel O. prelungind durata acesteia cu 2 luni, în final inculpatul urmând să execute măsura internării într-un centru educativ pe o durată de 2 ani 8 luni, pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat în scop de folosinţă prev. de art.230 al.1 rap.la art.228 alin.1-art.229 alin.1 lit.b Cod penal şi furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b Cod penal cu aplic.art.38 alin.1 Cod penal şi art.113 alin.3 Cod penal.

La individualizarea judiciară a măsurii educative aplicate inculpatului …, instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare, multitudinea faptelor de natură penală, ceea ce denotă sfidarea autorităţilor, iar pe de altă parte s-a avut în vedere şi atitudinea de recunoaşte a inculpatului, instanţa putând dispune în aceste condiţii doar prelungirea duratei măsurii educative privative de libertate a internării într-un centru educativ.

În temeiul art. 72 Cod procedură penală instanţa va deduce perioada arestului preventiv de la data de 07.04.2017 la 28.05.2017 (în dosar nr. … al Judecătoriei O.), de la data de 02.06.2017 la 21.11.2017 (în dosar nr. … al Judecătoriei O.) precum și reţinerea de 24 de ore din data de 28.01.2018, reţinerea de 24 h din cauză din 05.02.2018 şi durata arestului preventiv şi a perioadei executate din data de 13.02.2018 la zi.

Va anula formele de executare a măsurii educative privative de libertate dispusă prin S.p.nr. … a Judecătoriei O. definitivă prin D.p.nr. … a Curţii de Apel O..

Va constata că persoana vătămată … nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 274 alin. 1 C. pr. pen. va obliga inculpatul la plata sumei de 700  lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

În temeiul art. 272 C.pr.pen. va dispune virarea din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Bihor a sumelor de câte 260 lei, reprezentând onorariu pentru avocatul din oficiu … conform deleg. nr. 1410/2018 şi nr.1411/2018.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea inculpatului privind schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina sa din infracţiunile de furt calificat în scop de folosinţă prev. de art.230 al.1 rap.la art.228 alin.1 -229 alin. 1 lit.d Cod penal şi furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b Cod penal cu aplic.art.38 alin.1 Cod penal şi art.113 alin.3 Cod penal în infracţiunile de furt simplu în scop de folosinţă prev. de art.230 al.1 rap.la art.228 alin.1 Cod penal şi furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b Cod penal cu aplic.art.38 alin.1 Cod penal şi art.113 alin.3 Cod penal.

În baza art. 386 Cod de procedură penală admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public și dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul … a fost trimis în judecată, din infracţiunile de furt calificat în scop de folosinţă prevăzută de art. 230 alin. (1) Cod penal raportat la art. 228 alin. (1) - 229 alin. (1) lit. d) Cod penal şi furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b Cod penal cu aplic.art.38 alin.1 Cod penal şi art.113 alin.3 Cod penal în infracţiunile de furt calificat în scop de folosinţă prev. de art.230 al.1 rap.la art.228 alin.1-art.229 alin.1 lit.b Cod penal şi furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b Cod penal cu aplic.art.38 alin.1 Cod penal şi art.113 alin.3 Cod penal.

Constată că infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente cu faptele pentru care inculpatului i s-au aplicat măsurile educative prin S.p.nr. … a Judecătoriei Blaj definitivă prin neapelare la data de 27.02.2018, S.p.nr…. a Judecătoriei O. definitivă prin D.p.nr. … a Curţii de Apel O., S.p.nr. … a Judecătoriei O. definitivă prin D.p.nr. … a Curţii de Apel O. şi S.p.nr. … a Judecătoriei Beiuş definitivă prin D.p.nr. … a Curţii de Apel O..

Constată că ambele infracțiuni care fac obiectul prezentei cauze au fost comise înainte de punerea în executare a măsurii asistării zilnice pe o durată de 6 luni dispuse în ceea ce îl privește pe inculpatul … prin sentinţa penală nr. … pronunțată de Judecătoria O. în dosar nr. …, definitivă prin decizia penală nr. … pronunțată de Curtea de Apel O., măsură care a fost pusă în executare în data de 18.01.2018

Constată că inculpatul  se află în executarea măsurii educative privative de libertate  a internării într-un centru educativ pe o durată de 2 ani 6 luni  aplicată prin S.p.nr. … a Judecătoriei O. definitivă prin D.p.nr. … a Curţii de Apel O..

În baza art. 396 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 124 al.3 şi art. 129 alin (1) Cod penal menţine măsura internării într-un centru educativ dispusă prin S.p.nr. … a Judecătoriei O. definitivă prin D.p.nr. … a Curţii de Apel O. în ceea ce îl privește pe inculpatul …, fiul lui … şi …, născut la data de … în O., Jud. Bihor, CNP …, deținut în Penitenciarul O., prelungind durata acesteia cu 2 luni, în final inculpatul urmând să execute măsura internării într-un centru educativ pe o durată de 2 ani 8 luni, pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat în scop de folosinţă prev. de art.230 al.1 rap.la art.228 alin.1-art.229 alin.1 lit.b Cod penal şi furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b Cod penal cu aplic.art.38 alin.1 Cod penal şi art.113 alin.3 Cod penal.

În temeiul art. 72 Cod procedură penală deduce perioada arestului preventiv de la data de 07.04.2017 la 28.05.2017 (în dosar nr. … al Judecătoriei O.), de la data de 02.06.2017 la 21.11.2017 (în dosar nr. … al Judecătoriei O.) precum și reţinerea de 24 de ore din data de 28.01.2018, reţinerea de 24 h din cauză din 05.02.2018 şi durata arestului preventiv şi a perioadei executate din data de 13.02.2018 la zi.

Anulează formele de executare a măsurii educative privative de libertate dispusă prin S.p.nr. … a Judecătoriei O. definitivă prin D.p.nr. … a Curţii de Apel O..

Constată că persoana vătămată … nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 274 alin. 1 C. pr. pen. obligă inculpatul la plata sumei de 700  lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

În temeiul art. 272 C.pr.pen. dispune virarea din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Bihor a sumelor de câte 260 lei, reprezentând onorariu pentru avocatul din oficiu … conform deleg. nr. 1410/2018 şi nr.1411/2018.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din  18.12.2018.

Domenii speta