Infractiuni legea circulației

Sentinţă penală 638/15.10.2019 din 09.07.2020


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDLUG:

Dosar nr. .../252/2019  COD OPERATOR 2926

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINȚA PENALĂ Nr. .../2019

Şedinţa publică de la 15 Octombrie 2019

Completul constituit din:

PREŞEDINTE E. C. P.

Grefier D. M.

Pe rol se află judecarea cauzei penale privind pe inculpatul I.V.V., având ca obiect conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP).

Ministerul Public este reprezentat de procuror U. D. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul I.V.V..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care:

În temeiul art. 372 alin.(1) Cod procedură penală s-a verificat identitatea inculpatului solicitându-i-se acestuia actul de identitate.

În baza art. 374 alin. (1) C.pr.pen. instanţa a dispus citirea de către grefier a actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată.

Instanţa i-a adus apoi la cunoştinţă inculpatului învinuirea, conform dispoziţiilor art. 374 alin.( 2) C.pr.pen., precum şi drepturile prevăzute de aceeaşi dispoziţie legală, i s-au pus în pune în vedere dispoziţiile art. 374 alin. 5 C.pr.pen. şi i s-au adus la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin.(10) C.pr.pen. respectiv posibilitatea de a solicita ca judecarea cauzei să aibă loc în baza probelor administrate în dosarul de urmărire penală şi a înscrisurilor prezentate de părţi, în caz afirmativ urmând a beneficia de reducerea limitelor legale de pedeapsă cu 1/3 în cazul închisorii şi cu ¼ în cazul amenzii.

Inculpatul arată că recunoaşte săvârşirea faptei, solicită judecarea cauzei potrivit procedurii simplificate şi doreşte să dea declaraţie.

În baza art. 378 alin.(1) C.pr.pen., instanţa procedează la audierea inculpatului, declaraţia acestuia fiind consemnată în scris, semnată personal şi ataşată la dosar.

Instanţa pune în discuţie cererea inculpatului privind judecarea cauzei în condiţiile prev. de art. 374 al. (4) Cod proc. penală, în baza probelor administrate în dosarul de urmărire penală.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu judecarea în amintitele condiţii şi învederează instanţei că nu mai are de propus alte probe.

Inculpatul arată că nu mai are alte probe de solicitat în cauză.

Având în vedere poziția inculpatului, precum și faptul că probele administrate în cursul cercetării penale nu au fost contestate, instanţa, în temeiul art. 374 al. 7 din C.pr.pen., nu va mai proceda la readministrarea acestora şi întrucât nu mai sunt formulate alte cereri, în temeiul art.375 C.pr pen. încuviințează cererea inculpatului privind judecarea cauzei în procedura simplificată, iar în temeiul art. 387 C.pr.pen. declară cercetarea judecătorească terminată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public arată că își menține starea de fapt reținută prin rechizitoriu, fapta inculpatului fiind dovedită prin probatoriul administrat și recunoscută de către inculpat, motive față de care solicită condamnarea inculpatului, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice al unui vehicul fără a poseda permis de conducere, prev. de art.335 alin.1 C.pen., cu aplicarea disp. art.396 al.10 C.pr.pen, la pedeapsa închisorii cu amânarea aplicării pedepsei potrivit disp. art.83 C.pen..

Potrivit disp. art.274 al.1 C.pr.pen. reprezentantul Ministerului Public solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Inculpatul I.V.V. având ultimul cuvânt arată că regretă săvârșirea faptei.

Instanţa reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând, asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. ..../P/2018 din data de 21.06.2019 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj şi înregistrat pe rolul Judecătoriei Lugoj la data de 01.07.2019 sub număr unic de dosar .../252/2019, inculpatul I.V.V. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. (1) Cod Penal.

În actul de sesizare s-au reţinut, în esenţă, următoarele:

În data de 28.10.2018, în jurul orelor 1047, lucrătorii Poliţiei Oraşului B. au fost sesizaţi prin SNUAU 112 despre faptul că pe DJ 592, între localităţile B.şi S., la km 40+600 metri, a avut loc un accident de circulaţie soldat cu victime omeneşti. Cu ocazia deplasării la faţa locului, organele de poliţie au constatat că evenimentul rutier s-a produs între un autoturism marca Ford cu numărul de înmatriculare ....., condus de numita B.M..E.şi un motociclu marca .... cu numărul ......, condus de inculpatul I.V.V., care nu figura însă în bazele de date ca posesor de permis de conducere de nicio categorie.

S-a întocmit un proces-verbal privind aspectele susmenţionate, organele de poliţie sesizându-se din oficiu pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 335 alin. (1) Cod penal şi de art. 196 alin. (2) şi (3) Cod penal.

Ulterior, prin adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş nr. .. din data de 25.01.19, s-a comunicat faptul că I.V.V. nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere.

Din materialul probator a rezultat că în urma evenimentului rutier au suferit vătămări corporale conducătorul mopedului, inculpatul I.V.V., precum şi B. C., pasageră în autoturismul marca Ford cu numărul de înmatriculare ..... implicat în accident, însă niciuna dintre persoane nu a depus plângere penală prealabilă în cauză şi nu posedă certificat medico-legal.

Situaţia de fapt mai sus menţionată este susţinută de probele administrate în faza de urmărire penală, respectiv: procesul-verbal sesizare din oficiu (f.3 d.u.p.), declaraţie persoană vătămată (f. 8-9 d.u.p.), declaraţia martorului D. P. (f. 10-12 d.u.p.), proces-verbal cercetare la faţa locului, schiţă şi planşe foto (f. 14-27 d.u.p.), adresa emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Timiş nr. .... din 25.01.2019 (f. 28 d.u.p.), declaraţia de suspect și declarația de inculpat (f. 31, 33-34 d.u.p.), acte motociclu şi autoturism în copie (f. 35-41 d.u.p.), acte medicale (f. 42-52 d.u.p.), fişă cazier judiciar (f. 53 d.u.p.) și acte prelungire drept circulaţie (f. 55-88 d.u.p.).

Prin încheierea de cameră preliminară din data de 02.09.2019, definitivă prin neexercitarea căii de atac, în baza art. 346 alin. (1) Cod procedură penală judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La termenul de judecată din data de 15.10.2019 inculpatul s-a prezentat în faţa instanţei şi a declarat că recunoaşte săvârşirea faptei aşa cum a fost reţinută prin rechizitoriu, solicitând a se face aplicarea art.375 şi art. 396 alin. (10) Cod procedură penală.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa constată că starea de fapt expusă prin rechizitoriu este dovedită în întregime de probele anterior enunţate, reţinând următoarele:

Din probele administrate în faza de urmărire penală, respectiv procesul-verbal sesizare din oficiu (f.3 d.u.p.), declaraţie persoană vătămată (f. 8-9 d.u.p.), declaraţia martorului D. P. (f. 10-12 d.u.p.), proces-verbal cercetare la faţa locului, schiţă şi planşe foto (f. 14-27 d.u.p.), adresa emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Timiş nr. .... din 25.01.2019 (f. 28 d.u.p.), declaraţia de suspect și declarația de inculpat (f. 31, 33-34 d.u.p.), acte motociclu şi autoturism în copie (f. 35-41 d.u.p.), acte medicale (f. 42-52 d.u.p.), fişă cazier judiciar (f. 53 d.u.p.) și acte prelungire drept circulaţie (f. 55-88 d.u.p.), coroborate cu cele declarate de inculpat în fața instanței rezultă că situația de fapt a fost reținută în mod corect în rechizitoriu.

În drept, fapta inculpatului I.V.V. care, la data de 28.10.2018, în jurul orelor 1047, a condus motociclu marca .... cu numărul de înmatriculare...... pe drumurile publice (DJ 592, între localităţile B. şi S., la km 40+600 metri), fără a deține permis de conducere, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, prevăzute de art. 335 alin. (1) Cod penal.

Elementul material a constat în acţiunea inculpatului de a conduce motociclu marca .... cu numărul de înmatriculare...... pe drumurile publice în condiţiile în care acesta nu poseda permis de conducere.

Urmarea imediată a constat într-o stare de pericol pentru securitatea circulaţiei pe drumurile publice, cunoscut fiind faptul că o persoană care nu poseda permis de conducere nu și-a însuşit cunoştinţele și deprinderile obligatorii pe care le presupune conducerea în siguranţă a autovehiculelor.

Fiind o infracţiune formală, de pericol, raportul de cauzalitate între acţiune și urmarea imediată rezultă din materialitatea faptei, starea de pericol fiind inerentă acţiunii.

Din perspectiva laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie indirectă conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal, întrucât prin conducerea motociclului marca .... cu numărul de înmatriculare...... fără a poseda permis de conducere a cunoscut că pune în pericol securitatea circulaţiei rutiere şi siguranţa celorlalţi participanţi la trafic, în condiţiile în care nu a absolvit cursurile de specialitate în cadrul cărora să-şi însuşească deprinderile necesare conducerii unui autovehicul pe drumurile publice, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic, însă deși nu a urmărit crearea acestui pericol a acceptat producerea lui.

Aşadar, în temeiul art. 396 alin. (1) și (4) Cod procedură penală, se constată că fapta dedusă judecăţii există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa urmând a proceda la stabilirea unei pedepse.

La stabilirea pedepsei, instanța are în vedere că în urma aplicării dispozițiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, limitele pentru infracțiunea săvârșită de către inculpat se reduc cu o treime, noile limite fiind între 8 luni și 3 ani și 4 luni.

Individualizarea pedepsei:

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa reţine că inculpatul a condus motociclu marca .... cu numărul de înmatriculare...... pe DJ 592, între localităţile B. şi S., la km 40+600 metri la ora 1047, ajungând să fie implicat într-un accident de circulație. De asemenea, se are în vedere faptul că inculpatul a mai avut în trecut contact cu legea penală. În ceea ce privește vârsta inculpatului de la momentul săvârșirii infracțiunii, 30 ani, instanța reține că aceasta se află la o vârstă la care ar trebui să fie conștient de consecințele faptelor sale și astfel să se ferească a săvârși acte apte de a pune în pericol siguranța rutieră.

Conduita acestuia de a recunoaște fapta nu se mai analizează în cadrul individualizării pedepsei întrucât aceasta a fost deja valorificată prin reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă potrivit art. 396 alin. (10) Cod procedură penală.

Astfel, în raport de cele antemenţionate, se reţine că este oportună, inclusiv pentru garantarea îndreptării inculpatului şi pentru prevenirea săvârşirii de către acesta de noi infracţiuni similare cu cea pentru care a fost trimis în judecată, stabilirea în sarcina acestuia a unei pedepse.

Pentru aceste motive va stabili pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare în sarcina inculpatului, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, prevăzute de art. 335 alin. (1) Cod penal.

În ceea ce priveşte aplicarea unor pedepse complementare şi/sau accesorii, instanţa reţine că sub aspectul condiţiilor impuse pentru aplicarea acestor pedepse, Codul penal condiţionează aplicarea pedepselor accesorii de aplicarea celor complementare, acestea din urmă având însă caracter facultativ, prin raportare la disp. art. 67 alin. (1) şi art. 65 alin. (1) Cod penal.

În raport de aceste aspecte, instanţa conchide însă că faţă de natura infracţiunii săvârşite, de împrejurările cauzei, dar mai cu seamă de persoana inculpatului, pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi nu este necesară, fapt ce atrage şi inaplicabilitatea, faţă de inculpat, a pedepselor accesorii.

În ceea ce priveşte necesitatea aplicării pedepsei, instanţa constată că, în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 83 Cod penal, pedeapsa stabilită fiind mai mică de 2 ani închisoare, respectiv 10 (zece) luni închisoare, aceasta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Față de cele mai sus expuse, instanţa apreciază că amânarea aplicării pedepsei reprezintă cel mai bun mod de individualizare al sancţiunii penale pentru fapta săvârşită de inculpat, aceasta fiind proporţională în raport cu gradul de pericol social concret al faptei săvârşite şi cu periculozitatea infractorului astfel că aplicarea pedepsei închisorii stabilită pe seama inculpatei urmează a fi amânată pe un termen de supraveghere, stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În acest sens, în baza art. 83 alin. (1) Cod penal, amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere, stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Timiș, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. (1) Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c)-e) Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune Timiș.

În baza art. 85 pct. (2) lit. b C. pen. se va impune inculpatului pe durata termenului de supraveghere să execute următoarele obligaţii:

- Să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii ( Primăria Comunei B., jud. Timiș și/sau Primăria M. L.), pe o perioadă de 30 de zile.

În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

Reținând culpa procesuală a inculpatului, în baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. acesta va fi obligat la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 335 alin.1 C.pen. cu aplicarea art. 396 al. 10 din C.pr.pen., stabileşte în sarcina inculpatului I.V.V. – fiul lui ... şi ..., născut la data de .... în .... jud. Timiş, posesor al CI seria .. nr. .., eliberat de SPCLEP ..., având CNP ..., cu domiciliul în com......, jud. Timiş, cetăţenie ..., .., studii...., ..., ...., cu  ...., fără ..., pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere.

În baza art. 83 alin. (1), Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Timiş, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c, d şi e se comunică Serviciului de Probaţiune Timiş.

În baza art. 85 pct. (2) lit. b C. pen. impune inculpatului pe durata termenului de supraveghere să execute următoarele obligaţii:

- Să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii ( Primăria Comunei B., jud. Timiș și/sau Primăria M. L.), pe o perioadă de 30 de zile.

În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 15.10.2019.

Preşedinte,

E.C.P.

Grefier,

D. M.

Ex.4

Red.E.C.P.

06.11.2019

Tehnored.D.M.

07.11.2019