Greşita aplicare a dispoziţiilor privind etapele camerei preliminare

Decizie 121/CCP din 30.12.2019


Prin încheierea penală nr. 971 din data de 14 noiembrie 2019, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, în baza art. 281 al. 1 lit. f Cod procedură penală coroborat cu art. 90 lit. a Cod procedură penală  raportat la art. 280 al. 2 Cod procedură penală, a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală întocmite în dosar nr. 543/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei, ulterior emiterii Ordonanţei de continuare a urmăririi penale nr. 728254-543/P/2018 din data de 15.05.2018, faţă de suspectul minor B.A.G., privind săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 335 al. 1 Cod penal şi art. 334 al. 1 Cod penal şi, în baza art. 346 al. 3 lit. b Cod procedură penală, a restituit cauza Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei.

În baza art. 275 al. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul B.A.D. pentru asigurarea asistenței juridice obligatorii în cursul desfăşurării procedurii de cameră preliminară,  doamna avocat Bledea Dana Elvira, în cuantum de 627 lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru a dispune cele de mai sus, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sighetu Marmaţiei a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 1612643/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei a fost trimis în judecată inculpatul B.A.D., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. şi ped. de art. 335 al. 1 din Codul penal,  conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat, faptă prev. şi ped. de art. 334 alin. 1 din Codul penal, totul cu aplicarea art. 113 alin. 3 şi art. 38 alin. 2  din  Codul penal.

În actul de sesizare s-a reţinut  în fapt că,  în data de  14.04.2018,  organele de urmărire penală, din cadrul Biroului Rutier Sighetu Marmaţiei s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. si ped. de art. 335 alin. 1 din Codul penal şi conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat fapta prev. de art. 334 alin. 1 din Codul penal. (fila nr. 6).

Fiind efectuate cercetări în cauză, a rezultat următoarea stare de fapt:

În data de 14.04.2018, în jurul orei 01.30, organele de poliţie din cadrul Biroului Rutier Sighetu Marmaţiei au procedat la oprirea şi legitimarea în trafic a inculpatului B.A.D. care conducea mopedul marca APRILIA pe strada Gării din Sighetu Marmaţiei. Organele de poliţie au constatat că mopedul nu avea aplicate plăcuţe de înmatriculare sau înregistrare.

Fiindu-i solicitate documentele personale şi ale vehiculului, inculpatul a prezentat organelor de poliţie doar un contract de vânzare-cumpărare care avea ca obiect mopedul condus de inculpat, precizând totodată că nu deţine permis de conducere de nicio categorie.

Cu ocazia verificărilor efectuate în bazele de date ale poliţiei, s-a constatat că inculpatul B.A.D. nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule iar în ceea ce priveşte mopedul, având numărul de identificare ZD4LY020015016135, s-a stabilit că acesta nu figurează înmatriculat sau înregistrat. (fila nr. 36)

În urma adresei SPCRPCIV Maramureş, nr. 100715 din 05.05.2018, s-a constatat faptul că inculpatul B.A.D. nu este deţinător de permis de conducere valabil pentru nici o categorie. (fila nr. 14)

Conform adresei Primăriei Municipiului Sighetu Marmaţiei, nr. 6542/R/09.05.2018, mopedul marca Aprilia cu nr. de identificare ZD4LY02001501635 a fost înregistrat cu numărul Sighetu Marmaţiei 576 de către ultimul proprietar Hereş Cristian, însă acesta l-a radiat din circulaţie în data de 07.09.2017. (fila nr. 13)

Fiind citat pentru audiere, la sediul Poliţiei municipiului Sighetu Marmaţiei s-a prezentat mama inculpatului, B.G. care a precizat că fiul său se află la muncă în Anglia, i-a transmis că faţă de persoana sa a fost pusă în mişcare acţiunea penală, însă momentan acesta nu se poate prezenta pentru audiere. (fila nr. 16)

Starea de fapt expusă mai sus este susținută cu următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare (fila nr. 7); planşa cu fotografii judiciare şi CD (filele nr. 9-12); declaraţia martorului J.L.V. (fila nr. 25); adresă nr. 100715/05.05.2018, emisă de SPCRPCIV (fila nr. 14); adresa nr. 6542/R/09.05.2018, emisă de Primăria Municipiului Sighetu Marmaţiei (fila nr. 13).

Judecătorul de cameră preliminară de la judecătorie a dispus numirea unui apărător din oficiu pentru inculpat.

La dosar, apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpat a formulat cereri şi excepţii  depunând la dosar înscrisuri la fila 11. A solicitat a se constata nulitatea absolută a actelor de urmărire penală raportat la disp. art. 281 alin. 1  lit. f şi  pct. 4 lit. a Cod procedură penală  pentru motivul că suspectului,  minor la data săvârşirii faptei, nu i s-a asigurat apărător din oficiu.

Judecătorul de cameră preliminară din cadrul instanţei de fond a dispus restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei, pentru următoarele considerentele:

A reţinut că invocarea nulităţii absolute a actelor de urmărire penală, a fost făcută în termenul prevăzut de disp. 281 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, până la încheierea procedurii de cameră preliminară.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, rezultă că inculpatul a fost trimis în judecată  pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 335 alin. 1 Cod penal şi art. 334 alin. 1 Cod penal.

La data de 15.05.2018, fiind minor, B.A.G., a dobândit calitatea de suspect.

La aceeaşi dată între orele 16,35-17,20, a fost audiat martorul J.L.V., probă nemenţionată în Ordonanţa Procurorului de confirmare a continuării urmăririi penale faţă de suspectul B.A.G., dar menţionată în Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale, fila 2 dosar urmărire penală.

Conform disp. art. 77 Cod procedură penală  şi a art. 78 Cod procedură penală raportat la disp. art. 83 lit. c Cod procedură penală, la data dobândirii calităţii de suspect şi deci a calităţii de subiect procesual principal, organele de urmărire penală aveau obligaţia imperativ prevăzută de disp. art. 90 lit. a Cod procedură penală, de a asigura asistenţa juridică a suspectului minor. Totodată, această obligaţie, este imperativă raportat şi la disp. art. 10 alin. 5 Cod procedură penală şi nu este condiţionată de prezenţa efectivă a subiectului procesual principal la momentul dobândirii calităţii de suspect şi nici de împrejurarea că s-a efectuat ori nu, vreun act de urmărire penală ulterior dobândirii calităţii de suspect, întrucât dreptul la apărare constituie o garanţie fundamentală a unui proces echitabil şi totodată asigură egalitatea armelor între organele de urmărire penală şi cel acuzat, mai ales atunci când asistenţa juridică este obligatorie pentru acesta.

Prin urmare, judecătorul de cameră preliminară din cadrul judecătoriei, reţinând că ulterior şi  imediat momentului dobândirii calităţii de suspect a minorului B.A.G., acestuia nu i s-a asigurat asistenţa juridică obligatorie, stare menţinută pe toată durata desfăşurării urmăririi penale, în baza art. 281 alin 1 lit. f Cod procedură penală coroborat cu art. 90 lit. a Cod procedură penală  rap. la art. 280 alin. 2 Cod procedură penală, a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală întocmite în dosar nr. 543/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei, ulterior emiterii Ordonanţei de continuare a urmăririi penale nr. 728254-543/P/2018 din data de 15.05.2018, faţă de suspectul minor B.A.G., privind săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 335 alin. 1 Cod penal şi art. 334 alin. 1 Cod penal.

Prezenta încheiere a fost comunicată de îndată procurorului şi inculpatului.

Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei, solicitând admiterea contestaţiei, desfiinţarea încheierii penale atacate şi, în temeiul art. 347 al. 3 şi art. 346 al. 2 Cod procedură penală, constatarea legalităţii sesizării instanţei de judecată, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispunerea începerii judecăţii.

În motivarea contestaţiei, s-a arătat că prin ordonanţa din data de 14.042018, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 al. 1 Cod penal şi conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat, faptă prevăzută de art. 334 al. 1 Cod penal.

Prin ordonanţa din data de 15.052018, s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de numitul B.A.D., cu privire la săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 al. 1 Cod penal si conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat, faptă prevăzută de art. 334 al. 1 Cod penal.

Ulterior, prin ordonanţa din data de 18.04.2019, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de suspectul B.A.D. pentru săvârşirea infracţiunilor menţionate.

Prin ordonanţa din data de 15.05.2018, organele de cercetare penală au dispus continuarea urmăririi penale faţă de numitul B.A.D. (minor la acea dată), pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 335 al. 1 Cod penal şi art. 334 al. 1 Cod penal. Tot la acea dată organele de cercetare penală au procedat la audierea martorului Jurj Lucas Viorel.

Inculpatul B.A.D. a fost citat în mai multe rânduri pentru a i se aduce la cunoştinţă învinuirea, drepturile si obligaţiile procesuale, respectiv pentru a fi audiat în calitate de suspect, însă nu s-a prezenta în fata organelor de cercetare penală, întrucât era plecat din ţară. La data de 30.01.2019, organele de cercetare penală au întocmit un proces-verbal prin care se arată că s-a prezentat numita B.G., mama suspectului, care a precizat că fiul său este plecat în Anglia şi totodată i s-a adus la cunoştinţă că fiul său are calitatea de suspect pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 335 al. 1 Cod penal şi art. 334 al. 1 Cod penal, iar la data de 31.012019, organul de cercetare penală a întocmit un proces-verbal, prin care s-a arătat că a fost contactat telefonic de suspectul B.A.D., care a precizat că este plecat în Anglia şi are cunoştinţă de învinuirea care i se aduce.

La data de 25.04.2019, inculpatul B.A.D. a fost citat pentru a i se aduce la cunoştinţă punerea în mişcare a acţiunii penale, respectiv pentru a fi audiat, însă acesta nu s-a prezentat. La data de 04.06.2019, inculpatul a fost recitat de organele de cercetare penală, iar la data de 05.06.2019, în fata organelor de cercetare penală s-a prezentat mama inculpatului care a precizat că fiul său este plecat din ţară, şi că acesta nu se poate prezentat în fata organelor de cercetare penală.

S-a mai arătat că, în temeiul art. 90 al. l lit. a Cod procedură penală, „asistenţa juridică este obligatorie, în cazul în care suspectul sau inculpatul este minor, iar nerespectarea acestor dispoziţii duce la nulitatea absolută a actului întocmit cu nerespectarea acestor dispoziţii, precum şi a actelor ulterioare, în cazul în care există o legătură directă între acesta şi actul declarat nul. (art. 280 alin. 2 şi art. 281 alin. 1, lit. f din Codul de procedură penală).

S-a precizat că nu a fost întocmit nici un act faţă de inculpat după dispunerea continuării urmăririi penale şi până la data de 11.09.2018, dată la care inculpatul a devenit major, iar după această dată asistenţa juridică nu era obligatorie şi astfel actele de procedură au fost întocmite cu respectarea normelor de procedură penală, fără să existe vreun motiv de nulitate.

Instanţa de judecată a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală întocmite după întocmirea ordonanţei de continuare a urmăririi penale nr. 728254-543/P/2018 din data de 15.05.2018, însă nu a constatat nulitatea acestei ordonanţe şi în mod logic nu putea să atragă nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală întocmite după data de 15.05.2018. Doar un act nul putea să atragă nulitatea actelor întocmite ulterior şi între care există legătură directă.

Analizând contestaţia formulată, completul de judecători de cameră preliminară din cadrul tribunalului a reţinut următoarele:

Prin încheierea contestată, judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală întocmite în dosarul nr. 543/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei, ulterior emiterii ordonanţei de continuare a urmăririi penale din data de 15.05.2018 faţă de suspectul minor B.A.G.. În baza art. 346 al. 3 lit. b Cod procedură penală a restituit cauza Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei.

Potrivit dispoziţiilor art. 346 al. 3 lit. b Cod procedură penală, judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale. Prin urmare, restituirea operează numai dacă excluderea a vizat întregul material probator referitor la totalitatea aspectelor de fapt deduse judecăţii.

Judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală întocmite ulterior emiterii ordonanţei din 15.05.2018. Rezultă astfel, că s-a constatat nulitatea doar a unei părţi din actele de urmărire penală, respectiv cele întocmite după emiterea ordonanţei din 15.05.2018, rămânând valabile celelalte probe şi acte de urmărire penală efectuate anterior aceste date, în etapa urmăririi penale in rem. În condiţiile în care nu s-au exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale, soluţia restituirii cauzei la parchet nu operează de drept.

În conformitate cu dispoziţiile art. 345 al. 3 Cod procedură penală, în cazul în care judecătorul de cameră preliminară sancţionează potrivit art. 280 – 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii ori dacă exclude una sau mai multe probe administrate, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, procurorul remediază neregularitățile actului de sesizare şi comunică judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

În cauză au fost invalidate numai o parte a actelor de urmărire penală efectuate, ceea ce presupune informarea procurorului asupra acestei sancţiuni pentru a-şi manifesta voinţa explicită sau implicită, întrucât cauza se restituie dacă procurorul solicită aceasta, în condiţiile art. 345 al. 3, ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleaşi dispoziţii.

Se constată astfel o contradicție între considerentele încheierii şi soluţia dispusă în cauză, ce nu ar putea fi remediată în calea de atac, întrucât s-ar încălca dublul grad de jurisdicţie şi dreptul la un proces echitabil.

În consecinţă, s-a admis contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei, s-a desfiinţat în totalitate încheierea atacată şi s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, urmând a fi avute în vedere şi celelalte motive de contestaţie.

În temeiul art. 275 al. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.