Braconaj cinegetic

Sentinţă penală 43 din 03.02.2020


Dosar nr. xxxxxx

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ......

Şedinţa publică de la xxxxxx

Completul constituit din:

PREŞEDINTE : ……

Grefier : ……

Parchetul de pe lângă Judecătoria ...... – reprezentat de procuror ……

SENTINŢA PENALĂ NR.  xxxxxx/xxxxxx

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul ......, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de : „uz de armă fără drept”, prev de art. 343 alin 1 Cod penal şi „braconaj cinegetic”, prev. de art 42 alin. 1 lit.c , l, m din Legea 407/2006, cu aplicarea art 75 alin. 1 lit. d Cod penal, prin schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în rechizitoriu din infracţiunile de braconaj (trei infracţiuni de braconaj), prev. de art 42 alin. 1 lit. c din Legea 407/2006, art 42 alin. 1 lit. l din Legea 407/2006 şi art 42 alin. 1 lit. m din Legea 407/2006.

Dezbaterile asupra fondului s-au desfăşurat în şedinţa publică din data de xxxxxx, când s-au pus concluzii privind fondul cauzei, care au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când instanţa,  văzând că pentru deliberare are nevoie de un timp mai îndelungat, a stabilit termen pentru pronunţare pentru data de xxxxxx şi apoi a amânat pronunţarea pentru data de astăzi, xxxxxx, când în aceeaşi compunere a hotărât următoarele :

I N S T A N Ţ A ,

 Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele

 Prin rechizitoriul din data de xxxxxx, emis în dosar nr. xxxxxx al Parchetului de pe lângă Tribunalul ......, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului ......, pentru săvârşirea infracţiunilor de: uz de armă fără drept, prev de art 343 alin 1 Cod penal ; practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv, prev de art 42 alin 1 lit c) din Lg 407/2006; vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 şi prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2, prev de art 42 alin 1 lit 1) din Lg 407/2006 şi  vânătoarea pe timp de noapte la lumina farurilor autovehiculelor, prev de art 42 alin 1 lit m) din Lg 407/2006, toate cu  aplic art. 38 alin 1 Cod penal.

În rechizitoriu s-a reţinut că, în data de 12.02.2015, orele 21:00, aflându-se pe terenurile agricole din tarlaua ......, comuna ......, locaţie situată pe fondul cinegetic nr. xxxxxx ......, fără a avea autorizaţie de vânătoare, pe timp de noapte, la lumina farurilor autovehiculului proprietate, marca ......, cu nr. de înmatriculare XXXXXX, folosind arma de vânătoare marca ......, model de Luxe, cal 12, seria xxxxxx, a împuşcat şi recoltat un iepure de câmp şi un căprior mascul, în afara perioadelor legale de vânătoare la speciile respective, prejudiciul cauzat fiind în valoare de 5300 euro.  S-a mai reţinut că, în cursul anului 2014, a făcut uz, fără drept, de cele 2 arme letale pe care le deţine cu destinaţie vânătoare,  folosindu-le pe un teren situat în extravilanul  localităţii de domiciliu, pe care a improvizat un poligon de tir neautorizat, consumând cantitatea de 107 (osutăşapte) buc. cartuşe letale, din care 102 (osutădouă) buc. cartuşe calibru 12 şi 5 (cinci) cartuşe cu glonţ, cal. 30-06 mm.

Totodată, rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapte, încadrarea juridică dată faptelor, la profilul moral şi de personalitate al inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei ...... la data de xxxxxx sub nr. xxxxxx.

Procedura în camera preliminară

Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanţei la data de xxxxxx, iar la data de xxxxxx a fost comunicată inculpatului copia certificată a rechizitoriului, aducându-i-se la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

 În termenul stabilit, nu au fost formulate cereri şi excepţii şi nici din oficiu nu au fost invocate.

La termenul de judecată din xxxxxx a fost pusă în discuţie legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu nr. xxxxxx din data de xxxxxx, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis la data de xxxxxx în dosarul penal nr. xxxxxx al Parchetului de pe lângă Tribunalul ......, înregistrat pe rolul Judecătoriei ...... sub nr. xxxxxx, la data de xxxxxx, privind pe inculpatul ......, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: uz de armă fără drept, prev de art 343 alin 1 Cod penal; practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv, prev de art 42 alin 1 lit c) din Lg 407/2006; vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 şi prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2, prev de art 42 alin 1 lit 1) din Lg 407/2006 şi vânătoarea pe timp de noapte la lumina farurilor autovehiculelor, prev de art 42 alin 1 lit m) din Lg 407/2006, toate cu  aplic art 38 alin 1 Cod penal, precum şi a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii în cauza penală privind pe inculpatul sus menţionat.

Procedura în cursul judecăţiixxxxxx mai 2018, inculpatul, prin apărător ales a depus cerere de schimbare  încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina sa, conform dispoziţiilor art. 386 Cod procedură penală, respectiv  din  cele trei infracţiuni de braconaj, prev. de art 42 alin. 1 lit. c din Legea 407/2006, art 42 alin. 1 lit. l din Legea 407/2006 şi art 42 alin. 1 lit. m din Legea 407/2006, într-o singură infracţiune de braconaj cinegetic, prev. de art 42 alin. 1 lit. C,l şi m din Legea 407/2006, cu aplicarea art 75 alin. 1 lit. d Cod penal.

Instanţa, după punerea în discuţie, luând şi concluziile procurorului de şedinţă, în temeiul  art. 386 Cod procedură penală  a admis cererea şi a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului, în sensul anterior menţionat.

Instanţa, conform art. 374 alin. 2 Cod proc.penală a adus la cunoştinţă inculpatului învinuirea ce i se aduce, precum şi dreptul de a nu face nicio declaraţie atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, dreptul de a pune întrebări martorilor şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti, când consideră că este necesar, drepturile prevăzute de art. 83 CPP şi îi explică obligaţiile pe care le are inculpatul  conform art. 108 CPP, fiind întocmit proces-verbal în acest sens.

Instanţa a adus la cunoştinţă inculpatului ......, conform art. 374 alin. 4 Cod proc.pen., faptul că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, în acest caz urmând a beneficia de dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod pr.penală.

Inculpatul prin apărător  a arătat că acesta doreşte ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate la urmărirea penală pe care le cunoaşte şi le însuşeşte în totalitate, în privinţa infracţiunii prev. de art. 42 alin. 1 lit.c , l , m din Legea 407/2006, astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică şi a solicitat disjungerea cauzei cu privire la săvârşirea infracţiunii de uz de armă fără drept, prev. de art. 343 al. 1 Cod penal.

 S-a luat declaraţie inculpatului, susţinerile fiindu-i consemnate în scris şi ataşate la dosar.

Instanţa, având în vedere cererea de disjungere formulată de inculpat, în sensul aplicării procedurii simplificate a recunoaşterii învinuirii pentru una dintre infracţiunile reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanţei şi disjungerea cauzei penale privind cealaltă infracţiune şi continuarea judecăţii pe calea dreptului comun, ţinând seama de faptul că sub aspectul tragerii la răspundere acţiunea penală este indivizibilă, iar procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii nu poate fi aplicată decât în mod unitar cu privire la toate faptele reţinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare şi nu fragmentat, pentru fiecare din aceste infracţiuni,  a respins cererea de disjungere şi cererea de judecare în baza procedurii simplificate a recunoaşterii învinuirii şi a stabilit ca judecata să aibă loc pe calea dreptului comun.

Instanţa a încuviinţat inculpatului administrarea probei cu înscrisuri şi s-a procedat la audierea martorilor din lucrări.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, material probator ce a fost însuşit în parte de către inculpat, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

 În seara zilei de 12.02.2015, martorul ......, paznic de vânătoare al fondului cinegetic nr. xxxxxx ......, gestionat de A.J.V.P.S ......, se afla în zona pădurii ......, de pe raza comunei ......, efectuând activităţi de serviciu, respectiv de patrulare pe acest fond de vânătoare, cu autoturismul de serviciu, în vederea prevenirii şi combaterii faptelor de braconaj cinegetic. În jurul orelor 21:00, martorul a auzit mai multe focuri de armă, din direcţia terenurilor agricole cunoscute cu numele de „tarlaua ......”, din zona satului ......, comuna ......, judeţul ....... Cunoscând faptul că nu existau eliberate autorizaţii de vânătoare pentru acea dată, martorul s-a deplasat imediat la faţa locului cu autoturismul de serviciu, unde a surprins un autoturism de teren, marca ”......”, cu numărul de înmatriculare XXXXXX, care se deplasa haotic pe aceste terenuri agricole.

Martorul a recunoscut autoturismul în cauză că fiind proprietatea inculpatului ......, cu domiciliul în sat ......, com. ......, jud. ......, despre care cunoştea că este deţinător de armament şi muniţie letală cu destinaţie vânătoare şi care deţine terenuri agricole în zonă. Întrucât prezenţa acestei maşini era suspectă, martorul şi-a oprit autoturismul, a efectuat semnale luminoase cu farurile, aşteptând ca autoturismul de teren marca ”......”, să se oprească, pentru a discuta cu conducătorul auto, pentru a-1 identifica şi pentru a stabili cine este persoana care a făcut uz de armă.

La vederea semnalelor autoturismului martorului ......, autoturismul cu numărul de înmatriculare XXXXXX nu a oprit, ci, dimpotrivă, a accelerat şi s-a deplasat cu viteză în direcţia satului ......, com. ......, dispărând din raza vizuală a martorului.

În cursul zilei următoare, respectiv 13.02.2015, martorul ...... a revenit la faţa locului, unde a găsit urme de sânge şi fire de păr de culoare alb cu gri, un tub cartuş percutat, calibru 12 şi urme de târâre.

Deoarece a dedus că persoana care a condus autoturismul marca ”......”, cu nr. de înmatriculare XXXXXX, a comis acte de braconaj cinegetic, împuşcând vânat, probabil capre sălbatice, pe care le-a recoltat transportându-le cu mijlocul auto, martorul a procedat la încunoştiinţarea telefonică  despre aspectele constatate a conducerii asociaţiei de vânătoare care, tot telefonic, a sesizat organele de poliţie.

În urma sesizării telefonice a A.J.V.P.S ......, organele de cercetare penală din cadrul IPJ ...... s-au deplasat în teren, unde au efectuat o cercetare la faţa locului, constatând că cele sesizate se confirmă.

Lucrătorii de poliţie s-au deplasat la domiciliul numitului ......, unde, în prezenţa acestuia, au procedat la efectuarea unui control pe linia modului de asigurare şi păstrare a armelor şi muniţiilor.

Cu această ocazie, inculpatul ...... a recunoscut faptul că în seara de 12.02.2015 s-a deplasat cu autoturismul proprietate pe terenurile agricole de pe raza comunelor ...... şi ......, pe raza fondului cinegetic nr. xxxxxx ......, unde a împuşcat şi recoltat un iepure de câmp şi un căprior şi, de bunăvoie, a predat organelor de poliţie cadavrele vânatului tranşat şi eviscerat, ambalate în 3 sacoşe din PVC. Inculpatul a arătat că a fost însoţit de consăteanul său, suspectul ......, cei doi transportând ulterior vânatul la domiciliul acestuia din urmă, unde l-au  jupuit, eviscerat şi tranşat, depozitându-1 într-un frigider, unde a fost păstrat până a doua zi, când l-au predat organelor de poliţie.

În ceea ce priveşte controlul efectuat pe linia modului de asigurare şi păstrare a armelor şi muniţiilor, s-a constatat că inculpatul nu a respectat condiţiile de păstrare a armelor şi muniţiilor, fiind sancţionat contravenţional prin procesul – verbal de constatare a contravenţiei seria …… nr. xxxxx/xxxxx, aplicându-i-se inclusiv măsura complementară a anulării dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor.

Din verificările efectuate de organele de poliţie, respectiv din adresa nr. xxxxxx din 30.01.2015 a armurierului autorizat S.C. ” ..... ” SRL ......, a rezultat faptul că inculpatul ...... a procurat în datele de 06.06.2014 şi 10.10.2014 un număr de 110 (osutăzece) buc. cartuşe letale, din care un număr de 105(o sută cinci) buc. cartuşe calibru 12 şi 5(cinci) cartuşe cu glonţ, cal. 30-06.

Întrucât la control s-a găsit în posesia inculpatului doar 1 (un) cartuş neletal, cal. 10x22T, iar, potrivit legii, muniţia letală se foloseşte doar la vânătorile organizate, acesta a fost întrebat în legătură cu folosirea muniţiei achiziţionate. Inculpatul ...... a arătat că a folosit muniţia letală atât la vânătoarea neautorizată din seara zilei de 12.02.2015, cât şi în cursul anului 2014, de circa 3 ori, fără a mai reţine exact datele, pe un teren situat în extravilanul satului ......, com. ......, jud. ......, unde a improvizat un poligon de tir neautorizat, făcând uz în plan vertical, de cele 2(două) arme letale pe care le deţinea  cu destinaţie vânătoare.

 Astfel, s-a reţinut că inculpatul ...... nu a respectat condiţiile legale de utilizare a muniţiei letale, deoarece,  potrivit art. 37 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 şi art. 86 - 88 din Legea nr. 295/2004, efectuarea uzului de armă de vânătoare se poate face numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat sau pentru antrenament, în poligoane autorizate în condiţiile legii, poligoane de tragere autorizate şi nu improvizate.

S-a procedat la ridicarea de la inculpat a armelor şi muniţiei deţinute, acestea fiind depuse in camera de corpuri delicte a I.P.J. ......, conform dovezii seria …… nr. xxxxx/xxxxxx.

 Conform buletinelor de analiză nr. xxxxxx şi xxxxxx din 19.02.2015, întocmite de către Laboratorul Sanitar-Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor ......, s-a constatat că moartea vânatului s-a produs datorită şocului traumatic şi şocului hipovolemic, datorită leziunilor traumatice deschise produse prin armă de foc (împuşcare) sau asemănător cu cel al plăgilor produse prin armă de foc, fiind puse în evidenţă pe toată suprafaţa corpurilor leziuni traumatice deschise (plăgi).

Prin rapoartele de constatare criminalistică nr. xxxxxx din 18.03.2015 şi xxxxxxdin 22.07.2015, întocmite de I.P.J. ......, Serviciul Criminalistic, s-a constatat că cele două arme letale lungi, respectiv arma semiautomată, cu ţeava lisă, marca „......” model De Luxe, cal. 12/1/76, seria xxxxxx şi carabina cu glonţ, marca „.....” model IJ 18MN,(IZH-18MH Made in Russia) cal. 30-06, seria xxxxxx, sunt în stare de funcţionare, iar pe interiorul ţevilor ambelor arme s-au pus în evidenţă microparticule de culoare neagră. De asemenea, s-a constatat că tubul cartuş ridicat cu ocazia cercetării la faţa locului a fost tras cu arma cu destinaţie vânătoare, marca „......” model De Luxe, cal. 12, seria xxxxxx.

 Fiind audiat, inculpatul ...... a declarat că în seara de 12.02.2015, în jurul orelor 20:00, se afla la volanul autoturismului său, cu numărul de înmatriculare XXXXXX, însoţit de consăteanul său, suspectul ...... şi având asupra sa arma de vânătoare, semiautomată, cu ţeavă lisă, marca „......” model De Luxe, cal. 12/1, seria xxxxxx şi 3 (trei) cartuşe de calibru 12, pentru a împuşca un câine care se manifestă agresiv. Inculpatul a arătat că s-a deplasat în zona comunelor ...... şi ...... pentru a verifica nişte utilaje agricole, iar la întoarcere, la lumina farurilor maşinii sale, a surprins, pe terenurile agricole din zona comunelor ...... şi ......, de pe fondul cinegetic nr. xxxxxx ......, un iepure de câmp şi un căprior, pe care i-a împuşcat. Inculpatul a luat cele două animate şi le-a transportat la locuinţa suspectului ......, unde le-a jupuit şi eviscerat, depozitându-le în frigiderul acestuia. Inculpatul a arătat că nu i-a comunicat suspectului ...... faptul că nu avea autorizaţie de vânătoare, dându-i asigurări că vânătoarea este legală.

Fiind audiat, suspectul ...... a confirmat cele relatate de către inculpatul ...... în legătură cu faptele din data de 12.02.2015, recunoscând că l-a ajutat pe acesta la jupuirea, tranşarea şi eviscerarea vânatului, iar carnea obţinută a depozitat-o în frigiderul de la domiciliul său, fiind asigurat de către inculpat că activitatea de vânare nu era ilegală.

Inculpatul ...... a predat organelor de poliţie cadavrele vânatului braconat, eviscerate şi tranşate, ambalate în 3 sacoşe din PVC.

La controlul lucrătorilor de poliţie pe linia modului de asigurare şi păstrare a armelor şi muniţiilor la domiciliu, s-au constatat nereguli privind condiţiile de păstrare a armelor şi muniţiilor, respectiv, s-a constatat că inculpatul nu mai deţinea decât 1 cartuş dintre cele achiziţionate în cursul anului 2014 de la armurierul autorizat S.C. ” ..... ” SRL ......, explicaţia inculpatului fiind aceea că a folosit muniţia letală la un poligon improvizat pe care l-a amenajat în extravilanul satului ......, comuna ......, jud. ......, localitate în care inculpatul are domiciliul.

Având în vedere că potrivit art. 46 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, bunurile care au servit la săvârşirea infracţiunilor de braconaj cinegetic, inclusiv mijloacele de transport, se confiscă, s-a procedat la ridicarea de la inculpat a autoturismului marca „......” model LN *AE Freelander, cu numărul de înmatriculare XXXXXX, seria de saşiu(caroserie) XXXXXX, serie motor FS, de culoare gri, procedându-se la predarea acestuia în custodia inculpatului, care s-a obligat să-l păstreze conform prevederilor art. 160 Cod procedură penală, până la finalizarea procesului penal.

Mijloacele de probă reţinute de către Ministerul Public în actul de sesizare sunt: procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică, procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi de indicare efectuat cu suspectul/inculpatul ...... în 19.05.2015; declaraţiile data în calitate de suspect/inculpat de numitul ......, declaraţia suspectului ......, declaraţia martorului ......, declaraţia martorei ......, declaraţia martorei ......, declaraţia martorului ......, dovada de predare-primire a cadavrelor vânatului din 13.02.2015, copia procesului-verbal de control pe linia respectării condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii armelor şi muniţiei suspectului, dovada de predare-primire a armelor şi documentelor de către inculpat ......; buletinele de analiză nr. xxxxxx şi xxxxxx din 19.02.2015, întocmite de către Laboratorul Sanitar-Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor ......, rapoartele de constatare criminalistică nr. xxxxxx din 18.03.2015 şi nr. xxxxx din 22.07.2015, întocmite de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. ......, adresele A.J.V.P.S ...... nr. xxxxxx din 30.01.2015, nr. xxxxxx din 13.02.2015 şi nr. xxxxxx din 19.02.2015, adresa S.C. ” ..... ” SRL ...... nr. xxxxxx din 30.01.2015, procesul-verbal de examinare şi indisponibilizare a autoturismului marca „......” model ......., cu numărul de înmatriculare XXXXXX.

Cu ocazia audierii în faţa instanţei de judecată, inculpatul ...... a recunoscut săvârşirea infracţiunii de braconaj reţinută în sarcina sa, însă şi-a schimbat poziţia procesuală cu privire la infracţiunea de uz de armă fără drept, pe care nu a mai recunoscut-o.

 Astfel, deşi el a fost cel care a relatat în cursul urmăririi penale despre faptul că a folosit muniţia pe care nu a putut-o justifica, prin trageri efectuate în 3 ocazii, cu cele două arme letale pe care le deţinea cu destinaţia vânătoare, într-un poligon improvizat în extravilanul satului ......, în cursul cercetării judecătoreşti inculpatul nu a mai susţinut această declaraţie, dimpotrivă, a susţinut că nu a improvizat un poligon de tir neautorizat aşa cum s-a reţin ut în rechizitoriu, iar cu privire la  cantitatea de cartuşe despre care s-a reţinut în rechizitoriu  că au fost folosite pe acel poligon, a arătat că, de fapt, au fost folosite cu ocazia unor vânători la care a participat, parte din aceste cartuşe fiind pierdute.

A mai arătat inculpatul în legătură cu această schimbare de poziţie procesuală că,  în cursul urmăririi penale a recunoscut că a improvizat un poligon de tragere neautorizat întrucât, nu a putut să justifice consumarea cartuşelor şi pentru că poliţistul care i-a luat declaraţie i-a spus că este mai bine pentru el să declare în acest mod, el neavând reprezentarea consecinţelor unei astfel de declaraţii, crezând că este mai grav să declare că a pierdut cartuşele şi să nu poată  justifica consumarea lor, decât să declare că le-a consumat pe poligonul de tir neautorizat.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt susţinută de inculpat cu privire la infracţiunea de uz de armă fără drept, instanţa încuviinţat inculpatului proba cu înscrisuri.

În administrarea probei cu înscrisuri inculpatul a depus la dosar s-a depus o copie de pe autorizaţia de vânătoare seria …… nr. XXXXXX din 20.01.2015,  emisă de AVPS ...... ......,  pentru vânătoarea organizată la 24.01.2015, susţinând că a participat la respectiva vânătoare, numele său fiind menţionat în lista persoanelor participante, la poz. 16.

 Întrucât  numele înscris la poziţia nr. 16 din copia depusă nu era lizibil, iar al doilea prenume al persoanei menţionate la respectiva poziţie apărea ca fiind „......” şi nu „......”, cum este al doilea prenume al inculpatului, instanţa a dispus a se emite o adresă la AVPS ...... ...... pentru a comunica o copie lizibilă a autorizaţiei de vânătoare seria …… nr. xxxxxx din 20.01.2015 şi totodată să se precizeze care este numele şi prenumele persoanei menţionată la poziţia 16, şi să înainteze şi o copie de pe cererea formulată de numitul ...... pentru a participa la vânătoarea organizată la 24.01.2015.

Totodată s-a solicitat să se comunice dacă din evidenţele asociaţiei inculpatul figurează înregistrat că a participat la mai multe activităţi de vânătoare în anii 2014 – 2015 şi în caz afirmativ, să se comunice copii de pe autorizaţiile pe care este înscris inculpatul, să se comunice dacă există o evidenţă pentru fiecare activitate de vânătoare a cartuşelor consumate de fiecare participant la vânătoare şi în caz afirmativ să se ataşeze această evidenţă la fiecare autorizaţie de vânătoare în care este înscris inculpatul.

Cu adresa nr. xxxxxx din 08.04.2019, A.V.P.S. ...... ...... a comunicat instanţei o copie a autorizaţiei de vânătoare seria …… nr. xxxxxx din 20.01.2015, în care apare ca fiind menţionat la poz. 16, mult mai citeţ decât în copia anterioară şi corect de această dată, numele inculpatului ...... – ....... Având în vedere diferenţa clară dintre cele două copii ale aceluiaşi înscris comunicate instanţei, s-a solicitat A.V.P.S. ...... ...... comunicarea originalului autorizaţiei în discuţie.

Pentru termenul de judecată din xxxxxx, s-a comunicat de către A.V.P.S. ...... ...... originalul autorizaţiei de vânătoare seria …… nr. xxxxxx din 20.01.2015. Instanţa a constatat că înscrisul original prezenta urme de modificare a numelui şi prenumelui persoanei menţionate la poz. 16 şi a luat act de explicaţiile trimise la dosar de către numitul ......, fostul director al A.V.P.S. ...... ......, în legătură cu modificările făcute pe originalul autorizaţiei (filele 120 -120 bis), a restituit originalul şi a păstrat la dosar o copie conformă cu originalul (fila 125).

La solicitarea inculpatului, care a susţinut că a participat la mai multe vânători organizate de către A.V.P.S. ...... ......, instanţa a solicitat mai multe relaţii de la această asociaţie în legătură cu participarea numitului ...... – ...... la vânători organizate de asociaţie în perioada 2014 – 2015 şi cu o eventuală evidenţă a muniţiei consumate de fiecare participant la vânătoare.

 Cu adresa nr. xxxxxxx din 10.06.2019 A.V.P.S. ...... ...... a comunicat că inculpatul ...... nu figurează  înregistrat în evidenţele asociaţiei ca în perioada 2014-2015 să fi participat la mai multe activităţi de vânătoare. Totodată s-a comunicat că în cadrul activităţilor de vânătoare nu se înregistrează muniţia şi nu există o evidenţă a cartuşelor cu care se prezintă participanţii la vânătoare şi nici o evidenţă a cartuşelor consumate.

Instanţa a administrat proba cu martorii din lucrări ......-......, ...... şi ...... (f. 84, 85, 86 ds.).

Audiată în cursul cercetării judecătoreşti martora ......-...... şi-a menţinut declaraţia dată în cursul urmăririi penale, în sensul că a arătat că, fiind prietena inculpatului, a participat la cercetarea la faţa locului ce s-a desfăşurat la data de 18.05.2015 şi a văzut când inculpatul a indicat un loc la ieşirea din loc. ......, unde susţinea că a improvizat un spaţiu tip poligon de tir, neautorizat, pe care l-a folosit de câteva ori pentru a trage cu armele pe care le deţinea. A mai arătat martora că ştia de la inculpat că a tras  cu armele pe care le deţinea, în acel loc, dar nu ştie exact când s-a întâmplat acest lucru, dar de mai multe ori, în timpul în care se afla la domiciliul inculpatului, a auzit focuri de armă şi s-a gândit că inculpatul este cel care trage cu arma în poligonul neautorizat, dar nu a fost sigură de acest lucru. 

Martorul ...... a arătat că nu a nu a văzut personal ca inculpatul să-şi fi amenajat un poligon neautorizat, dar a auzit de la mai multe persoane din localitatea ...... că ar fi existat un astfel de spaţiu amenajat de către inculpat.

Având în vedere modalitatea în care se coroborează materialul probator expus anterior, instanţa apreciază că faptele penale reţinute în sarcina inculpatului există, constituie infracţiuni şi există probe că au fost săvârşite de către inculpat,  prezumţia de nevinovăţie de care se bucura inculpatul a fost răsturnată şi vinovăţia acestuia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Cu privire la proba administrată de inculpat pentru susţinerea situaţiei de fapt cu privire la infracţiunea de uz de armă fără drept reţinută în sarcina sa, în varianta relatată de inculpat, instanţa apreciază că această probă nu este de natură a face dovada celor susţinute de inculpat, în primul rând pentru că autorizaţia de vânătoare depusă, ca probă, de către inculpat, a suferit modificări la poz. 16, la care a fost menţionat numele şi prenumele inculpatului, posibil prin adăugarea acestei poziţii pe autorizaţia iniţială, având în vedere că pe prima pagină a autorizaţiei se menţionează că la vânătoare „…participă 14 vînători” şi că organizatorul vânătorii este numitul ...... (care apare menţionat la poz. 2 din autorizaţie), fiind probabil cea de-a cincisprezecea persoană participantă, şi, cu certitudine, prin modificarea prenumelui persoanei menţionate la această poziţie, aşa cum rezultă din declaraţia comunicată la dosar de fostul director al asociaţiei (filele 120-120 bis) şi, în al doilea rând, pentru că prin participarea la o singură vânătoare inculpatul nu ar putea justifica numărul mare al cartuşelor care au lipsit la verificarea făcută de către organele de poliţie cu privire la modul de asigurare şi păstrare a armelor şi muniţiilor.

 În ce privește latura obiectivă a infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului, instanța reține următoarele:

Elementul material al infracţiunii de uzul de armă fără drept prev. de art. 343 alin. (1)  C. pen. constă în folosirea de către inculpat a armelor şi a muniţiei deţinute, cu destinaţia pentru vânătoare,  pentru a trage într-un  spaţiu improvizat ca un poligon de tir neautorizat.

În ce priveşte elementul material al infracţiunii de braconaj, prev. de art. 42 alin. 1 lit.c, l şi m  din Legea 407/2006 modificată, acesta rezidă în acţiunea inculpatului de a  vâna un iepure de câmp şi un căprior mascul, pe un fond cinegetic unde inculpatul nu avea dreptul să practice vânătoarea şi fără a avea autorizaţie de vânătoare.

Referitor la urmarea  imediată şi legătura de cauzalitate, instanța reține că  infracţiunea prev. de art. 343 alin. 1 Cod penal este o infracţiune de pericol, astfel încât valorile sociale protejate de dispozițiile legale încălcate au fost lezate prin simpla săvârşire a acţiunii interzise, iar legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptelor. Cu privire la infracţiunea de braconaj, prev. de art. 42 alin. 1 lit.c, l şi m  din Legea 407/2006 modificată, urmarea imediată constă în uciderea celor două animale vânate, care este rezultatul executării focului de armă de către inculpat.

 Cu privire la latura subiectivă a infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului, instanța reține că inculpatul a săvârşit infracţiunile cu intenţie directă, deoarece a prevăzut şi a urmărit producerea rezultatelor socialmente periculoase.

În consecinţă, reţinând vinovăţia inculpatului, urmează a fi atrasă răspunderea penală a acestuia, prin stabilirea şi aplicarea unei pedepse. 

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

 În concret, instanţa va avea în vedere că inculpatul ...... este cunoscut cu antecedente penale, din fişa de cazier actualizată rezultând că, pentru o faptă penală concurentă cu cea dedusă judecăţii în prezenta cauză (săvârşită la data de 13.02.2017), inculpatului i-a fost stabilită o pedeapsă cu închisoare, a cărei aplicare a fost amânată. De asemenea, va ţine seama de împrejurarea că în cursul urmăririi penale a recunoscut faptele reţinute în sarcina sa, conduită pe care nu şi-a menţinut-o şi în cursul în judecăţii, recunoscând dosar infracţiunea de  braconaj.

În ce priveşte circumstanţele personale ale inculpatului, instanţa va avea în vedere că acesta este o persoană tânără, cu vârsta de 26 de ani, nu este căsătorit, are studii medii şi este administrator al PFA ......, a achitat integral prejudiciul cauzat prin infracţiunea de braconaj.

Pe de altă parte, instanța va avea în vedere la individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului faptul că acesta a folosit o armă de foc letală într-un spațiu deschis, în care la acel moment nu era autorizată vânătoarea, punând astfel în pericol siguranța oricărei persoane care s-ar fi putut afla în locul în care inculpatul a folosit arma, a împușcat două animale sălbatice ce se aflau pe un fond cinegetic pe teritoriul căruia inculpatul nu avea autorizație să vâneze, cu toate că, fiind  membru și vânător autorizat în cadrul A.J.V.P.S. ...... se presupune că el cunoaște dispozițiile legale ce reglementează vânătoarea şi pe care, cu bună știință, le-a încălcat pentru satisfacerea unui interes personal.

Având în vedere că prin chitanţa seria …… NR. xxxxx din 19.02.2015 s-a făcut dovada achitării integrale de către inculpat a  prejudiciului cauzat prin infracţiunea de braconaj către A.J.V.P.S. ...... (f. 114), instanța va reţine incidenţa  disp. art. 75 lit.d Cod penal şi va  face aplicarea dispoziţiilor art. 76 alin. 1 Cod penal, în sensul reducerii limitelor speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea de braconaj cu 1/3, respectiv, va aplica pentru săvârşirea acestei infracţiuni o pedeapsă cuprinsă între 4 luni şi 2 ani închisoare.

 Pentru motivele arătate mai sus, instanţa apreciază că în vederea atingerii scopului pedepsei, constând în prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, reeducarea şi reintegrarea socială a persoanelor care săvârşesc fapte penale, este necesară pentru inculpatul......, stabilirea  unor pedepse cu închisoare astfel: o pedeapsă de 1(un) an şi 4 (patru) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „uz de armă fără drept”, prev. şi ped. de art 343 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi o pedeapsă de 10 (zece)  luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „braconaj”,  prev de art 42 alin 1 lit c, l şi m din Lg 407/2006, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 75 lit. d Cod penal (ca urmare a schimbării încadrării juridice conform încheierii de şedinţă din 14.05.2018), pedepse ce sunt orientate spre mediu, faţă de limitele speciale ale pedepselor prevăzute pentru infracţiunile săvârşite de inculpat.

În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal, va constata că faptele pentru care inculpatul a fost trimis în judecată în prezenta cauză se află în concurs real cu infracțiunea de „conducere a unui vehicul fără permis permis de conducere”, prev. şi ped. de art. 335 alin. 2 Cod penal, pentru care, prin sentinţa penală nr. xxxxx din xxxxx, pronunţată în dosarul nr. xxxxx al Judecătoriei ......, rămasă definitivă prin neapelare la data de 15.06.2018,  s-a stabilit în sarcina inculpatului pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare şi s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, în temeiul art. 83 Cod penal.

Fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de  art. 582 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 89 alin. 1 Cod penal, va anula  amânarea aplicării pedepsei de 8 (opt) luni închisoare, stabilită în sarcina inculpatului prin sentinţa penală nr. xxxxxdin xxxxx, pronunţată în dosarul nr. xxxxx al Judecătoriei ......, rămasă definitivă prin neapelare.

În temeiul art. 40 alin. (1) C. penal, rap la art. 39 alin. (1) lit. b C.pen., va contopi pedepsele stabilite prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare stabilită în sarcina inculpatului prin sentinţa penală nr. xxxxxdin xxxxx, pronunţată în dosarul nr. xxxxx al Judecătoriei ......, rămasă definitivă prin neapelare şi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1(un) an şi 4 (patru) luni închisoare, la care  va  adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv  un spor de 6(şase) luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă  1(un) an și 10 (zece) luni  închisoare.

În raport de persoana inculpatului care a beneficiat anterior de amânarea aplicării pedepsei stabilite prin sentinţa penală nr. xxxxxdin xxxxx, pronunţată în dosarul nr. xxxxx al Judecătoriei ......, de conduita oscilantă a acestuia în cursul urmăririi penale şi al judecăţii,  instanţa apreciază că este necesară aplicarea pedepsei stabilite în sarcina inculpatului prin prezenta sentinţă şi supravegherea acestuia pentru o perioadă de timp determinată.

Astfel, în baza art. 91 C. pen. va dispune suspendarea executării pedepsei de 1 (un) an şi 10(zece) luni închisoare sub supraveghere şi va stabili un termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ......, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În scopul asigurării reeducării şi reintegrării sociale a inculpatului, care este o persoană tânără, cu şanse mari de reabilitare, în  baza art. 93 alin. 2  lit. b Cod penal va dispune ca inculpatul să execute obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

De asemenea, apreciază instanța că la reeducarea şi reintegrarea socială a inculpatului poate contribui și obligarea acestuia la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, astfel că în baza art. 93 alin. 3 lit. b C.pen. va dispune ca inculpatul să presteze  muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile, în cadrul Primăriei comunei ......, judeţul ...... sau în cadrul  Primăriei comunei ......, judeţul .......

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. va  atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.,  în sensul că, nerespectarea, cu rea-credință a măsurilor de supraveghere stabilite și neexecutarea obligațiilor stabilite, precum și săvârșirea unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere atrage revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei și executarea acesteia în regim de detenție.

Având în vedere că potrivit chitanţei seria …… NR. xxxxxx din 19.02.2015 s-a făcut dovada achitării integrale de către inculpat a  prejudiciului către A.J.V.P.S. ...... (f. 114), instanța, în temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală va constata că prejudiciul cauzat A.J.V.P.S. ...... a fost achitat integral.

Având în vedere că la săvârșirea infracțiunilor inculpatul s-a folosit de armele de vânătoare pe care le deținea în mod legal, că acesta a săvârşit infracţiuni de pericol folosind respectivele arme şi că prin lăsarea în posesia inculpatului a armelor folosite la săvârşirea infracţiunilor există pericolul ca inculpatul să mai săvârşească şi alte fapte penale, pentru înlăturarea acestei stări de pericol, în baza art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal şi art. 46 alin. 1 din Legea nr. 407/2006, instanța va dispune confiscarea de la inculpat a următoarelor bunuri folosite la săvârşirea infracţiunilor, care se află depuse la Camera de corpuri delicte a IPJ ......, conform dovezii seria …… nr. xxxxxx din 30.03.2015:

- 1 (una) buc. armă letală, lungă, cu destinaţia vânătoare, semiautomată, cu ţeavă lisă, marca ......, model De Luxe, cal 12, seria xxxxxx,

- 1 (una) buc. armă letală, lungă, cu destinaţia vânătoare, cu glonţ, marca ....., model IJ 18MN, cal 30-06, seria xxxxxx.

La luarea acestei măsuri instanţa are în vedere că inculpatul a folosit efectiv aceaste arme pentru săvârşirea celor 2 infracţiuni reţinute în sarcina sa, armele sunt proprietatea inculpatului, au fost  indisponibilizate, iar valoarea armelor nu este una disproporţionată faţă de natura şi gravitatea faptelor comise.

În temeiul art. 397 alin. 3 Cod procedură penală va dispune restituirea către inculpat a următoarelor bunuri ce au fost ridicate de la acesta, care se află depuse la Camera de corpuri delicte a IPJ ......, conform dovezii seria …… nr. xxxxxx din 30.03.2015, care nu au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor şi nici nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de bunuri prevăzute de art. 112 Cod penal :

 1 (una) buc. armă neletală, scurtă, cu destinaţia autoapărare, cal 10x22T, marca Rohm, model RG- 88, seria XXXXX;

1 (una) buc. cartuş neletal, cal 10x22T.

 În temeiul art. 112 alin. 2 Cod penal  va respinge propunerea de confiscare a autoturismului marca ...... model ......, cu numărul de înmatriculare XXXXXX,  cu seria de şasiu XXXXX, serie motor FS, de culoare gri, aparţinând inculpatului, având în vedere că faţă de urmarea produsă prin săvârşirea infracţiunilor, faţă de împrejurarea că prejudiciul a fost acoperit integral şi faţă de contribuţia acestui bun la săvârşirea infracţiunilor, valoarea acestui bun este vădit disproporţionată, ţinând seama şi de faptul că acest bun nu a fost produs, modificat sau adaptat pentru săvârşirea infracţiunilor.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen. va obliga pe inculpat la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare la urmărirea penală).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HO T Ă R Ă Ş T E :

În temeiul art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., condamnă pe  inculpatul ......, fiul lui ….. şi ……, născut la data de xxxxxx în oraş ......, jud. ......, CNP xxxxxx, domiciliat în sat ......, comuna ......, judeţul ......, cetăţean român, necăsătorit, stagiul militar neîndeplinit, studii medii, ocupaţia administrator la P.F.A.,  pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

- „uz de armă fără drept”, prev. şi ped. de art 343 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal,  la pedeapsa de 1(un) an şi 4 (patru) luni închisoare;

- „braconaj”,  prev de art 42 alin 1 lit c, l şi m din Lg 407/2006, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 75 lit. d Cod penal (ca urmare a schimbării încadrării juridice conform încheierii de şedinţă din 14.05.2018), la pedeapsa de 10 (zece) luni  închisoare.

În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal, constată că faptele pentru care inculpatul a fost trimis în judecată în prezenta cauză se află în concurs real cu infracțiunea de „conducere a unui vehicul fără permis permis de conducere”, prev. şi ped. de art. 335 alin. 2 Cod penal, pentru care, prin sentinţa penală nr. xxxxx din xxxxx, pronunţată în dosarul nr. xxxxx al Judecătoriei ......, rămasă definitivă prin neapelare la data de 15.06.2018,  s-a stabilit în sarcina inculpatului pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare şi s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, în temeiul art. 83 Cod penal.

În temeiul art. 582 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 89 alin. 1 Cod penal anulează amânarea aplicării pedeapsei de 8 (opt) luni închisoare stabilită în sarcina inculpatului prin sentinţa penală nr. xxxxx din xxxxx, pronunţată în dosarul nr. xxxxx al Judecătoriei ......, rămasă definitivă prin neapelare.

În baza art. 40 alin. (1) C. penal, rap la art. 39 alin. (1) lit. b C.pen., contopește pedepsele stabilite prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare stabilită în sarcina inculpatului prin sentinţa penală nr. xxxxx din xxxxx, pronunţată în dosarul nr. xxxxx al Judecătoriei ......, rămasă definitivă prin neapelare şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1(un) an şi 4 (patru) luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv  un spor de 6(şase) luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă  1(un) an și 10 (zece) luni  închisoare.

 În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ......, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2  lit. b Cod penal dispune ca inculpatul să execute obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 lit. b C.pen dispune ca inculpatul să presteze  muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile, în cadrul Primăriei comunei ......, judeţul ...... sau în cadrul  Primăriei comunei ......, judeţul .......

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală constată că prejudiciul cauzat A.J.V.P.S. ...... a fost achitat integral. 

În temeiul art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal  şi art. 46 alin. 1 din Legea nr. 407/2006, dispune confiscarea de la inculpat a următoarelor bunuri folosite la săvârşirea infracţiunilor, care se află depuse la Camera de corpuri delicte a IPJ ......, conform dovezii seria …… nr. xxxxxx din 30.03.2015:

- 1 (una) buc. armă letală, lungă, cu destinaţia vânătoare, semiautomată, cu ţeavă lisă, marca ......, model De Luxe, cal 12, seria xxxxxx,

- 1 (una) buc. armă letală, lungă, cu destinaţia vânătoare, cu glonţ, marca ....., model IJ 18MN, cal 30-06, seria xxxxxx.

În temeiul art. 397 alin. 3 Cod procedură penală dispune restituirea către inculpat a următoarelor bunuri ce au fost ridicate de la acesta, care se află depuse la Camera de corpuri delicte a IPJ ......, conform dovezii seria …… nr. xxxxxx din 30.03.2015:

- 1 (una) buc. armă neletală, scurtă, cu destinaţia autoapărare, cal 10x22T, marca Rohm, model RG- 88, seria XXXXX;

-1 (una) buc. cartuş neletal, cal 10x22T.

 În temeiul art. 112 alin. 2 Cod penal respinge propunerea de confiscare a

autoturismului marca ...... model ......., cu numărul de înmatriculare XXXXXX,  cu seria de şasiu XXXXX, serie motor FS, de culoare gri, aparţinând inculpatului.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare la urmărirea penală).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE, GREFIER,