Infractiuni prevazute in legi si decrete

Sentinţă penală 245 din 06.07.2010


CQ&I01

Dosar nr. 4789/260/2009

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 361

Şedinţa publică de la 06 Iulie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE Ramona Rogoz-C.42

Grefier Alexandrina Durbaca

Constată că prin rechizitoriul din data de 30.09.2009, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, din dosar 925/P/2006 înregistrat pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr.4789/260/2009, au fost trimişi în judecată inculpaţii R O şi M P , pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 110 alin 1 lit d şi alin 2 lit a din Legea 46/2008 cu aplicarea art. 13 C.pen.

în actul de sesizare a instanţei se arată că la data de 28.03.2005, Ocolul Silvic Moineşti a solicitat efectuarea de cercetări faţă de autori necunoscuţi deoarece în ziua de 19.03.2005 a fost tăiat şi sustras din pădurea proprietatea statului, un arbore esenţă paltin cu diametru de 80 cm. La data de 4.04.2005, Ocolul Silvic Moineşti a solicitat să se efectueze cercetări faţă de autori necunoscuţi, pentru tăierea şi sutragerea din pădurea statului a doi arbori esenţă paltin, cu diametrele de 64 şi 76 cm. Efectuându-se cercetări, s-a constatat că în locul de unde au fost tăiaţi şi sustraşi cei trei arbori esenţă paltin, existau urme create de un utilaj specific exploatării forestiere, motiv pentru care pădurarii T I şi T LI, care aveau în gestiune cantoanele de unde au fost sustraşi arborii, au luat legătura cu numitul A I care îşi desfăşura activitatea pe un utilaj specific exploatării forestiere, fiind salariat la societatea administrată de cei doi învinuiţi. Ala declarat verbal faţă de cei doi pădurari şi în faţa organelor de cercetare penală că cei doi arbori au fost sustraşi de către învinuiţii R O şi M P. Instanţa reţine că, prin Rechizitoriu, pentru fapta prevăzută de art. 108 alin 1 lit d şi alin 2 lit a din Legea 46/2008, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a celor doi învinuiţi.

în cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe: carte de identitate a autoutilitarei BC 02 ZCY, fila 12, contract de vânzare-cumpărare a autovehiculului marca Mercedes cu nr. de înmatriculare BC 04 GCV, fila 13, proces verbal de constatare la faţa locului din 20.04.2005, fila 14,  proces verbal de cercetare la faţa locului din 28.03.2005,  fila  15,

declaraţie martor T I, fiul lui ........, filele 27-28, declaraţie martor C C, fila

29, declaraţie martor Maxim Mihai, fila 38, declaraţie martor Rotaru Viorica, fila 44.

Prezentarea materialului de urmărire penală nu a fost posibilă la finalizarea cercetării urmăririi penale, întrucât învinuiţii erau plecaţi la muncă în străinătate, aşa cum rezultă din procesele verbale de căutare, aflate la filele 52 şi 59 dos. urm.pen.

1

în cursul cercetării judecătoreşti au fost administrate următoarele probe:declaraţie inculpat Maxim Petrică, fila 72, declaraţie martor Timofte A. Ion, fila 73, declaraţie martor Aftode Ion, fila 74, declaraţie martor Maxim Mihai, fila 76, declaraţie martor Curalariu Costică, fila 77, declaraţie martor Aftode Alexandru, fila 78, declaraţie martor Rotaru Viorica, fila 79, declaraţie martor Zaharia Dumitru, fila 88, declaraţie martor Găbureanu Vasile, fila 89, declaraţie martor Timofte Ion, fiul Silviei, fila 122, relaţii Direcţia Silvică Bacău, Ocolul Silvic Moineşti, fila 138 şi fila 152.

Din probatoriul administrat în cauză respectiv materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 7.04.2005, Ocolul Silvic Moineşti a sesizat organele de poliţie despre faptul că în data de 19.03.2005, numitul A N, împreună cu fiii săi, ar fi tăiat din pădurea proprietatea statului- UP I, u,a 118, un arbore esenţă paltin, pe care ulterior l-ar fi încărcat în autoturismul cu nr. de înmatriculare BC 02 ZYX, proprietatea lui M M, solicitând efectuarea de cercetări pentru descoperirea autorului-fila 10 dos. urm.pen. De asemenea, prin adresa nr. 2120 din 4.04.2005, Ocolul Silvic Moineşti a sesizat organele de poliţie şi despre tăierea şi sustragerea din cantonul aflat în gestiunea pădurarului Timofte Ion, din UP II, ua 122 A şi 123 A, a doi arbori esenţă paltin.

în cauză, de la data sesizării, au fost efectuate cercetări astfel:

în datele de 28.03.3005 şi 20.04.2005, au fost identificate de către organele de poliţie, în prezenţa pădurarilor Timofte A. Ion şi Timofte V Ion, cioatele de la cei trei arbori esenţă paltin tăiaţi şi sustraşi din cantoanele aflate în gestiunea lor-conform proceselor verbale de la filele 14, 15 dos. urm.pen.

în cauză au fost efectuate acte premergătoare începerii urmăririi penale, fiind audiat, în data de 7.04.2005, numitul A I, care lucra ca tafist pe un utilaj specific de exploatare forestieră la societatea comercială SC PETROVI SRL.-fila 22 dos. urm.pen. Acesta a declarat că nu cunoaşte nimic în legătură cu tăierea şi sustragerea unui arbore esenţă paltin din pădurea aflată în proprietatea statului şi gestiunea pădurarului Timofte V. Ion.

în data de 30.05.2005, numitul Ala fost din nou audiat de organele de poliţie, (fila 25 dos. urm.pen.declarând cu această ocazie că, îe ipreună cu R O şi M P, s-a deplasat cu taful în pădurea aflată în gestiunea pădurarului Timofte A. Ion de unde a tras cu taful, la şoseaua din loc. Bolătău, doi arbori esenţă paltin care erau deja tăiaţi, precizând de asemenea că în data de 20.03.2005 arborii au fost încărcaţi într-o maşină carosată cu număr de Cluj. La data de 28.07.2005, A I revine asupra declaraţiei anterioare şi arată că cele declarate la data de 30.05.2005 nu sunt adevărate, că a declarat astfelipentru a se răzbuna pe numiţii R O şi M M care nu l-au plătit pentru munca prestată la SC......I SRL, dorind să îi poarte pe drumuri.

în cauză au fost audiaţi martori, astfel:

Curalariu Costică-declaraţia de la fila 31 dos. urm.pen, care a participat la identificarea la faţa locului a cioatei rămasă după tăierea unui arbore esenţă paltin din cantonul aflat în gestiunea pădurarului Timofte V. Ion şi care nu a putut furniza informaţii pentru identificarea autorului/ autorilor

2

Martorul Zaharia Dumitru, fila 41 dos. urm.pen, care a declarat că în ziua de 19.03.2005, în jurul orelor 18,30-19,30, fiind de serviciu de pază la Stadionul Gloria Zemeş, a văzut pe copii numitului Aftode Ion urcând cu calul în pădure, apoi a văzut pe aceştia venind cu alte persoane cu maşina numitului M M şi încărcând lemnul tras la drum de către copii lui A I.

Audiat la data de 9.11.2005, fila 42 dos.urm.pen, martorul Găbureanu

Vasile, care a lucrat ca drujbar la SC ........ SRL, împreună cu Aftode Ion, a

declarat că la momentul la care au fost sustraşi cei trei arbori esenţă paltin, SC SRL avea în exploatare un parchet de lemn, la cea 15 km distanţă, că nu 1-a văzut pe A I să plece cu taful în zona din care au fost sustraşi cei tre paltini şi nici pe Rotaru Oviciu şi Maxim Mihai să-i ceară acest lucru, de asemenea, a declarat că numitul Aftode Ion i-a spus că a declarat la poliţie că numiţii Rotaru Ovidiu şi Maxim Mihai i-au solicitat să transporte cei doi arbori esenţă paltin tăiaţi din pădurea aflată în gestiunea pădurarului

Timofte A. Ion pentru a se răzbuna pe cei doi, administratori la SC.......SRL,

pentru faptul că nu l-au plătit pentru munca prestată.

Prin declaraţiile date de Rotaru Ovidiu la data de 10.06.2005-fila 46 dosar urm.pen şi de Maxim Petrică la data de 20.06.2005-fila 55 dos. urm.pen, aceştia arată că nu au cunoştinţă despre tăierea şi sustragerea arborilor de esenţă paltin şi nici nu cunosc de ce martorul Aftode Ion a declarat astfel.

în urma efectuării acestor acte de cercetare premergătoare începerii urmăririi penale, prin Rezoluţia din 29.11.2005-fila 5 dos. urm.pen, în cauză s-a început urmărirea penală faţă de numitul A I, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 98 C.silvic.

Ala fost audiat în calitate de învinuit la data de 29.11.2005, declaraţia acestuia neputând fi luată în considerare ca şi probă în prezenta cauză, datorită calităţii în care acesta a declarat.

Prin Ordonanţa din data de 22.03.2006-fila 9 dosar, se dispune scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului A I, în temeiul art. 249, art. 11 pct. 1 lit b, art. 10 lit c C.pe.pen şi continuarea cercetărilor faţă de AN.

Urmărirea penală este începută faţă de autori necunoscuţi prin Rezoluţia din 12.05.2006-fila 4 dos. urm.pen.

La data de 14.07.2008 şi 09.01.2002 a fost audiat numitul Curalariu Costică-fila 27 şi fila 28 dos. urm.pen, martor asistent la identificarea la faţa locului a cioatei rămasă după tăierea unui arbore esenţă paltin din cantonul aflat în gestiunea pădurarului Timofte V. Ion care a precizat că la faţa locului a fost identificată cioata rămasă din tăierea arborelui precum şi urmele lăsate de copite de cal, de la locul unde a fost identificată cioata şi până la drumul auto.

Audiat în calitate de martor după începerea urmăririi penale faţă de inculpaţii din prezenta cauză, Curalariu Costică a furnizat organelor de cercetare penală aceleaşi informaţii, fără a putea oferi date despre autorul/autorii furtului, precizând din nou că la faţa locului au fost identificate urme lăsate de copite de cal-fila 29 dos. urm.pen.

La data de 29.01.2009 a fost audiat martorul Timofte A. Ion, fila 18 dos. urm.pen, care a declarat că la data de 23.03.2005, aflându-se în serviciu de patrulare în cantoanele aflate în gestiunea sa, a identificat în ua 123 A şi ua 122 a, două cioate rămase prin tăierea a doi arbori esenţă paltin

i

şi urme ale unul utilaj TAF specific exploatării forestiere, care mergea până în ablia râului Tazlăul Sărat. A mers la numitul A I acasă, acesta fiind sigurul care lucra pe un utilaj TAF în zonă , acesta declarându-i el a transportat cei doi arbori esenţă paltin până în albia râului Tazlăul Sărat, la cererea inculpaţilor R O şi M P.

Audiat la data de 20.03.2009 în cursul urmăririi penale, ca martor, fila 21 dosar, Ala declarat că a fost trimis de către M M în punctul Pârâul Ursului, UP 2 Ua 122 şi ua 123, pentru a trasporta de acolo 2 arbori doborâţi. Ajuns la faţa locului, împreună cu inculpaţii din prezenta cauză, a observat că cei doi arbori esenţă paltin erau deja cepuiţi, pregătiţi pentru tractare, astfel încât i-a transportat cu ajutorul tafului în albia pârâului Tazlăul Sărat. Tot în seara aceleaşi zile a văzut două camioane carosate cu nr. de Cluj care se deplasau la locul unde erau traşi arborii cu taful, iar din discuţiile pe care le-a auzit între cei doi inculpaţi, a rezultat că lemnul rezultat din cei doi arbori fusese vândut unor persoane din Cluj.

Audiat în calitate de martor la data de 30.03.2009-fila 38 dos. urm.pen, Maxim Mihai a declarat că cele afirmate de martorul Aftode Ion nu sunt adevărate, că nu i-a solicitat acestuia să meargă să transporte arbori din pădurea aflată în gestiunea pădurarului Timofte A. Ion, că nu cunoaşte de ce a declarat astfel Aftode Ion şi nu are cunoştinţă de alte aspecte în legătură cu infracţiunea pentru care sunt cercetaţi M P şi R O.

Martorul ZD audiat la data de 16.07.2008 în cadrul etapei desfăşurării actelor premergătoare începerii urmăririi penale, fila 40 dos. urm.pen, a declarat că la data de 19.03.2005, în timp ce se afla în serviciu de pază la Stadionul Zemş, în jurul orelor 19, 30-20,00, a auzit zgomot în pădurea din faţa stadionului şi a văzut câţiva copii care a presupus că sunt copiii lui Aftode Ion şi nu poate preciza dacă aceştia veniseră cu un mijloc de transport sau nu.

Audiată ca martoră în cursul urmăririi penale-fila 44 dosar, mama inculpatului Rotaru Ovidiu, numita Rotaru Viorica nu a putu furniza organelor de cercetare penală nici un fel de informaţii relevante cu privire la infracţiunea cercetată.

învinuiţii Rotaru Ovidiu şi Maxim Mihai nu au fost audiaţi în cursul urmăririi penale şi nici nu li s-a prezentat materialul de urmărire penală, întrucât aceştia erau plecaţi la muncă în străină ate, aşa cum rezultă din procesele verbale de căutare, aflate la filele 52 şi 59 dos. urm.pen.

în cursul cercetării judecătoreşti a fost audiat inculpatul M P-fila 72 dosar instanţă- care nu a recunocut săvârşirea fapte pentru care a fost trimis în judecată, declarând că nu cunoaşte nimic în legătură cu cei trei paltini tăiaţi şi sustraşi la data de 19.03.2005.

Inculpatul R O nu a putut fi audiat, acesta fiind plecat în străinătate.

Martorul Timofte A. Ion, audiat în şedinţa publică din 26.01.2010-fila 73 dosar, a declarat că a identificat cioatele a doi arbori esenţă paltin în cantonul Pârâul Ursului, aflat în gestiunea sa, mergând pe urmele făcute prin târârea arborilor până la albia pârâului, unde arborii tăiaţi erau depozitaţi, că 1-a întrebat pe Aftode Ion care era singurul tafist în zonă dacă cunoaşte ceva în legătură cu cele constatate iar acesta a declarat că administratorii firmei la care lucra i-au solicitat să transporte cei doi arbori în albia pârâului. Precizează de asemenea martorul audiat că nu a ridicat cei

4

doi arbori din albia pârâului. Instanţa constată că declaraţia acestuia dată în cursul cercetării judecătoreşti nu este schimbată faţă de cea dată în cursul urmăririi penale.

Din declaraţia martorului A I, dată în cursul cercetării judecătoreşti, fila 74 dosar, rezultă că la solicitarea celor doi inculpaţi, s-a deplasat cu aceştia cu taful în locul indicat de inculpaţi, unde a văz doi arbori esenţă paltin doborâţi şi fasonaţi, pe care i-a transportat cu taful în albia pârâului, apoi, în aceeaşi seară a venit la el pădurarul Timofte A. Ion căruia i-a relatat cele întâmplate şi tot în acea seara, a văzut o maşină carosată cu număr de Cluj care a încărcat lemnele rezultate din cei doi arbori pe care îi depozitase la amiază în albia pârâului.

Instanţa reţine ca un prim aspect faptul că declaraţiile martorului Timofte A. Ion şi declaraţiile martorului Aftode Ion, conţin aspecte relevante esenţiale contradictorii: astfel, aşa cum rezultă din toate declaraţiile martorului Timofte A. Ion, el a constatat săvârşirea faptei prin identificarea celor două cioate, la data de 23.03.2005 şi de asemenea, arată acesta, la data de 23.03.2005, lemnele rezultate din fasonarea celor doi arbori erau încă depozitate în albia pârâului, unde au fost identificate de el, în timp ce din declaraţiile martorului Aftode Ion date în cursul urmăririi penale rezultă că faptele s-au întâmplat fie în ziua de 19.03.2005 , fie în ziua de 20.03.2005, arătând în declaraţiile date în anul 2009-fila 19, o dată că arborii au fost ridicaţi di albia pârâului la câteva zile după ce i-a transportat acolo şi apoi că în cursul aceleaşi zile arborii au fost ridicaţi şi transportaţi cu două maşini cu nr. de Cluj. însă aceasta nu este singura contrazicere din declaraţiile acestui martor.

Aşa cum am arătat în paragrafele precedente, la data de 28.07.2005, A I revine asupra declaraţiei anterioare şi arată că cele declarate la data de 30.05.2005 nu sunt adevărate, că a declarat astfel pentru a se răzbuna pe

numiţii R O şi MM care nu l-au plătit pentru munca prestată la SC ........

SRL, dorind să îi poarte pe drumuri, aspect confirmat şi de martorul Găbureanu Vasile prin declaraţia dată în cursul urmăririi penale, dar care, în cursul cercetării judecătoreşti a declarat că nu a citit cele consemnate în declaraţie înainte de a o semna.

Martorii Curalariu Costică, Rotaru Viorica şi Aftode Alexandru, audiaţi în cursul cercetării judecătoreşti, nu au putut releva instanţei aspecte esenţiale în legătură cu împrejurările comiterii faptei pentru care au fost trimişi în judecată cei doi inculpaţi.

Sintetizând, cu privire la sustragerea de către cei doi inculpaţi a celor doi arbori esenţă paltin din cantoanele aflate în gestiunea pădurarului Timofte A. Ion, instanţa reţine că, în afara declaraţiei martorului Aftode Ion, cercetat mai întâi ca făptuitor în prezenta cază şi faţă de care s-a şi dispus o soluţie de scoatere de sub urmărire penală în anul 2006, nu există nici o probă care să confirme săvârşirea de către cei doi inculpaţi a faptei de sustragere a celor doi arbori esenţă paltin. Mai mult, declaraţiile acestui martor sunt contradictorii între ele, acesta declarând chiar şi faptul că a încercat să se răzbune pe inculpaţi prin declararea unor fapte necorespunzătoare adevărului, dar sunt contradictorii şi cu declaraţiile pădurarului Timofte A. Ion, fiind imposibilă stabilirea unei date corecte la

5

care au avut  loc  evenimentele prin  coroborarea  declaraţiilor  celor  doi martori.

Ori, în aceste condiţii, în cauză se impune a fi făcută aplicarea principiului in dubio pro reo întrucât există o îndoială serioasă privind săvârşirea de către inculpaţi a faptei de sustragere a celor doi arbori esenţă paltin.

Cu privire la sustragerea de către cei doi inculpaţi a unui arbore esenţă paltin din pădurea aflată în gestiunea pădurarului Tlmofte V.Ion, instanţa reţine că nu există nici o probă care să confirme vinovăţia celor doi inculpaţi, singurul martor care a putut indica instanţei anumite date cu privire la sustragerea acelui arbore esenţă paltin fiind numitul Zaharia Dumitru, dar care, în declaraţiile date, indică faptul că a văzut în acea seară, urcând în pădure nişte copii, despre care pe parcursul cercetării penale a afirmat că erau copiii martorului Aftode Ion, iar în cursul cercetării judecătoreşti a declarat că a presupus doar că sunt copiii lui Aftode Ion, nu i-a văzut şi nici nu a văzut la faţa locului camionul numitului Maxim Minai în care ar fi fost încărcate lemnele.

De asemenea şi cu privire la sustragerea acestui arbore esenţă paltin, instanţa reţine că nu există probe certe care să incrimineze pe cei doi inculpaţi.

Instanţa reţine că probele referitoare la vinovăţia celor doi inculpaţi nu sunt certe, sigure, complete, ci exista îndoiala cu privire la vinovăţia lor, impunându-se a se da eficienţă principiului in dubio pro reo, potrivit căreia orice îndoială operează in favoarea inculpatului, iar pe baza acesteia, soluţia ce se impune este achitarea inculpatului de către instanţa de judecată .

Regula in dubio pro reo constituie un complement al prezumţiei de nevinovăţie, un principiu instituţional care reflecta modul in care principiul aflării adevărului, se regăseşte in materia probaţiunii. Ea se explica prin aceea ca, in măsura in care dovezile administrate pentru susţinerea vinovăţiei celui acuzat conţin o informaţie îndoielnică tocmai cu privire la vinovăţia făptuitorului in legătura cu fapta imputata, autorităţile judecătoreşti penale nu-si pot forma o convingere care sa se constituie intr-o certitudine si, de aceea, ele trebuie sa concluzioneze in sensul nevinovăţiei acuzatului si sa-1 achite.

Instanţa nu poate pronunţa o hotărâre de condamnare decât pe baza unor probe certe, care să permită stabilirea unei situaţii de fapt reale fără urmă de echivoc şi în care situaţia de fapt ce reiese din materialul probator poate convinge un observator obiectiv, dincolo de orice îndoială rezonabilă, asupra vinovăţiei inculpatului/inculpaţilor.

Cu privire la încadrarea juridică a faptei pentru care au fost trimişi în judecată cei doi inculpaţi, instanţa reţină că infracţiunea pentru care au fot trimişi în judecată cei doi inculpaţi a fost săvârşită în luna martie 2005, dată la care erau în vigoare Legea 26/1996, care prevede, la art. 98 alin 3 şi 4, limite de pedeapsă mai mici decât cele prevăzute în Legea 46/2008, actul normativ în vigoare la data trimiterii lor în judecată, pentru infracţiunea de sustragere de arbori, astfel încât instanţa, făcând în cauză aplicarea dispoziţiilor art. 13 C.pen cu privire la legea mai favorabilă, va schimba încadrarea juridică a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată cei doi inculpaşi, din art. 110 alin 1 lit d, alin 2 lit a din Legea 46/2008, cu

6

aplicarea art. 13 C.pen,  în art.  98 alin 3 şi 4 din Legea 26/1996,  cu aplicarea art. 13 C.pen.

Constatând că din probatoriul administrat în cauză, nu au putut fi extrase informaţii de natură a se putea reconstitui real şi corect, o situaţie de fapt care să convingă instanţa asupra vinovăţiei celor doi inculpaţi, dând eficienţă principiului in dobio pro reo, instanţa urmează să dispună în temeiul art. 11 pct 2 lit a C.pr. pen, rap la art. 10 lit c C.pr.pen, achitarea celor doi inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere de arbori, prevăzută de art. 98 alin 3 şi 4 din Legea 26/1996, cu aplicarea art. 13 C.pen.

Cu privire la latura civilă a cauzei, instanţa constată că în cursul cercetării judecătoreşti, prin adresa nr. 12766 din 15.01.2010, Direcţia Silvică Bacău, Ocolul Silvic Moineşti, s-a constituit parte civilă cu suma de 5.955,191ei, reprezentând prejudicial creat prin tăierea şi sustragerea celor trei arbori -fila 57 dosar instanţă.

Având în vedere soluţia de achitare a celor doi inculpaţi, întemeiată pe dispoziţiile art. 10 lit c C.pr.pen, instanţa , în temeiul dispoziţiilor art. 346 alin 3 C.pr.pen, va respinge acţiunea civilă exercitată de partea vătămată Direcţia Silvică Bacău, Ocolul Silvic Moineşti.

7