Sesizare Biroul Executări penale - anulare suspendare executare pedeapsă

Sentinţă penală 82 din 02.10.2018


Prin sesizarea înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi la data de 11 iulie 2018, petentul Biroului Executări Penale din cadrul Judecătoriei Filiaşi, în conformitate cu dispoziţiile art.  554 alin. 2 din Codul de procedură penală republicat, coroborate cu prevederile: art. 15 lit. e) din Legea nr. 253/2013, având în vedere şi adresa nr. 13343/SP/06.07.2018 a Serviciului de Probaţiune Dolj, a arătat următoarele:

Prin sentinţa penală nr. X/16.03.2018 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr.  X, sentinţă definitivă prin decizia penală nr. X/25.06.2018 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. X, s-a dispus:

"În baza art.  335 alin. 2 Cod penal condamnă pe inculpatul I.M., la pedeapsa de un an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 91 alin. 1 şi art. 92 alin. 1 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni pentru inculpat.

În baza art. 93 alin. 1 C. pen., pe durata termenului de supraveghere obligă inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. pen. impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Liceului Dimitrie Filişanu din oraşul Filiaşi sau în cadrul Primăriei oraşului Filiaşi pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. 4 C. pen., atrage atenţia inculpatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere."

De asemenea, s-a menţionat că prin sentinţa penală nr. X/23.04.2018 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr.  X, sentinţă definitivă la 30 mai 2018, prin neapelare, s-a dispus:

" In temeiul  art. 337 al. 1 C.p. cu aplicarea  art. 396 alin.10  C.p.p. condamnă inculpatul I.M. la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru  săvârşirea infracţiunii  de "refuz  sau sustragere de la prelevarea  de mostre biologice".

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj  la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de  reintegrare socială derulat de către  Serviciul  de Probaţiune  Dolj.

 În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul  Primariei Filiaşi sau a Şcolii  Generale Filiaşi-  pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului  asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen."

S-a mai arătat că prin adresa nr. 13343/SP/06.07.2018, Serviciul de Probaţiune Dolj a înaintat judecătorului delegat o informare asupra situaţiei juridice a numitului I.M., precizând că acesta figurează ca persoană supravegheată în două dosare de probaţiune: 602/2018 şi nr. 672/2018.

La solicitarea instanţei, la data de 31.07.2018 s-a depus la dosar fişa de cazier judiciar privindu-l pe inculpatul I. M. şi s-au ataşat dosarele nr. X/2018 şi X/2017 ale Judecătoriei Filiaşi

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

În fapt, infracţiunile pentru care I. M. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. X din 23.04.2018, pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr. X/230/2018, definitivă la data de 30.05.2018, prin neapelare (infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal, comisă la 19.07.2015) şi respectiv prin sentinţa penală nr. X din 16.03.2018, pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr. X/230/2017, definitivă prin decizia nr. X/25.06.2018, pronunţată de Curtea de Apel Craiova (infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal, comisă la 27.01.2016), au fost săvârşite în concurs real în sensul prevederilor art. 38 alin. 1 Cod penal, având în vedere că fiecare infracţiune a fost comisă mai înainte ca inculpatul să fie condamnat pentru vreuna dintre ele.

În drept, faţă de starea de fapt expusă, devin incidente prevederile art. 583 alin. 1 Cod procedură penală referitoare la revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere ("Asupra revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute la art. 96 sau 97 din Codul penal se pronunţă, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea."), precum şi dispoziţiile art. 585 Cod procedură penală, conform cărora "(1) Pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situații: a) concursul de infracțiuni; b) recidiva; c) pluralitatea intermediară; d) acte care intră în conținutul aceleiași infracțiuni. (2) Instanța competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanța de executare a ultimei hotărâri sau, în cazul în care persoana condamnată se află în stare de deținere, instanța corespunzătoare în a cărei circumscripție se află locul de deținere. (3) Sesizarea instanței se face din oficiu, la cererea procurorului ori a celui condamnat. (4) La primirea cererii, președintele completului de judecată dispune atașarea la dosar a înscrisurilor şi luarea tuturor măsurilor necesare soluționării cauzei."

De asemenea, se reţine că, potrivit art. 38 alin. 1 teza I privind concursul de infracţiuni, "Există concurs real de infracţiuni când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, prin acţiuni sau inacţiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele." iar conform art. 40 alin. 2 Cod penal, "Dispoziţiile art. 39 se aplică şi în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că cel condamnat mai suferise o condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă."

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa va admite sesizarea Biroului Executări Penale din cadrul Judecătoriei Filiaşi, cu privire la inculpatul I. M. şi va anula beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 8 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. X din 23.04.2018, pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr. X/230/2018, definitivă la data de 30.05.2018, prin neapelare, pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută de art. 337 alin. 1 Cod penal , precum şi beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată inculpatului I. M. prin sentinţa penală nr. X din 16.03.2018, pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr. X/230/2017, definitivă prin decizia nr. X/25.06.2018, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal.

Constatând că cele două infracţiuni au fost săvârşite în concurs real, în conformitate cu prevederile  art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal şi art. 585 Cod procedură penală, va  contopi pedepsele de 8 luni închisoare şi 1 an şi 6 luni închisoare şi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă (adică 2 luni şi 20 de zile), în final inculpatul urmând să execute pedeapsa închisorii 1 an, 8 luni şi 20 de zile.

În baza art. 91 Cod penal, urmează a se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi în conformitate cu  dispoziţiilor art. 92 Cod penal, va stabili un termen de supraveghere de 3 ani,  care se va calcula de la data la care prima hotărâre de condamnare a rămas definitivă (30.05.2018).

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, inculpatul va fi obligat  ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, se va impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul urmează a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Filiaşi sau Consiliului Local Filiaşi pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, urmează a se atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere în cazul comiterii de noi infracţiuni sau al nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau obligaţiilor impuse.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat urmează a  rămâne în sarcina acestuia.